tutorstvo na ul anja vidmar slu ba za razvoj kakovosti in storitve za tudente n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TUTORSTVO NA UL Anja Vidmar Služba za razvoj kakovosti in storitve za študente PowerPoint Presentation
Download Presentation
TUTORSTVO NA UL Anja Vidmar Služba za razvoj kakovosti in storitve za študente

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

TUTORSTVO NA UL Anja Vidmar Služba za razvoj kakovosti in storitve za študente - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

TUTORSTVO NA UL Anja Vidmar Služba za razvoj kakovosti in storitve za študente. 1. korak. Strategija UL: V strtegiji Univerze v Ljubljani 2006-2009 se je UL obvezala oblikovati usklajen tutorski pristop za vse članice. Vzroki:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TUTORSTVO NA UL Anja Vidmar Služba za razvoj kakovosti in storitve za študente


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 korak
1. korak

Strategija UL: V strtegiji Univerze v Ljubljani 2006-2009 se je UL obvezala oblikovati usklajen tutorski pristop za vse članice.

Vzroki:

 • Nezadovoljiva učinkovitost študija ( slabo razmerje med vpisanimi študenti in diplomanti)
 • Poslabševanje razmerja med številom študentov in učiteljev
 • Zanemarjenje obštudijskih dejavnosti študentov
modeli tutorstva
Modeli tutorstva
 • ANGLOSAŠKI MODEL:

VB, ZDA: Univerzitetni učitelji skrbijo za akademski in osebno-socialni razvoj skupine študentov.

 • NEMŠKI MODEL:

Aktivna vloga študentov pri nudenju pomoči drugim študentom.

Dve obliki: uvajalno tutorstvo (prehod iz srednje šole na univerzo) in strokovno/predmetno tutorstvo ( pomoč pri študiju določenega predmeta).

tutorski sistem
Tutorski sistem
 • Kdo tutorstvo izvaja
 • Področje dela tutorjev
 • Ciljna skupina

KAKO NA UL?

namen sistema tutorstva na ul
Namen sistema tutorstva na UL
 • Podpora študentom med študijem
 • Povečanje prehodnosti v višji letnik
 • Svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika
 • Organizacija in nudenje pomoči pri študiju, posameznih predmetov, obvezni praksi,…
 • Spodbujanje študentov k pridobivanju obštudijskega znanja
slide8

Oblike

tutorstva

tutor
Tutor
 • Učiteljsko uvajalno tutorstvo
 • Študentsko uvajalno tutorstvo
u iteljsko tutorstvo
Učiteljsko tutorstvo
 • Učitelj kot tutor letnika ( prej mentor)
 • Učitelj kot uvajalni tutor
 • Učitelj kot splošni tutor v vseh letnikih
 • Učitelj kot tutor pri posebnih oblikah tutorstva ( za posebne potrebe, za tuje študente, za predmetno tutorstvo, za obvezno prakso)
u iteljsko tutorstvo1
Učiteljsko tutorstvo:

oblika dela, s katero tutorji učitelji celovito pomagajo tutorandom v času študija.

Naloge tutorja učitelja so zlasti:

- izvajanje tutorske ure,

- vodenje evidence tutorskega dela s študenti,

- sestava letnega poročila o svojem delu,

- izobraževanje po programu za izobraževanje tutorjev učiteljev.*

*Obveznosti iz Pravilnika o sistemu

tutorstva na UL.

izhodi a za izvajanje tutorskih ur tutorjev u iteljev so
Izhodišča za izvajanje tutorskih ur tutorjev učiteljev so:
 • prvo tutorsko uro izvede tutor učitelj najkasneje do 31.10. za tekoče študijsko leto,
 • tutor učitelj mora na morebitna posredovana vprašanja odgovoriti v razumnem času,
 • individualna tutorska ura traja praviloma 30 minut,
 • tutorand ima pravico do treh individualnih srečanj s tutorjem v tekočem študijskemu letu,
 • tutor učitelj vodi evidenco o izvedenih tutorskih urah.

19. člen

Tutorsko delo tutorjev učiteljev je sestavni del njegovega pedagoškega dela na članici.

najpogostej e teme
Najpogostejše teme:
 • Študij ( študijska literatura, izpitni režim, študijska praksa) – KAKO SE UČITI?
 • Študentske pravice ( študentski dom, pridobitev statusa)
 • Težave s posameznimi profesorji, asistenti
 • Študij v tujini
 • Možnosti zaposlovanja
nagrajevanje tutorjev u iteljev po posameznih fakultetah
Nagrajevanje tutorjev učiteljev po posameznih fakultetah:
 • Prostovoljno delo
 • Dopolnitev obremenitve
 • Funkcijski dodatek
 • Del pedagoške obveznosti
uvajalno tudentsko tutorstvo
Uvajalno študentsko tutorstvo
 • je namenjeno študentom 1. letnika I. stopnje študija.
 • Predstavi delovanje fakultete
 • Širšo študentsko problematiko
 • Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki nastanejo med študentom in učiljem
 • Študenta vzpodbuja k dodatnim aktivnosti, na fakulteti
predmetno tudentsko tutorstvo
Predmetno študentsko tutorstvo
 • dodatna pomoč pri posameznem predmetu; ponavadi z zahtevno in obsežno študijsko snovjo
 • svetuje o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja

Tutor = študent višjega letnika z nadpovprečno oceno pri tem predmetu; izbere ga nosilec predmeta

tutorstvo za tudente s posebnimi potrebami
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami
 • Zelo različno -pomoč pri premagovanju ovir s katerimi se študent s posebnimi potrebami srečuje

Paziti na meje

tutorstvo za tuje tudente
Tutorstvo za tuje študente
 • Pomoč pri premagovanju kulturnega šoka
 • Pomoč pri urejanju administrativnih stvari
 • Pomoč pri integraciji v slovensko okolje
nagrajevanje tudentskega tutorskega dela
Nagrajevanje študentskega tutorskega dela
 • 3 kreditne točk (ECTS) pri bolonjskih programih
 • opravljanja obvezne študijske/strokovne prakse -odloča vodstvo članice UL
 •  vpis v prilogo k diplomi
 • finančno nagrajevanje
 • drugo
ects to ke priznavanje
ECTS – točke priznavanje

Na podlagi naslednjih dokumentov:

Tutorskega sistema UL, ki ga je Senat UL sprejel na svoji seji dne 24.04.2007 in

Učnega načrta za študentsko tutorstvo in za koordiniranje študentskega tutorstva, ki ju je potrdil Senat UL na svoji seji 25. septembra 2007

lahko študent vpiše študentsko tutorstvo kot izbirni predmet ali obštudijsko dejavnost, za katero se mu priznajo

3 ECTS TOČK ZA OPRAVLJANJE TUTORSKEGA DELA.

Izvajalec predmeta je oseba, ki je odgovorna za tutorstvo na članici.

dokumenti ki so vam v pomo
Dokumenti, ki so vam v pomoč
 • Tutorski priročnik
 • Pravilnik o sistemu tutorstva Univerze v Ljubljani
 • Učni načrt za koordinatorje tutorjev študentov
 • Učni načrt za študentsko tutorstvo
 • Potrdila o opravljenem tutorskem delu (v slo. in ang. jeziku)
 • Predlogi za evalvacijo tutorskega dela

Dosegljivi na:

http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/tutorstvo.aspx

nujni a ne zadostni pogoji
Nujni, a ne zadostni pogoji
 • Podpora v vodstvu fakultete
 • Vzpostavljeno zaupanje med profesorji in študenti
 • Osebni pristop
 • Uporaba tehnologije (email)
 • Osmisliti tutorstvo na članici
tutor ul
Tutor – UL :
 • Udeležba na usposabljanju za koordinatorje – SEPTEMBER
 • Oddaja napovedi – OKTOBER -tutorske majice
 • Udeležba na posvetu - MAJ
 • Oddaja poročila –SEPTEMBER
mnenja tutorjev na fgg
Mnenja tutorjev na FGG
 • komunikacija: elektronska pošta, gsm, forum na spletu, srečanja na hodniku, sestanki (najmanj navdušeni!)
 • potek: v začetku leta več vprašanj, potem vedno manj
 • predlog: večja promocijo tutorstva znotraj FGG
vpra anja iz fdvja
Vprašanja iz FDVja
 • Izzivi organiziranja in izvedbe:
 • - Kdo naj bo tutor?
 • - Kako se lotiti dela?
 • - Kako vzpostavljati stike, koordinirati?
 • - Kaj je uspeh, rezultat?
tutorstvo na fe
Tutorstvo na FE
 • Izvedba delavnice: Tehnike učenja
 • Dobri in odlični študentje tutorstva ne potrebujejo, Izrazito slabim tudi tutorstvo ne koristi, Pomaga mogoče 5-10 % od vseh vpisanih!
 • Smiselno je vztrajati in iskati načine, kako bi sistem še izboljšali
tutorstvo za tuje tudente na ef
Tutorstvo za tuje študente na EF
 • Priznanje tutorstva z diplomo
 • Bonus točke pri selekciji študentov za izmenjavo
 • Udeležitev dogodkov, zabav,…
 • Vabilo na Poletno šolo
tutorstvo na filozofski fakulteti
Tutorstvo na Filozofski fakulteti
 • Spontano se je pojavila potreba po tutorstvu za študente s posebnimi potrebami
 • Različen odziv na oddelkih
 • Upad stikov v letnem semestru
 • Povezanost z društvi
 • Večja povezanost študentov
 • Več neformalnega druženja
 • Učinkovito reševanje problemov – npr. prepisi, študijske strategije, iskanje informacij…
iz posveta 2008 o u iteljskem tutorstvu
Iz posveta 2008 o učiteljskem tutorstvu
 • Za dobro delovanje tutorskega sistema morata biti zainteresirane obe strani – tako študentje kot učitelji tutorji.
 • Tutorstvo ne smemo narediti kot neko prisilno delo za učitelje in prisilno aktivnost za študente.
 • Tutorski sistem je pomemben predvsem pri bolonjskem študiju.
 • Predlog pravilnika o tutorstvu je dober, saj dovoljuje možnost članici, da lahko glede na lastne potrebe prilagodi izvajanje tutorstva.
 • Oblikovanje minimalnih standardov na članicah, ki bi olajšali organizacijske težave in pravičneje porazdelili naloge med tutorji.
iz posveta 2008 uvajalno tutorstvo
Iz posveta 2008 – uvajalno tutorstvo
 • Prisoten strah, da uvajalno študentsko tutorstvo pomeni, da se študente vodi za roko.
 • Tutorstvo v glavnem bazira na prostovoljnem delu študentov, ki so vse bolj obremenjeni in zasedeni s študijskimi obveznostmi.
 • Reklama za tutorje!
 • statusno priznanje tutorstva in močna podpora vodstva
 • Upad potrebe po pomoči v letnem semestru – naravni cikel, pred izpiti je potem povečanje zanimanja za pomoč
 • Neformalna srečanja; FF delovni vikend.
iz posveta 2008 za tudente s posebnimi potrebami
Iz posveta 2008 za študente s posebnimi potrebami
 • Opravljanje tutorskega dela za študente s posebnimi potrebami je precej zahtevno.
 • Za strokovno pomoč lahko obrnemo na razna društva, npr Društvo invalidov…
 • Področje študentov s posebnimi potrebami je slabo urejeno s strani vlade.
 • Tutorji za študente s posebnimi potrebami opažajo tudi, da se študentje s posebnimi potrebami ne radi izpostavljajo in se včasih raje obrnejo na uvajalnega tutorja.
 • Pri študentih s posebnimi potrebami je potrebno spodbujati samozagovorništvo, da študent sam pove, kakšno pomoč potrebuje.
iz posveta 2008 za tutorstvo za tuje tudente
Iz posveta 2008 za tutorstvo za tuje študente
 • Tutorstvo za tuje študente poteka še predenj pride študent v Slovenijo in je najbolj intenzivno v prvem tednu.
 • Pri izvajanju tutorstvu za tuje študente se lahko obrnejo članice po pomoč tudi na Mednarodno pisarno ŠOU.
 • Nevarnost pri tutorstvu za tuje študente pa je, da je včasih težko priti na osebni nivo pri tujcih, zato se tutorji včasih počutijo izkoriščene.
slide33

Več informacij:

Anja Vidmar

01/2418 -732

tutorstvo@uni-lj.si