dorpen in verandering een andere visie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dorpen in verandering, een andere visie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dorpen in verandering, een andere visie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Dorpen in verandering, een andere visie - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Dorpen in verandering, een andere visie. Frans Thissen. Universiteit van Amsterdam. Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies. Nisse , een dorp in verandering. 1979. 1955. 2012. Verandering en Onzekerheid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dorpen in verandering, een andere visie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dorpen in verandering een andere visie

Dorpen in verandering, een andere visie

Frans Thissen

Universiteit van Amsterdam

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

nisse een dorp in verandering
Nisse, een dorp in verandering

1979

1955

2012

Dorpen in verandering, een andere visie

verandering en onzekerheid
Verandering en Onzekerheid

Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen.

Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging”

Dorpen in verandering, een andere visie

opzet
Opzet
 • Begrippen: leefbaarheid, sociale vitaliteit, sociale infrastructuur
 • Territoriale binding en schaalveranderingen
 • Van autonome dorpen naar woondorpen
  • Ontwikkeling van dorpen in de Westhoek
  • Sociale vitaliteit in dorpen van Vlaams Brabant
 • Wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp
 • De positie van de gemeente

Dorpen in verandering, een andere visie

leefbaarheid en sociale vitaliteit
Bewoners

Omgeving

Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit

Leefbaarheid: oordeel van bewoners over hun omgeving (wordt de omgeving door bewoners als passend ervaren)

Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving

Traditionele sociale vitaliteit: meedoen en/of trekker zijn

Vernieuwende sociale vitaliteit:Openstaan voor en een bijdrage leveren aan verandering

Dorpen in verandering, een andere visie

sociale infrastructuur van dorpen
Sociale infrastructuur van dorpen

Voorzieningen

Verenigingen

Activiteiten

Dorpen in verandering, een andere visie

de veranderende relatie met de omgeving
De veranderende relatie met de omgeving

Territoriale binding:

Schaalveranderingen:

Schaalvergroting

Lokaal ‘verlies’ van werk en voorzieningen

Toename van ruimtelijke keuzevrijheid door automobiliteit

Lokale winst in dorpen (recreatie, zorg)

Schaalverkleining

Toenemend belang van woning(en) en recreatie

Van Dorpsbinding naar Lokaal bewustzijn

 • Economische binding (werk)
 • Functionele binding (voorzieningen)
 • Sociale binding (familie en vrienden)
 • Culturele binding (identiteit)
 • Politieke binding (zeggenschap)

Dorpen in verandering, een andere visie

slide8
Autochtone of autonome dorp

Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden)

Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden)

Traditioneel referentiekader: machtig beeld

Woondorp

Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving

Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp

Opkomend referentiekader

Dorpen (en hun bewoners) in verandering

Dorpen in verandering, een andere visie

leefbaarheid in het autonome dorp
Leefbaarheid in het autonome dorp

Dorpen in verandering, een andere visie

leefbaarheid in het woondorp
Leefbaarheid in het woondorp

10

Dorpen in verandering, een andere visie

visie autonome dorp verlies
Visie autonome dorp: verlies
 • Ontwikkeling inwonertal:
 • Absolute afname (44)
 • Relatieve afname (20)
 • Relatieve toename (28)
 • Ontwikkeling aantal voorzieningen:
 • Afname (42)
 • Gelijk gebleven (13)
 • Toename (4)

Dorpen in verandering, een andere visie

visie woondorp verandering
Visie woondorp: verandering
 • Woonkwaliteit:
 • Stagnerend (32)
 • Dynamisch (27)
 • Gemeenschapsinitia-tieven:
 • Afgenomen (1)
 • Gelijk gebleven (38)
 • Toename (20)

Dorpen in verandering, een andere visie

sociale vitaliteit in dorpen
Sociale vitaliteit in dorpen

Kortenaken-kern

+

Autonoom dorp

Relegem

Berg

-

Minder succesvol woondorp

Succesvol woondorp

+

-

Dorpen in verandering, een andere visie

wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp
Wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp?
 • Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving)
 • Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners
 • Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen
 • Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen”

Dorpen in verandering, een andere visie

de positie van de gemeente
De positie van de gemeente
 • Lokale hefbomen: wonen (recreatie), zorg en welzijn
 • Slingerbewegingen in bestuur en beleid:
  • Centralisatie – Decentralisatie
  • Efficiency – Rechtvaardigheid
 • De rol van de gemeente:
  • Verschil maken:
   • Het ene dorp is het andere niet
   • Succesvolle en kwetsbare bewoners
  • Communicatie en Lef
   • Gevaar van ‘achteruitkijkspiegel’ politiek
   • De wet van Roosevelt

Dorpen in verandering, een andere visie

dorpen in verandering een andere visie1

Dorpen in verandering, een andere visie

Frans Thissen

Universiteit van Amsterdam

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies