Tiriamasis darbas
Download
1 / 24

Tiriamasis darbas - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Tiriamasis darbas. Informacin ės technologijos Kompiuterizuotas mokymas i ngrida.lagzdinyte @ktu.lt. BAIGIAMOJO DARBO TURINYS. Titulinis lapas • Summary • Santrumpų ir terminų žodynas • Turinys • Lentelių sąrašas • Paveikslų sąrašas • Įvadas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tiriamasis darbas' - vernon-lowery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tiriamasis darbas

Tiriamasis darbas

Informacinės technologijos

Kompiuterizuotas mokymas

ingrida.lagzdinyte@ktu.lt


Baigiamojo darbo turinys
BAIGIAMOJO DARBO TURINYS

 • Titulinis lapas

 • • Summary

 • • Santrumpų ir terminų žodynas

 • • Turinys

 • • Lentelių sąrašas

 • • Paveikslų sąrašas

 • • Įvadas

 • • Analitinė (bendroji, tiriamoji) dalis

 • • Projektinė dalis

 • • Sistemos/mokymo priemonės vartotojo dokumentacija

 • • Sistemos/mokymo priemonės panaudojimas mokymo procese

 • • Išvados

 • • Literatūros sąrašas

 • • Priedai


Summary
SUMMARY

 • Pateikiami pagrindiniai rezultatai anglų kalba, iki 1 puslapio.


Santrump ir termin odynas
SANTRUMPŲ IR TERMINŲ ŽODYNAS

 • Sudaromas tada, kai darbo tekste vartojamos retesnės santrumpos ir specialūs terminai, reikalaujantys paaiškinimo.


Vadas
ĮVADAS

 • Aptariamas darbo aktualumas, tiriamasis objektas. Numatoma nauda (pedagoginė). Trumpai aptariama būklė Lietuvoje nagrinėjamos problemos kontekste. Apibrėžiami darbo tikslas, uždaviniai, darbo struktūra. Įvado apimtis – 1-2 puslapiai.


Analitin bendroji tiriamoji dalis
ANALITINĖ (BENDROJI, TIRIAMOJI) DALIS

 • Probleminės srities bendras aptarimas (Apklausų rezultatai ir jų analizė, statistika ar kiti faktai liudijantys apie egzistuojančią problemą)

 • Atliekama projektuojamos sistemos/mokymo priemonės ir sprendimo būdų analizė (Analizuojama kokie būdai egzistuoja problemai spręsti ir ką galima patobulinti/pakeisti/pasiūlyti).

 • Esant poreikiui galima skaidyti 2 skyrius


Projektine dalis
PROJEKTINE DALIS

 • Pateikiama projektinė dokumentacija, sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.


Si lomas projektin s dalies turinys
Siūlomas projektinės dalies turinys

 • Reikalavimai kuriamos sistemos/mokymo priemonės funkcionavimui, vartotojo sąsajai, eksploatavimo aplinka, apribojimai (use case arba funkcijų hierarchijų diagramos)

 • Projektuojamos sistemos/mokymo priemonės struktūra. (Sistemos/mokymo priemonės komponentės, ryšiai tarp jų ir duomenų.)

 • Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.

 • Mokymo priemonės apibendrintos struktūros komponentų specifikacijos.


Sistemos mokymo priemon s i pildymo technologij analiz parinkimas ir pagrindimas
Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.

 • Aptartos visos tinkamos technologijos;

 • Iškelti technologijų lyginimo kriterijai;

 • Aptarti technologijų lyginimo rezultatai ir padarytos išvados.


Sistemos mokymo priemon s i pildymo technologij analiz parinkimas ir pagrindimas1
Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.


Sistemos mokymo priemon s i pildymo technologij analiz parinkimas ir pagrindimas2

Medžiagos išpildymo technologijos analizė, parinkimas ir pagrindimas.

Animuotos, grafinės vaizdo pateikimo priemonės

Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai priemonei

ABĖCĖLĖS

APLINKA

FrontPage

Rašymo priemonės

(duomenų įvedimas)

SUSIPAŽINK

PowerPoint

Interaktyvios

navigavimo priemonės

PASITIKRINK

Hot Potatoes

Prieinama iš bet kurios darbo vietos

SUDĖK ŽODĮ

Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.


Mokymo priemon s apibendrintos strukt ros komponent specifikacijos
Mokymo priemonės apibendrintos struktūros komponentų specifikacijos.

 • Pratimų teoriniai modeliai


Mokymo priemon s apibendrintos strukt ros komponent specifikacijos1
Mokymo priemonės apibendrintos struktūros komponentų specifikacijos.

 • Pratimų mokymosi scenarijai (konktestiniai grafai ar kitokia notacija aprašyti algoritmai)


Kiti pavyzd iai
Kiti pavyzdžiai specifikacijos.


Kiti pavyzd iai1
Kiti pavyzdžiai specifikacijos.


Sistemos mokymo priemon s vartotojo dokumentacija
SISTEMOS/MOKYMO PRIEMONĖS VARTOTOJO DOKUMENTACIJA specifikacijos.

 • Sistemos/mokymo priemonės funkcinis aprašymas, kuriame trumpai apžvelgiamos sistemos/mokymo priemonės galimybės ir paskirtis.

 • Sistemos/mokymo priemonės vadovas, kuriame turi būti aprašytos visos sistemos/ mokymo priemonės funkcijos ir galimybės bei jų naudojimas.

 • Sistemos/mokymo priemonės instaliavimo dokumentas, kuriame nurodomos rekomendacijos sistemos/mokymo priemonės administratoriams.


Sistemos mokymo priemon s panaudojimas mokymo procese
SISTEMOS/MOKYMO PRIEMONĖS PANAUDOJIMAS MOKYMO PROCESE specifikacijos.

 • Aprašomas sistemos/mokymo priemonės įdiegimas pas užsakovą, bandymo organizavimas bei pateikiamas bandymo rezultatų aptarimas.


I vados
IŠVADOS specifikacijos.

 • Kas padaryta (koks uždavinys išnagrinėtas ir t.t.);

 • Kokie metodai ir technologijos ir kaip buvo panaudoti sprendžiant uždavinį;

 • Kokia gauta nauda (metodinė, praktinė ar kita).


Literat ra
LITERATŪRA specifikacijos.

 • Išvardijama naudota literatūra, rekomenduojamos antraštės literatūros sąrašui „Literatūra“, „Naudota literatūra“. Abėcėlės tvarka išdėstoma tik darbe panaudotų (cituotų, paminėtų) mokslo leidinių, kitokių publikacijų bibliografiniai aprašai. Literatūros sąrašas spausdinamas atskirame puslapyje. Aprašai pateikiami netransliteruoti..


Priedai
PRIEDAI specifikacijos.

 • Duomenys, lentelės, grafikai, diagramos, programos tekstas, eksperimentų rezultatai ir pan.