az st 2012 prilis 15 i m dos t s nak bemutat sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Ást. 2012. április 15-i módosításának bemutatása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Ást. 2012. április 15-i módosításának bemutatása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Az Ást. 2012. április 15-i módosításának bemutatása - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Az Ást. 2012. április 15-i módosításának bemutatása. dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal áldozatsegítési továbbképzés Budapest, 2013. június 5. Az Ást. módosításának előzményei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Ást. 2012. április 15-i módosításának bemutatása' - vernon-beasley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az st 2012 prilis 15 i m dos t s nak bemutat sa

Az Ást. 2012. április 15-i módosításának bemutatása

dr. Veisz Gábor

áldozatsegítési osztályvezető

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

áldozatsegítési továbbképzés

Budapest, 2013. június 5.

az st m dos t s nak el zm nyei
Az Ást. módosításánakelőzményei

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabstv.)

 • 2012. április 15.
 • szabálysértési értékhatár: 20.000 Ft  50.000 Ft
 • kvázi-trichotóm rendszer  szabs. áldozat és bcs. áldozat közti különbségtétel indokolatlan (AJB)
az st m dos t s nak koncepci ja
Az Ást. módosításánakkoncepciója
 • Ást. hatályának változása
 • hatály változása miatti technikai változások
 • megismerhető információk körének bővülése
 • nyilvántartással kapcsolatos felhatalmazás
 • azonnali pénzügyi segély célja
 • jogalkotási hibák kijavítása
 • a végrehajtási rendelet módosítása
1 az st hat ly nak v ltoz sa
1. Az Ást. hatályánakváltozása
 • új  Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje és közvetlen sérelmet elszenvedett fél
 • törölt  nem természetes személy sértettek
 • továbbra sem külföldön elkövetett bármilyen bűncselekmény
2 az st hat ly v ltoz sa miatti technikai v ltoz sok
2. Az Ást. hatály változása miattitechnikai változások
 • Ást. büntetőeljárásra épült  szükségszerű volt változtatni
 • technikai módosítások (szövegcsere)
 • jelentősebb változtatások
  • tényállásszerű, de nem büntethető szabálysértések
  • szabálysértési eljárást lezáró határozat megküldése
  • Ást. 15. § újraszabályozása (kivétel, alkivétel)
3 megismerhet inform ci k k r nek b v l se
3. Megismerhető információkkörének bővülése
 • támogatás feltételeinek vizsgálata céljából
  • adótitok, orvosi titok, büntetőeljárás állása, szociális ellátásban részesülés

ÚJ:

  • pénzintézet banktitokról
  • hatóság, bíróság a szabálysértési eljárás állásáról
 • visszatérítések hatékonyságának növelése
  • biztosító biztosítási titokról
4 nyilv ntart ssal kapcsolatos felhatalmaz s
4. Nyilvántartással kapcsolatosfelhatalmazás
 • bűncselekmény típusát természetszerűleg szükséges ismerni
 • korábban csak indirekt módon volt levezethető

5. Az azonnali pénzügyi segély célja

 • „más hatóság által előlegként biztosított támogatás” megtérítése
 • gyakorlatban alkalmazhatatlannak bizonyult
6 jogalkot si hib k kijav t sa
6. Jogalkotási hibákkijavítása
 • Ást. 45. § (3) bekezdése

„E törvénynek a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 122. § (3) bekezdésével megállapított (…)”

 • Ást. 46. § (1) bekezdés c) pontja

szó szerint megismétlődött a 46. § (2) bekezdésében

 • a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
7 a v grehajt si rendelet m dos t sa
7. A végrehajtási rendeletmódosítása
 • tulajdon elleni szabálysértések megjelenítése
 • azonnali pénzügyi segély céljának megjelölése
  • lakhatással kapcsolatos kiadás
  • ruházkodással kapcsolatos kiadás
  • élelmezéssel kapcsolatos kiadás
  • utazással kapcsolatos kiadás
  • gyógyászati jellegű kiadás
  • kegyeleti jellegű kiadás
az st m dos t s val felmer l gyakorlati k rd sek 1
Az Ást. módosításával felmerülőgyakorlati kérdések 1.

Hatály és átmeneti rendelkezések

 • a hatálybalépést követően keletkezett tények és jogviszonyok
  • Jat. 15. § (1) bekezdés a) pont
  • csak a 2012. április 15. 00:00 után elkövetett cselekmények esetén
 • a hatálybalépést követően megkezdett eljárási cselekmények
  • Jat. 15. § (1) bekezdés b) pont
  • 2012. április 15. óta minden esetben (korábban indult ügyekben is)
  • önmagában a régi kérelemnyomtatvány miatt nincs hp.
az st m dos t s val felmer l gyakorlati k rd sek 2
Az Ást. módosításával felmerülőgyakorlati kérdések 2.

Az Ást. 11. § szerinti igazolás kiállítására köteles hatóság

 • a büntető- vagy szabálysértési eljárás adott szakaszában eljáró hatóság
 • büntetőeljárásban: rendőrség, ügyészség, bíróság
 • szabálysértési eljárásban:
   • előkészítő eljárás  rendőrség
   • bíróság eljárása  bíróság
   • helyszíni bírság esetén  erdész, halász, mezőőr, természetvédelmi őr
az st m dos t s val felmer l gyakorlati k rd sek 3
Az Ást. módosításával felmerülőgyakorlati kérdések 3.

A tulajdon elleni szabálysértések és az azonnali pénzügyi segély

 • azonnali pénzügyi segély célja:
  • gyors, azonnali segítség
  • alapvető szükségletekre
  • ha a cselekmény következtében nem tudja fedezni
 • krízishelyzet feltétel  alacsony összegnél fennáll?
az st m dos t s val felmer l gyakorlati k rd sek 4
Az Ást. módosításával felmerülőgyakorlati kérdések 4.

A tulajdon elleni szabálysértések és az érdekérvényesítés elősegítése

 • okmánypótlásban való közreműködés lehetővé vált
 • további ügyintézés is lehetséges  kapcsolatépítés az önkormányzatokkal, ügyintézés, okiratszerkesztés
ami kimaradt
Ami kimaradt…

vannak módosítások amit szeretnénk elérni vagy kötelező:

 • 2012/29/EU irányelvvel összefüggő módosítások
  • nem pénzbeli támogatások függetlenné válása az igazolás kiadásától
  • igazolás kiállítása automatikusan
 • célelőirányzat felhasználhatósága határon átívelő kárenyhítési esetben fordításra
 • illetéktörvény módosítása  okmánypótlás illetékmentessé tétele
slide15

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. Veisz Gábor

áldozatsegítési osztályvezető

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

veisz.gabor@kih.gov.hu