detektor surface detector n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DETEKTOR SURFACE DETECTOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
DETEKTOR SURFACE DETECTOR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

DETEKTOR SURFACE DETECTOR - PowerPoint PPT Presentation

verlee
122 Views
Download Presentation

DETEKTOR SURFACE DETECTOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DETEKTORSURFACE DETECTOR INOVACIJA INOVATION MAJA MILOVANOVIC ODPRT 2. NATECAJ DRUZBENIH INOVACIJ 2013 SKUP 2013-10-22, LJUBLJANA

  2. PROBLEM • SPORTNE NEZGODE • POSKODBE • PADCI • GLOBALNO VPRASANJE • DOSEDEANJA ALTERNATIVA RESITVE PROBLEMA – FIZICNI OBJEKTI (CELADE, SCITNIKI, OPREMA, ZDRAVNISKA POMOC …) – „KURATIVA“ • REFERENCA: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/08/06/injuries-athletes-kids-sports/2612429/

  3. Graf: kraj poskodbe glede na starost akterjev

  4. GRAF: Poskodbezabelezene v bolnisnicah glede na starost in podrocje delovanja Referenca: http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/idb_report_2013_en.pdf

  5. RESITEV • „PREVENTIVA “ • Pravocasna izognitev padcu/poskodbi/nesreci • Vsesplosna uporabnost detektorja • Sportniki: smucarji, rolkarji, tekaci, kolesarji,… • Starostniki: pomoc pri vsakodnevnih opravilih • Otroci: zabava pri igri • Vozniki: opozorilo na morebitne ovire na cesti • Slabovidni: lazje predvidevanje pri hoji • POSREDNI PRICAKOVANI UCINKI UPORABE DETEKTORJA • Brezskrbnost • Brez strahu • Samozavest, odlocnost, sigurnost • zabava

  6. INOVACIJA • SENZOR/DETEKTOR NEVARNOSTI • SENZOR SPREMEMB V TLAKU/PRITISKU NA POVRSINO • SENZOR SPREMEMB V LOMU SVETLOBE NA POVRSINI • SPROZITEV ZVOCNIH ALI SVETLOBNIH SIGNALOV KOT OPOZORILO • ELEKTRONSKA KERAMIKA • TRG • SIROK KROG UPORABNIKOV • TRZNO TVEGANJE MINIMALNO • NOVOST NA TRZISCU • DOSTOPEN, UPORABEN, UGODEN, PRAKTICEN PRIPOMOCEK • SODELOVANJE S SPORTNIMI ORGANIZACIJAMI, VRTCI, UPOKOJENSKIMI DRUSTVI, STUDENTSKIMI KLUBI, SOLAMI, ITN. – POPUSTI NA ARTIKLE

  7. ZAKLJUCEK • V POMOC: VERA, IDEJNA PODPORA, SVETOVANJE, MOZNOST SODELOVANJA PRI IZUMU, IZOBRAZEVANJE, USTVARJANJE VEZ IN STIKOV Z MOREBITNIMI VLAGATELJI, DOBRA VOLJA  • UCINEK: NOVA ZNANJA IN SPOZNANJA, SKRB ZA UPORABNIKE DETEKTORJA, FINANCNI DOBICEK, POVEZAVA Z RAZNIMI ORGANIZACIJAMI, VARNOST, PREVENTIVA, DOBRA VOLJA SODELUJOCIH 