ladok3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ladok3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ladok3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ladok3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Ladok3 . NUAK 2013-10-08. Historik. 70-tal. 1996. 2004. Varför Ladok3?. Höga kostnader för förändringar. Åldrande teknisk plattform (Uniface). Ökande underhållskostnader. Dubblerad logik. Java. Uniface. Bristande stöd för integration. Vad vill vi uppnå med Ladok3?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ladok3


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ladok3

Ladok3

 • NUAK 2013-10-08
historik
Historik

70-tal

1996

2004

varf r ladok3
Varför Ladok3?

Höga kostnader för förändringar

Åldrande teknisk plattform (Uniface)

Ökande underhållskostnader

Dubblerad logik

Java

Uniface

Bristande stöd för integration

vad vill vi uppn med ladok3
Vad vill vi uppnå med Ladok3?

Stöd för alla utbildningsnivåer

Användarvänlighet

Strukturella förbättringar

Hantera förändringar

Möjliggöra för utveckling av studieadministrationen

Uppföljningsverktyg

m jliga l sningar
Möjliga lösningar

Ladok

Vi behöver ett modernt system

Helt ny lösning

Vidareutveckla en befintlig lösning

Samverkan

Köp

Egen utveckling

Baserat på NyA

Baserat på LpW

Ladok3?

Ladok3?

Ladok3!

Ladok3?

Ladok3?

st dda processer
Stödda processer

Definiera utbildning

Studieplanering

Uppföljning

Studiedeltagande

Anmälningar

Registrera resultat

Examen

Antagning

grundstruktur
Grundstruktur

Årsredovisning

Strategiska rapporter

Tjänster i Ladok3

Tjänster i Ladok3

Ladok3

Lärosäte

Lärosäte

Lärosäte

Lärosäte

GUI

Utb.info

Stud.delt.

Resultat

Examenshant

Student

SQL

BI-verktyg

Uppföljning

Händelser

(per lärosäten)

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning

SQL

Ekonomi

LMS

ladok3 projektets best llarorganisation
Ladok3-projektets beställarorganisation

38 lärosäten samt CSN

Ladokkonsortiet stämma

Styrelse

Förvaltningsledning

Ladok3:s styrgrupp

Ladokförvaltningen

Projekt

Projekt

Ladok3-projektet

ladok3 projektorganisation 2013 10 01
Ladok3 projektorganisation 2013-10-01

72 personer

53 heltider

19 lärosäten

StyrgruppStaffan Sarbäck

Huvudprojektledare

Johan Sjödin

Strategi

Huvudproduktägare

Catherine Zetterqvist

Ambassadör

Mauritz Danielsson

Stödfunktioner

Lars Jackalin, QA/Controller

Sophia Hanson Ridman, kommunikation

Åsa Lindberg, projektadministration

Expert-grupp

Kravframtagning

ProjektledareAnna Åhnberg

Införandestöd

Projektledare

Lars Cronfalk

LösningProjektledare

Bo Sehlberg

 • Huvudproduktägare
 • Områdesproduktägare
 • Domänexperter
 • Kravstöd
 • Verksamhetstestare
 • Arkitekter
 • Utvecklingsteam
 • Tekniskt stöd
 • Support och stöd
 • Registervård
 • Projektledarnätverk
en annan vy p organisationen
En annan vy på organisationen

72 personer

53 heltider

19 lärosäten

projektets ramar och prioriteringar
Projektets ramar och prioriteringar
 • Prioritet och viktning
 • Tid och kostnad
utvecklingsprinciper
Utvecklingsprinciper

Vi bygger kvalitet från start - men funktionalitet inkrementelltVi bygger för kända krav

- framför förväntade framtida behov

Vi bygger för enhetliga processer - framför lokala avvikelser

Det vill säga, även om det finns värde i punkterna till höger värdesätter vi punkterna till vänster högre.

designprinciper
Designprinciper

Möjliggör lättföränderlig verksamhet. Verksamhetslogik och regler för ett område finns på ett ställe.

Tjänsteorienterad arkitektur

Oberoende tjänster ökar tillförlitligheten och flexibiliteten.

Autonoma tjänster

Ger ett flexibelt sätt att hantera förändringar av information i system.

Meddelandebaserat och händelsestyrt, (Event

Driven Architecture, EDA)

ta hand om arvet

Ladok-data till Ladok3

Relevant data som vi kan konvertera in idag

Ta hand om arvet
leveranser
Leveranser

2014-11

Q1-2016—Q1-2017

2013-04-29

Projektet Ladok 3

Ny förvaltningsorganisation

Lärosäte

Migrerings- och testmiljö

Ca 1 version/kvartal

Första version 2013-04

Produktionssättning del 4, startar 2017

Produktionssättning del 1, Årsredovisning. 2015-10

m nga och olika projekt
Många och olika projekt

Lärosätesprojekt

för

Ladok3-systemet

Ladok3-projektet

Systemutvecklingsprojekt

Verksamhetsförändringsprojekt?

IT-projekt?

informationskanaler
Informationskanaler
 • Öppen frågestund ca 1 gång per månad via Connect
 • Öppna informationsdagar 2 gånger per år
 • Nyhetsbrev 1 gång per månad (496 prenumeranter)
 • Ladok3 på webben
 • En executivesummary för det högre chefsskiktet är under framtagning
  • Målgrupp förvaltningschefer/motsv.
  • Frekvens 4 gånger per år