1 / 5

MI5 advarer universiteter på cyber spionasje-Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=srMt_5QqezA&feature=youtu.be hass and associates cyber warning, MI5 advarer universiteter på cyber spionasje UK sikkerhetstjenester har advart universiteter å være mer årvåken i å beskytte seg mot cyber-angrep av utenlandske krefter søker å pochere intellektuell eiendom på grensen av vitenskap og teknologi. Vice-Chancellors har vært orientert av Sir Jonathan Evans, utgående leder av MI5, mens universiteter Storbritannia, som representerer sektoren, forbereder seg på å utstede institusjoner veiledning om hvordan å avverge trusselen cyber. Sikkerhet sjefer har trodd i noen tid som er statsstøttet angrep fra land som Kina og Russland, ofte rettet mot å anskaffe industrielle og kommersielle hemmeligheter fra britiske selskaper, bli stadig mer sofistikerte. Nettkriminalitet er anslått til Storbritannia koster ca £27bn i året, ifølge Cabinet Office. Men universiteter, som kritiske deler av UK nasjonal infrastruktur, har nå blitt identifisert som klare mål, gitt at deres servere inneholde informasjon på nyeste verdensledende forskning. Eric Thomas, president i UK universiteter og visekansler for University of Bristol, sa akademiske institusjoner var i faresonen fordi de hadde intellektuell eiendom "som mange mennesker ville gi deres retten armene for". "Vi tegne sektorens oppmerksomhet til disse spørsmålene," sier Professor Thomas. "Vi sier,"Du må forstå at du vil være underlagt målrettet angrep å få data." Universiteter trenger å være på høy beredskap." Relatert artikkel: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130412175617321

veraalceo
Download Presentation

MI5 advarer universiteter på cyber spionasje-Youtube

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. hass and associates MI5 advarer universiteter på cyber spionasje

  2. hass and associates cyber warning, MI5 advarer universiteter på cyber spionasje UK sikkerhetstjenester har advart universiteter å være mer årvåken i å beskytte seg mot cyber-angrep av utenlandske krefter søker å pochere intellektuell eiendom på grensen av vitenskap og teknologi. Vice-Chancellors har vært orientert av Sir Jonathan Evans, utgående leder av MI5, mens universiteter Storbritannia, som representerer sektoren, forbereder seg på å utstede institusjoner veiledning om hvordan å avverge trusselen cyber. Sikkerhet sjefer har trodd i noen tid som er statsstøttet angrep fra land som Kina og Russland, ofte rettet mot å anskaffe industrielle og kommersielle hemmeligheter fra britiske selskaper, bli stadig mer sofistikerte. Nettkriminalitet er anslått til Storbritannia koster ca £27bn i året, ifølge Cabinet Office. Men universiteter, som kritiske deler av UK nasjonal infrastruktur, har nå blitt identifisert som klare mål, gitt at deres servere inneholde informasjon på nyeste verdensledende forskning. Eric Thomas,

  3. president i UK universiteter og visekansler for University of Bristol, sa akademiske institusjoner var i faresonen fordi de hadde intellektuell eiendom "som mange mennesker ville gi deres retten armene for". "Vi tegne sektorens oppmerksomhet til disse spørsmålene," sier Professor Thomas. "Vi sier,"Du må forstå at du vil være underlagt målrettet angrep å få data." Universiteter trenger å være på høy beredskap."Ett prosjekt som anses å være et mulig mål for cyber spionasje er ved University of Manchester utviklingen av "mirakel materiale" Grafén, et funn som vant Nobelprisen i fysikk for tre år siden. Prof Thomas peker også på Bristol Universitetets senter for quantum computing, som er ledende på feltet i arbeidet med å bygge en datamaskin som kan langt overgå fart og evnen til gjeldende elektrisk-baserte prosessorer.

  4. "Quantum Fotonikk-det er en kostbar, dyrebare ressurs for University of Bristol, og det ville være å andre mennesker," sa han. "Det er ikke bare å beskytte Storbritannias nasjonale infrastruktur-det er økonomien i fremtiden." Trusselen mot universiteter er todelt: hacking av deres computer systemer i Storbritannia, og tyveri av data fra akademikere datamaskiner når de reiser i utlandet. The Financial Times har lært at en senior akademiske ved universiteter hadde innholdet i sin laptop kopiert under en oversjøiske delegasjon besøk. Han oppdaget angrepet da han returnerte uventet tidlig til hans hotellrom for å se hans datamaskinens markøren beveger uavhengig og swaths av filer som lastes ned. University of East Anglia's klimatiske Research Unit hadde tusenvis av emails hacket fra sine servere uker før 2009 København-toppmøtet om klimaendringer, i et forsøk på å undergrave akademisk forskning på emnet. Problemet for universiteter, ifølge professor Thomas, er at behovet for å øke sikkerheten går på tvers av tendensen av akademikere å være gjennomsiktig og kommende om sin forskning.

  5. "Akademikere er ganske tillitsfulle folk og deling av data er absolutt en del av sitt DNA," sa han. "Det er noen spenning mellom å være en åpen organisasjon, og viser kolleger hva du gjør og blir mer lukket." Gitt denne kulturelle konflikten, er sektor ledere realistisk at en generisk cyber clampdown er usannsynlig å arbeide. Prioritet er å identifisere de viktigste dataene og immaterielle eiendeler i en institusjon og sikre dette er beskyttet. Noen universiteter er forstått å definere sikkert nettverk enklaver som omslutter verdifull informasjon i flere nettverk og fysisk sikkerhetskontroller. Universiteter UK vil holde en konferanse i år på cybersikkerhet. I mellomtiden, akademiske institusjoner er selv i forkant av den globale kampen mot cyber-angrep. William Hague utenriksminister, annonserte denne uken at han var å etablere et senter for cybersikkerhet basert på Oxford Martin skolen. Han sa den forskning institusjonen, som er å motta £500.000 finansiering et år, ville "koordinere global arbeid på cyber trusler og cyber politikk" å beskytte UK sikkerhet. Les dette: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130412175617321

More Related