reaksjoner p og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og h yskoler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler. Dr. Nicoline Frølich Innlegg på NESHs frokostmøte, Oslo, 14. november 2006. Datagrunnlaget. Interessentundersøkelse: UHR, Forskerforbundet, rektorer og direktører høsten 2005 – 17 av 36 læresteder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler' - jenna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reaksjoner p og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og h yskoler

Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler

Dr. Nicoline Frølich

Innlegg på NESHs frokostmøte, Oslo, 14. november 2006

datagrunnlaget
Datagrunnlaget
 • Interessentundersøkelse: UHR, Forskerforbundet, rektorer og direktører høsten 2005 – 17 av 36 læresteder
 • Publiseringer – estimater basert på internasjonal database (ISI)
finansieringsmodellen innholdet
Finansieringsmodellen - innholdet
 • Tre hovedkomponenter:
  • Utdanningskomponent 25 %
   • Studiepoeng
   • Ferdige kandidater
   • Utvekslingsstudenter
  • Forskningskomponent 15 %
   • EU-midler
   • NFR-finansiering
   • Vitenskapelige publikasjoner
  • Basisbevilgning 60 %
lokale fordelingsmodeller
Lokale fordelingsmodeller
 • Variasjoner
 • Spesielt når det gjelder forskningskomponenten
intenderte virkninger slik akt rene opplever det
Intenderte virkninger slik aktørene opplever det
 • Middel til å forbedre kvaliteten i studieprogrammene og på forskningen
 • Sterkt insentiv for utvikling og endring som fremmer produksjon av studiepoeng og publikasjoner
 • Belønning for publikasjoner øker fokuset på forskningskvalitet og originalitet
 • Kvaliteten i forskningen, effektiviteten og relevansen vil forbedres ettersom forskningen blir mer fokusert på resultater
 • Bidrar til å konsentrere aktiviteten på store forskningsprogrammer og internasjonale kontakter
 • Belønning for studiepoeng fremmer både rekruttering av studenter og tiltak for å ta ”bedre vare på” dem
ikke intenderte virkninger slik akt rene ser dem
Ikke-intenderte virkninger slik aktørene ser dem
 • Kvaliteten i utdanningsprogrammene kan komme under press
 • Fremmer fokus på populære og ikke så kostnadskrevende kurs
 • Kan gjøre det vanskeligere for læresteder og kurs med færre studenter å opprettholde en tilstrekkelige økonomi
 • Ikke en nødvendig sammenheng mellom antallet vitenskapelige publikasjoner og økning i kvalitet
 • Mulighetene for å øke budsjettene kan påvirke prioriteringen av forskningsaktiviteter
 • Kan bli mer forlokkende å gjennomføre ”mainstream” forskning, enn mer pionerorientert, kritisk og kreativ forskning
virkninger p l restedenes strategi
Virkninger på lærestedenes strategi
 • Styrker normen om å produsere kvalitetsforskning
 • Strategier for å øke utdanningskvaliteten vil utvilsomt iverksettes
 • Kan komme til å opptre mer som markedsaktører
 • Utdanningsprogram med god rekruttering kan bli prioritert
 • Mindre populære utdanningsprogram og små fag kan bli mer sårbare
 • Kan begrense den akademiske bredden ved lærestedene
har telling av publikasjoner uheldige konsekvenser
Har telling av publikasjoner uheldige konsekvenser?
 • Ikke grunnlag for å si det – enda
 • Vel,
  • antall/forskningskvalitet problematiseres
  • utvikling i retning av ”mainstream” forskning?
  • Markedsorientering - begrensning i den akademiske bredden?
 • Men, også - et middel til å forbedre kvaliteten og et insentiv for utvikling og endring
 • Finnes det ideelle finansieringssystemet?
referanser
Referanser
 • Frølich, Nicoline. 2005. Implementation of New Public Management in Norwegian Universities. European Journal of Education 40 (2):223 - 234.
 • Frølich, Nicoline. 2006. Offentlig politikk for høyere utdanning: Endringer i finansiering - endringer i faglige prioriteringer? In Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Delrapport 1., redigert av S. Michelsen and P. O. Aamodt. Oslo: Norges forskningsråd Rokkansenteret NIFU STEP.
 • Frølich, Nicoline. kommer. Funding systems and their effects on higher education systems. National study Norway. I Funding systems and their effects on higher education systems, redigert av F. Strehl, S. Reisinger and M. Kalatschan: IMHE OECD report.
 • Frølich, Nicoline, and Antje Klitkou. 2006. Resultatbasert forskningsfinansiering. Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 4. Oslo: Norges forskningsråd Rokkansenteret NIFU STEP.