slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Techniki dokumentacyjne i informacyjne w praktyce lekarskiej i badaniach w dziedzinie medycyny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Techniki dokumentacyjne i informacyjne w praktyce lekarskiej i badaniach w dziedzinie medycyny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Techniki dokumentacyjne i informacyjne w praktyce lekarskiej i badaniach w dziedzinie medycyny - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Techniki dokumentacyjne i informacyjne w praktyce lekarskiej i badaniach w dziedzinie medycyny. Ocena i analiza piśmiennictwa medycznego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez zespół Biblioteki Medycznej CMUJ : Beata BATOR, Ireneusz KORFEL, Lucjan STALMACH, Marta STOKALUK, Anna URYGA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Techniki dokumentacyjne i informacyjne w praktyce lekarskiej i badaniach w dziedzinie medycyny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Techniki dokumentacyjne i informacyjne w praktyce lekarskiej

i badaniach w dziedzinie medycyny

Ocena i analiza piśmiennictwa medycznego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez zespół Biblioteki Medycznej CMUJ:

Beata BATOR, Ireneusz KORFEL, Lucjan STALMACH, Marta STOKALUK, Anna URYGA

slide2

Oczekiwania w stosunku do źródeł informacji

Wiarygodność

wszystkie dane naukowe

brane są pod uwagę

wszystkie dane wsparte są na

faktach i dowodach

Dane nie podlegają deformacji

Adekwatność

Dokument powinien odpowiadać potrzebom informacyjnym trafność dotarcia do informacji

posiadać charakter porównawczy i dobrze uzasadnioną argumentację

Łatwość użytkowania

(w szybkim i realnym czasie)

slide3

Sześć pytań które należy postawić dziełu

1. Kto go finansuje ?

 • Rządowe (Ministerstwa, dotacje ministerialne, projekty badawcze)
 • Ponad rządowe (WHO, UE)
 • Instytucja ubezpieczeniowa (NFZ)
 • Przemysł (Firmy farmaceutyczne)
 • Organizacje zawodowe i pozarządowe (stowarzyszenia)
 • Organizacja konsumencka
 • Grupa wydawnicza

2. Kto go wypracowuje ?

 • Pojedynczy autor
 • Grupa autorów (identyfikacja instytucjonalna: uniwersytet, przemysł, regionalny szpital...)
 • Grupa ekspertów
 • Stowarzyszenie naukowe
 • Grupa mono lub wielodyscyplinarna

3. Według jakiej procedury ?

 • Precyzyjne wyjaśnienie zabiegów bibliograficzno-dokumentacyjnych
 • Argumentacja oparta na referencjach bibliograficznych
 • Operowanie typami publikacji przy referencjach
 • komitet recenzujący
slide4

Sześć pytań które należy postawić dziełu

4. Jakie są jego granice ?

 • Język, sposób prezentowania myśli, czytelność
 • Stopień wyczerpania argumentów
 • System indeksowania literatury ( udział w obiegu informacyjnym)
 • Częstotliwość ukazywania się
 • Nośnik informacji
 • Komentarze redakcyjne (erraty, listy, dyskusja)
 • Cele zawarte w przedmowach

5. Jakie jest potencjalne jego użycie w praktyce ?

 • Pomoc w podejmowaniu uzasadnionych decyzji
 • Utrwalenie wiedzy i stosowanych działań
 • Pogłębienie przedmiotu badań
 • Dialog zawodowy i naukowy

6. Jaka jest jego zawartość ?

 • dane oficjalne
 • dane uzgodnione i rekomendacje
 • surowe dane eksperymentalne (publikacje pierwotne)
 • dane pogrupowane i przetworzone
 • porównania typu korzyść-ryzyko
 • różne punkty widzenia
 • meta-analiza(
 • artykuły syntetyczne i przeglądowe
 • przewodniki terapeutyczne,
slide5

Typy publikacji medycznych

 • Artykuły
 • praca oryginalna
 • artykuł redakcyjny
 • praca poglądowa
 • praca przeglądowa
 • opis przypadku
 • list do redakcji
 • artykuł dydaktyczny
 • artykuł wstępny
 • Monografia
 • Broszura
 • Praca doktorska
 • Praca habilitacyjna
 • Streszczenie wystąpienia (abstrakt) z konferencji
 • Analiza z komentarzem
 • artykuł prasowy (dziennikarski)

typy publikacji w bazie MEDLINE

slide6

Źródła naukowej informacji medycznej

 • Dokumenty pierwotne

Druki zwarte:

  • Monografie
  • Encyklopedie, słowniki
  • Sprawozdania z konferencji
  • Podręczniki

Wydawnictwa periodyczne:

  • Serie
  • Czasopisma i gazety

Wydawnictwa techniczne

  • Standardy (normy)
  • Patenty
  • Katalogi firmowe i techniczne

Szara literatura

  • Naukowe i techniczne raporty
  • Dysertacje habilitacyjne i prace doktorskie
  • Przekłady
  • Materiały konferencyjne
  • Opisy projektów badawczych
 • Dokumenty przetworzone
 • Bibliograficzne bazy danych
 • Faktograficzne bazy danych
 • Listy dyskusyjne i portale
 • Bazy i serwisy patentowe
 • Katalogi biblioteczne
 • Kartoteki i indeksy haseł
 • Wydawnictwa Multimedialne
slide7

Źródła naukowej informacji

 • Mnogość źródeł informacji i serwisów (druk, CD, Internet)
 • Bezpłatne i płatne serwisy, ograniczenia
 • Różnorodne techniki dostępu
 • Niewydolność użytkowania dostępnej wiedzy

Analiza trendów i rozpoznanie powiązań

CZAS

Umiejętność wartościowania

 • Zbieranie dowodów naukowych i ich przesiewanie
 • Ujawnianie dowodów pozytywnych i negatywnych:
 • opartych na badaniach randomizowanych
 • bazujących na teoretycznej wiedzy
slide8

Skutki uboczne

„masowego publikowania doniesień naukowych”

 • krytyczna recenzja i analiza artykułów

THE COCHRANE LIBRARY

 • kontrola jakości bibliograficznych baz danych RETRACTION
 • pomiary BIBLIOMETRYCZNE ISI
 • różnorodne standardy oceny wartości naukowej artykułów CISI
 • różnorodne standardy dorobku specjalizacji medycznych
 • kompilacja najwartościowszych materiałów źródłowych

Pomnażanie kosztów

Ambiwalencja rynku mediów

Ochrona praw autorskich

Komercjalizacja licencji dostępu

Zmiana preferencji użytkowników

slide9

Przykład rekordu w bazie PUBMED

Najważniejsze pola i opcje rekordu bazy

AD– Afiliacja(adresy pocztowe, numery i akronimy GRANTÓW)

AU– Autor(ścisłe reguły porządkowe)

EDAT– Data wprowadzenia referencji bibliograficznej do bazy

TA – Skrót tytułu czasopisma wraz z numerem ISSN

LA– Język publikacji

PT – Typ publikacji

SI– SECONDARY SOURCE ID (powiązanie z bazą GEN-Bank)

NM– nazwa substancji chemicznej

TW – przeszukuje wszystkie słowaz tytułu, abstraktu i MeSH

MAJR– MeSH Major TOPIC

SH– Określniki MeSH

MH – Terminy MeSH

MeSH BROWSER

CITATION Status SUBSET

JOURNAL/CITATION SUBSET

AUTOMATIC Term MAPPING

Polski MeSH

slide10

Publikowanie i wyszukiwanie wiarygodnych zasobów internetowych

w obszarze medycyny, farmacji i ochrony zdrowia

MEDHUNT

Etyczne przewodniki dla redaktorów

HONCOD

Narzędzia wyszukiwania

pełnotekstowego

Międzynarodowa współpraca

robot MARVIN

Ręczne adnotowanie serwisów

RZETELNOŚĆ

WIARYGODNOŚĆ

Wielojęzyczna metawyszukiwarka

HONSELECT BROWSER

JAKOŚĆ

slide11

REFERENCJE BIBLIOGRAFICZNE

Sposoby opisu i układu bibliograficznego

 • Referencje są dowodami
 • Bibliografia (lista referencji) jest poradą jak czytać i rozumieć lekturę
 • Referencje muszą być kompletne, precyzyjne i do odnalezienia
 • Należy unikać cytowania prac doktorskich i prac habilitacyjnych niepublikowanych. Referencje te nie są dostępne dla wszystkich !

System HARVARD (alfabetyczny)

Referencje ułożone są w porządku alfabetycznym na końcu artykułu (w sekcji: Bibliografia)

Przywoływane są w tekście przez nazwisko pierwszego autora i rok wydania cytowanego artykułu

Wyróżnikiem opisu bibliograficznego jest pogrubienie roku wydania z przecinkiem oraz skrócony tytuł kursywą

System VANCOUVER (numeryczny)

System mieszany + INNE STYLE

został przyjęty jako obowiązujący przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (opracowany przez NLM) ICMJE

Referencje są numerowane według porządku pojawiania się ich w artykule bez zwracania uwagi na alfabet

Gdy referencje są cytowane wiele razy - zachowują swoją „dotychczasową” numerację bez względu na to w którym miejscu artykułu jesteśmy

Referencje są numerowane w porządku alfabetycznym i przywoływane według tej numeracji w tekście.

Można często powoływać się na początku artykułu na ostatnią referencję

System ten jest często stosowany przez czasopisma francuskie

slide12

System HARVARD jest bardzo naturalny w procesie redakcji.

Jest mniej praktyczny w lekturze tekstu. Referencje (jeśli są liczne) tną tekst i czynią zdania mniej zrozumiałymi.

Gdy wymieniony w referencji autor dużo pracował na dany temat jego nazwisko stale powraca w wielu powtórzeniach z różnych lat.

Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje gdy cytujemy dwa artykuły z tego samego roku tego samego autora

slide16

Struktura publikacji naukowych

IMRAD fORMAT

Zasady i standardy publikowania

ConsolidatedStandards of Reporting Trials- The CONSORT STATEMENT

Wymagania redakcyjne

Instructions to Authors in the Health Science - MULFORD LIBRARY

LEKARSKI PORADNIK JĘZYKOWY

Jak napisać artykuł naukowy- MEDICAL LINGUISTIC AID (PL)

slide18

Bibliografia załącznikowa w utworach z dziedzin ogólnych powinna być opracowana zgodnie z normami:

 • PN-ISO 690: 2002
 • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
 • PN - ISO-2:1999
 • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

Bibliografia załącznikowa w pracach biomedycznych powinna zbliżać się standardów międzynarodowych (styl VANCOUVER)

slide19

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:

; : . , - / ( )

Stosuj je konsekwentnie!!!

slide20

Typowy odnośnik do artykułu w czasopiśmie:

Korabiowska M, Cordon-Cardo C, Jaenckel F, Stachura J, Fischer G, Brinck U. Application of in situ hybridization probes for MLH-1 and MSH-2 in tissue microarrays of paraffin-embedded malignant melanomas: correlation with immunohistochemistry and tumor stage. Hum Pathol 2004 Dec;35(12):1543-8.

Korabiowska M.,Cordon-Cardo C.,Jaenckel F.,Stachura J.,Fischer G.,Brinck U.:Application of in situ hybridization probes for MLH-1 and MSH-2 in tissue microarrays of paraffin-embedded malignant melanomas: correlation with immunohistochemistry and tumor stage. Hum.Pathol., 2004;Dec; 35(12):1543-1548

Więcej niż sześciu autorów:

Krzanowski M, Bodzon W, Dudek D, Heba G, Rzeszutko M, Nizankowski R, et al.Transthoracic, harmonic mode, contrast enhanced color Doppler echocardiography in detection of restenosis after percutaneous coronary interventions. Prospective evaluation verified by coronary angiography. Eur J Echocardiogr 2004;5(1):51-4.

Krzanowski M., Bodzon W.,Dudek D., Heba G., Rzeszutko M., Nizankowski R. i wsp.:Transthoracic, harmonic mode, contrast enhanced color Doppler echocardiography in detection of restenosis after percutaneous coronary interventions. Prospective evaluation verified by coronary angiography. Eur.J. Echocardiogr.,2004; 5(1): 51-64

slide21

Organizacja występująca jako autor

National Health and Education Society. Spontaneously developing autoantibody to factor VIII in an elderly woman: diagnostic and therapeutic challenges. J Assoc Physicians India. 2004;52:72-3

National Health and Education Society:Spontaneously developing autoantibody to factor VIII in an elderly woman: diagnostic and therapeutic challenges.J.Assoc. Physicians. India. 2004;52:72-73

Brak autora

A changing climate for health. Lancet 2005;365(9458):447-8.

A changing climate for health.Lancet. 2005;365(9458):447-448

slide22

Artykuł w języku innym niż angielski

Ryn ZJ. Melancolia de la civilización. Educación Medica 1998; (16): 100-104.

Ryn Z.J. Melancolia de la civilización. Educación Medica 1998; (16): 100-104.

Uwaga !

NLM dokonuje przekładu tytułu

na j. angielski [umieszczając go w nawiasach]

oraz dodaje identyfikator języka oryginału.

Większość redakcji tego nie robi !!!

slide23

Suplement do rocznika (tomu)

Szczeklik A. Aspirin-induced asthma: new insights into pathogenesis and clinical presentation of drug intolerance. Int Arch Allergy Appl Immunol 1989;90 Suppl 1:70-5.

Szczeklik A.:Aspirin-induced asthma: new insights into pathogenesis and clinical presentation of drug intolerance. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol. 1989;90, Supl 1:70-75

Suplement do numeru (zeszytu)

Cohn JN, Plasma norepinephrine and mortality. Clin Cardiol 1995;18(3 Suppl. 1):9-12.

Cohn J.N.: Plasma norepinephrine and mortality. Clin. Cardiol. 1995;18(3, Supl. 1):9-12

slide24

Część tomu

Dauterman K.W., Massie B.M., Gheorghiade M.: Heart failure associated with preserved systolic function: a common and costly clinical entity.Am Heart J 1998;135(Pt 2):310-9.

Dauterman K.W., Massie B.M., Gheorghiade M.: Heart failure associated with preserved systolic function: a common and costly clinical entity.Am. Heart J. 1998;135( Cz. 6): 310-319

Część numeru (zeszytu)

Guo N, Shaw C. Characterization and localization of glutathione binding sites on cultured astrocytes. Brain Res Mol Brain Res. 1992;15(42 Pt 1):207-15.

Guo N., Shaw C.: Characterization and localization of glutathione binding sites on cultured astrocytes. Brain Res. Mol. Brain Res. 1992;15(42, Cz 1):207-215

slide25

Brak oznaczenia tomu (rocznika) publikacji

Sporer SM, Rosenberg AG. Decision analysis in orthopaedics. Clin Orthop 2005;(431):250-6.

Sporer S.M., Rosenberg A.G.: Decision analysis in orthopaedics. Clin. Orthop. 2005;(431):250-256

Brak oznaczenia wydania i tomu (rocznika) publikacji

Browell DA, Lennard TW.Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses.Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

Browell D.A., Lennard T.W.:Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses.Curr. Opin. Gen. Surg. 1993:325-333.

slide26

Numeracja stron cyframi rzymskimi

Frenkel EP, Shen YM, Haley BB. The direct thrombin inhibitors: their role and use for rational anticoagulation. Hematol Oncol Clin North Am 2005 Feb;19(1):119-45, vi-vii.

Frenkel E.P., Shen Y.M., Haley B.B.: The direct thrombin inhibitors: their role and use for rational anticoagulation. Hematol. Oncol. Clin. North Am., luty 2005;19(1):119-145, VI-VII

Jeśli konieczne jest oznaczenie rodzaju tekstu (typu publikacji)

Adhisivam B, Gowtham R. Branding treatment of children in rural India should be banned [letter].BMJ 2005 26;330(7489):481.

Adhisivam B., Gowtham R.: Branding treatment of children in rural India should be banned [letter].B.M.J.2005 26;330(7489):481

slide27

Artykuł opisujący wycofanie pracy

Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN.Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice[retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat Genet 1994;6:426-31].Nat Genet 1995;11:104.

Garey C.E., Schwarzman A.L., Rise M.L., Seyfried T.N.:Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice[wycofanie pracy: Garey C.E., Schwarzman A.L., Rise M.L., Seyfried T.N. W: Nat. Genet. 1994;6:426-431]. Nat. Genet. 1995;11:104

Artykuł wycofany

Liou GI, Wang M. Matragoon S.:Precocious IRBP gene expression during mouse development[retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127].Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8

Liou G.I., Wang M. Matragoon S.: Precocious IRBP gene expression during mouse development [wycofany z Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1994;35:3127]. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1994;35:1083-1088

slide28

Artykuł do którego opublikowano poprawki

Beijneveld WJ, van Asten WN, Rutten WE. How accurate are high thigh narrow cuff pressure measurements in the assessment of aorto-iliac obstructive disease? [published erratum appears in Eur J Vasc Surg 1989 3(6):523-7]Eur J Vasc Surg 1989 3(6):24-8.

Beijneveld W.J., van Asten W.N., Rutten W.E.: How accurate are high thigh narrow cuff pressure measurements in the assessment of aorto-iliac obstructive disease? [z poprawkami w Eur J Vasc Surg 1989 3(6):523-537]Eur.J. Vasc.Surg.1989 3(6):24-28