Technologie informacyjne w praktyce - PowerPoint PPT Presentation

marzena p achciok sp wieszcz ta mplachciok cba pl marzenaplachciok@gmail com n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technologie informacyjne w praktyce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technologie informacyjne w praktyce

play fullscreen
1 / 16
Technologie informacyjne w praktyce
123 Views
Download Presentation
elsie
Download Presentation

Technologie informacyjne w praktyce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programowanie za pomocą kalkulatora graficznego CASIO fx-9860G Slim na przykładzie pola trójkąta na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej Marzena Płachciok SP Wieszczęta mplachciok.cba.pl marzenaplachciok@gmail.com Technologie informacyjne w praktyce

 2. Uczniowie mają trudności z interpretacją wzorów Uczniowie mają problemy z przyporządkowaniem wzoru na pole do figury czy danych jakie mają Jest to prosty przykład na zastosowanie programowania przy użyciu kalkulatorów Nie wielka liczba komend potrzebnych do stworzenia programu Odtwórczo można stworzyć wiele innych przykładów takich programów wzorując się tym przykładem Dlaczego pole trójkąta? 2

 3. ” ” w cudzysłowach wpisujemy tekst, który chcemy zobaczyć na ekranie monitora : dwukropek oznacza przypisanie, oddzielenie dwóch poleceń ? → A ta komenda pozwala przypisać zmiennej A wartość wprowadzoną z klawiatury (AxH)÷2 jest to wywołanie wartości zmiennych oraz wyliczenie wyrażenia Potrzebne komendy 3

 4. ”POLE TROJKATA” ”P=(axh)÷2” ”a=”:?→A ”h=”:?→H ”P=”: (AxH)÷2 Program POLE TRO 4

 5. Utrwalenie wzorów na pola figur płaskich Nieświadome wprowadzanie do elementów algorytmiki Konieczna jest rozmowa przed podjęciem działań przez uczniów Nowe programy tworzone są na wzór Szkoła podstawowa Przykład 5

 6. Utrwalenie wzorów na pola figur płaskich Wprowadzanie do elementów algorytmiki na podstawie przykładu Nowe programy tworzone są nie koniecznie na podstawie wzoru – modyfikacja wzoru Gimnazjum Przykład 6

 7. Utrwalenie wzorów na pola figur płaskich Wprowadzanie do elementów algorytmiki Nowe programy tworzone są przez ucznia samodzielnie – nie tylko modyfikacja Samodzielna interpretacja kodu Szkoła średnia Przykład 7

 8. Obliczenie procentu z danej liczby Obliczenie liczby, gdy dany jest jej procent Obliczenie jakim procentem jest jedna liczba z drugiej Obliczenie pola powierzchni sześcianu Obliczenie pola powierzchni prostopadłościanu Inne programy 8

 9. ”PROCENT Z DANEJ LICZBY” ”P÷100×L” ”P=”:?→P ”L=”:?→L ”PPRCENT Z DANEJ LICZBY”: P÷100×L Obliczeniu procentu z danej liczby 9

 10. Obliczenie liczby, gdy dany jest procent z tej liczby ”LICZBA, GDY DANY JEST PROCENT” • ”L×100÷P” ”P=”:?→P ”L=”:?→L • ”LICZBA”: L×100÷P 10

 11. Obliczenie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba ”PROCENT JEDNEJ LICZBY JEST DRUGA” • ”K÷L×100” ”K=”:?→K ”L=”:?→L • ”PROCENT”: K÷L×100 11

 12. ”POLE POWIERZCHNI SZEŚCIANU” ”P=6×A2” ”A=”:?→A ”P=”: 6×A2 Obliczenie Pole powierzchni sześcianu 12

 13. Obliczenie Pole powierzchni Prostopadłościanu ”POLE POWIERZCHNI PROSTOPADLOSCIANU” • ”P=2×A×B+2×B×C+2×A×C” ”A=”:?→A • ”B=”:?→B • ”C=”:?→C • ”P=”:2×A×B+2×B×C+2×A×C 13

 14. Obliczenie Pole trapezu ”POLE TRAPEZU” • ”P=(A+B) ×H÷2” ”A=”:?→A • ”B=”:?→B • ”H=”:?→H • ”P=”: (A+B) ×H÷2 14

 15. Zajęcia zainspirowane • Piotr Zarzycki i inni: Lekcje matematyki z kalkulatorem graficznym w gimnazjum, OMEGA ART. na zlecenie Edukacja z TI 15

 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ • mplachciok.cba.pl • marzenaplachciok@gmail.com