brytyjskie media elektroniczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE. MEDIA PUBLICZNE. British Broadcasting Company. BBC przyjmowana za modelową dla formy mediów publicznych, powstała w 1922 r., utworzona przez Pocztę Brytyjską, jako spółka producentów radioodbiorników

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
british broadcasting company
British Broadcasting Company
 • BBC przyjmowana za modelową dla formy mediów publicznych, powstała w 1922 r., utworzona przez Pocztę Brytyjską, jako spółka producentów radioodbiorników
 • W 1927 r. stała się na podstawie Karty Królewskiej, która chroni ją przed polityczną ingerencją rządu, korporacją
 • Zarządcy zostali zobowiązani do do realizacji interesów publicznych; podstawą było utworzenie takiego zarządu, który pośredniczyłby między nadawcą a rządem
 • Podstawy pod funkcjonowanie BBC położył jej pierwszy dyrektor J. Reith; on też ustalił cztery zasady nazywane filarami, które miały regulować działanie mediów publicznych:
 • Solidne źródła finansowania
 • Idea służby publicznej
 • Monopol (w przypadku Wielkiej Brytanii utrzymał się tylko do 1954 r.)
 • Poczucie moralnej odpowiedzialności
slide3
Ideą powstania BBC było kulturalne i intelektualne oświecenie publiczności; cele edukacji miały być wyznaczane przez przedstawicieli elit
 • Po II wojnie światowej idee związane z radiem przeniesiono do telewizji – BBC stała się dla Brytyjczyków rodzajem wewnętrznej dyplomacji, promującej kulturę, wprowadzającej standard języka angielskiego zwaną „BBC English”, bazującej na ideach i obyczajach klasy średniej
 • Wprowadzony przez J Reitha abonament miał być powszechnym podatkiem umożliwiającym dotarcie z przystępnym i wyważonym programem do wszystkich obywateli
 • Reith chciał uniknąć uzależnienia mediów od państwa oraz przemysłu i finansjery – jednak teraz rosną koszty nowych technologii i zakupu programów, rośnie konkurencja; rozważa się nawet prywatyzację BBC; coraz częściej ujawniają się konflikty polityczne (obsadzanie stanowiska dyrektora)
 • Monopol mediów publicznych był możliwy tylko przy współpracy państwa
slide4
Rządy brytyjskie określały i określają ramy, w jakich działa BBC, sposób finansowania, liczbę nadawanych kanałów, uwarunkowania techniczne; mają także prawo weta wobec programów telewizyjnych
 • Na strukturę zarządzania składa się Rada Gubernatorów, której 12 członków (z różnych organizacji, instytucji, partii), powołuje królowa (symbolizuje niezależność) i jej Rada na wniosek premiera; kadencja trwa 5 lat
 • Rada Królewska składa się zaś z polityków reprezentujących różne partie polityczne
 • Rada Gubernatorów współpracuje z Radą Dyrektorów (organ zarządzający) oraz z Ogólną Radą Doradczą (podobne rady również na poziomie regionalnym)
 • Wybór Partii Pracy w 1997 r. i jej reelekcja w 2001 r. nie zmieniły wiele w polityce medialnej prowadzonej wcześniej przez 18 lat przez Konserwatystów
 • Stawia się na gospodarkę wolnorynkową mającą zapełnić pluralizm treści poprzez wypełnianie nisz i różnych segmentów; to pozwoliło nie tylko na formowanie się i rozrost konglomeratów skupiających różne media ale i prywatyzację wielu narodowych wydarzeń medialnych, jak np. ważne wydarzenia sportowe
slide5
W odniesieniu do doświadczeń BBC sformułowanych zostało 8 zasad telewizji publicznej:
 • Dostępność pod względem geograficznym
 • Uwzględnianie potrzeb i gustów wszystkich widzów
 • Uwzględnianie praw i interesów mniejszości
 • Uwzględnianie narodowej tożsamości poczucia wspólnoty odbiorców
 • Oddzielenie od interesów wynikających z praw własności i od polityki rządów
 • Jedna technologia nadawania programów odpowiadająca wszystkim odbiorcom
 • Współzawodnictwo w jakości, a nie w ilości programów
 • Przyjęcie przez telewizję publiczną roli przewodnika dla stacji prywatnych, a nie czynnika je ograniczającego
slide6
W ostatnich latach BBC zostało podzielone na część komercyjną (m.in. BBC Worldwide) i niekomercyjną
 • Działalność komercyjna BBC jest powodem skarg jej prywatnych konkurentów
 • Komercjalizowanie się BBC zostało zasygnalizowane po raz pierwszy w raporcie Komisji Peacocka pracującej nad reformą BBC w 1986 r.
 • W 1994 r. konserwatywny rząd Margaret Thatcher decyduje, że BBC powinno rozbudować swą działalność rozumianą jako służba publiczna w kraju, a za granicą działać jako nadawca komercyjny
 • BBC stała się narodowym nadawcą publicznym i międzynarodowym nadawcą komercyjnym
 • W 1996 r. przyjęta została nowa Karta regulująca działanie BBC jako nadawcy publicznego
slide7
Cyfryzację telewizji rozpoczęto w 1998 r. (1996)
 • Zakończenie nadawania analogowego rząd planuje na 2010 r.
 • 98% Brytyjczyków korzystało z usług BBC każdego miesiąca w latach 2003/2004
 • W latach 2000-2001 kanały telewizyjne BBC1 i BBC2 osiągnęły łącznie 40% udziału w widowni (osobno odpowiednio 26,8% i 11%)
 • BBC Radio na początku roku 2001 miało 52% całej publiczności
 • Mimo tego w Wielkiej Brytanii sektor komercyjnych mediów audio-wizualnych jest bardzo znaczący i dobrze się rozwija
 • Za przetrwaniem BBC jako nadawcy publicznego przemawiał moc twórcza i żywotność jej działów produkcji, skupienie się producentów na tworzeniu programów odpowiadających idei służby publicznej oraz fakt, że brytyjska publiczność została „wyuczona” akceptacji dla programów mediów publicznych
telewizja
TELEWIZJA
 • BBC One
 • BBC Two
 • BBC Three
 • BBC Four
 • CBBC
 • CBeebies
 • BBC News 24
 • BBC Parliament
 • Interactive TV
radio
RADIO
 • Radio 1
 • 1Xtra
 • Radio 2
 • Radio 3
 • Radio 4
 • Five Live
 • Five Live Sports Extra
 • 6 Music
 • BBC 7
 • Asian Network
na wiecie
NA ŚWIECIE
 • BBC World Service43 radio language services(finansowane przez rząd brytyjski)
 • BBC America
 • BBC Canada
 • BBC Food
 • BBC Kids (Canada)
 • BBC Prime
 • BBC World
 • Animal Planet
 • People+Arts
 • UKTV
 • UKTV (Australia)(oddzielne komercyjne przedsięwzięcia, których zyski pomagają finansować służbę publiczną BBC)
abonament
ABONAMENT
 • BBC należy dziś do niewielu stacji, które nadal nie nadają reklam, a utrzymują się z opłat widzów i dotacji państwowych
 • Roczny abonament ustalony przez rząd wynosi 121 funtów
 • Nie płacą osoby powyżej 75 roku życia, niewidomi połowę
 • Za telewizję czarno-białą wynosi 40-50 funtów
podzia abonamentu
PODZIAŁ ABONAMENTU
 • ·BBC One £3.37
 • ·BBC Two £1.45
 • ·Digital television channels £0.98
 • ·Transmission and collection costs £0.98
 • ·BBC Radio 1, 2, 3, 4 and Five Live £0.99
 • ·Digital radio stations £0.08
 • ·Nations & English Regions television £0.90
 • ·Local radio £0.61
 • ·bbc.co.uk £0.31
 • Total £9.67
telewizja1
TELEWIZJA
 • Największą konkurencją dla BBC jest sieć Channel 3 znana jako Independent Television (ITV). 15 regionalnych koncesji zapewnia serwisy lokalne i ogólnokrajowe. Dodatkowo GMTV nadaje serwis śniadaniowy
 • Udział ITV w rynku wynosił w latach 2000-2001 niewiele poniżej 29%
 • Od złagodzenia prawa własności w mediach przez rząd w 1996 r. sieć Channel 3 jest zdominowana przez dwa koncerny: Carlton i Grenada (kontrolują lub posiadają 12 koncesji i docierają do ponad 100% gospodarstw – w Londynie zachodzą na siebie dwaj nadawcy Channel 3)
slide15
Channel 4 ma charakter częściowo publiczny, zaspokaja zainteresowania mniejszości co także zwiększa dochód poprzez reklamy (istnieje oddzielny czwarty kanał w Walii, S4C, który jest finansowany częściowo z reklam, a częściowo przez państwo; nadaje programy w prime-time w języku walijskim)
 • Channel 4 przyciąga ok. 10% publiczności
 • Channel 4 jest raczej nadawcą niż producentem programów i wspiera niezależną produkcję.
 • Od lat 90. BBC i ITV muszą kupować 25% swoich programów od niezależnych producentów. Ok. 1/5 najpopularniejszych programów jest produkcją niezależną.
slide16
Piąty kanał naziemny rozpoczął nadawanie w kwietniu 1997 r. Pokrywa ok. 80% kraju i w latach 2000-2001 miała udział w rynku5,7%
 • Ma charakter komercyjny, utrzymuje się z reklam
 • W sumie przynajmniej 90% populacji ogląda programy nadawane drogą naziemną.Nawet w domach z telewizją kablową i satelitarną niecałe 2/3 czasu poświęca się tym kanałom
telewizja kablowa
TELEWIZJA KABLOWA
 • Dociera do ok. 9 mln odbiorców, ale to tylko ¼ grupy docelowej
 • Zdominowana przez dwóch dostawców: NTL i Telewest
 • Razem z TV satelitarną osiąga 15-16% widowni
 • Najpopularniejszy kanał QVC, ma widownię na poziomie 3 mln (najpopularniejsze opery mydlane na kanałach naziemnych przyciągają ok. 15-16 mln)
telewizja satelitarna
TELEWIZJA SATELITARNA
 • BSkyB kontrolowana przez Rupert Murdoch's News International
 • Oferuje ok. 200 kanałów
 • W 2001 r. ponad 5,5 mln odbiorców, 30% więcej niż rok wcześniej
 • Publiczność poszczególnych kanałów niewielka
 • Sky TV, oferująca kilka kanałów, przyciąga tylko ok. 5% krajowej widowni
radio1
RADIO
 • W ciągu dnia jest najpopularniejszym medium
 • Dociera do 92% mieszkańców
 • Radio komercyjne rozwija się dynamicznie od 1996 roku
 • Oprócz 5 kanałów BBC istnieje 3 ogólnokrajowych nadawców komercyjnych (plus czwarty nadający z Irlandii)
 • BBC nadaje też radio regionalne dla Szkocji, Walii i Irlandii Płn. Oraz w ważniejszych miastach poza Londynem
 • Przyznano ok. 250 koncesji dla lokalnych stacji komercyjnych
slide20
19 stacji nadaje przez satelitę i 15 przez kabel
 • Zwykle słuchacz ma do wyboru ok. 15 stacji (w Londynie 24)
 • Radio komercyjne jest kontrolowane przez 15 grup, w tym 8 najsilniejszych kontrolujących większość z 70 koncesjonowanych stacji
 • Serwisy krajowe BBC docierają do dwa razy większej grupy odbiorców niż ogólnokrajowe stacje komercyjne i mają 40% publiczności przy 8% stacji komercyjnych
 • Lokalne stacje komercyjne są jednak 3 razy popularniejsze niż lokalne odłamy BBC
slide21
Sytuacja na rynku nie jest dla słuchaczy satysfakcjonująca w związku z brakiem wyraźnej różnorodności. Dlatego zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych nadaje wiele stacji pirackich.
 • Wpływ radia jest oceniany przez rząd za dwukrotnie słabszy, niż innych mediów w związku z muzycznym formatowaniem stacji
r d a informacji
ŹRÓDŁA INFORMACJI
 • Informacje są zapewniane głównie przez BBC News and Independent Television News/Independent Radio News w Londynie, wzbogacane przez niewielką ilość wiadomości lokalnych i regionalnych. Każda stacja telewizyjna (poza GMTV, która korzysta z Reuters’a) i ponad 90% stacji radiowych korzysta z tych źródeł