miernictwo elektroniczne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Miernictwo Elektroniczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Miernictwo Elektroniczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Miernictwo Elektroniczne. Informatyka INŻ Wykład 13. Na poprzednim wykładzie… Rejestratory i oscylatory Impedancja elektryczna Pomiary napięć przemiennych Amperomierze prądów przemiennych Multimetry. Na obecnym wykładzie Podstawowe parametry elektryczne elementów biernych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miernictwo Elektroniczne' - jenna-booth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miernictwo elektroniczne

Miernictwo Elektroniczne

Informatyka

INŻ

Wykład 13

slide2
Na poprzednim wykładzie…
  • Rejestratory i oscylatory
  • Impedancja elektryczna
  • Pomiary napięć przemiennych
  • Amperomierze prądów przemiennych
  • Multimetry
 • Na obecnym wykładzie
  • Podstawowe parametry elektryczne elementów biernych
  • Pomiary parametrów elementów biernych (pomiary impedancji)
  • Moc czynna, bierna i pozorna oraz sposoby ich pomiaru
  • Pomiary wielkości nieelektrycznych

Miernictwo 1 – W13

w a ciwo ci element w biernych
Właściwości elementów biernych
 • Charakterystyki elementów biernych
 • Rezystor idealny(brak przesunięcia fazowego między napięciem i prądem)

Rys. Napięcie i prąd zmienny w idealnym rezystorze

Miernictwo 1 – W13

slide4
Kondensator idealny
  • pojemność elektryczna
  • równanie w dziedzinie czasu
  • stosunek wartości skutecznych napięcia i prądu zmiennego

dla sygnałów harmonicznych

Miernictwo 1 – W13

slide5
przesunięcie fazowe między napięciem i prądem zmiennym: -π/2(-90o)

Rys. Napięcie i prąd zmienny w idealnym kondensatorze

Miernictwo 1 – W13

slide6
Kondensator rzeczywisty
  • schemat zastępczy(model elektryczny)

Rys. Schemat zastępczy kondensatora rzeczywistego

Miernictwo 1 – W13

slide7
szeregowy i równoległy schemat zastępczy kondensatora
 • współczynnik strat D (tangens kąta stratności tgδ)

Rys. Szeregowy i równoległy schemat zastępczy kondensatora rzeczywistego

Miernictwo 1 – W13

slide8
Cewka indukcyjna idealna
  • strumień magnetyczny (indukcyjność L)
  • równanie w dziedzinie czasu
  • stosunek wartości skutecznych napięcia i prądu zmiennego

dla sygnałów harmonicznych

Miernictwo 1 – W13

slide9
przesunięcie fazowe między napięciem i prądem zmiennym: π/2(90o)

Rys. Napięcie i prąd zmienny w idealnej cewce

Miernictwo 1 – W13

slide10
Cewka indukcyjna rzeczywista
  • schemat zastępczy(model elektryczny)

Rys. Schemat zastępczy cewki rzeczywistej

Miernictwo 1 – W13

slide11
szeregowy i równoległy schemat zastępczy cewki
 • dobroć cewki Q (tangens kąta przesunięcia faz tgφ)

Rys. Szeregowy i równoległy schemat zastępczy cewki rzeczywistej

Miernictwo 1 – W13

pomiary impedancji
Pomiary impedancji
 • Mostki czterogałęźne
  • Właściwości ogólne

Rys. Schemat mostka czterogałęźnego do pomiaru impedancji

Miernictwo 1 – W13

slide13
warunek równowagi mostka
 • możliwość wyznaczenia obu składowych nieznanej impedancji Zx

lub

 • wniosek: do zrównoważenia mostka impedancyjnego należy zastosować dwa elementy regulowane

Miernictwo 1 – W13

slide14
Mostki do pomiaru pojemności
  • dobór schematu zastępczego kondensatora w oparciu o jego strukturę

Rys. Mostek uniwersalny do pomiaru pojemności: a) szeregowy, b) równoległy

Miernictwo 1 – W13

slide15
Mostki do pomiaru indukcyjności

Rys. Mostki do pomiaru indukcyjności

Miernictwo 1 – W13

slide16
Mostki transformatorowe
  • zastąpienie spadków napięć w ramionach mostka siłami elektromotorycznymi wtórnych uzwojeń transformatora
 • warunek równowagi mostka
 • zastąpienie stosunku impedancji stosunkiem liczby zwojów – większa dokładność i powtarzalność wskazań

Rys. Mostek transformatorowy do pomiaru impedancji

Miernictwo 1 – W13

slide17
Półautomatyczne i automatyczne pomiary impedancji
  • Mostki półautomatyczne (jeden z elementów dostrajany ręcznie, drugi automatycznie)
  • Przyrządy automatyczne (cyfrowe)

Miernictwo 1 – W13

pomiary mocy sygna w harmonicznych
Pomiary mocy sygnałów harmonicznych
 • Definicje
  • Moc chwilowa
  • Moc czynna (rozpraszana lub zamieniana na pracę, energię, itp.)

Miernictwo 1 – W13

slide19
Moc pozorna (amplituda oscylacji mocy chwilowej)
 • Moc bierna (moc przesyłana na przemian między nadajnikiem i odbiornikiem)
 • Związek między mocą pozorną, czynną i bierną
 • Współczynnik mocy: miara wykorzystania energetycznego

Miernictwo 1 – W13

slide20
Rys. Pomiar mocy za pomocą watomierzaa) poprawny pomiar prądu źródła i napięcia odbiornikab) poprawny pomiar napięcia źródła i prądu odbiornika
 • Pomiar mocy odbieranej
  • pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
  • sposób włączenia watomierza

Miernictwo 1 – W13

slide21
Pomiar mocy metodą absorpcyjną
  • zasada pomiaru
  • regulacja R: wyznaczenie maksymalnej mocy oddawanej i rezystancji dopasowania
 • Pomiary energii elektrycznej
  • energia jest mocą czynną scałkowaną w czasie T

Miernictwo 1 – W13

pomiary wielko ci nieelektrycznych
Pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Czujniki i przetworniki wielkości fizycznych
  • Przetwornik to urządzenie (lub element) odwzorowujący wielkość wejściową na wielkość wyjściową w zdefiniowany sposób

Zwykle kilka przetworników łączonych jest szeregowo tworząc łańcuch przetwarzania

 • Czujnik to pierwszy element łańcucha przetworników mający bezpośredni kontakt z polem pomiarowym i reagujący na zmianę wielkości mierzonej

Miernictwo 1 – W13

slide23
Zalety elektrycznego pomiaru wielkości nieelektrycznych
  • analogowe przetwarzanie sygnału pomiarowego(wzmacnianie, filtracja, itd.)
  • przesyłanie sygnału na odległość
  • przetwarzanie cyfrowe sygnału (obróbka matematyczna)
  • sterowanie elektryczne obiektami
 • Idea pomiarów: zastosowanie przetworników (czujników) wielkości nieelektrycznych na elektryczne
 • Typy czujników pomiarowych
  • parametryczne
  • generacyjne

Miernictwo 1 – W13

slide24
Pytania kontrolne
  • Jakie zjawiska charakteryzują parametry elektryczne elementów biernych Powstawanie obrazu w oscyloskopie
  • Zasady pomiaru impedancji
  • Co opisuje moc czynna, a co bierna; sposoby ich pomiaru
  • Co to są czujniki i przetworniki
  • Na czym polegają pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Kolokwium (test wyboru)

czwartek, 29 stycznia

A-L: godz. 9:15

M-Ż: godz. 9:45

Należy przynieść coś do pisania i legitymację (lub indeks)

 • Wpis/termin poprawkowy

czwartek, 5 lutego, godz. ???

Miernictwo 1 – W13