slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti Maaülikooli tegevused/uuringud biokütuste tootmise ja kasutuselevõtu arendamisel Argo Normak, Eesti Maaülikooli ta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti Maaülikooli tegevused/uuringud biokütuste tootmise ja kasutuselevõtu arendamisel Argo Normak, Eesti Maaülikooli ta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Eesti Maaülikooli tegevused/uuringud biokütuste tootmise ja kasutuselevõtu arendamisel Argo Normak, Eesti Maaülikooli ta - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Eesti Maaülikooli tegevused/uuringud biokütuste tootmise ja kasutuselevõtu arendamisel Argo Normak, Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja. Bioenergia valdkonnaga on seotud kõik Eesti Maaülikooli instituudid: Metsandus- ja maaehitusinstituut Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eesti Maaülikooli tegevused/uuringud biokütuste tootmise ja kasutuselevõtu arendamisel Argo Normak, Eesti Maaülikooli ta' - venedict


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Eesti Maaülikooli

tegevused/uuringud biokütuste tootmise ja kasutuselevõtu arendamisel

Argo Normak, Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

slide2
Bioenergia valdkonnaga on seotud kõik Eesti Maaülikooli instituudid:
  • Metsandus- ja maaehitusinstituut
  • Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
  • Tehnikainstituut
  • Majandus- ja sotsiaalinstituut
  • Veterinaaria- ja loomakasvatusinstituut
 • Tegevuse koordineerimiseks on loodud Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

arendatavad uurimissuunad
Arendatavad uurimissuunad
 • Rohtne biomass
 • Biogaas
 • Energiavõsad ja kiirekasvulised puuliigid
 • Biomass metsamajandusest
 • Tehnoloogilised lahendused taastuvenergia tootmisel ja kasutamisel
 • Majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid biokütuste tootmisel ja kasutamisel

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

rohtne biomass
Rohtne biomass
 • Biomass rohttaimedest ja traditsioonilistest põllukultuuridest ning selle kasutamine biokütusena (nt pilliroog, päideroog, ida-kitsehernes, roog-aruhein, kerahein, timut, raps jm)

Merrit Noormets: tel. 7313545, e-post: merrit.noormets@emu.ee

 • Pool-looduslike koosluste produktsioon ja majandamine

Marek Sammul: tel. 7428619, e-post: marek.sammul@emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

biogaas
Biogaas
 • Eesti rohtse biomassi ja jäätmete biokonversioon ja biogaasi tootmine

Henri-Charles Dubourguier: e-post: charles@emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

energiav sad ja kiirekasvulised puuliigid
Energiavõsad ja kiirekasvulised puuliigid
 • Kiirekasvuliste pajuliikide energiavõsa kasvatamis- ja kasutamisvõimalused. Taimede produktsioon ja ökofüsioloogia. Taimkattefiltrid. Eesti ressursid biomassi tootmiseks energiaallikana.

Katrin Heinsoo: tel. 7477172, e-post: katrin@zbi.ee

 • Kiirekasvuliste lehtpuude (hall lepp, sanglepp, arukask, hübriidhaab, triploidne haab) kasvatamine endistel põllumajandusmaadel, biomass lühikese raieringiga energiakultuuridest ja looduslikult tekkinud võsast endistel põllumajandusmaadel, lühikese raieringiga metsanduse ressursi- ja tasuvusuuringud.

Aivo Vares: tel. 7313117, e-post: aivo.vares@emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

biomass metsamajandusest
Biomass metsamajandusest
 • Biomass traditsioonilisest metsamajandusest (nt raiejäätmed uuendus- ja harvendusraietest, elektriliinide all ja kraavitrassidel kasvav võsa), biokütuste ressurss ja tootmistehnoloogiad

Peeter Muiste: tel. 7313101, faks 7313156, e-post: peeter.muiste@emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

tehnoloogilised lahendused taastuvenergia tootmisel ja kasutamisel
Tehnoloogilised lahendused taastuvenergia tootmisel ja kasutamisel
 • Biomassi koristuse ja koristusjärgse töötlemise tehnoloogiad
 • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine

Argo Normak: tel. 7313332, e-post: argo.normak@emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid biok tuste tootmisel ja kasutamisel
Majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid biokütuste tootmisel ja kasutamisel
 • Maamajanduse uuringud, põllumajandustoodangu omahinna- ja turuanalüüsid ning ettevõtete majandusanalüüsid

Ülle Roosmaa: tel. 7313046, faks 7313300, e-post: ylle.roosmaa@emu.

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

bioenergiaalased projektid 2007
Bioenergiaalased projektid 2007
 • Maaressurss
 • Biomassi ressursi hindamine
 • Energiakultuuride uuringud

Uuringud on tellitud Maaelu EdendamiseSihtasutuse poolt"Biomassi ja Bioenergiakasutamise edendamise arengukava 2007-2013" alusel

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

maaressurss
Maaressurss
 • Kasutusest väljasoleva maa suurus
 • Kasutusest väljasoleva maa suurus ja paiknemist kajastav kaardimaterjal
 • Kasutusest väljasoleval maal energiakultuuride kasvatamiseks maa kasutuselevõtuga seotud mõjuvad tegurid
 • Kasutuses oleval metsa- ja põllumajandusmaal biomassi ja energiakultuuride tootmise potentsiaalja seda takistavaid tegurid

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

biomassi ressursi hindamine
Biomassi ressursi hindamine
 • Puidu kui biomassi ressursi hindamine: raie ja raiejäätmed, puidutööstuse jäätmed, võsa mass võsastunud aladel (eri biomassi liikide füüsiline ja majanduslik kättesaadavus, energiamajandusliku kasutamise otstarbekus);
 • Tööstus- ja olmejäätmete kui biomassi ressursi hindamine (eri biomassi liikide füüsiline ja majanduslik kättesaadavus, senisest enama ja parema kasutamise viisid ning otstarbekus)
 • Põllumajanduses tekkiva biomassi ressursi hindamine (eri biomassi liikide füüsiline ja majanduslik kättesaadavus, energiamajandusliku kasutamise otstarbekus)

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

energiakultuuride uuringud
Energiakultuuride uuringud
 • Rohtsed energiakultuurid Eestis
 • Puittaimede kasutusvõimalused energiakultuurina Eestis
 • Energiakultuuride tootmise tasuvusuuring

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

eesti maa likooli taastuvenergia keskus
Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus
 • Taastuvenergia alane info ja konsultatsioon
 • Projektide algatamine ja läbiviimine
 • Osalemine koostöövõrgustikes

Kontakt:

Argo Normak, juhataja: argo.normak@emu.ee

Elis Vollmer, projektijuht: elis.vollmer@emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis

slide15
www.emu.ee

27.08.2007, Türi, Särevere Mõis