Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Identifikátor materiálu: EU – 14 - 7

 2. Karel Jaromír Erben

 3. Metodické pokyny -DUM přináší základní informace o životě a díle autora Karla Jaromíra Erbena -K orientaci v DUMu slouží slide č. 4 – Obsah -Slidy č. 8 a 9 obsahují úkoly k procvičení poznatků o díle „Kytice“ – oba slidy obsahují v dolní části pracovní pokyny -Slidy 5-11 obsahují v pravém horním rohu tlačítko akce, které vrátí prezentaci na Obsah; jsou vždy poslední složkou slidů

 4. Kliknutím vyberte možnost Obsah Zdroje obrázků Životopisné údaje Výběr z díla Podobizna autora Použitá literatura Úkol k opakování – Kytice I. Úkol k opakování – Kytice II Závěr

 5. Životopisné údaje - Žil v letech 1811-1870 - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti, překladatel, novinář - Vystudoval práva a filosofii; pracoval jako sekretář Českého muzea - Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy - Na venkově sbíral studijní materiál – lidová slovesnost, písně, pohádky, říkadla - Za svého života se sblížil s Máchou, Palackým - Roku 1864 byl jmenován ředitelem pomocných kanceláří úřadů města Prahy

 6. Obr. 1

 7. Výběr z díla - Básnická sbírka Kytice (1853) – soubor 13 básní, základem jsou staré lidové báje, měla být odrazem mravních zásad lidské společnosti v době tzv. Bachova neoabsolutismu (období útisku po revolučním roce 1848) - Výsledkem jeho sběratelské činnosti byly Prostonárodní písně a říkadla (1864) a Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865) Obr. 2

 8. Kytice – opakování I. - Je básnická sbírka, která se skládá z: a) 11 balad b) 12 balad c) 13 balad    - Která z následujících charakteristik odpovídá baladě? a) Báseň opěvující krásy přírody  b) Báseň s dramatickým dějem, obvykle i špatným koncem  c) Báseň oslavující rytířského hrdinu  Po kliknutí na vybranou variantu se objeví informace o správnosti volby

 9. Kytice – opakování ii. - K následující charakteristice balady napište její název: - Povinnost k životu je víc než touha po mrtvém milenci Svatební košile - Dcera nedbá varování matky Vodník - Matka se nesmí nikdy zříci dítěte Polednice - Matka pro bohatství nesmí zapomenout na vlastní dítě Poklad Po kliknutí na charakteristiku se objeví název balady

 10. Zdroje obrázku Obr.1 [cit 2011-12-19] Dostupná jako volné dílo pod licencí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg Obr.2 [cit 2011-12-19] Dostupná jako volné dílo pod licencí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Venceslav_cerny_erben_baje_a_povesti_slovanske.jpg

 11. Použitá literatura POLÁŠKOVÁ, Taťána; MILOTOVÁ, Dagmar ; DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Literatura : Přehled středoškolského učiva. 2. Třebíč : Petra Velanová, 2009. 207 s. ISBN 80-902571-6-X. SOCHROVÁ, Marie . Literatura v kostce pro SŠ. 2. Havlíčkův Brod : Fragment, 2008. 176 s. ISBN 978-80-253-0652-9. SOUKAL, Josef. Čítanka 8 : Literární výchova pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. Praza : SPN, 2000. ISBN 80-85937-39-5.

 12. Děkuji za pozornost 