AKSIS – internseminar
Download
1 / 12

AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006. Utgangspunkt, lovendringer 1. jan 2003. Arbeidstakeroppfinnelsesloven Speilvending av eierrett til (patenterbar) oppfinnelse gjort av arbeidstaker Meldeplikt for forsker (§5) Informasjonsplikt for rettighetshaver (§6)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006' - vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AKSIS – internseminar

Alver Hotell

10. oktober 2006


Utgangspunkt lovendringer 1 jan 2003
Utgangspunkt, lovendringer 1. jan 2003

 • Arbeidstakeroppfinnelsesloven

  • Speilvending av eierrett til (patenterbar) oppfinnelse gjort av arbeidstaker

  • Meldeplikt for forsker (§5)

  • Informasjonsplikt for rettighetshaver (§6)

 • Universitets- og høyskoleloven

  • Den fjerde pillar – plikt til å ”bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater” (§1-3)

 • Dessuten; den regionale forpliktelse


Eiere og partnere
- eiere og partnere

 • eiere:

  • Universitetet i Bergen

  • Helse Bergen HF

  • Havforskningsinstituttet

 • partnere:

  • Høgskolen i Bergen - HiB

  • Christian Michelsen Research - CMR

  • Nasj. institutt for forskning på sjømat og ernæring, NIFES

  • Unifob AS

 • dialog med flere andre på Vestlandet

  • NoFiMa, NHH, KHIB, NITH , regionale høgskoler


M lsettinger 2006
- målsettinger 2006

 • Generelt,

  • Fremme kultur for forretningsutvikling

  • Skape fokus i private investormiljøer

  • Koordinere IPR-innsats i Bergensområdet

 • Infrastruktur

  • Holdningsendringer individnivå

  • Profesjonalisering på institusjonsnivå

  • Tilgjengelig kompetanse

 • Kommersialisering;

  • Etablere levedyktige selskaper

  • Overføre ideer til kommersialiseringsprosjekter, og derfra videre til ekstern oppfinansiering (selskapsetableringer – salg – lisensieringer)


Hva gj r vi
- hva gjør vi ?

 • målsettinger -

  • Stimulere kommersialisering av forskningsresultater ved de samarbeidende institusjoner

  • Bidra til framvekst av nye arbeidsplasser og levedyktige selskaper ved å fremme forskningsbasert nyskapning

  • Bistå eiere/partnere i deres arbeid for å nå pålagte kommersialiseringsmål

 • Hvordan –

  • Aktiv ideinnhenting i forskersamfunnet

  • Rådgi forskere i tidligfase innovasjon/kommersialiseringsprosjekt

   (herunder IPR/patenterbarhet/oppfinnelseshøyde, teknol.utv., markedsanalyse, finansiering)

  • Koble til relevante ressursmiljøer

 • Finansielle verktøy

  • FORNY-programmet (basisbevilgning til BTO; infrastruktur- og prosjektmidler)

  • Verifikasjonsmidler – 12. oktober!!

  • Kommersialiseringsstipend (frikjøp av vitsk. ansatte)

 • Veiledning til dialog med andre aktører, som

  • Innovasjon Norge

   • Utløse bonusbetalinger

   • Kontakt med INs utestasjoner

  • Sarsia, andre investorer

  • Rådgivningsressurser fra BTOs egne nettverk (Connect, Næringsrådet m.fl)


Status etter 2 tertial 2006
- status etter 2. tertial 2006

 • Ca 120 ideer vurdert, 30-35 med klar kommersiell interesse

 • 3 virksomheter etablert 2005- 1 (2) i vår og 2-4 ”in process” nå i høst, 1 lisens, 2 patenter

 • Bidratt til oppfinansiering av selskaper basert på forskningsresultater i Bergen

 • Formalisere interne arbeidsprosesser og samarbeidsrelasjoner med eiere og partnere


Videre arbeid q4
- videre arbeid Q4

 • Styre-/strategiseminar november

 • Planlagte arrangementer

  • BTO-konferansen 9. november

  • EdisonPub

  • Institutt- og avdelingsvise møter/samlinger hos eiere/partnere

 • Ferdigstille avtalestruktur, kontaktpunkter og rapporteringsrutiner med eiere/partnere

 • Bedret back-office-funksjon

 • Dimensjonerer aktivitetsnivå ifht disponible ressurser


Noen av btos prosjekter

Før 31.12.2005

NorDiag

RockSource

Fluens Synthesis

iSentio

NoWiresGroup

NordicNeuroLab

MediMush

LSSS, avansert ekkolodd-systemer

Hydrogenlagringsmedium

Lakselus”felle”

Sequence Optimizer, bakterieidentifikasjon

RNAi-screening, diagnoseverktøy mv

Bioprospektering for kreftmarkører

MR perfusjon (lisensavtale)

(corneal blindness treatment)

ERAC

Vaksineutvikling (TB)

TNT

Kontrastvæske

Pattern Solution, mønstergjenkjenning basert på informatikk/algoritmer (lisensavt)

eLæring, web-/interaktive læreverktøy

TendoTech, overvåking/sikring av trådløs kommunikason

Augmented Reality (’neste generasjon’ VR)

Noen av BTOs prosjekter


Veien videre
- Veien videre

 • Formalisere samarbeidsstrukturen

 • Oppbemanne virksomheten

 • Samlokalisering med Sarsiamiljøet og andre i grenseflaten mellom forskning og næringsutvikling

 • Fokus på nettverksutvikling i regionen

 • Utvidet samarbeidsgrunnlag med andre forsknings-institusjoner


Forskningsbasert innovasjon en skisse
Forskningsbasert innovasjon – en skisse

Forskning

- forskningsresultater

’exit line’

Interface – ’ideinnhenting’

UIB

HB

HI

HiB

CMR

NIFES

Unifob

Seed capital

VC

industriell investor

Idea

selection

Project

devlpmt

Growth

comp’ny

SpinOuts

IPO/Sale

Gradvis overføring til ”virkeligheten”. . .

Innovest AS


Muligheter for st tte
- muligheter for støtte

 • BTOs egne tildelinger fra FORNY;

  • Ideutvikling

  • Prosjektutvikling

 • FORNY

  • Verifikasjonsmidler (neste frist 8. juni)

  • Kommersialiseringsstipend (løpende)

 • Innovasjon Norge

  • utekontorenes ressurser står til disposisjon for FORNY-prosjekter; piloter i London & Boston

 • Annet

  • IFU/OFU

  • Bonus etter bedriftsetablering

 • Økonomiske rammer

 • Behandlingsprosess gjennom ideutvikling og kommersialiseringsprosjekt;(meldeskjema, utfyllende beskrivelse, svar, faktura og vedlegg)


Bergen Teknologioverføring AS

Telefon +47 55 58 30 50

Email: [email protected]

w w w . b e r g e n t o . n o


ad