genera n etnictv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generační Účetnictví PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generační Účetnictví

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Generační Účetnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Generační Účetnictví. K.D. Úvod. Současná FP dopadá na jedince generací: Současných Budoucích ad a) Jedinci odlišně platí daně a spotřebovávají veřejné statky v závislosti na věku ad b) Veškeré dluhy musí být splaceny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Generační Účetnictví


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod

Současná FP dopadá na jedince generací:

 • Současných
 • Budoucích

ad a) Jedinci odlišně platí daně a spotřebovávají veřejné statky v závislosti na věku

ad b)Veškeré dluhy musí být splaceny

Jak současná FP ovlivňuje bohatství současných a budoucích generací?

genera n etnictv1
Generační Účetnictví
 • Auerbach, Gokhale, Kotlikoff (…..)
 • Mezičasový dopad FP při současném nastavení
 • Která generace to zaplatí?
 • Indikátor mezigenerační redistribuce
 • Indikátor fiskální udržitelnosti
 • Užitkové vs. finanční pojetí
genera n etnictv2
Generační Účetnictví

Jak FP dopadá na průměrného jedince současné a budoucí generace

 • Existuje omezení spojující celkové účty současných a budoucích generací
 • Celkový generační účet žijících jedinců
 • Celkový generační účet jedinců ještě nenarozených splňující omezení
ist dan a vl dn v daje
Čisté Daně a Vládní Výdaje
 • Saldo položek, které závisí na věku a počtu jedinců
 • příjmy: DPH, SPOTR, DPFO, ZSPOJ, DED, CORP, OPR
 • výdaje: DUCHST, DUCHIN, NEM, NEZ, OSOC, SKOL, ZDRAV, OVYD
 • Saldo položek, které nezávisí na počtu jedinců (Gt)
 • příjmy: PROPINC, KAPPR, GRNT
 • výdaje: ODVDOT, TRAN
mezi asov rozpo tov omezen
Mezičasové Rozpočtové Omezení

Nt0,k celkové saldo čistých daní jedince narozeného v roce k v čase t0

Gt upravené vládní výdaje v čase t

Dt veřejný dluh v t

ist dan sou asn ch generac
Čisté Daně Současných Generací

vt,k saldo čistých daní pro jedince narozeného v k v čase t

Pt,k Počet jedinců narozených v roce k v čase t

fisk ln udr itelnost
Fiskální udržitelnost
 • FP, která dopadá rozdílně na současné a budoucí generace, je nerovnovážná.
 • Porovnání GÚ současné a budoucí generace (Residual approach)
 • Aktuální nastavení FP platí také pro budoucí generace
 • Výpočet celkové potřeby financování (Sustainability gap)
residual approach i
Residual approach I.
 • Kvantifikace PV celkových čistých daní všech žijících jedinců (Bez vlivu omezení)
 • Projekce vládních výdajů a kvantifikace PV v daném horizontu
 • Dt0
 • Změna velikosti a struktury populace ⇒ GÚ per capita
residual approach ii
Residual approach II.
 • GÚ žijících generací = Průměrná PV čistých daní po zbytek života
 • GÚ dosud nenarozených generací = Průměrná PV celoživotních čistých daní
nedostatky ra
Nedostatky RA
 • Současné a budoucí generace žijí souběžně
 • Nelze explicitně stanovit výši daní a transferů, které by zajistily rovnováhu
 • GAfut bere v úvahu pouze počty narozených
 • Výsledek je kriticky závislý na formulaci položek čistých daní
sustainability approach
Sustainability approach
 • SG = celková PV potenciálních závazků
 • Neinformuje o mezigeneračních přesunech
 • Lze začlenit nápravná opatření
sustainability approach1
Sustainability approach
 • GÚ konstruujeme stejně pro současné i budoucí generace

⇒ zohledňujeme celkový demografický vývoj

 • Sustainability gap = potřeba financování plynoucí ze současného nastavení FP

(PV veřejných příjmů, které chybí k nastolení generační rovnováhy)

simulace
Simulace
 • G2002=78.985 mld., D2001=404.5 mld.
z v r
Závěr

Generační účetnictví:

 • Není nástroj prognózy
 • Indikátor mezigenerační redistribuce
 • Široce využívaný, ale existují specifika

ČR:

 • Současná FP se ceteris paribus jeví neudržitelná