aplica ii metodologie mg ii 2005 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplica ţ ii metodologie MG II 2005-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplica ţ ii metodologie MG II 2005-2006

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Aplica ţ ii metodologie MG II 2005-2006 - PowerPoint PPT Presentation

vea
89 Views
Download Presentation

Aplica ţ ii metodologie MG II 2005-2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aplicaţiimetodologie MG II2005-2006

 2. D+ D- total E+ N11 N12 L1 E- N21 N22 L2 total C1 C2 N

 3. Parametrii fundamentali in epidemiologie • RISCUL‘ABSOLUT’ (succes / total): R (E+) = P(D+/E+) R (E-) = P(D+/E-) • RISCUL RELATIV (RR): • RR = R(E+) / R(E-)

 4. INDICELE ‘ODD’ (succes / esec): • -pentru cohort: • ODD (D+/E+) = P(D+/E+)/P(D-/E+) • ODD (D+/E-) = P(D+/E-)/P(D-/E-) • -pentru case-control: • ODD (E+/D+) = P(E+/D+)/P(E-/D+) • ODD (E+/D-) = P(E+/D-)/P(E-/D-)

 5. ODDS RATIO (OR) – loturi independente • Pentru cohort OR = ODD(D+/E+) / ODD(D+/E-) • Pentru case-control • OR = ODD(E+/D+) / ODD(E+/D-) • Uzual OR > RR • Daca OR > 1 (RR > 1) ==> RISC !

 6. Problema 1.S-a efectuat un studiu pentru a decide dacă lucrând zilnic peste 5 ore / zi la înălţime pe linii de înaltă tensiune duce la scăderea timpului de reacţie Tr pentru echilibrul vestibular. Dintr-un grup de 80 de persoane care lucrează în astfel condiţii, la 20 s-a constatat o scădere a Tr, în timp ce dintr-un grup martor de 100 persoane, scăderea Tr a fost semnalată la 10 persoane. Toate datele s-au cules într-o singură zi.1. Definiţi: factorul de risc şi afecţiunea influenţată - în cazul problemei noastre; ce fel de studiu epidemiologic a fost efectuat?2. Construiţi tabelul de contingenţă3. Calculaţi riscul absolut pentru grupul de expuşi4. Calculaţi odds ratio5. Interpretaţi rezultatul, justificare.

 7. Problema 2. • S-a efectuat un studiu pentru a decide dacă lucrând zilnic peste 6 ore / zi la o maşină cu zgomot de circa 80 dB duce la scădere a sensibilităţii acustice. Dintr-un grup de 90 persoane care prezentau o scădere a sensibilităţiiacustice, 30 au lucrat cel puţin 4 ani în astfel de condiţii, în timp ce la dintr-un grup martor de 810 persoane care nu prezentau scăderea sensibilităţii acustice, 270 persoane lucraseră cel puţin 4 ani în aceste condiţii. • Definiţi: factorul de risc şi afecţiunea influenţată - în cazul problemei noastre; ce fel de studiu epidemiologic a fost efectuat? • Construiţi tabelul de contingenţă • Calculaţi indicele odd pentru grupul de ne-expuşi • Calculaţi riscul relativ • Interpretaţi rezultatul, justificare.

 8. Problema 3. • S-a efectuat un studiu pentru a decide dacă lucrând zilnic peste 5 ore / zi la un terminal de calculator duce la scăderea acuităţii vizuale. Dintr-un grup de 125 persoane care au lucrat 2 ani în astfel de condiţii, la 25 s-a constatat o scădere a acuităţii vizuale, în timp ce dintr-un grup martor de 500 persoane, scăderea acuităţii vizuale după 2 ani de la începerea studiului a fost semnalată la 40 persoane. • Definiţi: factorul de risc şi afecţiunea influenţată - în cazul problemei noastre; ce fel de studiu epidemiologic a fost efectuat? • Construiţi tabelul de contingenţă • Calculaţi indicele odd pentru grupul de expuşi • Calculaţi riscul relativ • Interpretaţi rezultatul, justificare.

 9. Problema 4 • Într-un studiu cross-sectional s-a cercetat legătura fumat -anxietate a 1000 de persoane, clasificate simultan în funcţie de fumat (fumător sau ne) şi de nivelul actual de anxietate ( sau). Conform tabelului, 300 de persoane au fost găsite cu nivel  de anxietate, 500 au fost fumatori şi 200 ca fumatori cu anxietate .Nivel de anxietate a) Care este OR ? b) Ce test se aplică pentru a stabili dacă există diferenţe semnificative intre fumători şi nefumători pe nivele de anxietate. c) Există o asociere statistic semnificativă între consumul de ţigări şi nivelul de anxietate?

 10. Problema 5 • Pentru a studia posibila asociere între uzul contraceptivelor orale şi apariţia artritei reumatoide un cercetător a selectat ca şi subiecţi 100 de femei cu un diagnostic confirmat de artrită reumatoidă şi 200 femei supuse unui tratament în aceeaţi instituţie medicală pentru alte boli musculoscheletale ca şi subiecţi. Foile de observaţie ale pacientelor au fost cercetate pentru a se documenta de folosirea contraceptivelor orale înainte de data primei diagnosticări. Rezultatele sunt prezentate în următorul tabel.

 11. Artrita reumatoida Contraceptive orale a) Care este tipul de studiu epidemiologic utilizat? b)Care este OR la utilizarea contraceptivelor orale în artrita reumatoidă ? c) Există diferenţă statistic semnificativă între utilizarea contraceptivelor orale şi neutilizarea lor după apariţia artritei reumatoide ? d) Există o asociere statistic semnificativă între utilizarea contraceptivelor orale şi apariţia artritei reumatoide ?

 12. Problema 6 • S-a facut un studiu de comparare a efectului analgezic al unor produsefarmaceutice utilizate de pacienti cu dureri lombare: ibuprofen (400 mg),codeina (60 mg), codeina (30 mg) si placebo. Cei 20 de participanti la studiuau fost distribuiti aleatoriu in patru grupe (n=5 pentru fiecare grup). La douaore dupa administrarea produsului, pacientilor li s-a cerut sa descrie senzatiade indepartare a durerii pe o scara intre 0 si 100. Rezultatele sunt prezentatein tabel

 13. Ce test se aplică pentru a vedea dacă există diferenţe semnificative între cele 4 produse ?

 14. Problema 7 – se rezolvă pe calculator • Utilizaţi ca set de date curent BPOC.REC (comanda READ...), care conţine date despre 60 de pacienţi cu bronhopneumonie obstructivă cronică. Câteva dintre variabilele din fişierul de date sunt: NUME (numele pacientului, sub formă de iniţiale), SEX, AGE (vârsta), DISPN (dispnee=respiraţie dificilă), RAL (raluri=respiraţie cu zgomot ca un “huruit”), TMAX1 (presiunea arterială sistolică, la începutul studiului), FC1 (frecvenţa cardiacă, la începutul studiului), CVV1 (capacitatea vitală, la începutul studiului). a) Există corelaţie între vârsta pacienţilor şi CVV1 ?- observaţi şi interpretaţi valoarea lui r- reprezentaţi grafic această corelaţie, dreapta de regresie b)Există corelaţie între CVP1 şi VEMSP1 ?- observaţi şi interpretaţi valoarea lui r- reprezentaţi grafic această corelaţie, dreapta de regresie

 15. Problema 8Tabelul de mai jos prezintă concentraţia de digoxină în sânge la 4 ore şi 8 ore după injectarea acestuia intravenos pe un lot de 9 bărbaţi sănătoşi.

 16. 4 ore: 8 ore: m1=1.056 m2=0.99 s1=0.15 s2=0.18 Ce test se aplică pentru a vedea dacă există diferenţe semnificative între concentraţia de digoxină la 4 ore, respectiv 8 ore.

 17. Estimarea calităţii clasificării clasificator (B+) (B-) K+ K- B+N11N12L1 B-N21N22L2 C1 C2 N real

 18. TERMENIReal pozitivi RP = N11Fals negativi FN = N12Fals pozitivi FP = N21Real negativi RN = N22INDICATORIsensibilitatea – capacitate incl.in K+ a B+SN = p(K+/B+) = N11/L1specificitatea – capacitate excl.din K+ a B-(si includere in K-)SP = p(K-/B-) = N22/L2

 19. valoare predictiva pozitiva VPP = p(B+/K+) = N11/C1 valoare predictiva negativa VPN = p(B-/K-) = N22/C2acurateţea AC =(N11+N22)/Nrata erorii de clasificare RE = (N12+ N21)/N

 20. Problema 9 • Pentru estimarea calităţii unui sistem expert s-au analizat 2000 de fişe ale unor pacienţi internaţi în Clinica de Gastroenterologie, 500 dintre aceştia prezentând diagnosticul de ulcer gastroduodenal. Sistemul expert folosit a pus corect dg la 400 dintre aceştia, însă a inclus aici şi alţi 100 de pacienţi. Precizaţi:1. Numărul de fals negativi2. Sensibilitatea testului (real  dintre bolnavi)3. Specificitatea (real – dintre cei sanatoşi)4. VPN (valoarea predictivă negativă = real negativi din rândul celor negativi)5. VPP (valoarea predictivă pozitivă = real pozitivi din rândul celor pozitivi)

 21. Pauza