Európai Menekültügyi Alap
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok Változások A pályázók tájékoztatása, 2012. május 16. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása (2007-2013) általános keretprogram: Európai Menekültügyi Alap (EMA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vaughan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eur pai menek lt gyi alap 2012 vi allok ci ja szakmai r sz

Európai Menekültügyi Alap

2012. évi allokációja

SZAKMAI RÉSZ

 • Pályázható célkitűzések és tevékenységek

 • Célcsoportok

 • Változások

  A pályázók tájékoztatása, 2012. május 16.


Ema 2011 ny lt

Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

(2007-2013) általános keretprogram:

 • Európai Menekültügyi Alap (EMA)

 • Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (EIA)

 • Európai Visszatérési Alap (EVA)

 • Külső Határok Alap (KHA)

  MÁR CSAK KÉT ÉV MARADT

EMA 2011. nyílt


Jogi h tt r eu
Jogi háttér - EU

 • 2007/815/EK bizottsági határozat a 2007/573/EK határozat stratégiai végrehajtásáról („prioritások”)

 • 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról („célkitűzések” és „tevékenységek”)

 • 2008/22/EK bizottsági határozat a (…) 2007/573/EK határozatnak az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályai tekintetében a végrehajtási szabályok megállapításáról


Jogi h tt r hu
Jogi háttér - HU

 • 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

 • 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 • 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről

  Pályázati útmutató I.4. ! (pl.: A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény)


Kieg sz t jelleg
KIEGÉSZÍTŐ JELLEG

Az EMA Alaphatározat (2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról) 7. cikke:

„Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés

(1) Az alapból nyújtott támogatás a nemzeti, regionális és helyi

intézkedéseket egészíti ki, beépítve ezekbe a Közösség prioritásait.”


Eleve kiz r szakmai ok 1 c lkit z sek
ELEVE KIZÁRÓ SZAKMAI OK 1)Célkitűzések:

 • a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás biztosítása;

 • a befogadási feltételek fejlesztése;

 • menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése;

 • a menekültpolitika fejlesztését és javítását célzó tagállami képességek elősegítése VÁLTOZÁS!!

 • áttelepítési program kidolgozása


Eleve kiz r szakmai ok 2 c lcsoportok
ELEVE KIZÁRÓ SZAKMAI OK 2)Célcsoportok:

a) menedékkérő (aki menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésre irányuló kérelmet terjesztett elő)

b) menekült

c) oltalmazott

d) harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, akit egy tagállamba áttelepítenek vagy telepítettek át


C lkit z sek c lcsoportok
Célkitűzések - célcsoportok:

1. a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás

2. a befogadási feltételek fejlesztése

3. menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése

5. áttelepítési program kidolgozásának elősegítése

menedékkérők (*),

közvetett célcsoport

menedékkérők

menekültek, oltalmazottak

áttelepítésre várók,

áttelepített személyek,

közvetett célcsoport


Eleve kiz r szakmai ok 3 egy tev kenys g egy projekt elv
ELEVE KIZÁRÓ SZAKMAI OK 3)EGY TEVÉKENYSÉG EGY PROJEKT ELV

 • Egy projekt egy tevékenységre irányulhat, vagyis tevékenységenként egy projektet lehet benyújtani

 • A számokkal jelölt kategóriák a célkitűzések

 • A betűkkel jelölt kategóriák a tevékenységek

 • A jelöletlen,tevékenységeken belüli alkategóriák példák a tevékenységek tartalmára

  Mind a célkitűzések mind a tevékenységek felsorolása kimerítő, tehát kizárólag az ezekre irányuló projektek támogathatók, az ezeken kívüli célkitűzésekre és tevékenységekre irányuló projektek nem támogathatók.

  A példákra vonatkozó felsorolás csupán példálózó jellegű, azoktól el lehet térni, amennyiben a projekt olyan programra irányul, ami a meghatározott tevékenységnek megfeleltethető.


Hasznos tudnival k fontos v ltoz sok
Hasznos tudnivalók – fontos változások

1)A Bizottságmég nem hagyta jóvá hivatalosan az EMA 2012-es éves programot, de a jóváhagyás 2012 májusában várható

a szerződéskötés előfeltétele az EMA 2012. évi éves programjának Európai Bizottság általi hivatalos elfogadása

a pályázati útmutató a jóváhagyás alatt álló programmal összhangban van

a pályázati útmutatóban táblázat jelzi az éves programban az adott tevékenységre allokált összeget és tervezett indikátort, valamint a releváns stratégiai célt


Hasznos tudnival k fontos v ltoz sok1
Hasznos tudnivalók – fontos változások

ÚJ! 2) Stratégiai célok:

A)Stratégiailag jobb összpontosítás az uniós szabályokra olyan tevékenységek végrehajtása által, melyek a Közös Európai Menekültügyi Rendszerhez tartozó különböző irányelvek által előírt követelményekhez kapcsolódnak

B)Nemzeti képességek fejlesztése a tagállamok közötti együttműködés révén

C)Áttelepítési, illetve áthelyezési tevékenységek fokozott fejlesztése

Nem újak, és nem helyettesítik, illetve nem írják felül az EMA eddigi prioritásait,

Európai Bizottság szerint az EMA prioritásai közül ezekre kellene a tagállamoknak fókuszálniuk a hátralévő 2012-es és 2013-as éves programok tekintetében

Vonatkozó kérdés az értékelési táblázatban: „A projekt keretében tervezett tevékenységek mennyiben illeszkednek a pályázati útmutató I.3. pontjában megnevezett stratégiai célokhoz?” (0-3 pont)


Hasznos tudnival k fontos v ltoz sok2
Hasznos tudnivalók – fontos változások

ÚJ! 3) Többallokációs projektek:

Olyan projekt, amelynek végrehajtási ideje a 2012-es allokáció végrehajtási ideje alatt kezdődik, de a 2013-as allokáció megvalósítási ideje alatt fejeződik be.

2012-es allokáció végrehajtási ideje: 2012. október 1-től 2014. június 30-ig tart,

2013-as allokáció végrehajtási ideje: 2013. július 1-től 2015. június 30-ig

Legfeljebb 24 hónapos, legfeljebb 90 millió forint költségvetésű

Előnye: adminisztrációs teher a pályázó oldalán csökken.

Pályázati űrlapot allokációkra lebontva kell kitölteni pályázni csak egyszer kell, de allokációnként történik a szerződéskötés.

Csak abban az esetben folytatható, ha a 2012-es allokáció tekintetében nyertes a projekt (a tartaléklistás nem „éled fel”).

A projekt támogatásának végösszege nem nőhet!

Indokoltságát alá kell támasztani.

Átfedések elkerülését biztosítani kell.


Hasznos tudnival k fontos v ltoz sok3
Hasznos tudnivalók – fontos változások

4)Az „almát az almával” elv érvényesülése az értékelésnél ebben az évben is megmarad (pályázati útmutató 34. oldal).

5)ÚJ! A tartaléklistára kerülés esetei bővülnek: a kettős finanszírozás tilalmára tekintettel az átfedésben lévő projektek közül csak a magasabb pontszámot kapott projekt támogatható.

6)Nyertes pályázat esetén a pályázó felelőssége hitelt érdemlően igazolni, hogy az EMA célcsoportjába tartozó személyeket vont be.

7)Javasoljuk már az előkészítés szakaszában felvenni a kapcsolatot a menekültügyi hatósággal a szakmai megalapozottság érdekében.

8)A befogadó állomásokra, a közösségi szállásokra és az őrzött szállásokra a belépést a BÁH, illetve a Rendőrség indokolt esetben megtagadhatja.

9)Felnőttképzés szigorú szabályai!! Konferencia és képzés nem biztos, hogy ugyanaz!


1 a tisztess ges s hat kony menek lt gyi elj r s biztos t sa
1. A TISZTESSÉGES ÉS HATÉKONY MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

a) A jogi segítségnyújtáshozvaló hozzáférést és minőségi jogi segítségnyújtás biztosítását célzó intézkedések

b) A menekültügyi eljárás fejlesztése a Közös Európai Menekültügyi Rendszerhez tartozó szabályok jobb végrehajtása érdekében

Ha a tevékenységfelnőttképzésnek minősül

képzési tervet kell mellékelni

(*Ha ismert a képzést végző intézmény:

-intézményakkreditációs tanúsítványt

-statisztikai adatszolgáltatási nyilatkozatot is)

Konferencia/szakmai egyeztetés esetén

a tematikát, programot csatolni kell


2 a befogad si felt telek fejleszt se
2. A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE

a) A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő szolgáltatások biztosítása

b) A befogadási feltételek fejlesztése a különleges bánásmódot igénylő menedékkérők vonatkozásában


3 menek ltek s oltalmazottak t rsadalomba val beilleszked se
3. MENEKÜLTEK ÉS OLTALMAZOTTAK TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉSE

a) A helyi önkormányzatok menekültek, oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedését elősegítő komplex kísérleti projektjei

b)Személyre vagy meghatározott csoportra szabott komplex, vagy speciális projektek kialakítása, működtetése, fejlesztése a menekültek és oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére

Magyar nyelvtanfolyam esetén mellékelni kell az oktatási napok és szünnapok megoszlását is tartalmazó éves oktatási menetrendet és tematikát. Felnőttképzés! Már nem feltétel a BÁH-tól való igazolás szerzése az 520 óra teljesítéséről.

c)Különleges bánásmódot igénylő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése


5 ttelep t si program kidolgoz sa
5. ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA

a) Magyarországra szabott áttelepítési modell kidolgozása

Például tanulmány formájában, hatékony terjesztési kötelezettség!

Magyarország 2012-2013-ban hajtja végre az első nemzeti áttelepítési műveletét.


K rd sek s v laszok
Kérdések és válaszok

A pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos további tisztázó kérdéseket legkésőbb 2012. június 4-ig lehet megküldeni az ema@bm.gov.hu címre.

A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2012. június 8-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján. (www.solidalapok.hu )

Telefonon tájékoztatást nem tudunk adni!


Eur pai menek lt gyi alap 2012 vi allok ci ja szakmai r sz

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Gyöngy Lilla – BM EUEFO