slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Bijbel Open PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Bijbel Open

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

De Bijbel Open - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

De Bijbel Open. het boek Daniël. seizoen 2010 - 2011. programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 . 23 apr. www. debijbelopen.nl. contact@debijbelopen.nl. De Bijbel Open. Daniël 8. offeren in een moeilijke tijd. Babylonische rijk. 606 – 538 v.C . 3 e jaar Belsassar. Babel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Bijbel Open' - vashon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De Bijbel Open

het boekDaniël

seizoen 2010 - 2011

programmauitgebreid t/m 23 juli 2011

23 apr

www.debijbelopen.nl

contact@debijbelopen.nl

slide2

De Bijbel Open

Daniël 8

offeren in eenmoeilijketijd

Babylonischerijk

606 – 538 v.C.

3ejaar

Belsassar

Babel

606

538

slide3

De Bijbel Open

Daniël 8

offeren in eenmoeilijketijd

Medisch-Perzischerijk

538 – 332 v.C.

3ejaar

Belsassar

Babel

Meden-Perzen

Grieken

606

538

332

65

slide4

De Bijbel Open

Daniël 8

offeren in eenmoeilijketijd

Grieks-Macedonischerijk

332 – 65 v.C.

AntiochesEpifanes

het Sieraad

heiligdom

Daniël 8 : 26

Het gezicht van de avonden en de morgens

Babel

Meden-Perzen

Grieken

606

538

332

323

175

65

slide5

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Medisch-Perzischerijk

538 – 332 v.C.

Daniël 9 : 2

Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was…

1ejaar

Darius

Babel

Meden-Perzen

606

538

332

slide6

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Nebukadnezar

Belsazar

Kores

Assyrië

Babel

Meden

712

606

536

Josia

Jojakim

ballingschap

Jeremia

Daniël

slide7

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Nebukadnezar

Belsazar

Darius

Assyrië

Babel

Meden

712

606

537

Josia

Jojakim

ballingschap

Jeremia

Daniël

Daniël 9 : 2

Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was…

slide8

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Nebukadnezar

Belsazar

Darius

Assyrië

Babel

Meden

712

606

537

Josia

Jojakim

Wie is profeet?

ballingschap

Deuteronomium 18 : 22

Jeremia

Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit,

Daniël

Deuteronomium 13 : 2

en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen,

slide9

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Nebukadnezar

Belsazar

Darius

Assyrië

Babel

Meden

712

606

537

Josia

Jojakim

ballingschap

Jeremia

Daniël

27 : 6 - 7

Jeremia 25 : 8 - 12

29 : 3

… zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen.

Maar het zal gebeuren wanneer de  zeventig jaar voorbij zijn,…

slide10

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Nebukadnezar

Belsazar

Darius

Assyrië

Babel

Meden

712

606

537

Josia

Jojakim

ballingschap

Jeremia

Daniël

2 Kronieken 36 : 21

om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft.

Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken.

slide11

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

6

4

7

1

2

3

5

Leviticus 25 : 4

Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE.

Leviticus 25 : 11

Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten

slide12

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Jozua

Nebukadnezar

woestijnreis

in het land

ballingschap

606

1405

6

4

7

1

2

3

5

elke 50 jaar :

8 sabbatsjaren

800 / 50 = 16

in 800 jaar :

128 sabbatsjaren

70 sabbatsjaren

slide13

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Daniël 9 : 3

En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as.

Daniël 9 : 19

Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.

Daniël 9 : 20, 21

Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël …

… kwam de man Gabriël …

omstreeks de tijd van het avondoffer.

slide14

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Daniël 9 : 20, 21

… kwam de man Gabriël …

omstreeks de tijd van het avondoffer.

9euur

uur van het gebed

Handelingen 3 : 2

kreupele man

Handelingen 10 : 3, 30

Cornelius

Mattheüs 27 : 45, 46

HeerJezus

Markus 15 : 33, 34

Lukas 23 : 44

slide15

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

Daniël 9 : 23

... want gij zijt zeer bemind.

Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.

Daniël 9 : 24

  • 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad
  • om de overtreding te voleindigen
  • de zonde af te sluiten
  • de ongerechtigheid te verzoenen
  • om eeuwige gerechtigheid te brengen
  • gezicht en profeet te bezegelen
  • iets allerheiligst te zalven
slide16

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

70 weken

= 490 jaren

Daniël9 : 24 - 27

Nehemia

periodetussen O.T. en N.T.

7

62

1

- de Messiaswordtuitgeroeid,

en heeftniets.

opbouwvan

Jeruzalem

- vorst verwoest stad en heiligdom

vorst sluit verbond van week

1

2

3

4

5

6

7

groteverdrukking

gruwel van de verwoesting in de tempel

slide17

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

70 weken

= 490 jaren

Daniël9 : 24 - 27

keizer van Rome

69

Openbaring 1 - 3

1

- de Messiaswordtuitgeroeid, en heeftniets.

- vorstverwoeststad en heiligdom

?

Openbaring 4 - 19

vorstsluitverbond van week

1

2

3

4

5

6

7

groteverdrukking

gruwel van de verwoesting in de tempel

slide18

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop

70 weken

= 490 jaren

Daniël9 : 24 - 27

keizer van Rome

69

Openbaring 1 - 3

1

- de Messiaswordtuitgeroeid, en heeftniets.

- vorstverwoeststad en heiligdom

leider van Europa

Openbaring 4 - 19

vorstsluitverbond van week

1

2

3

4

5

6

7

groteverdrukking

gruwel van de verwoesting in de tempel

slide19

HeerJezus

verschijning

opname

satan

HeiligeGeest

Abraham

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Rome

1

Europa

gemeente

Israël

Israël

2

volken & Israël

volken

volken

1000

Daniël 9 : 27

en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

slide20

HeerJezus

verschijning

opname

satan

HeiligeGeest

Abraham

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Rome

1

Europa

gemeente

Israël

Israël

2

volken & Israël

volken

volken

1000

Daniël 11 : 31

zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

slide21

HeerJezus

verschijning

opname

satan

HeiligeGeest

Abraham

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Rome

1

Europa

gemeente

Israël

Israël

2

volken & Israël

volken

volken

1000

Daniël 12 : 11

En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, 

slide22

HeerJezus

verschijning

opname

satan

HeiligeGeest

Abraham

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Gij

Rome

1

Europa

gemeente

Israël

Israël

2

volken & Israël

volken

volken

1000

Mattheüs 24 : 15

Daniël 9 : 27

12 : 11

11 : 31

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!

slide23

De Bijbel Open

het boekDaniël

seizoen 2010 - 2011

programmauitgebreid t/m 23 juli 2011

14 mei

www.debijbelopen.nl

contact@debijbelopen.nl

slide24

De Bijbel Open

Daniël 9

schuldbelijdenis en nieuwe hoop