BIJBEL-QUIZ - PowerPoint PPT Presentation

bijbel quiz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIJBEL-QUIZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIJBEL-QUIZ

play fullscreen
1 / 87
BIJBEL-QUIZ
203 Views
Download Presentation
kendis
Download Presentation

BIJBEL-QUIZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIJBEL-QUIZ Op zoek naar…… Debijbelkennervan de Prot. Gemeente Enkhuizen

 2. Voorafje:voor iedereen PETJE op / PETJE af De vraag is steeds: Is deze uitdrukking terug te voeren op de bijbel of niet? m.a.w. is dit een bijbelse uitdrukking????

 3. spelregels • We gaan allemaal staan…. • Wat denkt u / wat gokt u? • Antwoord = JA, een bijbelse uitdrukking: • zet uw pet op!! • Antwoord = NEE, geen bijbelse uitdrukking: • doe af die pet!! • Verkeerde antwoord? Onverbiddelijk: ZITTEN!! • En helaas: uitgeschakeld…… • Goed geantwoord? Blijf maar staan en op naar de volgende vraag!

 4. Deel 1 • Vraag 1 • De Benjamin van de familie – dat komt toch van Benjamin, de laatste zoon van Jakob, toch?

 5. Antwoord 1 • Ja, dus PETJE OP. • Lees maar na: Genesis 35:16

 6. Vraag 2 • De geest geven. Dat is een typisch bijbelse manier van sterven. Of niet?

 7. Antwoord 2 • Ja, dus PETJE OP

 8. Vraag 3 Een lust voor het oog. Dat was hoe Eva naar de verboden vrucht keek. De zonde viel, de zin bleef bestaan.

 9. Antwoord 3 Ja, dus PETJE OP Lees maar na Genesis 3:6

 10. Vraag 4 • Er gaat mij een licht op. • Dat vindt z’n oorsprong in het licht dat God doet opgaan over de mensen. • Een bijbelse uitdrukking?

 11. Antwoord 4 • Ja, dus PETJE OP. • Lees maar eens: Psalm 112:4 of Jesaja 9:1, of Mattheus 4:16

 12. Vraag 5 Gewogen en te licht bevonden. Dat gaat niet over de heksenwaag zoals in Oudewater, maar is afkomstig uit de bijbel.

 13. Antwoord 5 • Bij een Bachanaal in Babel verschijnt een hand die op de muur dit oordeel schrijft. • Lees maar Daniël 5 • Ja dus, PETJE OP.

 14. Vraag 6Hun schepen achter zich verbranden.Slaat op de eerste leerlingen van Jezus, die hem direct volgden toen hij hen riep.

 15. Antwoord 6 De bijbel meldt dat zij hun netten achterlieten. Er is dus niets verbrand. Matt 4:18-22 PETJE AF dus, dit is geen bijbelse uitdrukking.

 16. Vraag 7 Iemand het mes op de keel zetten. Komt uit de bijbel, maar heeft een andere betekenis gekregen.

 17. Antwoord 7 In Spreuken betekent het dat je niet te veel moet eten als je te gast bent. Je inhouden dus. Spreuken 23:2 PETJE OP, het is afkomstig uit de bijbel.

 18. Vraag 0 • Valt er eigenlijk ook wat te winnen, of zitten we hier als Piet S. cq Jan L. voor Joker met die petjes?

 19. Antwoord 0 • Ja we zitten voor Joker. • Maar er valt wel degelijk wat te winnen: • Eeuwige roem!! • En die petjes, die mogen jullie houden. • Doorgaan dus maar….

 20. Vraag 8 • Iemands nieren proeven. • Is van oorsprong een goddelijke activiteit. • Een bijbelse uitdrukking, of toch niet?

 21. Antwoord 8 • PETJE OP, dit is een bijbelse uitdrukking. • Lees maar na in Psalm 26:2; 7:10 en 2:23

 22. Vraag 9 Lazarus zijn, zich het lazarus werken of schrikken. Genoemd naar de man die door Jezus werd opgewekt uit de dood.

 23. Antwoord 9 • PETJE OP. • Inderdaad, het is een bijbelse uitdrukking. • Zie Johannes 11:11

 24. Vraag 10 • Magere Hein is de bijnaam van Natanaël, de broodmagere apostel die veel nadruk legde op de dood in zijn preken.

 25. Antwoord 10 • PETJE AF • Nee dit is geen bijbelse uitdrukking. Het komt uit de Middeleeuwen. Magere Hein verbeeldde de alles verslindende tijd. Hij werd afgebeeld als skelet met een zeis.

 26. Vraag 11 • Men kan geen twee heren dienen. • Zo’n uitspraak moet wel uit de bijbel komen, of niet?

 27. Antwoord 11 • PETJE OP want dit is een bijbelse uitdrukking. • Zie Lucas 16:13

 28. Vraag 12 • Na regen komt zonneschijn. • Deze woorden van God aan Noach vormen het begin van de belofte dat er nooit meer zo’n zondvloed zou zijn.

 29. Antwoord 12 • PETJE AF. • Alleen de regenboog is het teken van God aan Noach.

 30. Vraag 0.1 • Bent u er nog? KNAP HOOR!! • Hoe lang gaat dit duren? • Tot we er nog 4 over hebben en die….

 31. Antwoord 0.1 • Die mogen meedoen • in de echte QUIZ !!! • Op weg naar de FINALE!!! • Om de BIJBELKENNER van 2013 te worden!!!

 32. Vraag 13 • Ten hemel schreiend. • Zegt iets over het lijden van de mensen in de bijbel.

 33. Antwoord 13 • PETJE OP want dit is inderdaad een bijbelse uitdrukking. • Staat in 1 Samuel 5:12 en in 2 Kronieken 28:9

 34. Vraag 14 • Woekeren met je talenten. • Een bijbelse uitdrukking dus, toch??

 35. Antwoord 14 • PETJE OP • De oorsprong is de aansporing van Jezus om hard te werken met de ons gegeven mogelijkheden. • Te vinden in een verhaal over drie knechten die elk een aantal talenten (=som geld) kregen om mee te handelen. • Mattheus 25

 36. Vraag 15 • Zij die geloven haasten niet. • Klinkt mooi maar komt het uit de bijbel?

 37. Antwoord 15 • PETJE OP • Ja dit is bijbels: Jesaja 28:16

 38. Vraag 16 • Zijn pappenheimers kennen. • Dit is een verbastering van Papen Queimus, uit de brief van Petrus aan de gelovigen in Rome.

 39. Antwoord 16 • Nee hoor, staat er niet. • Dus: PETJE Af

 40. Vraag 17 • De aanhouder wint. Zegt de oude profeet Eli tegen Samuel als God hem al drie keer heeft geroepen.

 41. Antwoord 17 • PETJE AF • Als God drie keer heeft geroepen, adviseert Eli aan Samuel om te zeggen “spreek Heer uw dienaar luistert” • Is toch wat anders dus. Samuel 3

 42. Vraag 18 • Jong geleerd oud gedaan. • Dit zegt aartsvader Isac over het bedrog van Jacob tegen zijn broer Esau.

 43. Antwoord 18 • PETJE AF • Dit is geen bijbelse uitdrukking.

 44. Vraag 19 • Beter laat dan nooit. • Zegt Abram die met Sara op hoge leeftijd nog een kind krijgt

 45. Antwoord 19 • PETJE AF. • Er staat nergens dat hij dat gezegd zou hebben. • Lees maar na Genesis 18:10

 46. Vraag 20 • Het is een teken aan de wand. • Een geheimzinnige hand schrijft onbekende tekens op de muur. • Een bijbels verhaal?

 47. Antwoord 20 • PETJE OP. • Tijdens het bachanaal in Babel schrijft een hand het oordeel over de feestgangers op de muur. • Daniël 5:26 en 27

 48. Vraag 21 • Blaffende honden bijten niet. • Zegt Jezus tegen de Farizeeën die hem luidkeels verwijten maken

 49. Antwoord 21 • Jezus kon behoorlijk tekeer gaan, maar zo heeft hij het toch nooit gezegd. • Lees bijv. Matt 23:15-39 • PETJE AF dus!

 50. Vraag 22 • Als een donderslag bij heldere hemel • Gezegde over de manier waarop God van zich laat spreken