Konference se zam en m na n hradu funkce ledvin a p i o dialyzovan ho pacienta
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta. www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008. INDIKACE HEMODIALÝZY. Hemodialýza, Nemocnice Jihlava Jana Holanová, Renáta Zárubová. Indikace k hemodialýze jsou:. 1. Hyperkalemie nad 6 mmol/l

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vartan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konference se zam en m na n hradu funkce ledvin a p i o dialyzovan ho pacienta

Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta

www.dialyza.info

Jihlava 22.10.2008


Indikace hemodial zy

INDIKACE HEMODIALÝZY

Hemodialýza, Nemocnice Jihlava

Jana Holanová, Renáta Zárubová


Indikace k hemodial ze jsou
Indikace k hemodialýze jsou:

 • 1. Hyperkalemie nad 6 mmol/l

 • 2. Těžká metabolická acidóza-diabetické kóma

 • 3. Intoxikace dialyzovatelným jedem

 • 4. Hyperkalcemie nad 4 mmol/l

 • 5. Hyperhydratace se srdečním selháním

  (plicní edém)


Nej ast j indikace k hemodial ze 2
Nejčastější indikace k hemodialýze(2)

 • 6. Klinicky vyjádřená uremie

 • 7. Hodnota urey nad 35 mmol/l

 • 8. Kreatinin nad 700 µmol/l

 • 9. Oligoanurie delší než 3 dny


Konference se zam en m na n hradu funkce ledvin a p i o dialyzovan ho pacienta


Selh n ledvin akutn chronick

Selhání ledvin

- akutní

- chronické


P iny akut selh n ledvin d l me do 3 skupin
Příčiny akut.selhání ledvin dělíme do 3 skupin:

 • 1. prerenální (funkční)

 • zmenšení objemu extracelulární tekutiny a pokles krevního tlaku – vzniká při velkých krevních ztrátách

 • ztráty tekutin

 • při šokových stavech

 • 2. renální

 • škodlivé faktory

 • inkompatibilní transfúze

 • velké zhmoždění svalstva

 • kontrastní látky

 • akutní glomerulonefritida

 • trombóza renálních žil

 • 3. postrenální

 • obstrukce močových cest např. kamenem, tumorem, fibrozou retroperitonea


Mo nosti l by asl
Možnosti léčby ASL:

 • Zjistit a léčit příčinu ASL

 • Vlastní léčba - očišťovací metody:

  • Hemodialýza

  • Hemodiafiltrace

  • Peritoneální dialýza

  • Kontinuální metody - CVVH


Jak jsou p iny chronick ho ren ln ho selh n ledvin chsl
Jaké jsou příčiny Chronického renálního selhání ledvin (CHSL)?

 • CHSL je konečným stádiem nejrůznějších chorob, které vedly ke zničení ledvinného parenchymu

 • - chronická glomerulonefritida

 • - intersticiální nefritida

  (analgetická či bakteriální)

 • - nefroskleróza

 • - polycystická degenerace ledvin

 • - diabetická nefropatie


Konference se zam en m na n hradu funkce ledvin a p i o dialyzovan ho pacienta

Chronické selhání ledvin se vyvíjí často nepoznaně měsíce až roky

Snižování ledvinných funkcí může být urychlené:

- nedodržováním léčebného režimu

- diety

- neužívání léků

- špatně korigovanou hypertenzí

- nová ataka systémové choroby


P e o nemocn se zji t nou chronickou ren ln insuficienc
Péče o nemocné se zjištěnou chronickou renální insuficiencí

 • Dispenzarizace v nefrologické nebo predialyzační ambulanci.

 • Hospitalizace – je-li nutná

 • Řádné očkování proti hepatitidě B

 • Zajištěn trvalý cévní přístup

 • Seznámení s dialyzačním střediskem

 • Podat dostatek informací - letáky brožury.


Kdy indikujeme zah jen pravideln dial zy
Kdy indikujeme zahájení pravidelné dialýzy? insuficiencí

 • Zhruba při poklesu GF pod 0,2 ml/s

 • Včas, kdy pacient nemá uremické příznaky.

 • Urémie = klinický syndrom

  [příznaky nervové, gastrointestinální, respirační, hemoragická diatéza(epistaxe), anémie perikarditida]


Kontraindikace hd
Kontraindikace HD insuficiencí

 • - nesouhlas (nespolupráce) pacienta s léčbou

 • - prognosticky vážné onemocnění (generalizovaná maligní onemocnění)

 • - nezvládnutelná oběhová nestabilita


Z v rem
Závěrem … insuficiencí

 • Limitací léčby dnes není ani věk, či diagnóza, jak tomu bylo před rokem 1989, kdy z léčby byli vyřazeni diabetici anebo pacienti nad 55 roků, později nad 60 roků.

 • V současné době dialyzujeme na našem středisku i pacienty starší 80 let.Konference se zam en m na n hradu funkce ledvin a p i o dialyzovan ho pacienta1

Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta

www.dialyza.info

Jihlava 22.10.2008