Vod do modulu distan n vzd l v n a e learning kapitola 2 e learning
Download
1 / 28

Úvod do modulu: Distanční vzdělávání a E-learning (kapitola 2: E-learning) - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Úvod do modulu: Distanční vzdělávání a E-learning (kapitola 2: E-learning). akademie distančního vzdělávání. David Nocar Olomouc 2007. Obsah prezentace 1/2. Cíle modulu Úvod Úvod do problematiky e-learningu Definice e-learningu E-learningová podpora DiV Historie e-learningu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod do modulu: Distanční vzdělávání a E-learning (kapitola 2: E-learning)' - varden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vod do modulu distan n vzd l v n a e learning kapitola 2 e learning
Úvod do modulu:Distanční vzdělávánía E-learning(kapitola 2: E-learning)

akademie distančního vzdělávání

David Nocar

Olomouc 2007


Obsah prezentace 1 2
Obsah prezentace 1/2

 • Cíle modulu

 • Úvod

 • Úvod do problematiky e-learningu

 • Definice e-learningu

 • E-learningová podpora DiV

 • Historie e-learningu

 • Současné pojetí e-learningu

 • Formy e-learningu

 • Základní úrovně e-learningu

 • CBT

 • WBT


Obsah prezentace 2 2
Obsah prezentace 2/2

 • LMS

 • Příklady LMS užívaných v ČR

 • Nevýhody e-learningu

 • Výhody e-learningu

 • Účastníci e-learningu

 • Obsah e-learningu

 • Standardy pro e-learning

 • Model ADDIE

 • Trendy v e-learningu

 • Závěr

 • Profil autora


C le modulu kapitola 2 e learning
Cíle modulu (kapitola 2: E-learning)

Po prostudování modulu budete schopni:

 • vysvětlit základní principy elektronického vzdělávání,

 • definovat termín e-learning a jeho postavení ve vzdělávacím procesu,

 • popsat historii a vývoj e-learningu,

 • charakterizovat současný pohled na e-learning,

 • identifikovat současné trendy v e-learningu,

 • vést výuku s e-learningovou podporou :-)


Úvod

 • Tento modul (kapitola 2: E-learning) vás uvede do problematiky elektronického vzdělávání a to jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska současného pojetí.

 • Seznámí vás:

  • s vymezením pojmu e-learning,

  • s postavením e-learningu ve vzdělávacím procesu,

  • s formami a úrovněmi realizace e-learningu

  • s hlavními výhodami a nevýhodami e-learningu

  • a také s některými trendy, kterými se dnese-learning ubírá.


Vod do problematiky
Úvod do problematiky

 • Samotný termín „e-learning“ se u nás užívá v této anglické podobě. V překladu hovoříme o „elektronickém učení/vzdělávání“.

 • Původně (v USA) bylo elektronické vzdělávání spjato svyužíváním jakýchkoliv elektronických technologií ve vzdělávání.

 • Současné pojetí e-learningu je spjato především s využíváním celosvětové počítačové sítě internet pro podporu vzdělávání.


Definice e learningu
Definice e-learningu

 • Stejně jako tomu bylo u definování distančního vzdělávání i pro e-learning existuje mnoho různých definic.

  • Elliot Masie definuje e-learning jakonástroj využívající síťové technologiek vytváření, distribuci, výběru, administracia neustálé aktualizaci vzdělávacích materiálů.

  • Na portálu Evropské komise se pojmeme-learning označuje aplikace novýchmultimediálních technologií a internetuke zlepšení kvality vzdělávání posílením přístupuke zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci.

  • Stručněji tedy můžeme e-learning chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu využívající moderní informační a komunikačními technologiemi pro zkvalitnění vzdělávání. (Nocar, 2004)

Elliot Masiezakladatelamerickéhoe-learningovéhoprůmyslu


E learningov podpora div

knihovna

STUDENT

Organizace studia

Studijní materiály

Tutor

Osobní kontakty

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

STUDENT

zdroje

Další vzdělávací instituce

Informační

STUDENT

pavučina

Světová

E-learningová podpora DiV

 • systém distančního vzdělávání s podporou počítačové sítě

Jsou zachovány všechny základní principy. Jejich umístění do prostoru celosvětové sítě usnadňuje zejména navázání kontaktu studenta s ostatními studenty nebo čerpání informací z alternativních zdrojů.


Historie e learningu
Historie e-learningu

 • Vývoj e-learningu dle současnéhopojetí mohl začít až rokem 1991,kdy se začal vyvíjetWorld Wide Web - www.

 • Celosvětová síť Internet vzniklaz intranetu vědecké organizaceCERN. Tím byly položeny počátkynovodobého e-learningu.

 • Termín e-learning se objevuje až od roku 1999, kdy začaly vznikat na internetu vzdělávací portály (Click2Learn, sCollege,...).

Tim Berners-Leezakladatel worldwide webu - www


Sou asn pojet e learningu
Současné pojetí e-learningu

 • Za nezbytné je považováno nejen využití sítě, ale hlavně uvědomování si podstaty vzdělávacího procesu a tím také určité vystřízlivění z počátečního technologického pojetíe-learningu nad pedagogickým.

 • Počáteční technologické pojetí se snažilo především o maximální multimedialitu, on-line distribuci a komunikacia možnosti elektronického testování.

 • Jak na univerzitách, tak v komerční sféře se řešilo především, na jaké e-learingové platformě (systému LMS) vybudovat své e-learningové vzdělávání.

 • V posledních letech již převládá pojetí pedagogické, kterése zaměřuje především na vlastní podstatu vzdělávacího procesu, vzdělávací cíle, individuální potřeby studenta, respektování vstupních předpokladů ke studiu, respektování různých učebních stylů, atd.


Formy e learningu
Formy e-learningu

Elektronické vzdělávání

Off-line výuka

On-line výuka

asynchronní

synchronní

možnosti on-line komunikace:

e-mail, diskusní fórum, chat, netmeeting


Z kladn rovn e learningu

LMS

WBT

CBT

Základní úrovně e-learningu

 • Vzhledem k dostupnosti počítačových technologií můžeme elektronické vzdělávání rozlišit na následujících tří úrovní:

využití PC + webu +speciálního software

využití PC + webu

využití PC


CBT

 • CBT (Computer-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory počítačů“

  • multimedialita vzdělávacího obsahu


WBT

 • WBT (Web-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory webových technologií“

  • on-line distribuce

  • on-line komunikace


LMS

 • LMS (Learning Management System) neboli„systém pro řízení výuky“.

  • komplexní systém pro podporu výuky

  • soubor nástrojů, které umožňujítvorbu, správu a užívání kurzův elektronickém prostředí


P klady lms u van ch v r
Příklady LMS užívaných v ČR

 • EDEN

 • eDoceo

 • iTutor

 • Barborka

 • Unifor

 • WebCT

 • ClassServer

 • Moodle


Nev hody e learningu
Nevýhody e-learningu

 • Náročná tvorba kurzů

 • Závislost na funkčnosti ICT

 • Praktické zkušenosti s ICT

 • Nerovný přístup k ICT

 • Možná nekompatibilita

 • Nevhodnost pro určité typy kurzů

 • Nevhodnost pro určité typy studentů


V hody e learningu
Výhody e-learningu

 • Zapamatovatelnější forma informací

 • Vyšší míra interaktivity

 • Aktuálnost informací

 • Přístup k materiálům „kdykoliv“

 • Přístup k materiálům „odkudkoliv“

 • Větší možnosti testování znalostí

 • Překonání případných zdravotních bariér

 • Nižší náklady na vzdělávání

 • Vyšší efektivnost výuky


Astn ci e learningu
Účastníci e-learningu

 • kompetentní REALIZAČNÍ TÝM

  • manažer

  • administrátor

  • odborník na dané učivo

  • metodik

  • vývojář (programátor, technik, grafik,...)

 • motivovaný a proškolený TUTOR

 • motivovaný a poučený STUDENT


Obsah e learningu
Obsah e-learningu

 • Obsahem e-learningu jsou elektronické vzdělávací kurzy, popř. samostatné moduly, z nich se jednotlivé kurzy skládají.

 • Obsah těchto kurzů bývá převážně multimediálního charakteru.

 • Součástí kurzu jsou i testovací moduly sloužící k ověření nově získaných vědomostí.

 • V neposlední řadě jsou zde obsaženy nástroje pro komunikaci, diskuzi, spolupráci, apod.


Standardy pro e learning
Standardy pro e-learning

 • Pro zajištění kompatibility a přenositelnosti obsahu by již při tvorbě mělo být zajištěno dodržení určitých norem a standardů.

 • Dodržované normy:

  • AICC (The Aviation Industry CBT Commitee)

  • IMS (Instructional Management System)

  • ADL (Advanced Distributed Learning Initiative)

  • SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

   • Dodržení tohoto standardu zajišťuje vzdělávacímu obsahu přístupnost, přizpůsobivost, dostupnost, trvalost, interoperabilitu a znovupoužitelnost.


Model addie
Model ADDIE

 • Vlastní tvorba e-learningového kurzu, má-li být kvalitní a funkční, se řídí určitými doporučenými postupy. Jedním z nich je model ADDIE.

  • 5 etap: Analysis, Design, Development, Implemantation, Evaluation

Analýza

Implementace

Evaluace

Návrh

Vývoj


Trendy v e learningu
Trendy v e-learningu

 • Je zde snaha o zvyšování efektivity předevšímz hlediska pedagogického a řídícího, zvýšení interaktivity, dostupnosti a individualizaci.

 • Z toho vyplývají směry, jako je např.:

  • blended learning

  • m-learning

  • e-mentoring

  • rapid e-learning


Z v r
Závěr

 • Stejně jako samotné distanční vzdělávání i e-learning si stále hledá své pevné místo v našem systému vzdělávání. I během tohoto usazování se stále vyvíjí, neboť je stále ovlivňován novými a novými trendy jak vzdělávacími, tak technologickými.

 • Tato podpora nabízí vzdělávacím institucím i studujícím stále nové příležitosti, ale také s sebou nese určitá úskalí, která mohou při nesprávné a nepromyšlené implementaci proces vzdělávání ohrozit.

 • Nové technologie otevírají pestré možnosti distribuce, řízení, interakce, komunikace, evaluace, ale stále musíme mít na paměti, že se jedná o proces vzdělávací a nenadřazovat aspekty technologické nad pedagogické a didaktické.


Profil autora
Profil autora

 • Pracuji jako odborný asistent na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuji na využití ICT a edukačních médií v matematickém vzdělávání.

 • V oblasti distančního vzdělávání spolupracuji od roku 2003 s Centrem distančního vzdělávání UP (od 1. 1. 2007: Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání UP).

 • Vykonávám činnosti metodika DiV pro oblast e-learningu, metodické recenze studijních materiálů pro DiV, administrátora LMS, lektora/tutora na seminářích/kurzech zaměřených na využívání multimédií, internetu a e-learningu ve vzdělávání, tvorba a správa on-line podpory kurzů realizovaných CDV UP (OPDV UP).

 • Spolupracuji na projektech zaměřených na využití ICT ve vzdělávání a na zvyšování úrovně pedagogických kompetencí v oblasti DiV a využívání ICT (např. projekt Akademie distančního vzdělávání).

 • Účastním se a přednáším na konferencích věnovaných problematice distančního vzdělávání a e-learningu.

Můj podrobný profil naleznete na webu projektu: akademiediv.upol.cz


Elektronick studijn materi l k distan n mu vzd l v n
Elektronický studijní materiál k distančnímu vzdělávání

 • Název materiálu: Distanční vzdělávání a E-learning(kapitola 2: E-learning)

 • Autor materiálu: David Nocar

 • Květen 2007

 • Počet snímků: 28

 • Verze: 2

Tento studijní materiál byl vytvořen pro projekt Akademie distančního vzdělávání. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM (ESF) A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


ad