slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tak do toho! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tak do toho!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Tak do toho! - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Vítejte ve světě buněčného cyklu. Následující stránky Vám pomohou zopakovat si základní údaje a získat přehled. Tak do toho!. 1. Co ukazuje sekvence obrázků z levého dolního okraje?. ŘEŠENÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tak do toho!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Vítejte ve světě buněčného cyklu. Následující stránky Vám pomohou zopakovat si základní údaje a získat přehled. Tak do toho!

  2. 1. Co ukazuje sekvence obrázků z levého dolního okraje?

  3. ŘEŠENÍ stupeň kondenzace DNA: vlevo nahoře kondenzovaný chromozóm, vpravo dole rozvolněné vlákno DNA (dvoušroubovice)

  4. 2. Následující obrázky zachycují zleva doprava jednotlivé fáze mitózy. Víš, jak se jmenují?

  5. profáze metafáze telofáze anafáze ŘEŠENÍ

  6. A B C D 3. Pokud jsi důkladně prostudoval předešlé obrázky, tak tě tento úkol nepřekvapí. Umíš obrázky správně srovnat v časové posloupnosti a popsat, co se na nich děje?

  7. D B A C ŘEŠENÍ profáze metafáze napojení chromozómů na mikrotubuly dělicí vřeténka centromérou, seřazení chromozómů v centrální části buňky kondenzace chromozómů, zánik jadérka, tvorba dělícího vřeténka, rozpad jaderného obalu anafáze telofáze rozchod chromatid z chromozómů k pólům svého vřeténka dvě sady dceřinných chromozómů u svých pólů vřeténka, tvorba nových jaderných obalů, objevuje se jadérko, chromozómy přestávají být viditelné

  8. 4. Jaký druh karyokineze znázorňují následující obrázky?Víš, jak se jednotlivé fáze nazývají?

  9. ŘEŠENÍ meióza I.dělení II.dělení profáze metafáze anafáze telofáze

  10. 5. Jaký děj zachycují tyto obrázky? Umíš popsat, k čemu a kdy dochází?

  11. ŘEŠENÍ Crossing over neboli překřížení je děj, který umožňuje genetickou rekombinaci mezi homologními chromozómy (výměnu úseků jejich chromatid). Může k němu docházet během profáze I. redukčního dělení meiózy.

  12. B A 6. Co vidíš na obrázcích?

  13. B A ŘEŠENÍ Chromozóm, který je takto viditelný po specifickém obarvení v dělícím se buněčném jádře. Chromozóm je komplex DNA a proteinů, který se nazývá chromatin. A: centroméra (drží pohromadě sesterské chromatidy) B: 2 chromatidy (= sesterské chromatidy)

  14. A B 7. Na obrázku je zachycena buňka v průběhu mitózy.Otázka zní v které fázi a co jsou strukturyoznačené A,B?

  15. A B ŘEŠENÍ metafáze mitózy A: chromozómy B: mikrotubuly dělícího vřeténka

  16. 8. Jaký děj probíhá na obrázcích? V které části buněčného cyklu k němu dochází?

  17. ŘEŠENÍ Replikace DNA neboli tvorba kopie vlákna DNA, která probíhá v syntetické fázi (S-fáze) buněčného cyklu.

  18. 9. Zjisti, zda se jedná o chromozómy člověka. Pokud ano, je to muž či žena?

  19. ŘEŠENÍ 23 párů chromozómů s chromozómem Y označuje karyotyp muže

  20. 10. Která část chromozómu se obarvila červeně během metafáze mitózy?

  21. ŘEŠENÍ Centroméry, které jsou napojeny na mikrotubuly dělícího vřeténka.

  22. 11. Co označují šipky na obrázku?

  23. ŘEŠENÍ Počátek tvorby nové buněčné stěny, ke kterému dochází na konci telofáze mitózy. Její vznik je předpokladem pro následné rozdělení buňky na dvě buňky dceřinné (cytokineze).

  24. 12. Které struktury se rozcházejí v anafázi v případě A a B? A I. dělení meiózy B mitóza

  25. ŘEŠENÍ • I. dělení meiózy • rozchod homologických chromozómů, tj. z každého páru chromozómů se jeden přesouvá k opačnému pólu buňky B. mitóza rozchod sesterských chromatid z každého chromozómu

  26. 13. Kolik buněk vznikne mitózou a meiózou z jedné buňky?Kolik mají sad chromozómů? replikace

  27. ŘEŠENÍ Výsledkem mitózy jsou 2 diploidní buňky (mají dvě sady chromozómů). Výsledkem meiózy jsou 4 haploidní buňky (mají 1 sadu chromozómů).

  28. Prošel či prošla jsi testem bez zaváhání? Gratuluji! A na závěr malý bonus!Adresa www.cellsalive.comti nabízí interaktivní prohlížení buněčného cyklu, včetně videoklipů.