Download
its platform ide indhold status n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ITS Platform: Ide, indhold & Status PowerPoint Presentation
Download Presentation
ITS Platform: Ide, indhold & Status

ITS Platform: Ide, indhold & Status

119 Views Download Presentation
Download Presentation

ITS Platform: Ide, indhold & Status

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ITS Platform: Ide, indhold & Status Niels Agerholm

 2. Indhold Hovedindhold Applikationer Perspektiver Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 3. Hovedindhold ITS Platform Åben testplatform til ITS applikationer • Platformen muliggør test af nye ITS applikationer til ca. 20 % af fuld pris • 3. part kan teste applikationer ITS Platform består af: • OBU i knapt 500 biler med en række funktioner: • GNSS • Accelerometer • Gyro • WLAN • GPRS • Backend server • Digitale kort • Mapmatchingalgoritmer Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 4. Digitalt kort A. Ortofoto (Cowi – DK) B. Segmentbaseret kort C. Rutebaseret kort Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 5. Applikationer Kørselslog Parkeringsapplikation Trafikinformation Trafikstatistik Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 6. Kørselslog Kørebog til skat Tracking Zonedetektering (geofencing) Økoindeks Risikoindeks Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 7. Hastighed Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 8. Økoindeks Et mål for, hvor miljørigtig man kører 4 led: Acceleration + højdeændring + rullemodstand + vindmodstand Hvor a = acceleration (m/s2) d = den kørte distance (km) g = tyngdeacceleration (m/s2) h = hældning (mm/m) v = hastighed (km/t) k1, k2, k3 & k4 er variable, der vægter de fire led s er et mål for energiforbruget pr kørt km Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 9. Risikoindeks Et mål for, hvor risikobetonet man kører Hvor: Rturer risikoen pr. tur, Rdecer risikoen forbundet med decelerationer på turen Racc er risikoen forbundet med accelerationer på turen Rside_accer risikoen forbundet med sideværts accelerationer på turen a, b og c er konstanter, der anvendes til at vægte de tre led Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 10. Parkeringsapplikation Betalingsparkering Tidsbegrænset Parkering Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 11. Parkeringsapplikation • Alle offentligt drevne betalingspladser i Aalborg Midtby • Virkemåde: • Brugeren sætter bilen i et af disse arealer • Systemet afgør om OBUen er på en relevant plads(<1 min) • Der sendes en SMS til brugeren • (hvis positiv parkering gøres ikke noget, hvis negativ svares nej) • Betalingen indledes • Brugeren starter bilen og betalingen afbrydes • Betaling via betalingsservice • (SMS om udløb af tidsbegrænset parkering) Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 12. P-applikationen detekterer når bilen kører ind i en parkeringszone P-applikationen detekterer at bilen er parkeret i zonen P-applikationen adviserer brugeren om at betaling er påbegyndt P-applikationen detekterer når bilen ikke parkerer længere og stopper betalingen Den parkerede bil ignoreres af systemet da den befinder sig uden for zonen Funktion Niels Agerholm, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet agerholm@plan.aau.dk

 13. Trafikinformation Skræddersyet trafikinformation Tre kilder: VD, DR og ITS Platform Data fra VD og DR læses direkte ind Data fra ITS Platform findes vha. Algoritmer Brugeren bestemmer selv hvor og hvornår meldinger er relevante Enkelte deltagere er også trafikrapportører til DR Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 14. Trafikstatistik Et værktøj til vejmyndigheder og andre fagfolk Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 15. Trafikstatistik • Trafikstatistik • Rejsetider/hastigheder • Trængsel • For høje hastigheder • Statistisk kvalitetsmål • Udtræksværktøj (ved klik på kort) Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 16. Forudsætning – rutesegmentbaseret kort Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 17. Trafikstatistik – rutesegment baseret rejsetidsdatabase • Input • FCD for ture igennem rutesegmentet • Rejsetid • Forespørgsler i tidsintervaller Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 18. Trafikstatistik – rutesegment baseret rejsetidsdatabase • FCD for ture igennem rutesegmentet • Forsinkelser i kryds • Trængselsniveau Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 19. 3. Partsapplikationer testet på ITS Platform Design afCommunication Network Performance-Measurement Collection Framework Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 20. 3. Partsapplikationer testet på ITS Platform Musik og trafiksikkerhed Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 21. ITS Platform og fremtiden? Projektet kører videre til ult. august 2013 En del af det nye EU projekt MOBiNET Road Pricing i Danmark (storskalatest af GNSS driftsikkerhed og troværdighed)??? Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 22. The future of the ITS Platform? Road Pricing i Danmark (storskalatest af GNSS driftsikkerhed og troværdighed) Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 23. ITS Platform og fremtiden? Projektet kører videre til ult. august 2013 En del af det nye EU-projekt MOBiNET Road Pricing i Danmark (storskalatest af GNSS driftsikkerhed og troværdighed) Nye projekter er velkomne Kontakt:Svend Tøfting, Region Nordjylland, svto@rn.dkNiels Agerholm, Aalborg Universitet, agerholm@plan.aau.dk Niels Agerholm - www.itsplatform.dk

 24. That’s ITS Niels Agerholm - www.itsplatform.dk