slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dřevotřískové desky DTD - způsoby lisování, použití PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dřevotřískové desky DTD - způsoby lisování, použití

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Dřevotřískové desky DTD - způsoby lisování, použití - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Dřevotřískové desky DTD - způsoby lisování, použití. Patří k nejvíce využívaným aglomerovaným materiálům, hlavně při výrobě nábytku. Složení DTD. Vyrábějí se z dřevních třísek speciálně vyrobených pro tento účel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dřevotřískové desky DTD - způsoby lisování, použití


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d evot skov desky dtd zp soby lisov n pou it

Dřevotřískové desky DTD- způsoby lisování, použití

Patří k nejvíce využívaným aglomerovaným materiálům, hlavně při výrobě nábytku.

slo en dtd
Složení DTD
 • Vyrábějí se z dřevních třísek speciálně vyrobených pro tento účel.
 • Třísky se opět spojují za pomocí syntetických lepidel (močovinoformaldehydových), zvýšeného tlaku a teploty.
 • Do směsi se přidává parafínová emulze pro zvýšení odolnosti proti vzdušné vlhkosti.
 • Pro výrobu DTD se kromě dřevní hmoty používají také stonky víceletých rostlin, např. len, konopí (obsahují lignin a celulózu).
podle zp sobu lisov n dtd rozd lujeme na
Podle způsobu lisování DTD rozdělujeme na:

1. Výtlačně lisované DTD:

 • píst výtlačného lisu pěchuje třísky mezi vyhřívané pevné lisovací desky,
 • vlivem pěchování jsou třísky orientovány kolmo k ploše desky,
 • mají poměrně malou pevnost v ohybu, proto se již při výrobě oplášťují tlustší dýhou nebo tvrdou DVD.
dva typy v tla n lisovan ch dtd
Dva typy výtlačně lisovaných DTD

Obr. 1. Obr. 3.

Plné desky

Lehčené (duté) desky

Obr. 2. Obr. 4.

pou it v tla n lisovan ch dtd
Použití výtlačně lisovaných DTD
 • Pro výrobu protipožárních a bezpečnostních dveří.
 • Obkladové dílce.
 • Speciální obkladové dílce k zvukové izolaci (vylehčené s rastrovaným povrchem).
 • Výroba lehkých stavebních příček.
 • Výhodou těchto desek je možnost použití ještě méně kvalitní suroviny pro výrobu třísek než u plošně lisovaných DTD.
2 plo n lisovan dtd
2. Plošně lisované DTD:
 • jsou lisovány v jednoetážových nebo víceetážových lisech,
 • mají třísky uloženy rovnoběžně s plochou,
 • mají větší pevnost v ohybu než výtlačně lisované DTD,
 • nemusí se plášťovat,
 • široké využití v truhlářské praxi, především na výrobu nábytku,
 • DTD umožnily masovou sériovou výrobu nábytku.
podle po tu vrstev rozli ujeme plo n lisovan dtd
Podle počtu vrstev rozlišujeme plošně lisované DTD

Obr. 5.

Jednovrstvé

Třívrstvé

Pětivrstvé s uzavřeným povrchem

jednovrstv plo n lisovan dtd
Jednovrstvé plošně lisované DTD
 • Deska je vyrobena z jednoho druhu třísek.
 • Jsou lisovány ve víceetážových lisech.
 • Mají hrubší povrch a nevyhovují tloušťkové toleranci ± 0,2 mm.
 • Pro výrobu nábytku nejsou vhodné.
 • Používají se pro výrobu beden a obalů, na podlahy, bednění, opláštění příček.
t vrstv plo n lisovan dtd
Třívrstvé plošně lisované DTD
 • Středovou vrstvu tvoří hrubé třísky (zajišťují mechanickou pevnost desky).
 • Povrchové vrstvy jsou z jemných krycích třísek (zajišťují hladký povrch).
 • Jsou lisovány v přesných jednoetážových lisech.
 • Lze je dále upravovat dýhami a fóliemi.
 • Používají se hlavně pro výrobu nábytku (nejpoužívanější DTD).
p tivrstv plo n lisovan dtd
Pětivrstvé plošně lisované DTD
 • Střední vrstvu tvoří hrubé třísky.
 • Mezivrstva je tvořena jemnými třískami.
 • Povrchové vrstvy jsou z mikrotřísek nebo dřevních vláken.
 • Mají velmi hladký a homogenní povrch.
 • Používají se pro dýhování mikrodýhami nebo úpravu pigmentovými nátěrovými hmotami.
seznam pou it ch zdroj
Seznam použitých zdrojů
 • KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80-86817-25-5.
 • NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1.
 • NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.
 • Obr. 1. - obr. 2. KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80-86817-25-5.
 • Obr. 3. - obr. 4. NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.
 • Obr. 5. NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1.
ot zky k opakov n a ov en u iva
Otázky k opakování a ověření učiva

1. Popiš složení DTD.

2. Popiš dva rozdílné způsoby výroby (lisování)

DTD.

3. Nakresli schematický řez vyrobených

DTD pomocí dvou způsobů výroby.

4. Popiš složení a použití třívrstvé DTD.