drms forum brno 7 8 z 2009
Download
Skip this Video
Download Presentation
DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009. Mgr. Daniela Kobilková Praha, 7. září 2009. Spisová služba Ministerstva zdravotnictví. Historie SSL na MZ: od roku 1995 systém GINIS – f. GORDIC s.r.o. využití SSL – pouze jako nástroje k evidenci dokumentů od roku 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009' - vanig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drms forum brno 7 8 z 2009

DRMS forumBrno, 7. - 8. září 2009

Mgr. Daniela Kobilková

Praha, 7. září 2009

spisov slu ba ministerstva zdravotnictv
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví
 • Historie SSL na MZ:
 • od roku 1995
 • systém GINIS – f. GORDIC s.r.o.
 • využití SSL – pouze jako nástroje k evidenci dokumentů
 • od roku 2007
 • – „Projekt efektivizace spisové služby MZ“

- narovnání procesů v řízení dokumentace úřadu od vstupu až po správní archiv MZ

spisov slu ba ministerstva zdravotnictv1
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví
 • Nástroje:
 • Spisový a skartační řád MZ
 • Metodické postupy dílčích činností
 • Procesní scénáře
 • Systém školení a seminářů
spisov slu ba ministerstva zdravotnictv2
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví
 • V roce 2008 – zavedení SSL na úroveň referenta
 • – nastavení podmínek ke zvýšení
 • osobní odpovědnosti zaměstnanců v procesu řízení dokumentace úřadu !!!
spisov slu ba ministerstva zdravotnictv3
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví
 • Nastavení přístupu do SSL ve dvou různých úrovních:
 • Úroveň I.
 • – zaměstnanci, kterým vznikl pracovně právní vztah k MZ, včetně externích zaměstnanců, kteří na MZ pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • – základní činnosti v SSL
 • – školení „USU – minimum“
 • Úroveň II.
 • – odpovědné osoby SU + referenti (dobrovolně)
 • – kompletní systém SSL
 • – školení „USU – základ“
vzd l vac syst m v ssl
Vzdělávací systém v SSL
 • V červnu 2008 byl spuštěn nový systém školících akcí ve spisové službě, tak aby zaměstnanci měli dostatečný nástroj k užívání SSL v souladu s platnou legislativou a se Spisovým a skartačním řádem MZ.
  • Vzdělávání je propojeno se systémem vzdělávání zaměstnanců MZ.
syst m kol c ch akc ve spisov slu b mz
Systém školících akcí ve spisové službě MZ
 • „USU – minimum“
  • prostřednictvím elektronického vzdělávacího systému (EVS)
  • povinnost absolvovat max. do 2 měsíců od nástupu
 • Cílem je obecné seznámení se systémem elektronické spisové služby GINIS
 • + ovládání základních funkcí.
syst m kol c ch akc ve spisov slu b
Systém školících akcí ve spisové službě
 • „USU základ“
 • - dvoudenní školení – učebna INF + školitel

Určeno pro zaměstnance:

 • kteří absolvovali „USU - minimum“ a jsou seznámeni se základy metodiky spisové služby (SaSř);
 • pracují se SSL;
 • povinné pro odpovědné osoby spisových uzlů;
 • ostatní zaměstnanci - na základě rozhodnutí vedoucího útvaru
 • Obsah školení – kompletní činnosti v elektronickém systému spisové služby.
 • Po absolvování obdrží certifikát.
syst m kol c ch akc ve spisov slu b1
Systém školících akcí ve spisové službě
 • „USU seminář“
   • Jedná se o rozvíjející / nadstavbové semináře, tématicky zaměřené, dle aktuálních požadavků zaměstnanců MZ.
   • Určen pro zaměstnance MZ, kteří se systémem pracují.  
   • 1x /měsíc, cca 90 min
   • – formou prezentace + následné diskuze
spisov slu ba ministerstva zdravotnictv4
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví
 • Systém elektronického vzdělávání (EVS)
 • Současnost – 1 modul:
  • Základní činnosti v SSL
 • Budoucnost → rozšiřování EVS → např.:
  • Elektronický podpis
  • Elektronický dokument
slide11
Rozsah školení EVS:
  • přihlášení
  • základní přehled
  • nové podání vlastního/cizího dokumentu
  • oprava evidenčních údajů dokumentu/spisu
  • přidání elektronického obrazu k vlastnímu dokumentu
  • předání dokumentu/spisu (v rámci spisového uzlu)
  • hledání
v hody evs
Výhody EVS
 • Pozitiva EVS:
 • Individuální organizace vzdělávání
 • Možnost procházet výukovým programem vlastním tempem
 • Respektování individuálních technických schopností
 • Názornost jednotlivých schémat
 • Jednoduchá aplikace
 • Interaktivní prostředí – použití animací – videa
 • Prověření znalostí pomocí elektronického testu
ad