Ferdige veiledere h ring fra 14 1 14 9 02 14
Download
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Ferdige veiledere høring fra 14.1.14 – 9.02.14. Fra sluttrapporten – s.7: C. Selvbetjente brukere – kontinuerlig arbeid med å skaffe lett tilgjengelig informasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ferdige veiledere h ring fra 14 1 14 9 02 14
Ferdige veilederehøring fra 14.1.14 – 9.02.14

Fra sluttrapporten – s.7:

C. Selvbetjente brukere – kontinuerlig arbeid med å skaffe lett tilgjengelig informasjon

BBS-prosjektet har utarbeidet flere veiledere som kan fungere som verktøy for ansvarlige foretak. Formålet er å oppnå enhetlig forståelse for ulike roller, temaer og problemstillinger som tidligere har vært omdiskutert for å fremme forutsigbarhet. Eksempler på slike veiledere er:

(…)

 • veileder om hvordan en dispensasjonssøknad kan begrunnes

 • veileder om utarbeidelse av enkle sol- og skyggediagrammer

1


Ferdige veiledere
Ferdige veiledere

Fra sluttrapporten – s.7:

B. Felles kompetansebygging for etaten, tiltakshavere og ansvarlige søkere

 • For å oppnå mer enhetlig forståelse av byggesaksprosessen er det behov for kompetanseheving og mer opplæring. Tiltak for å øke kompetansen hos aktørene omfatter blant annet:

  (…)

  • utarbeide veileder og kursopplegg for innføring i juridisk metode slik at aktørene får økt forståelse for hvilke regler som gjelder, samt hvordan disse skal tolkes og avveies mot hverandre

2


Dispensasjon hvordan begrunne s knaden
Dispensasjon – hvordan begrunne søknaden?

 • Behov identifisert i tiltaksplanen:

  • Begrunnelser for søknad om dispensasjon som inneholder opplysninger om alle relevante hensyn letter PBEs saksbehandling og gjør det enklere å ta stilling til det omsøkte tiltaket.

 • Tiltak angitt i tiltaksplanen:

  • Veileder for søknad om dispensasjon.

 • Enkelt om et større tema

 • ”Øvelse” som gjør alle i stand til å identifisere de tilfellene vi ikke kan gi dispensasjon.

 • Veilederen avklarer ikke:

  • Hva er tilstrekkelig når det dreier seg om funksjonskrav?

  • Når kan det gis unntak fra forskriften etter § 31-2?


Veileder hvordan lage sol og skyggediagram i sketchup
Veileder – hvordan lage sol- og skyggediagram i Sketchup

 • Behov identifisert i tiltaksplanen:

  • Gjøre det enklere å innsende etterspurt dokumentasjon, for eksempel tilby verktøy for å enkelt produsere sol- og skygge diagrammer.

 • Noen ganger viktig å opplyse søknaden med nok informasjon om tiltakets innvirkning på omgivelsene

 • Tiltak angitt i tiltaksplanen:

  • Veileder som viser hvordan man raskt og enkelt kan benytte gratis tilgjengelige dataverktøy for å lage sol- og skyggediagrammer.

 • Steg-for-steg brukerveiledning til hvordan man bruker Google-Sketchup til å lage sol-skyggediagram - gratis program


Veileder hvilken regel gjelder
Veileder – hvilken regel gjelder?

 • Behov identifisert i tiltaksplanen:

  • Plan- og bygningsloven med tilhørende planer og forskrifter mv. er et komplekst regelverk. Mange synes det er vanskelig å forstå hvordan dette regelverket virker inn på byggesaksbehandlingen.

 • Tiltak angitt i tiltaksplanen:

  • Veileder for innføring i juridisk metode som forklarer hvilke rettskilder som kan være relevante i plan- og byggesaker og hvordan de ulike kildene skal tolkes og avveies opp mot hverandre.

   • I tillegg kommer 3 deler som utdyper temaene:

   • Planhierarkiet

   • Faglig skjønnsutøvelse

   • Tolkning av statlige veiledere