strategi menjawab soalan pemahaman n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN - PowerPoint PPT Presentation

van
327 Views
Download Presentation

STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATEGI MENJAWAB SOALANPEMAHAMAN DISAMPAIKAN OLEH : PN. NOR RIZAN GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU TAHUN 6 SK. LEKIR

 2. PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN • 2 PETIKAN PEMAHAMAN PELBAGAI JENIS DIKEMUKAKAN: • 1. PROSA • 2.PUISI

 3. SETIAP PETIKAN DIIKUTI 5 SOALAN PEMAHAMAN BERMULA DARI SOALAN31 HINGGA 40

 4. SOALAN YANG DIKEMUKAKAN FAKTA, ISI-ISI PENTING, URUTAN PERISTIWA, MERUMUS TAJUK, RANGKAIKATA, PERIBAHASA SIMPULAN BAHASA, SAINS, MATEMATIK SERTA NILAI

 5. SOALAN YANG DIKEMUKAKAN MEMPUNYAI PELBAGAI ARAS • ARAS PENGETAHUAN • ARAS PEMAHAMAN • ARAS ANALISIS • ARAS KRITIS

 6. PANDUAN MENJAWAB 1. BACA PETIKAN DENGAN TELITI 2. BACAAN SENYAP / PANTAS 3. ULANGI BEBERAPA KALI ( JIKA PERLU) 4. BACA DAN FAHAM KEHENDAK SOALAN 5. BACA SEMULA PETIKAN 6. GARIS / TANDAKAN AYAT / FRASA/ PENYATAAN YANG ADA KAITAN DENGAN SOALAN.

 7. AWAS ! PASTIKAN TIDAK TERPERANGKAP DENGAN TEKNIK PENYOALAN SEPERTI: KECUALI/ TIDAK BENAR/ BUKAN / MELAINKAN

 8. GARIS KATA KUNCI SOALAN DAN JAWAPAN

 9. TELITI JAWAPAN LAIN AGAR JAWAPAN BENAR-BENAR MENEPATI SOALAN

 10. POTONG JAWAPAN YANG TIDAK TEPAT

 11. JANGAN JAWAB BERDASARKAN PEMAHAMAN SENDIRI – RUJUK TEKS

 12. Fahamkanpetikansecarakeseluruhanuntukmenjawabsoalantema / tajuk

 13. Jawabsoalan yang mudahdahulu

 14. Selamatmencuba

 15. Sekianterimakasih