Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007 Calici & Rota vinterns gissel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007 Calici & Rota vinterns gissel

Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007 Calici & Rota vinterns gissel

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007 Calici & Rota vinterns gissel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007 • Calici & Rota vinterns gissel • Differentialdiagnostiska övervägande vid diarre´ efter utlandsresa • När skall jag antibiotikabehandla bakteriella enteriter? • Clostridium difficile - vanlig nosokomial patogen • Källor www.mpa.se; www.internetmedicin.se (Bo Svennungsson)

 2. Gastroenteriter – folkhälsoproblem i fattiga länder

 3. Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige • RotavirusBarn 6 månader - 2 år • CalicivirusNorovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta • Enteriska adenovirusFramför allt hos barn • AstrovirusFramför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

 4. Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige • RotavirusBarn 6 månader - 2 år • CalicivirusNorovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta • Enteriska adenovirusFramför allt hos barn • AstrovirusFramför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

 5. Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige • RotavirusBarn 6 månader - 2 år • CalicivirusNorovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta • Enteriska adenovirusFramför allt hos barn • AstrovirusFramför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

 6. Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige • RotavirusBarn 6 månader - 2 år • CalicivirusNorovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta • Enteriska adenovirusFramför allt hos barn • AstrovirusFramför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

 7. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 8. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 9. Table 4.13.3. Campylobacter jejuni/coli, University Hospital MAS, Malmö, Sweden 1992-2005, % R.

 10. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 11. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 12. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 13. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 14. Infektiös diarre´ Bakterier • Salmonella4000-5000 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Campylobacter7000-8000 fall/år, cirka 35 % utlandssmitta • Shigella400-600 fall/år, cirka 85 % utlandssmitta • Yersinia enterocolitica500-800 fall/år, cirka 20 % utlandssmitta • Clostridium difficileCirka 10000 fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré • Enterotoxinbildande E. coli (ETEC)Vanligaste orsaken till “turistdiarré” • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

 15. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. • Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. • Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. • Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

 16. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. • Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. • Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. • Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

 17. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. • Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. • Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. • Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

 18. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. • Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. • Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. • Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

 19. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Druckit vätskeersättning i små portioner. • Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. • Nu kan patienten ej försörja sig per os. • Inte känt sig febrig. Diagnos??

 20. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Druckit vätskeersättning i små portioner. • Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. • Nu kan patienten ej försörja sig per os. • Inte känt sig febrig. Diagnos??

 21. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Druckit vätskeersättning i små portioner. • Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. • Nu kan patienten ej försörja sig per os. • Inte känt sig febrig. Diagnos??

 22. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Druckit vätskeersättning i små portioner. • Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. • Nu kan patienten ej försörja sig per os. • Inte känt sig febrig. Diagnos??

 23. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Druckit vätskeersättning i små portioner. • Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. • Nu kan patienten ej försörja sig per os. • Inte känt sig febrig. Diagnos??

 24. 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. • Druckit vätskeersättning i små portioner. • Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. • Nu kan patienten ej försörja sig per os. • Inte känt sig febrig. Diagnos: CoM: E. histolytica

 25. Infektiös diarre´ Protozoer • Entamöba histolytica500-800 fall/år, 70 % utlandssmitta, framför allt asymtomatiska • Giardia intestinalis1000-2000 fall/år, cirka 70 % utlandssmitta • Cryptosporidium-species

 26. Infektiös diarre´ Protozoer • Entamöba histolytica500-800 fall/år, 70 % utlandssmitta, framför allt asymtomatiska • Giardia intestinalis1000-2000 fall/år, cirka 70 % utlandssmitta • Cryptosporidium-species

 27. Infektiös diarre´ Protozoer • Entamöba histolytica500-800 fall/år, 70 % utlandssmitta, framför allt asymtomatiska • Giardia intestinalis1000-2000 fall/år, cirka 70 % utlandssmitta • Cryptosporidium-species

 28. Infektiös diarre´ Bakteriella “klassiska matförgiftningar” (toxiner) • Staphylococcus aureus • Clostridium perfringens • Bacillus cereus

 29. Infektiös diarre´ • Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. • Kräkningar dominerande symtomVirus, “klassisik matförgiftning” • Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri):Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. • Subakut, intermittent diarré:Giardia intestinalis, E. histolytica • Sepsis och extraintestinala manifestationer:Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

 30. Infektiös diarre´ • Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. • Kräkningar dominerande symtomVirus, “klassisik matförgiftning” • Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri):Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. • Subakut, intermittent diarré:Giardia intestinalis, E. histolytica • Sepsis och extraintestinala manifestationer:Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

 31. Infektiös diarre´ • Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. • Kräkningar dominerande symtomVirus, “klassisik matförgiftning” • Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri):Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. • Subakut, intermittent diarré:Giardia intestinalis, E. histolytica • Sepsis och extraintestinala manifestationer:Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

 32. Infektiös diarre´ • Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. • Kräkningar dominerande symtomVirus, “klassisik matförgiftning” • Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri):Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. • Subakut, intermittent diarré:Giardia intestinalis, E. histolytica • Sepsis och extraintestinala manifestationer:Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

 33. 34-årig ingenjör • Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader • V 35 semester i Egypten • Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, • under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor • Söker DL direkt efter hemkomsten

 34. 34-årig ingenjör • Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader • V 35 semester i Egypten • Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, • under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor • Söker DL direkt efter hemkomsten

 35. 34-årig ingenjör • Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader • V 35 semester i Egypten • Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, • under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor • Söker DL direkt efter hemkomsten

 36. 34-årig ingenjör • Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader • V 35 semester i Egypten • Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, • under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor • Söker DL direkt efter hemkomsten

 37. 34-årig ingenjör • Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader • V 35 semester i Egypten • Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, • under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor • Söker DL direkt efter hemkomsten

 38. 34-årig ingenjör På VC: Status: blek, febrig, ngt halonerad, torra slh, • SR 90, CRP 30, HB 88 Na 137, K 3,4, Albumin 30 • Hem med dietråd, sjukskrives, i avvaktan på svar på fecesodl och C&M

 39. 34-årig ingenjör På VC: Status: blek, febrig, ngt halonerad, torra slh, • SR 90, CRP 30, HB 88 Na 137, K 3,4, Albumin 30 • Hem med dietråd, sjukskrives, i avvaktan på svar på fecesodl och C&M

 40. 34-årig ingenjör På VC: Status: blek, febrig, ngt halonerad, torra slh, • SR 90, CRP 30, HB 88 Na 137, K 3,4, Albumin 30 • Hem med dietråd, sjukskrives, i avvaktan på svar på fecesodl och C&M

 41. 34-årig ingenjör • Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei • Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, • Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit • Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin • Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

 42. 34-årig ingenjör • Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei • Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, • Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit • Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin • Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

 43. 34-årig ingenjör • Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei • Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, • Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit • Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin • Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

 44. 34-årig ingenjör • Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei • Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, • Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit • Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin • Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

 45. 34-årig ingenjör • Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei • Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, • Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit • Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin • Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

 46. Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser. • …..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. • Inflammatorisk tarmsjukdom:smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. • OBS ibland dubbeldiagnos!! • Ischemisk kolit • Läkemedelsbetingad diarré • Förstoppningsdiarré • Colon irritabile • Malabsorption • Malignitet

 47. Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser. • …..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. • Inflammatorisk tarmsjukdom:smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. • OBS ibland dubbeldiagnos!! • Ischemisk kolit • Läkemedelsbetingad diarré • Förstoppningsdiarré • Colon irritabile • Malabsorption • Malignitet

 48. Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser. • …..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. • Inflammatorisk tarmsjukdom:smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. • OBS ibland dubbeldiagnos!! • Ischemisk kolit • Läkemedelsbetingad diarré • Förstoppningsdiarré • Colon irritabile • Malabsorption • Malignitet

 49. Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser. • …..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. • Inflammatorisk tarmsjukdom:smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. • OBS ibland dubbeldiagnos!! • Ischemisk kolit • Läkemedelsbetingad diarré • Förstoppningsdiarré • Colon irritabile • Malabsorption • Malignitet

 50. Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser. • …..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. • Inflammatorisk tarmsjukdom:smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. • OBS ibland dubbeldiagnos!! • Ischemisk kolit • Läkemedelsbetingad diarré • Förstoppningsdiarré • Colon irritable • Malabsorption • Malignitet