dimensjonsanalyse og modelllover ii l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dimensjonsanalyse og modelllover II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dimensjonsanalyse og modelllover II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dimensjonsanalyse og modelllover II - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Dimensjonsanalyse og modelllover II . NTNU 2005 Ø. Arntsen. Treghetskraft og andre krefter. Forskjellige typer krefter virker på et væskeelement Sum av krefter = ma (treghetskraften) Treghetskraften vil alltid opptre Gjør andre krefter dimensjonsløse ved å skalere med treghetskraften

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dimensjonsanalyse og modelllover II' - valin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
treghetskraft og andre krefter
Treghetskraft og andre krefter
 • Forskjellige typer krefter virker på et væskeelement
 • Sum av krefter = ma (treghetskraften)
 • Treghetskraften vil alltid opptre
 • Gjør andre krefter dimensjonsløse ved å skalere med treghetskraften
 • Størrelsene av kraftforholdene i et gitt problem indikerer hvilke krefter som dominerer i problemet
 • Et strømningsproblem vil alltid være knyttet til verdier av en tetthet r , en fart V og en lengde l.
likedannethet ved modellfors k
Likedannethet ved modellforsøk
 • Geometrisk likedannhetLikedannethet i dimensjoner og form
 • Kinematisk likedannhetLikedannethet av bevegelse, strømningsmønster etc
 • Dynamisk likedannethetLikedannethet av krefter
slide4

Typiske krefteri en væske

Treghetskrefter for et lite væskevolum er knyttet til dets akselerasjon.

Endringer i farten ettersom partiklene flytter seg langs en strømlinje

V dV/ds  V2/l

ganger med massen l3 og får treghetskraften: V2l2

Viskøse krefter

Skjærspenningen : =V/y  V/l

ganges med en flate A=l2som har med legemets dimensjoner å gjøre.

Viskøse krefter:  l2  Vl

forholdet mellom treghets og visk se krefter
Forholdet mellom treghets- og viskøse krefter

Forholdet mellom treghetskraft og viskøs kraft: (V2l2)/(  Vl) = (Vl)/ 

dvs. videre lik: Vl/  = Re

Altså Reynolds tall, nå med lengdedimensjonen l

forholdet mellom treghets og vekt tyngden
Forholdet mellom treghets- og vekt (tyngden)

Forholdet mellom treghetskraft og vekt: (V2l2)/( gl3) = V2/ gl

Vanlig å ta kvadratroten: V/ (gL)0.5= Fr

Dette er Froudes tall

de forskjellige kreftene
De forskjellige kreftene
 • kraft parameter dimensionsløs
 • Masse (treghet) ___r___
 • Viskositet ___m___ __Re____
 • Tyngde ___g___ __Fr____
 • Trykk ___Dp___ __Cp____
 • Overflatespenn ___s___ __We____
 • Elastisitet ___Ev___ __Ma____
uttrykk for de enkelte dim l se tall
Uttrykk for de enkelte dim.løse tall
 • Reynolds Number
 • Froude Number
 • Trykkoeffisienten
 • Weber Number
 • Mach Number

c er lydhastighet i væska

dynamisk likedannethet
Dynamisk likedannethet
 • Froude, Reynolds, Mach, Weber og Cp tallene må ha samme verdi i modell som i fullskala
 • Dette viser seg umulig, vi må velge det som representer kraften som er dominerende i problemet og skaler tilsvarende.
 • Dersom tyngden er viktigst må (Fr)m =(Fr)pbli skaleringsloven – Froude skalering.
froude skalering
Froude skalering
 • Froude tall samme i modell (m) og i prototyp (p)
 • Vanskelig å endre g
 • Definer lengdeforholdet (vanligvis større enn 1)
 • hastighetsskala
 • tidsskala
 • Vassføringsskala
 • kraftskala
reynolds og froude likedannethet samtidig

Froude

Reynolds og Froude likedannethet samtidig?

Reynolds

Vann er eneste praktiske væske

Altså kun mulig i fullskala

Lr = 1