Zku enosti s regulac cen oze
Download
1 / 15

Zkušenosti s regulací cen OZE - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti s regulací cen OZE. Stanislav Trávníček. Obsah přednášky. Poslání ERÚ Legislativa pro oblasti OZE, KVET, DZ Cenové rozhodnutí č. 10/2005 Často kladené dotazy. Poslání ERÚ. Základním posláním ERÚ je:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zkušenosti s regulací cen OZE' - valentine-miles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zku enosti s regulac cen oze

Zkušenosti s regulací cen OZE

Stanislav Trávníček


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

 • Poslání ERÚ

 • Legislativa pro oblasti OZE, KVET, DZ

 • Cenové rozhodnutí č. 10/2005

 • Často kladené dotazy

AEM


Posl n er
Poslání ERÚ

 • Základním posláním ERÚ je:

  • podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem

  • ochrana zájmů spotřebitelů před snahou energetických společností zvyšovat ceny

  • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (od 1.ledna 2005 po novele energetického zákona)

AEM


Legislativa pro oze kvet a dz 1
Legislativa pro OZE, KVET a DZ - 1

OZE

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

 • Výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy

 • Výrobce z obnovitelných zdrojů si může vybrat ze dvou systémů podpory

  • výkupní ceny

   • povinný výkup elektřiny

   • garance 15ti leté doby návratnosti investic

   • u nových výroben se výkupní cena může meziročně snížit

    maximálně o 5 %

   • výkupní ceny nelze uplatnit v případě spoluspalovaní biomasy a fosilních paliv

  • zelené bonusy

   • pokud výrobce prodá elektřinu na trhu, obdrží k ceně příplatek (zelený bonus)

   • cena bonusů bude respektovat zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu

 • Diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

AEM


Legislativa pro oze kvet a dz 2
Legislativa pro OZE, KVET a DZ - 2

 • Sekundární legislativa k OZE

  • MŽP: kategorizace biomasy (vyhláška č. 482/2005 Sb.)

  • MPO: vydávání záruk původu, evidence dovozu a vývozů elektřiny z OZE

  • ERÚ: technicko ekonomické podmínky, termíny oznámení změny způsobu podpory, vykazování množství elektřiny při spoluspalování biomasy a fosilních paliv (vyhláška č. 475/2005 Sb. a č. 502/2005 Sb.)

AEM


Legislativa pro oze kvet a dz 3
Legislativa pro OZE, KVET a DZ - 3

KVET a DZ

 • Novela energetického zákona č. 458/2000 Sb. (č. 670/2004 Sb.) - § 32

  • KVET a DZ nárok na příspěvek (dříve pro KVET i minimální výkupní ceny)

  • Pro zdroje nutné osvědčení o původu (vydává MPO) – nárok na příspěvek

 • Sekundární legislativa

  • Vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

   • Vzor osvědčení o původu elektřiny z KVET a DZ, vzory výkazů pro uplatnění příspěvků z KVET a DZ

AEM


Cenov rozhodnut 10 2005 www eru cz sekce cenov rozhodnut
Cenové rozhodnutí č. 10/2005(www.eru.cz sekce Cenová rozhodnutí)

OZE

 • více jak 30 kategorií obnovitelných zdrojů

 • významné změny v členění podpory

 • nově zavedené omezení u rekonstruovaných malých vodních elektráren – technologie mladší 5 let

  DZ

 • nově zavedená podpora – nárok pouze na příspěvek

 • Dva druhy DZ

  • důlní plyn z otevřených dolů

  • ostatní druhotné zdroje

 • pro další členění v roce 2007 uvítáme další relevantní údaje o DZ v ČR a i v zahraničí

  KVET

 • podpora příspěvky k tržní ceně elektřiny

 • nová kategorie spalující zemní plyn

AEM


Zm na cr 10 2005 cr 1 2006
Změna CR č. 10/2005 – CR č. 1/2006

 • OZE - určení druhů kategorií biomasy podle vyhlášky MŽP

 • KVET – vyjasnění nároku na příspěvek ve VT

 • Upřesněn souběh podpor KVET/OZE/DZ

AEM


Volejte er aneb asto kladen dotazy
Volejte ERÚ aneb často kladené dotazy

Na stránkách ERÚ www.eru.cz sekce

„Často kladené dotazy“ - stručný výběr:

Mohu kombinovat výkupní ceny a zelené bonusy ?

Jaká je garance výkupních cen / zelených bonusů?

Mohou výkupní ceny klesnout?

AEMMo nost podpory v lds
Možnost podpory v LDS ?

 • povinnost vykupovat má REAS bez ohledu na připojení zdroje

  Výkupní ceny

 • pokud zdroj připojený v LDS elektřinu nabídne k povinnému výkupu REAS – LDS musí elektřinu pro pokrytí svých potřeb nakoupit jinde

 • nutnost uzavření (rozšíření) smluvních vztahů s REAS

  Zelené bonusy

 • LDS vykoupí elektřinu pro pokrytí svých potřeb

  doporučená cena>výkupní cena-bonus

 • provozovatel OZE získá zelené bonusy od REAS

 • pro LDS není nutné měnit smluvní vztahy

AEM


Up esn n spole n ho stanoviska k mve
Upřesnění společného stanoviska k MVE

 • aktualizace stanoviska ERÚ a SEI k rekonstruovaným MVE

 • upřesnění částí, na něž se vztahuje podmínka stáří komponent (elektročást, regulační zařízení, automatizovaný systém řízení) – max. 5 let

 • výše uvedená podmínka platí pro zdroje rekonstruované v roce 2006 a dále

AEM


Ekonomick dopady podpory oze kvet dz do cen elekt iny
Ekonomické dopady podpory OZE, KVET, DZ do cen elektřiny

 • Příplatek všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů z povinného výkupu:

  • 2002 8,72 Kč/MWh(zahrnuta i kombinovaná výroba)

  • 2003 12,03 Kč/MWh(včetně KVET celkem 19,04Kč/MWh)

  • 2004 29,04 Kč/MWh(včetně KVET 8,46 Kč/MWh a vyrovnání roku 2002 4,02 Kč/MWh; celkem 41,50 Kč/MWh)

  • 2005 29,07 Kč/MWh(včetně KVET 6,46 Kč/MWh a vyrovnání roku 2003 1,82 Kč/MWh; celkem 37,35 Kč/MWh)

  • 2006 18,68 Kč/MWh (včetně KVET 7,63 Kč/MWh a vyrovnání roku 2004; celkem 28,26 Kč/MWh)

   Změna ve výši příspěvku v roce 2006 způsobena změnou metodiky výpočtu, místo předpokladů – skutečnost za předchozí období.

AEM


Vztah ERÚ k podpoře OZE, KVET a DZ

Systém podpory OZE by měl být optimální z hlediska:

 • dopadů do cen konečných zákazníků,

 • bezpečnosti a spolehlivosti dodávek v soustavě,

 • naplnění indikativního cíle s co nejmenšími náklady,

 • přiměřené míry jistoty pro výrobce a investory,

 • zamezení možnosti spekulací.

  Červené platí i pro KVET a DZ.

AEM


Energetický regulační úřadDislokované pracoviště PrahaPartyzánská 1/7170 00 Praha 7

Děkuji za pozornost

[email protected]

www.eru.cz

AEM


ad