rutineh ndbok for sykehjemsleger l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rutinehåndbok for Sykehjemsleger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rutinehåndbok for Sykehjemsleger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Rutinehåndbok for Sykehjemsleger - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Rutinehåndbok for Sykehjemsleger. Ass. Kommuneoverlege Margaret A Heald Oktober 2009 . Sykehjemslegens ansvar. Medisinsk og medisinskfaglig ansvar Sykehjemslegen har fastlege ansvar for alle faste pasienter i sykehjemmet(langtidsvedtak)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rutinehåndbok for Sykehjemsleger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rutineh ndbok for sykehjemsleger

Rutinehåndbok for Sykehjemsleger

Ass. Kommuneoverlege

Margaret A Heald

Oktober 2009

sykehjemslegens ansvar
Sykehjemslegens ansvar
 • Medisinsk og medisinskfaglig ansvar
 • Sykehjemslegen har fastlege ansvar for alle faste pasienter i sykehjemmet(langtidsvedtak)
 • Sykehjemslegen deler dette ansvaret med pasientens fastlege for korttidsbebeoere

korttidspasienter

rulleringsopphold

avlastningsopphold

rutinehåndbok for sykehjemsleger

legevisitten
Legevisitten
 • Fast visitt tid
  • Avtales ved hvert sykehjem
  • Avvik fra visitten må varsles i forkant
 • Telefon tilgjengelighet
  • Medisinendringer
  • INR doseringer
  • Råd
 • Øyeblikkelig hjelp
  • Enten ved sykehjemslegen eller ved legevaktslegen

rutinehåndbok for sykehjemsleger

legevisitt
Legevisitt
 • Kardex visitt
  • Personalet fremstiller problemstilling på vegne av pasienten/pårørende
  • Informasjon om nye pasienter er inhentet
   • Diagnoser
   • Epikriser
   • Blodprøvesvar
   • Mål med oppholdet ( vurderings opphold/ avlastning/opptrening m m )

rutinehåndbok for sykehjemsleger

iplos individuell pleie og omsorgs statistikk
IPLOS - individuell pleie og omsorgs statistikk
 • Et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk i pleie og omsorgssektor
  • Statistikken annomiseres
  • Kan reservere seg mot registering av enkelte personalia
 • Et verktøy for dokumentasjon rapportering og statistikk for kommune og statlige myndigheter

Iplos behovs

og assistanse vurdering

-isf

-omsorgsnivå

- mm

Iplos diagnose -

som utløse

et bistandsbehov

rutinehåndbok for sykehjemsleger

iplos registering
Iplos registering
 • Diagnoser registreres av legen
 • ICPC-10 system
  • Må ajourføres ved ny og varig sykdom
 • Bistands og assistanse behov registreres av pleiepersonalet
 • 17 punkter
  • Må ajourføres årlig eller ved ny og varig sykdom f eks cerebralt insult
 • Personalia registreres ifm søknad til EBT om bistand
 • Bolig,hjemmetjenester,mm

rutinehåndbok for sykehjemsleger

legevisitt8
Legevisitt
 • Klinisk undersøkelse
  • Vekt BT puls bør tas på forhånd
  • Vurder behov for medikasjonsendringer ,nye blodprøver, andre tiltak

rutinehåndbok for sykehjemsleger

legevisitten9
legevisitten
 • Dokumentasjon
 • Lovpålagt
  • Noter funn
  • Medikament endringer
  • Diagnoser
  • Tiltak
  • Oppfølging

Det som dokumenteres skal brukes av :-

Sykehjemslegen

Sykehjemspersonalet (egen info./og til pårørende evt)

Legevaktslege i ø hj situasjoner

rutinehåndbok for sykehjemsleger

korttidspasienten
Korttidspasienten
 • Fra sykehus
 • Fra annen sykehjem
 • Fra hjemmet
  • Inkl.avlastningsopphold

Rekonvalescens

Rehabilitering

Vurdering av funksjon

Vurdering av kognisjon

Vurdering av funksjon

Vurdering av kognisjon

rutinehåndbok for sykehjemsleger

korttidspasienten11
Korttidspasienten
 • Legeopplysninger < 3mnd gammel
  • Innhentes av EBT
 • Epikriser fra sykehus
  • Følger med pasienten
 • Mål / hensikt med oppholdet
  • Tildelingsnotat fra EBT
  • Søknad fra fastlege
  • Epikrise/søknad fra sykehus
  • Journal notat fra tidligere/forrige kommunal institusjon
 • Pårørende kontakt evt også samtale(?)

rutinehåndbok for sykehjemsleger

korttidspasienten12
Korttidspasienten
 • Riktig og ajourført legemiddelliste
 • Sykepleier sjekker innleggelsesskriv og medisin liste mot pasientens dosett og mot det som er dokumentert i ”Profil”
 • Legen kontrollere og signere listen

Største feilkilde til feilmedisinering er feil medisinliste

rutinehåndbok for sykehjemsleger

korttidspasienten13
korttidspasienten

Vekt BT puls

MMS(?)

Iplos behovs og assistanse vurdering

Barthels ADL(?)

Blodprøvekontroller(?)

Kontrollavtaler hos spesialisthelsetjenesten(?)

Spesielle forhold som skal sjekkes under oppholdet?

-prøveseponering av blærekateter

-utprøving av nye legemidler

rutinehåndbok for sykehjemsleger

demensutredning aldring og helse nasjonalt kompetansesenter
Demensutredning - Aldring og helse nasjonalt kompetansesenter

rutinehåndbok for sykehjemsleger

demensutredning
Demensutredning
 • Aldring og helse Nasjonalt komeptansesenter
  • www.nordemens.no
 • Blodprøver ( som ved kontroll side 5)
 • MMS score
 • MADRS score
 • Klokketest score
 • Barthel ADL score

rutinehåndbok for sykehjemsleger

demensdiagnose ved icd 10 kriterier
Demensdiagnose ved ICD-10 kriterier
 • I 1.Svekket hukommelseisær for nyere data
 • 2.svikt av andre kognitive funksjoner (f.eks dømmekraft,planlegging,tenkning,abstraksjon,språkevne)
 • MILD..virker inn på evnen å klare seg i daglig livet
 • MODERAT .. Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre
 • ALVORLIG.. trenger kontinuerlig tilsyn og pleie
 • II1.klar bevissthet
 • III Svikt av emosjonell kontroll,motivasjon,eller atferd, med minst ett av følgende:-
 • Emosjonell labilitet / irritabilitet / apati / unyansert sosial atferd
 • IV Tilstanden må ha en varighet av minst 6 måneder

rutinehåndbok for sykehjemsleger

korttidspasienten18
Korttidspasienten
 • Ved hjemsreise - Brev til fastlegen
  • Viktige hendelser / endringer under oppholdet
  • Endringer i legemidler
  • Nye resepter

Ajourført legemiddelliste!!!

rutinehåndbok for sykehjemsleger

langtidspasienten
Langtidspasienten
 • Langtidsvedtak
  • Sykehjem = permanent bolig
 • Legeopplysninger
  • Kommer oftest fra annet sykehjem
 • Ajourført legemiddelliste
  • Sykepleier og lege kontrollere at det er riktig dokumentert i Profil
 • Diagnoser
  • Oppdateres ift dokumentasjon i Profil

rutinehåndbok for sykehjemsleger

langtidspasienten20
Langtidspasienten
 • Spesiellt viktig:-
  • Kognitive funksjoner
  • Verge/ hjelpeverge
  • Kontaktpersoner
 • Vekt BT puls
 • Iplos behovs og assistanse vurdering
 • Barthels ADL
 • MMS hvis ikke tatt tidl.

rutinehåndbok for sykehjemsleger

langtidspasienten21
Langtidspasienten
 • Rutine kontroll av blodprøver
 • Aktiviteter – kan noen opprettholdes?
 • Sosiale behov
 • Skjermings behov
 • Behov for tvangs vedtak?
 • Samarbeid – personalet ( inkludert lege) –pårørende
 • Årskontroll ( se tidligere skjema side 5.)

rutinehåndbok for sykehjemsleger

ved behovs medikasjon
Ved behovs medikasjon
 • Enkelte tilstander kan behandles uten at lege kontaktes
 • >Klare symptomer
 • >Tydelig og skriftlig delegering fra lege
 • >Må dokumenteres også i journalen
  • Tilstand
  • Symptomer
  • Henvis til avtale
  • Henvis evt til samtale med lege ( telefon)
 • Anbefallinger etter mal fra Elvegt Omsorgssenter v legene Bergh/Fløystad

rutinehåndbok for sykehjemsleger

slide23

Ved behovs legemidler Attestert av sykehjemslege :

Dato ………

Underskrift………………...............................

Sykehjem ……………………….

SMERTESTILLENDE OG FEBERNEDSETTENDE

Maks total døgn dose paracetamol +/- paralgin er 8 doser per døgn

MAGESMERTER

Skal ikke behandles med smertestillende annet enn etter avtale med lege

BRYSTSMERTER

Ved angina pectoris gis 0,5mg nitroglycerin under tungen med ca 10 min. intervall

Etter 3 forsøk kontaktes lege/legevakt

rutinehåndbok for sykehjemsleger

slide24

SØVNVANSKER

URO

rutinehåndbok for sykehjemsleger

slide25

BLÆREBETENNELSE

BLÆREKATETER

Krav:-

Sykepleier med erfaring med å legge inn blærekateter

journalfør:- dato

kateter størrelse

rutinehåndbok for sykehjemsleger

slide26

VED AVTALT TERMINAL PLEIE

VED KJENT HJERTESVIKT OG ØKET DYSPNOE

Diural 40 mg tablett

Furix 20mg/ml i . m injeksjon

20 – 40 mg gis ekstra

Surstoff – på nesekateter 2 l/min med mindre annet er avtalt med legen

rutinehåndbok for sykehjemsleger

fagutvikling i sykehjem
Fagutvikling i sykehjem
 • Ekstern kurs
 • Legen
  • 2 uker relevante

kurs / år(Dnlf)

 • Sykepleie
 • Helsefagarbeider
 • Pårørende

Intern undervisning

Pårørende/personal

møter

rutinehåndbok for sykehjemsleger

slide28

Kristiansand Kommune

Helse- sosial sektor

Omsorgstjenester

Godkjent ved kommuneoverlege V Vige oktober 2009

rutinehåndbok for sykehjemsleger