Arvutiõpetus 11A - PowerPoint PPT Presentation

arvuti petus 11a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arvutiõpetus 11A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arvutiõpetus 11A

play fullscreen
1 / 9
Arvutiõpetus 11A
166 Views
Download Presentation
vadin
Download Presentation

Arvutiõpetus 11A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arvutiõpetus 11A Siim Luha siim@21k.ee 2014/2015

  2. Teemad • Programmeerimine (teoreetiline pool) • Arvusüsteemid • HTML, CSS, JS • HTTP • PHP • MySQL

  3. Hindamine • Kursuse jooksul vähemalt: • 1 tunnitöö hinne • 1 suulise vastamise hinne • 1 iseseisva töö hinne • 2 koduse töö hinne • mitu tunnikontrollihinnet • 2 kontrolltöö hinne

  4. 5+ ≥ 100% 5 ≥ 93% 5- ≥ 90% 4+ ≥ 85% 4 ≥ 80% 4- ≥ 75% 3+ ≥ 70% 3 ≥ 62% 3- ≥ 50% 2 ≥ 25% 1 > 0% x = 0% Hinded

  5. Hindamise põhimõtted • Kõik hinded peavad eKoolis olemas olema • Tegemata töö: x • 10 päeva pärast: x => 1* • <3- hinnete järele vastamine 10 päeva jooksul alates hinde eKoolis teatavaks-tegemisele järgnevast päevast (õpetaja haiguse korral kauem) 2 konsultatsiooni aja jooksul

  6. Järele vastamine • Järele tuleb vastata kontrolltööde ja tunnikontrollide hindeid • Järele ei saa vastata iseseisva töö, tunnitöö ega suulise vastamise hindeid • Hinneteseisu heaolu eest vastutab ja tähtaegadest peab kinni õpilane ise!

  7. Õpiabi • Kes otsustab kursuse hinde 2 saada, saab veeta mõnusaid õdusaid suvepäevi konsultatsioonis  • Konsultatsiooni võib häbenemata tulla ka siis kui tunnis midagi arusaamatuks jäi!

  8. ePost • siim@21k.ee • Koolimeil: http://mail.21k.ee • Teema: [11a2] Perekonnanimi Töönimi • Failid: 11a2_Perekonnanimi_Töönimi.laiend

  9. Materjalid ja ülesanded: http://staff.21k.ee/siim/14-15/11A