oto my samorz d uczniowski n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oto my- samorząd uczniowski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Oto my- samorząd uczniowski - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Oto my- samorząd uczniowski.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oto my- samorząd uczniowski' - vachel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

-JESTEŚMY JEDYNYMI REPREZENTANTAMI UCZNIÓW W SZKOLE-MAMY PRAWO DO ORGANIZACJI ŻYCIA SZKOLNEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO ZACHOWANIE WŁAŚCIWYCH PROPORCJI MIĘDZY WYSIŁKIEM SZKOLNYM A MOŻLIWOŚCIĄ ROZWIJANIA I ZASPOKAJANIA WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ-DO NAS NALEŻY RÓWNIEŻ ORGANIZOWANIE I ZACHĘCANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ DO NALEŻYTEGO SPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

uczestniczymy w tworzeniu programu wychowawczego szko y opiniujemy go i zg aszamy swoje sugestie
-UCZESTNICZYMY W TWORZENIU PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, OPINIUJEMY GO I ZGŁASZAMY SWOJE SUGESTIE
slide4

-OPINUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOLE-WSPÓŁDZIAŁAMY Z DYREKTOREM SZKOŁY, RADĄ PEDAGOGICZNĄ, RADĄ RODZICÓW W ZAPEWNIENIU UCZNIOM NALEŻYTYCH WARUNKÓW DO NAUKI I UDZIELANIU POMOCY UCZNIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

zapobiegamy konfliktom i rozstrzygamy spory mi dzy uczniami oraz mi dzy uczniami i nauczycielami
-ZAPOBIEGAMY KONFLIKTOM I ROZSTRZYGAMY SPORY MIĘDZY UCZNIAMI ORAZ MIĘDZY UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI
slide6

-ORGANIZUJEMY IMPREZY O CHARAKTERZE POWAŻNYM I ROZRYWKOWYM, GDYŻ ZGODNIE Z REGULAMINEM SAMORZĄDU MAMY PRAWO DO ORGANIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ ORAZ ROZRYWKOWEJ ZGODNIE Z WŁASNYMI POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI ORGANIZACYJNYMI W POROZUMIENIU Z DYREKTOREM SZKOŁY

mamy prawo do tworzenia w asnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorz du
-MAMY PRAWO DO TWORZENIA WŁASNYCH FUNDUSZY I DYSPONOWANIA NIMI W POROZUMIENIU Z OPIEKUNEM SAMORZĄDU
slide10
-W UZASADNIONYM PRZYPADKU MAMY PRAWO DO UDZIELANIA PORĘCZENIA ZA UCZNIA, KTÓREMU GROZI KARA DYSCYPLINARNA
slide13
DROGI UCZNIU NASZEJ SZKOŁY!PAMIĘTAJ, ŻE WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SZKOŁY MOŻESZ ZGŁASZAĆ DO NASPOSTARAMY SIĘ JE ROZWIĄZAĆ!
slide14

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszej działalności odsyłamy do zakładki – samorząd szkolny na naszej stronie internetowej:www.Zs.krasnosielc.edu.pl