Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PARK NARODOWY YELLOWSTONE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PARK NARODOWY YELLOWSTONE

PARK NARODOWY YELLOWSTONE

227 Views Download Presentation
Download Presentation

PARK NARODOWY YELLOWSTONE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMAT PROJEKTU : PARK NARODOWY YELLOWSTONECEL PROJEKTU: PREZENTACJA PARKU NARODOWEGO YELLOWSTONEZESPÓŁ UCZNIOWSKI: ALEKSADNRA HAMELA ORAZ SARA SYNOWIEC KL. IV D

 2. PARK NARODOWYYELLOWSTONE

 3. SPIS TREŚCI • Historia. • Proces powstawania parku. • Klimat. • Główne atrakcje najstarszego parku narodowego na świecie. • Fauna. • Co jeszcze można robić w Yellowstone? – czyli dodatkowe atrakcje dla turystów. • Podsumowanie.

 4. HISTORIA • Chociaż region Yellowstone był zamieszkiwany już w czasach prehistorycznych, a potem wielokrotnie odwiedzali go rdzenni Amerykanie, do połowy XIX wieku pozostał dzikim zakątkiem znanym tylko nielicznym traperom i ludziom gór. • Dopiero wyprawy w 1860 i 1870 roku zwróciły uwagę Ameryki na tę krainę. Oficjalna ekspedycja urządzona pod auspicjami U.S. GeologicalSurvey w lecie 1972 roku nie tylko zadbała, umieściła na dokładnej mapiei potwierdziła opowieści o cudach Yellowstone, lecz także ukazała ten kraj szerszej publiczności dzięki fotografiom Williama Henry’ego Jacksona oraz wielkim płótnom i akwarelom Thomasa Morana, którzy towarzyszyli geologom. • Zakupiony przez Kongres obraz Morana Wielki Kanion rzeki Yellowstone i zdjęcia Jacksona wiele uczyniły dla przyznania Yellowstone statusu parku. Ustawa nad, którą rozpoczęto debatę w 1871 roku została podpisana przez prezydenta Granta 1 marca 1872 roku. W ten sposób Yellowstone stał się pierwszym parkiem narodowym Ameryki i świata. Słynny obraz Thomasa Morana,, The Grand Canon of the Yellowstone’’

 5. PROCES POWSTAWANIA PARKU • Teren Yellowstone, 2 219 822 akrów, obejmuje część stanów Idaho i Montana, choć większość obszaru parku leży w Wyoming.Park ten, utworzony jako pierwszy, pozostaje także najlepiej znanym. Yellowstone leży w północno-zachodnim rogu Wyoming, w surowej krainie ukształtowanej przez działalność wulkaniczną. Płaskowyż, na którym leży, po ustąpieniu przykrywającego go śródlądowego morza, wypiętrzyły ruchy tektoniczne, a dzisiejszy kształt nadały mu trzy gwałtowne wybuchy wulkaniczne : • 1. Przed ok. 2 milionami lat . • 2. 1,5 miliona lat temu. • 3. 600 000 lat temu. Ostatni katastroficzny wybuch rozrzucił żużel, popiół i lawę na obszarze 240 mil kwadratowych. Centrum wybuchu zapadło się potem w głąb, tworząc krater o wymiarach 28 na 47 mil. Efektem i spadkiem po tej wulkanicznej aktywności, oprócz krajobrazu, są tysiące kraterów błotnych, gorących źródeł i gejzerów, z których słynie Yellowstone. Gejzery tworzą się, gdy zimna woda z powierzchni ziemi przenika przez porowaty kamień, natrafiając na gorącą skałę lub gotującą się magmę pod powierzchnią, co powoduje wyrzucenie w powietrze strumienia gorącej pary i wody. Gejzer Old Faithful (Wierny Towarzysz), wybucha co 76 minut wyrzucając parę i wodę na wysokość 130 stóp.

 6. KLIMAT • Klimat Yellowstone jest determinowany położeniem nad poziom morza (średni poziom wynosi 2400 m. n.p.m.), którego amplituda zawiera się pomiędzy 1610 m n.p.m. (ReeseCreek) a 3462 m n.p.m., (EaglePeak). W rejonach niżej położonych średnioroczna temperatura wyraźnie jest wyższa. Dotychczas najwyższą zanotowaną temperaturą było 37 °C w 2002 roku w Mammoth Hot Springs, podczas gdy rekord zimna zanotowano w 1933 roku w rejonie stacji Riverside gdzie stwierdzono −54 °C. • W miesiącach letnich temperatura w dzień zawiera się zwykle w przedziale 21 do 27 °C, jednak nocami, szczególnie na wyższych wysokościach, może spadać nawet do temperatury poniżej 0 °C. Latem, zwłaszcza popołudniami często występują gwałtowne burze. Wiosną i jesienią dzienne temperatury zawierają się w przedziale od -1 do 16 °C, z zimnymi nocami (−5 do −20 °C). Zimy są bardzo zimne z maksymalnymi temperaturami wynoszącymi od −20 do −5 °C i z nocami o temperaturze poniżej −20 °C przez prawie cały okres.

 7. Główne atrakcjeNAJSTARSZEGO PARKU NARODOWEGO NA ŚWIECIE 1. MAMMOTH HOT SPRINGS - rozległy kompleks gorących źródeł znajdujący się na trawertynowych wzgórzach w północnej części parku. Słynie z tarasów, stada łosi i historii. Jest to również lokalizacja Albright Visitor Center, gdzie można zobaczyć zabytkowe malowidła Morana.

 8. 2. NORRIS GEYSER BASIN – jest jednym z najbardziej popularnych kompleksów termalnych. Norris jest domem dla Steamboat Geyser (najwyższy gejzer na świecie). Bardzo często można spotkać w pobliżu łosie i bizony. 3. GRAND PRIMASTIC SPRING – największe gorące źródła parku Yellowstone, które hipnotyzują kolorami bilionów ciepłolubnych mikroorganizmów.

 9. 4. OLD FAITHFUL GEYSER - symbol Parku Narodowego Yellowstone. 5.WEST THUMB GEYSER BASIN – największy kompleks termalny na wybrzeżu rzeki Yellowstone.

 10. 6. GRAND CANAL OF THE YELLOWSTONE - Wielki Kanion rzeki Yellowstone został wycięty w wielu warstwach skały i zastygłej lawy. Wulkaniczne skały kanionu obnażone w ścianach wąwozu liczących 1000 stóp wysokości grają całą gamę jaskrawych kolorów. Rzeka wpada do jeziora Yellowstone, które otaczają szczyty górskie i las wysokich sosen, tworząc jeden z najpiękniejszych krajobrazów Stanów Zjednoczonych. Jezioro to, największe z północno-amerykańskich jezior górskich (20 na 14 mil) jest bardzo stare. Łączyło się kiedyś z Pacyfikiem, a potem z Arktyką poprzez Zatokę Hudsona. Z powodu olbrzymich zmian geologicznych teraz należy do systemu wodnego Zatoki Meksykańskiej. Jezioro Yellowstone Wielki Kanion rzeki Yellowstone

 11. 7. LAMAR VALLEY– szeroka, rozległa dolina, gdzie można przede wszystkim obserwować: żubry łosie, kojoty, niedźwiedzie grizzly oraz wilki. 8. TOWER FALLS/ROOSEVELT JUNCTION – najpopularniejszy wodospad w Yellowstone

 12. 9. HAYDEN VALLEY– dolina w której najczęsćiej możemy spotkać bizony.

 13. Mapa orientacyjna Parku Narodowego Yellowstone

 14. FAUNA Park jest siedliskiem wielu dzikich zwierząt, z których najlepiej znane to niedźwiedź grizzly oraz czarny, bizon, wapiti, łoś, wilki , jeleń, antylopa widłoroga, kojot, lisy, rysie, wiewiórka Uinta, króliki (Ochotonidae) i owca gruboroga.

 15. Mapa przedstawiająca miejsca w których najczęściej przebywają wybrane gatunki zwierzątw okresie letnim Od lewej: niedźwiedź (grizzle & czarny) bizon łoś wilk owca gruboroga wapiti antylopa widłoroga

 16. CO JESZCZE MOŻNA ROBIĆ W YELLOWSTONE ?- czyli dodatkowe atrakcje dla turystów Rafting Jazda konna

 17. Odkrywanie Yellowstone może trwać całe życie i każdy turysta odchodzi stąd z przekonaniem, że ten niezwykły region - jak pisał F.V.Hayden, uczestnik geologicznej wyprawy w 1872 roku - ,, nie ma swojego odpowiednika nigdzie na tej ziemi’’.

 18. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Opracowała: Aleksandra Hamela, Sara Synowiec

 19. ŹRÓDŁA 1. Strony internetowe dotyczące Parku Narodowego Yellowstone: • www.nps.gov/index.gov • www.experienceyellowstone.com 2. Literatura: • ,,Parki Narodowe USA’’ - Bogdan M. Kwiatek