think green l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THINK GREEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
THINK GREEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

THINK GREEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

THINK GREEN. ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ . THINK GREEN. Βασικός σκοπός H Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των ΜΜΕ . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ . THINK GREEN. Βασικοί στόχοι

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'THINK GREEN' - uyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
think green

THINK GREEN

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide2

THINK GREEN

Βασικός σκοπόςH Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των ΜΜΕ

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide3

THINK GREEN

 • Βασικοί στόχοι
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ, μέσω της θέσπισης αντικειμενικών σκοπών και στόχων .
 • Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων, της ενέργειας, των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των ΜΜΕ Περιβαλλοντικά και Οικονομικά οφέλη
 • Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων και Βέλτιστη διαχείριση/αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης Περιβαλλοντικά και Οικονομικά οφέλη.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide4

THINK GREEN

 • Βασικοί στόχοι
 • Πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών των ΜΜΕ γύρω από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο γενικώς σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος αλλά και αναφορικά με τους κλάδους των ΜΜΕ.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και υιοθέτηση νέων τρόπων πράσινης σκέψης και δράσης των ΜΜΕ για εφαρμογή διαδικασιών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)για την οικονομική και περιβαλλοντική εξέλιξή τους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων προτάσεων προς όφελος των ΜΜΕ, των τοπικών κοινοτήτων, του περιβάλλοντος και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των προτάσεων για πράσινη πολιτική

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide5

THINK GREEN

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ THINK GREEN μέσω της
 • ΣΥΝΕΡΓΙΑΣΜΜΕ - ΜΕΝΤΟΡΑ
 • α) Ομαδικό Mentoring (5)
 • β) Εξατομικευμένο Mentoring (environment walk-audit)
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Η ΜΜΕ ενημερώνει το μέντορα σχετικά με τις ανάγκες της
 • Ο Μέντορας ενημερώνει τη ΜΜΕ για τα οφέλη από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών και συμμόρφωση με Νομοθεσία για μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων.
 • Ο Μέντορας ενημερώνει και αναδεικνύει επιχειρηματικές ευκαιρίες
 • Ο Μέντορας με την ΜΜΕ καθορίζουν τους στόχους και οριοθετούν milestones για την επίτευξή τους. Υιοθέτηση ΣΠΔ που συστηματικά ελέγχεται και βελτιώνεται για βέλτιση περιβαλλοντική απόδοση της ΜΜΕ.

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide6

THINK GREEN

 • ΟΜΑΔΙΚΟ MENTORING – ΔΟΜΗ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ
 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΘΝΙΚΟ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΜΕ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide7

THINK GREEN

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ορισμός & υποκατηγορίες:

 • 18 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ (2000), αριθμός ο οποίος αυξήθηκε σε 23 εκατ. με την είσοδο 10 νέων μελών στην ΕΕ το 2004
 • 66% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ απασχολείται σε ΜΜΕ
 • Οι ΜΜΕ αποδίδουν το 60% του ΑΕΠ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide8

THINK GREEN

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Enterprise and Industry: "What is SME? Facts and figures" (2007)

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide9

THINK GREEN

ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωτογενής τομέας: σημαντική μείωση διαχρονικά στο επίπεδο απασχόλησης των ΜΜΕ (μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις)

Μεταποίηση: οι ΜΜΕ και οι ΠΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παράγουν το 27,7% του ΑΕΠ του συγκεκριμένου τομέα

Εμπόριο: η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους με προσωπικό χαρακτήρα (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ). Μεταξύ 2000-2007 ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 17% (ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης ένα ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου λιανικής πώλησης έκλεισε).

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide10

THINK GREEN

Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου (2010)

Παρά την κρίση της εθνικής οικονομίας το εμπόριο παραμένει «ο μεγάλος εργοδότης» της Ελληνικής Οικονομίας.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide11

THINK GREEN

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
 • Οι περισσότερες επιχειρήσεις:
 • Χρησιμοποιούν κάποιον τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή),
 • Χρησιμοποιούν αναλώσιμες πρώτες ύλες (π.χ. χαρτί, μελάνι εκτυπωτή, πλαστικό)
 • Παράγουν απόβλητα
 • Αναλώνουν ενεργειακούς πόρους για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, κ.ά.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide12

THINK GREEN

 • Λίγα δεδομένα για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της λειτουργίας των ΜΜΕ στο περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ.
 • Γενική εκτίμηση: οι ΜΜΕ 70% της βιομηχανικής ρύπανσης στην Ευρώπη.
 • Η εκτίμηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σε κάποιο βαθμό αξιόπιστη για τους εξής λόγους:
 • Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής στην Ευρώπη.
 • Υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ του όγκου των παραγόμενων προϊόντων και των παραγόμενων ρύπων, κάτι που συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία
 • Οι περισσότερες ΜΜΕ σε ελέγχους που έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς από αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν βρεθεί μη συμμορφούμενες προς εθνικούς ή κοινοτικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide13

THINK GREEN

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
 • Οι ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδίδουν το 60% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το σύνολο των επιχειρήσεων (Marshall Report, 1998)
 • Οι ΜΜΕ είναι υπεύθυνες για το 60% των εμπορικών αποβλήτων και για το 80% των γεγονότων ρύπανσης σε επίπεδο ΕΕ (Environment Agency 2003).
 • Οι ΜΜΕ είναι υπεύθυνες για το 36% των αέριων εκπομπών CFC και για το 24% των αποβλήτων στην Ολλανδία (Hoevengel & Wolters 2000)

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide14

THINK GREEN

 • Η περιβαλλοντική επίδραση των ΜΜΕ είναι σωρευτική, επειδή πολλές μικρές δραστηριότητες παράγουν μία σημαντική περιβαλλοντική επίδραση (Hillary, 1995, 2000; Welford, 1994; Schaper, 2002; Gunningham 2002; Petts 2000).
 • Οι ΜΜΕ έχουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση ανά μονάδα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Gunnigham N.,2002)
 • Έχει εκτιμηθεί ότι 880.000 γαλλικές βιοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις παράγουν ετησίως 20 εκ. τόνους αποβλήτων, όση δηλαδή ποσότητα παράγουν όλα τα γαλλικά νοικοκυριά.
 • Πρόσφατη έρευνα στη Γαλλία έδειξε ότι οι ΜΜΕ ενδέχεται να είναι υπεύθυνες για το 40 – 45% όλων των βιομηχανικών αέριων ρύπων, της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, καθώς και της παραγωγής του 60 – 70% της παραγωγής των βιομηχανικών αποβλήτων (ADEME, 2007).

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide15

THINK GREEN

ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

1ος Μύθος:Η επιχείρησή μου είναι μικρή, δεν ευθύνομαι εγώ για την ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η Διάψευση:Όλες οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν το περιβάλλον με την λειτουργία τους, επειδή:

 • Αναλώνουν φυσικούς ενεργειακούς πόρους
 • Χρησιμοποιούν νερό
 • Χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα
 • Διαθέτουν Η/Μ εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου
 • Αναλώνουν φυσικές α’ ύλες και παράγουν απόβλητα

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide16

THINK GREEN

ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

2ος Μύθος:Το κόστος είναι μεγάλο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ.

Η Διάψευση:Οι περισσότερες περιβαλλοντικές πρακτικές δεν έχουν υψηλό κόστος, αλλά σχετίζονται με την αλλαγή της ατομικής και εταιρικής κουλτούρας:

 • Πρακτικές όπως η ανακύκλωση, η συνετή χρήση πόρων, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον α’ υλών, η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ. όχι μόνο δεν αυξάνουν το κόστος παραγωγής αλλά αντίθετα το μειώνουν.
 • Η αγορά καθαρού Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται σε βάθος χρόνου, όπως κάθε άλλη επένδυση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Επιπλέον τέτοιου είδους προμήθειες επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
 • Στην αξιολόγηση κόστους / οφέλους συνυπολογίζονται παράγοντες όπως αποφυγή ποινών, βελτίωση εικόνας επιχείρησης, βελτίωση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και προμηθευτές, πελάτες και τοπική κοινωνία.
 • Η μακροπρόθεσμη θεώρηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων επιτρέπει στην ΜΜΕ να ελπίζει στην επιβίωσή της και αυξάνει τις πιθανότητές της να κερδίζει μία θέση στη νέα αναδυόμενη αγορά.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide17

THINK GREEN

ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

3ος Μύθος:Δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία, τους κατάλληλους ανθρώπους

Η Διάψευση:Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο απαιτητικά από τα υπόλοιπα επιχειρηματικά θέματα.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide18

THINK GREEN

ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

4ος Μύθος:Δεν έχω τον χρόνο να ασχοληθώ και με αυτό το θέμα. Υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Η Διάψευση:Η ενασχόληση των ΜΜΕ με τα περιβαλλοντικά θέματα είναι προτεραιότητα α’ γραμμής και η τοποθέτησή τους σε ένα ασαφές μέλλον υπονομεύει την ύπαρξή τους.

Η συζήτηση για την εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη στην ΕΕ έχει ξεκινήσει από το 1980 και αποτελεί αυτονόητη πράξη στις προηγμένες χώρες. Περαιτέρω καθυστέρηση των ελληνικών ΜΜΕ προς την κατεύθυνση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια και άλλων ανταγωνιστικών θέσεων.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide19

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Ν. 3325 (ΦΕΚ 68/Α/11.03.2005)
 • «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 • Σύνοψη:
 • Σύσταση Υπηρεσιών
 • Ρυθμίζονται θέματα αδειών εγκατάστασης
 • Καθορίζονται οι έλεγχοι από την αδειοδοτούσα αρχή
 • Ειδικές διατάξεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

19

slide20

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Στερεά Απόβλητα:
 • Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6.8.01)
 • «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
 • (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03)
 • «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και
 • περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης »
 • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03)
 • «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και
 • περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης »

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

20

slide21

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Επικίνδυνα Απόβλητα:
 • KYA 24944/2006 (ΦΕΚ 791Β/30.6.06)
 • «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»
 • ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α)
 • «Αντικατάσταση της 73537//1438/95 ΚΥΑ (Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες - ΦΕΚ 781/Β) και της 19817/2000 ΚΥΑ (Τροποποίηση της 73537//1438/95 ΚΥΑ κλπ - ΦΕΚ 963 Β). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

21

slide22

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Επικίνδυνα Απόβλητα:
 • ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α)
 • «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

22

slide23

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων:
 • ΥΑ 179182/656/79 (ΦΕΚ 582/Β/2-07-79)
 • «Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών απορροών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που εποπτεύονται από τον Ο.ΑΠ., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου Πειραιώς.»
 • ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β)
 • «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών»
 • ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β)
 • «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

23

slide24

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων:
 • ΥΑ 179182/656/79 (ΦΕΚ 582/Β/2-07-79)
 • «Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών απορροών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που εποπτεύονται από τον Ο.ΑΠ., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου Πειραιώς.»
 • ΠΔ 256/89 (ΦΕΚ 121Α)
 • «Άδεια χρήσης νερού»
 • ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α)
 • «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (Β'40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων".»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

24

slide25

.

THINK GREEN

 • ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση:
 • ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93)
 • «Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ του Μαϊου 1992»
 • ΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Β/19.08.98)
 • «Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

25

slide26

.

THINK GREEN

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θόρυβος:

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ 6.10.1981)

«Περί ρυθμίσεων θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.»

ΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Β/19.08.98)

«Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.»

ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/2.3.2007)

«Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

26

slide27

.

THINK GREEN

 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 • ΕΟΣΔΑΠ
 • (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.»
 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

27

slide28

.

THINK GREEN

 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ Α.Ε.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

28

slide29

.

THINK GREEN

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ Δ. Τ. «ΕΔΟΕ Α.Ε.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ «ECOELASTICA»

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

29

slide30

THINK GREEN

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕ ΜΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ /ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΕΙΦΟΡΙΑ)

.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΧΡΟΝΟΥ

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide31

THINK GREEN

 • ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • Διαχείριση Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
 • ΚλιματισμόςΨύξη/θέρμανση
 • Φωτισμός
 • Αξιοποίηση ΑΠΕ
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα & Μεταφορές
 • Περιβαλλοντικές επενδύσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Οικολογική Σήμανση Προϊόντων

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide32

THINK GREEN

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Απλά μέτρα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση : 60% κατανάλωση- έως 35% λειτουργικό
 • Ηλεκτρονικές συσκευές με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
 • Απενεργοποίηση συσκευών– απενεργοποίηση οθονών (2/3 ενέργειας υπολογιστή)
 • Χρήση «κατάστασης αναμονής» (standby mode): μείωση από €15 σε €3-6/έτος
 • Επιλογή λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης (φθορισμού) :4-5 φορές λιγότερη ενέργεια, 8-15 φορές διάρκεια ζωής
 • Μικρότερο αριθμό λαμπτήρων μεγαλύτερης ισχύος
 • Αισθητήρες φωτός ημέρας (φωτοκύτταρα) για εξωτερικούς χώρους
 • Χρήση συστημάτων ελέγχου φωτισμού – χρονικός προγραμματισμός / αισθητήρες κίνησης μείωση έως 30% δαπανών
 • Ανάδειξη φυσικού φωτισμού – εκμετάλλευση ανά θέση εργασίας

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide33

THINK GREEN

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
 • ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Κτίριο Γραφείων 1400m2
 • Eτήσια κατανάλωση με εγκ/νη ισχύ 24.843KW: 79.920KWhe
 • Χρονικός προγραμματισμός -9.930KWhe(12,4%)
 • Ηλεκτρονικά πηνία (ballast) -18.275KWhe(22,8%)
 • Συστήματα ΕΙΒ και συνδυασμός -35.395KWhe (44,2%) παραπάνω
 • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας : (~44.3%)
 • Μείωση ρύπων CO2 =28.8 τόνους

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide34

THINK GREEN

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

 • ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Κύρια Αίθουσα)
 • Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες Προβολείς 212x2KW (125W/m2)
 • Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες Προβολείς 230x1KW (67W/m2)
 • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας : (424-230=194KW) (~ 46%)
 • Μείωση ρύπων CO2 ~386 τόνους

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide35

THINK GREEN

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide36

THINK GREEN

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

 • ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 • Ετήσια Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας με Β.Α. 67,60% 7.960.000ΚWhth
 • Αλλαγή Λεβήτων/Μονώσεις δικτύων (Β.Α. 84,60%) – 1.600.000 ΚWhth
 • Εγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών Παραγωγή ΖΝΧ – 680.000 ΚWhth
 • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας : (~ 30%) – 2.280.000 ΚWhth
 • Επέμβαση εξοικονόμησης Ενεργειακού κόστους:
 • Αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο. Μείωση ενεργειακού κόστους κατά 20%

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide37

THINK GREEN

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ
 • Ηλιακή ενέργεια
  • Ηλιακοί θερμοσίφωνες
  • Παθητικά ηλιακά συστήματα (βιοκλιματική αρχιτεκτονική)
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Αιολική
 • Γεωθερμική
 • Βιομάζα
 • Υδροηλεκτρική
 • ΣΗΘ (Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας)

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

slide38

THINK GREEN

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, καζανάκια/κεφαλές μπαταρίας ντους με ρυθμιζόμενη ροής, διακόπτες με φωτοκύτταρα
 • Επισκευή διαρροών
 • Τοποθέτηση συστημάτων συγκέντρωσης νερού
 • Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων
 • Τακτικός έλεγχος
 • Έλεγχος κατανάλωσης με τακτική καταγραφή ενδείξεων μετρητή
 • Εκσυγχρονισμός

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide39

THINK GREEN

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • Προσδιορισμός περιοχών μείωσης αποβλήτων
 • εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης
 • Προσδιορισμός μη επικινδύνων (ειδών και ποσοτήτων)
 • οργάνωση Σχεδίου Ανακύκλωσης
 • Προσδιορισμός ύπαρξης επικινδύνων
 • οργάνωση σχεδίου διαχείρισης (εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση)
 • Προσαρμογή στη Νομοθεσία
 • Επανεξέταση του θέματος της συσκευασίας
 • Κομποστοποίηση

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide40

THINK GREEN

 • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 • Μεταφορές Προϊόντων
 • Επιλογή κατάλληλου τρόπου μεταφοράς
 • Διαχείριση κινήσεων οχημάτων
 • Τεχνικές βελτιώσεις στα χρησιμοποιούμενα οχήματα
 • Εκπαίδευση οδηγών
 • Μετακινήσεις Πελατών
 • Μείωση μετακινήσεων
 • Παροχή συμβουλών προς τους πελάτες για πολιτική της επιχείρησης
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
 • Μετακινήσεις Υπαλλήλων
 • Παροχή μετακίνησης προς και από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός έξυπνου ωραρίου εργασίας
 • Χρήση υβριδικών οχημάτων
 • Σχεδιασμός μαζί με τους εργαζόμενους

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide41

THINK GREEN

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide42

THINK GREEN

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 • ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ
 • Συνολική επιφάνεια 70.000m2
 • Κτίριο γραφείων 34.000m2
 • Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων 36.000m2
 • Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 28% (6.535MWh – 4700ΜWh)

.

ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

slide43

THINK GREEN

.Ευχαριστούμε για την ΥΠΟΜΟΝΗ σας!

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ