Ladislav Včelař
Download
1 / 36

Ladislav Včelař - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Ladislav Včelař.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ladislav Včelař' - uttara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ladislav Včelař

Zase jsem se ponořil do vzpomínek.Také u nás skončili žně a to je ten důvod mého vzpomínání. U nás v Molenburku jsme, dá se říci o žních vůbec nevěděli. Na farmě u Ševčíků tam měli sice napilno, ale také, v pohodě vše sklidili. Bývalí „Molenburští“ hospodáři již zemřeli, jejich dětem se do obdělávání polí již nechce a tak většinu polí na katastru obce obdělávají Ševčíkovi. Ke vzpomínkám na žně a na dožínky, které se v minulosti v Molenburku slavili, mě přivedl kamarád z ulice, Laďa Včelař. Ten ještě stále obhospodařuje malé políčko u svého domu a poctivě rok po roce je obdělává, střídá plodiny a stará se o úrodu. Letos tam měl zase jako každoročně na polovině políčka brambory a na druhé polovině pšenici. V poslední době je často na poli, buďto okopává a ošetřuje brambory a nyní po deštích obrací promočenou slámu ze sklizené pšenice, aby mu proschla a mohl jí sklidit. Tak jsem se s ním zastavil a zavzpomínali jsme na dřívější žně, co to bylo práce a starostí.

Doma jsem ve chvílích samoty zavzpomínal na žně u nás, jak jsem s rodiči a bratry chodil síct žito a pšenici, jak jsme potom u „Hadamů“ mlátili, na poli hrabali zbytky klásků a potom ještě ulomené sbírali do košíků. Ještě jsem si vzpomněl na veliké dožínky po válce, které mi nevymizely z paměti. Nedalo mi to a zase jsem vyhledal v kronice, jak o těchto dožínkách tam píše náš bývalý dlouholetý starosta a také kronikář, pan Metoděj Hudec z. č, 26 „Strýc starostůj.“

Ruční posun


Metod j hudec

 • Zima proběhla normálně. Pro nedostatek vlastních zásob potravin ve státě, byl nadále ponechán přídělový systém potravin na lístky. Také i jiné produkty, textil, obuv a tabákové výrobky byly přidělovány a nakupovány na lístky. Na palivo pro domácnosti byly vydávány uhelné listy a výše spotřebních dávek paliva, byla úředně určována. Také bylo zavedeno vydávání stavebního materiálu, cihel, krytiny, cementu na Poukazy. I v zemědělství bylo postupováno v řízeném hospodářství a byly předepisovány stále povinné dodávky všech zemědělských produktů. Na jednotlivé druhy dodávaných výrobků byla stanovena úřední cena a zvýhodněno bylo dodání výrobků nad předepsané množství. V malém měřítku ke zlepšení zásobování potravinami přispěla „akce Urna,“ organizací to ze západních států, (amerických), která dovozem potravin i jiných výrobků částečně vypomohla.

 • Metoděj Hudec


  Dne 22. 4. bylo na ustavující schůzi stolařských dělníků, založeno družstvo, jež mělo název „Dělnický dřevoprůmysl v Molenburku.“ (podrobnosti jsem vynechal).Druhou organizací v tomto roce založenou bylo „Zemědělské strojní družstvo.“ Členy družstva se stali všichni výkonní zemědělci v obci. I někteří s menší výměrou, jímž zemědělství nebylo hlavním posláním. Doufali, že v družstvu, které bude míti možnost si opatřovat těžší zemědělské stroje a jiné mechanizační prostředky, k lehčímu a intenzivnějšímu obdělávání půdy, k docílení větších výnosů, zvýší se také jejich životní úroveň. Předsedou družstva se stal Kašpárek Metoděj č. 5. Do své správy družstvo převzalo mlátičku – čističku 48, obilní žačku (pozůstatek z „Landwirtschaftu,“ zemědělská farma v Molenburku) a z akce Urna, dostalo koupit traktor značky „Farmal,“ americký výrobek. Ze zbylých vraků válečných vozidel, si pořídilo vlečku za traktor a tak zahájilo činnost: dovozem a odvozem různých materiálů pro potřeby občanů a odvážení lesních výrobků. Ve žních traktor se žačkou vypomáhal v pokosu obilovin a na mlátičce prováděn byl výmlat obilí.


  Úroda na polích byla dobrá. Sklizňové práce byly včas a beze ztrát skončeny. Také předepsané dodávky byly bezezbytku splněny a toto bylo pobídkou, že na ukončení žní byly uspořádány „dožínky,“ se všemi starými zvyky a scénkami. V albumu fotografií M.N.V. jsou zachovány snímky z dožínek jako: čelo průvodu, jízda krojovaných chlapců a děvčat na koních, jízda správce v kočáře, taženém kravou aj. Byly to první dožínky po druhé světové válce a pravděpodobně tohoto druhu i poslední.

  Dožínky v roce 1946 (také jsem se tam tlačil, ale nebyl jsem krojován.)
  Jihomoravsk do nky

  Také můj kamarád Vladimír Hudec, potomek rodu Hudců „U Hadamů,“ vzpomíná na krásné chvíle žní, prožité u babičky a strýce františka na statku U Hadamů. Tak se vydal na Jihomoravské dožínky a zaslal mi pěknou prezentaci, kterou přikládám.

  Brno – náměstí Svobody

  31.8.2014

  Jihomoravské dožínky
  metropoli - Brně.

  • V Brně se v tomto roce konaly současně dvě akce, nad kterými převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Roman Onderka.

  • Byl to XXV. mezinárodní folklorní festival Brno a JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY.

  • Program obou akcí byl 28.- 31.8. 2014

  • Hlavním mediálním partnerem obou akcí byl Český rozhlas Brno, dále rádio Proglas, rádio Petrov a další  Od rána probíhal na náměstí kulturní program a před dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  Do nkov pr vod proch z masarykovou ulic na n m st svobody
  Dožínkový průvod dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín prochází Masarykovou ulicí na náměstí Svobody


  D le n sledovali st rci v kroj ch
  Dále následovali stárci v krojích dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  ….. dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  ……. dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  Hr la dechov hudba ohajka doln bojanovice
  Hrála dechová hudba Šohajka - Dolní Bojanovice dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  ….. dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín


  V prvním selském kočáře (první zleva) jede hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a vedle něj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory a Agrární komory


  Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a vedle něj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory a Agrární komory


  Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a vedle něj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory a Agrární komory


  Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a vedle něj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory a Agrární komory  Po ukončení průvodu poděkoval za úrodu Luk. Martinec - Augustiniánský opat,dále následoval projev hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haškaa pak jeho hosta Ing. Miroslava Tomana-prezidenta potravinářské komory  Po projevech následovalo vystoupení Folklorního souboru Vracovjan a pak pokračoval dožínkový program až do 21 00 hod.


  Krojovan d vky kter se z astnily do nkov ho pr vodu
  Krojované dívky, které se zúčastnily dožínkového průvodu

  Fotografie pořídil Vladimír Hudec

  31.8. 2014


  ad