ammattikoulutuksen kehitt mien yksikk amke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ ( AmKe ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ ( AmKe )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ ( AmKe ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ ( AmKe ). Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Mari Räkköläinen Yksikön päällikkö Oppisopimuksen Tulevaisuus –Seminaari 28.10.2009 Järvenpää. AMMATTIKOULUTUS Toimintayksikössä ovat seuraavat yksiköt : . Ennakointi Tutkinnot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ ( AmKe )' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ammattikoulutuksen kehitt mien yksikk amke

AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ (AmKe)

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Mari Räkköläinen

Yksikön päällikkö

Oppisopimuksen Tulevaisuus –Seminaari 28.10.2009 Järvenpää

ammattikoulutus toimintayksik ss ovat seuraavat yksik t
AMMATTIKOULUTUSToimintayksikössä ovat seuraavat yksiköt:
 • Ennakointi
 • Tutkinnot
 • Ammattikoulutuksen kehittäminen
 • Koulutus- ja tutkintotoimikunnat sekä
 • Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu
ammattikoulutuksen kehitt minen yksikk ty j rjestys
Ammattikoulutuksen kehittäminen –yksikkö Työjärjestys
 • Ammattikoulutuksen kehittäminen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammattikoulutuksen, sen eri alojen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistä, kehittämishankkeita ja laadunhallintaa, työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä, osaamisen arviointia, opettajien työelämäosaamista, työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestareiden koulutusta, ammatillista erityisopetusta, opinto-ohjausta ja henkilökohtaistamista sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämistä. Lisäksi yksikkö huolehtii kansainvälistymiseen liittyvistä ammattikoulutuksen kehittämis- ja tukitoimista.
ammattikoulutuksen kehitt minen
AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
 • Mari Räkköläinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos
 • Ulla Aunola Opetusneuvos
 • Hanna Autere Erityisasiantuntija
 • Marja Hollo Opetusneuvos
 • Annikki Häkkilä Erityisasiantuntija
 • Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija
 • Leena Koski Opetusneuvos
 • Lea Lakio Opetusneuvos
 • Eeva Löfström Ylitarkastaja
 • Sanna Penttinen Opetusneuvos
 • Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos
 • Jouni Suoheimo Opetusneuvos
 • Pirjo Simojoki Sihteeri
 • Ritva Tuominen Sihteeri
 • Juha Oksa Assistentti (sopimus 31.12. asti)
 • Liisa Metsola Asiantuntija (sopimus 31.12. asti)
yksik n teht v ammattikoulutuksen hyvien k yt nt jen kehitt minen ja levitt minen
Yksikön tehtävä: Ammattikoulutuksen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen
 • Ammattikoulutuksen yleinen ja alakohtainen kehittämin en
 • Ohjaus- ja neuvontapalvelujen ja opinto-ohjauksen kehittäminen
 • Erityisopetus ja vankilaopetus
 • Osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtaistaminen
 • Oppisopimuskoulutus
 • Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
 • Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja osaamisen arviointi
yksik n teht v ammattikoulutuksen hyvien k yt nt jen kehitt minen ja levitt minen1
Yksikön tehtävä: Ammattikoulutuksen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen
 • Ammattikoulutuksen kansainvälistymisen tukeminen
 • Ammattikoulutuksen laadunhallinnan kehittäminen ja tuki koulutuksen järjestäjille ja työpaikoille
 • -> Laadunhallinnan kansallisen yhteyspisteen kehittäminen
 • -> Laatupalkintokilpailut
 • -> Laadunhallintasuositusten toimeenpano
 • Maahanmuuttajien ammattiin kouluttamisen kehittäminen
 • Utveckling och spridning av god praxis inom yrkesutbildningen
tavoiteitta ja haasteita ammattikoulutuksen kehitt misess amke
TAVOITEITTA JA HAASTEITA ammattikoulutuksen kehittämisessä (AmKe)
 • Ammattikoulutuksen kehittämistoiminnan kokonaistaminen ja painopisteiden valinta ja pitkäjänteinen ohjaus
 • Kehittämistoiminnan rahoituksen ja vaikuttavuuden seuranta sekä valtionavustusprosessien kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen
 • Arvioinnin ja muun tiedontuottamisen ja ammattikoulutuksen kehittämisen yhteyden vahvistaminen ja palautejärjestelmien kehittäminen (AIPAL, AMOP + AMOS)
ammatillisen koulutuksen ammattikoulutuksen laatu laadunhallinta ja laadunvarmistus
Ammatillisen koulutuksen (ammattikoulutuksen) laatu, laadunhallinta ja laadunvarmistus
 • Koulutuksen laadulla tarkoitetaan tavallisimmin koulutuksen kykyä vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin (suhteellinen ja kontekstisidonnainen käsite).
 • Ammatillisen koulutuksen laatukriteereinä voidaan käyttää esim. reagointinopeutta työelämän muutoksiin, ammatillisen koulutuksen ja ammattitaidon arvostusta, oppimisympäristöjen laadukkuutta, koulutuksen työelämävastaavuutta, oppimistulosten laadukkuutta, opiskelijan ammatillista kasvua ja ammattitaitoa, työllistymistä, arvioinnin yhdenmukaisuutta ja tutkintojen vertailtavuutta, palautteen ja arvioinnin hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, yksilöllisyyttä ja opiskelijoiden tasa-arvoa.
ty paikalla tapahtuvan opiskelun haasteita
TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN HAASTEITA
 • Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksien ja -vastaavuuden kehittäminen
 • Koulutuksen ja työn vuorottelu
 • Yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen
 • Koulutuksen järjestäjien ja työnantajien kannustaminen laajennettuun työssäoppimistoimintaan
 • Ammattikoulutuksen laadun varmistaminen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun mahdollistaminen myös taantuman aikana
 • Uusien yhteistyömallien ja kehittämiskumppanuuksien luominen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille
 • Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävässä tarvittavan osaamisen kehittäminen
toimenpiteit
TOIMENPITEITÄ
 • AMMTILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN UUDET TUTKINNON PERUSTEET
 • VALTIONAVUSTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN OSAAMISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMISEEN
 • MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET
 • -> NORMIOHJAUS JA INFORMAATIO-OHJAUS LAADUN KEHITTÄMISEN VÄLINEITÄ
toimenpiteit ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
Toimenpiteitä: Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
 • -> merkittävä osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikoilla, työssäoppiminen
 • -> opiskelijan arviointi kokonaisuus, osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä (näytön perusteet)
 • -> yrittäjyys ammatillisissa tutkinnon osissa sisällä sekä valinnaisena tutkinnon osana
 • -> elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin
vuonna 2009 valtionavustuksia ty el m yhteisty h n on varattu seuraavasti
Vuonna 2009 valtionavustuksia työelämäyhteistyöhön on varattu seuraavasti:
 • Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 5 000 000 €
 • Koulutuksen laadun kehittäminen 1 500 000 €
 • Laajennetun työssä oppimisen kokeilut 2 000 000 €
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 1 200 000 €
 • Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki
 • 1 200 000 €
 • Työvoimapulasta kärsivien alojen valtakunnallisen tilanteen selvittäminen 200 000 €
ty paikalla tapahtuvan opiskelun kehitt minen 2009 2010
TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN KEHITTÄMINEN 2009 - 2010
 • Elinikäisen oppimisen neuvosto ja jaostot
 • AKKU- työryhmän ehdotusten toimeenpano (OPM + OPH, ohjeistus)
 • AIPAL – palautejärjestelmän hyödyntäminen näyttötutkintojen ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen kehittämisessä
 • Sähköinen seuranta- ja palautejärjestelmä ammattiosaamisen näytöistä (Amop/Amos) (Kehitteillä)
 • Osaan.fi –palvelun uudistaminen 2009 (ammattitaitovaatimukset ja väline henkilökohtaistamiseen)
 • Uusien tutkinnon perusteiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja opiskelijoiden ohjausmallien käyttöönotto
 • ”Työelämäpalvelut” –idean edelleen kehittäminen (työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämistyön kokonaistaminen, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä (Tyken jatko?), ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen lisäkoulutus )
ajankohtaisia painopisteit
AJANKOHTAISIA PAINOPISTEITÄ
 • Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, toiminnan tuki, ja seuranta (opas, toimijoiden välinen yhteistyö) ja hyvien käytäntöjen levittäminen
 • Henkilökohtaistamisen käytäntöjen edistäminen, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen riittävyyden varmistaminen ja käytäntöjen kehittäminen
 • Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen riittävyys, yhtenäiset periaatteet ja ohjaajien osaamisen varmistaminen
 • Opiskelijan osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen ja arviointikäytäntöjen kehittäminen
oppisopimus
OPPISOPIMUS
 • Mahdollisuuksia yritykselle
 • Koulutetun henkilöstön saaminen erityisaloille
 • Rekrytointi
 • Ikääntymiseen ja tulevaan työvoimapulaan varautuminen
 • Tieto-taidon siirtyminen (ohjaus, johtaminen)
 • -> Koulutus ja osaava henkilöstö yrityksen menestystekijä
 • -> Takaa henkilökohtaisen osaamisen ja samalla antaa yksilölle tutkinnon ja usein myös etenemismahdollisuuksia työuralla
oppisopimus1
OPPISOPIMUS
 • HAASTEITA
 • Ohjaus (Resurssi, organisointi)
 • Arviointi
 • Henkilökohtaistaminen
 • Oppisopimusopiskelijoiden valinta
 • Tutkintojen vastaavuus työpaikan vaatimuksiin
 • Tutkintotavoitteisuus vai ei
ajankohtaista
AJANKOHTAISTA
 • Oppimistulosten seuranta-arvioinnit vakiintuvat ja tuottavat säännöllisesti tietoa ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja oppimistuloksista, kehitteillä sähköinen informaatio- ja palautejärjestelmä (AMOP ja AMOS) -> hyödyntäminen kehittämisessä (OPH) -> Tulosten hyödyntäminen
 • Työelämän verkkopalveluiden kehittäminen käynnissä (OPH)
 • Opetuksen ja ohjauksen määrää ja riittävyyttä koskeva selvitys valmistunut 5/09 (OPH, Turun Ammatti-instituutti & Turun yliopisto) -> Kehittämistoimenpiteet
 • Valtakunnallinen SOVI –arviointi valmistunut 4/09 (työelämän edellyttämien sosiaalisten ja viestinnällisten valmiuksien arviointi: sosiaaliset taidot, viestinnälliset valmiudet, oppimaan oppimisen taidot, yrittäjävalmiudet) (KAN)
 • -> Kehittämistoimenpiteet
ajankohtaista 2009 2010
AJANKOHTAISTA 2009 - 2010
 • Seurantatiedon keruu ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan tilasta (Pirjo Väyrynen / Leena Koski)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa (OPH/Stakes), julkistettu 8/ 09
 • Osaamisen tunnustaminen ja tunnistamisen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (Pirkko Laurila/ Jyväskylän ammattikorkeakoulu) (loppuraportti 12/09)
 • Koulutuksen arviointineuvoston toteuttama kansallinen arviointi ammattiosaamisen näyttöjärjestelmästä meneillään (loppuraportti 12/ 2009)
 • Pääsy- ja valintakokeiden ja kielikokeiden kehittämishanke käynnistymässä (10 / 2009 – 12/ 2010)
 • 12