Download
t i sao n i cho v chia s nh ng kinh nghi m c u chuy n l m cho c a b n tr c tuy n b i vi t thanh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tai game PowerPoint Presentation

tai game

191 Views Download Presentation
Download Presentation

tai game

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tại sao nói cho và chia sẻ những kinh nghiệm câu chuyện làm cho của bạn trực tuyến bài viết thanh Nếu bạn muốn được thành công như là một nhà văn bài báo trực tuyến bạn cần phải hiểu nơi độc giả của bạn đến từ, làm thế nào họ nghĩ, và cách tốt nhất để cung cấp các thông tin theo cách mà họ có thể nhớ. Trong những năm qua, tôi đã nhìn thấy quá nhiều bài viết mà có vẻ như nếu họ thực sự đã viết lại bài viết Wikipedia. Bạn thấy, chỉ cần những ngày khác tôi đọc một blog từ một trong các thư mục bài báo trực tuyến hàng đầu. Các blogger đề nghị mà bài tác giả trở thành người kể chuyện. Khi bạn nói với một câu chuyện thật về cuộc sống thực sự kiện người đọc sẽ nhớ họ tốt hơn, họ chỉ ra rằng. Nó cũng là một cách tốt đẹp để nói cho ai đó làm thế nào để làm một cái gì đó mà không có thực sự chỉ huy họ làm như vậy giống như một ông chủ có thể. Bây giờ sau đó, tôi làm rất nhiều của kể chuyện trong bài viết của riêng tôi, nhưng sau đó lại tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm và quan sát trên thế giới. Ngay cả khi bạn đã không, có lẽ bạn đã nghe nói một câu chuyện mà có thể giúp bạn làm cho điểm của bạn. Nếu vậy, kể câu chuyện đó, không giữ lại trên người đọc của bạn. Bạn có biết làm thế nào ông bà luôn luôn thích để kể câu chuyện,xem truyện ngắn online bạn có biết tại sao? Bởi vì họ biết nếu họ nói với bạn một câu chuyện bạn sẽ nhớ nó, nhưng nếu họ cho bạn biết phải làm bạn đang chịu trách nhiệm để không tuân theo lời khuyên của họ và thậm chí trở thành ương ngạnh, mà sẽ chỉ dẫn bạn để lặp lại những sai lầm mà họ đã thực hiện trong cuộc sống riêng của họ. Đây là lý do tại sao chia sẻ kinh nghiệm và kể câu chuyện làm cho bài viết của bạn trực tuyến thanh, nó làm cho họ đáng nhớ, và những người hiểu biết có lẽ người đọc của bạn có thể vượt qua những câu chuyện về cho người khác cảnh báo họ về những hậu quả nếu họ làm điều gì đó không đúng cách. Chỉ cần nghĩ là một tác giả bài báo trực tuyến như thế nào bạn có thể giúp mọi người làm cho những sai lầm và học tập một cách khó khăn khi họ thực sự không cần phải. Tin tưởng tôi khi tôi nói với bạn rằng mọi người sẽ làm cho những sai lầm trong suốt cuộc đời của họ anyway, các ít họ thực hiện nhanh hơn họ có thể di chuyển về phía trước, những sai lầm thêm họ làm cho khó hơn cuộc sống của họ trở thành. Khi bạn nói với một câu chuyện, các blogger khuyến cáo rằng bạn có một đạo đức để câu chuyện, một cái gì đó họ có thể lấy đi từ đọc nó. Đó là lời khuyên thực sự tốt. Thật vậy, tôi hy vọng bạn sẽ vui lòng xem xét tất cả điều này và suy nghĩ về nó. Bởi vì họ biết nếu họ nói với bạn một câu chuyện bạn sẽ nhớ nó, nhưng nếu họ cho bạn biết phải làm bạn đang chịu trách nhiệm để không tuân theo lời khuyên của họ và thậm chí trở thành ương ngạnh, mà sẽ chỉ dẫn bạn để lặp lại những sai lầm mà họ đã thực hiện trong cuộc sống riêng của họ. Đây là lý do tại sao chia sẻ kinh nghiệm và kể câu chuyện làm cho bài viết của bạn trực tuyến thanh, nó làm cho họ đáng nhớ, và những người hiểu biết có lẽ người đọc của bạn có thể vượt qua những câu chuyện về cho người khác cảnh báo họ về những hậu quả nếu họ làm điều gì đó không đúng cách. Tin tưởng tôi khi tôi nói với bạn rằng mọi người sẽ làm cho những sai lầm trong suốt cuộc đời của họ anyway, các ít họ thực hiện nhanh hơn họ có thể di chuyển về phía trước, những sai lầm thêm họ làm cho khó hơn cuộc sống của họ trở thành. Khi bạn nói với một câu chuyện, các blogger khuyến cáo rằng bạn có một đạo đức để câu chuyện, một cái gì đó họ có thể lấy đi từ đọc nó.