vegetativn rozmno ov n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation

ursa
169 Views
Download Presentation

VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

 2. ROZMNOŽOVÁNÍ-ZÁPIS

 3. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ-ZÁPIS • ŠLAHOUNY- dlouhé výrůstky, jahodník, zelenec • CIBULEMI- česnek, tulipán, narcis • ODDENKY-konvalinka, sasanka, pýr plazivý • HLÍZAMI- brambor, jiřiny • KOŘENOVÝMI PUPENY-maliník, ostružiník • ŘÍZKY- 1. ZE STONKU-pelargonie, fuchsie 2. Z LISTŮ- begonie, azalky 3. DŘEVNATÉ-řízky odebíráme ve vegetačním klidu, vysazujeme v předjaří, angrešt, rybíz, vrba • HŘÍŽENÍM- ohneme větev k zemi a zasypeme zeminou, angrešt, rybíz, zlatice • ROUBOVÁNÍM-ovocné dřeviny, na kmínek (podnož) umístíme roub

 4. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • Šlahouny-speciální typy výhonků, které na konci tvoří kořínky a tak zakládá novou rostlinu. kořínky V TĚCHTO MÍSTECH ODDĚLÍME ŠLAHOUN

 5. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • CIBULE- cibulky se získají ze semen v létě, druhý rok na jaře malé cibulky sázíme. tulipán cibule

 6. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • ODDENKY- podzemní stonky, často také výběžky kořenů vytrvalých rostlin. Příklad zázvor pravý, kapradiny.

 7. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • HLÍZAMI- podzemní zásobní orgány. Lilek brambor Rozřízneme a tím vzniknou dvě hlízy s pupeny, které jsou obě vhodné k výsadbě.

 8. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • KOŘENOVÝMI PUPENY- z kořenových pupenů vyrůstají nové stonky rostlin a tvoří se pak husté porosty – maliník, ostružiník.

 9. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • ŘÍZKY ZE STONKU- zakořeňují uříznuté části stonků, důležité podmínky- teplo, světlo a vlhko, někdy se řízky ponoří do stimulátoru růstu. Z řízků odstraníme květy. • Pelargonie

 10. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • ŘÍZKY DŘEVNATÉ- z dřevin odebíráme řízky ve vegetačním klidu a vysazujeme v předjaří. Rybíz, angrešt, vrba. • Řízek salix

 11. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • ŘÍZKY Z LISTŮ- zakořeňuje uříznutý list, který ponoříme do vody, stimulátor růstu můžeme také použít. begonie

 12. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • HŘÍŽENÍ- větev keře ohneme k zemi, přichytíme kolíkem, zasypeme zeminou. Následný rok založené větvičky zakoření, následně je oddělíme a vysadíme na jiné stanoviště.

 13. ZPŮSOBY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ • ROUBOVÁNÍ- roub se vkládá na kmen planého stromu=podnož, cílem je získat šlechtěnou odrůdu ovocných i okrasných dřevin. Zavážeme lýkem, mažeme štepařským voskem. Na jednu podnož lze naroubovat více odrůd. ROUB PODNOŽ

 14. OPAKOVÁNÍ • Charakterizuj vegetativní rozmnožování. • Jaké způsoby vegetativního rozmnožování znáte? • Jak by jste rozmnožovali jahodník a jak pelargonii? • Popište princip hřížení. • Jak se rozmnožuje česnek? • Jak získáte nové rostliny rybízu?

 15. OPAKOVÁNÍ-ŘEŠENÍ • Charakterizuj vegetativní rozmnožování. Z částí rostlinného těla vznikají noví jedinci. • Jaké způsoby vegetativního rozmnožování znáte? Šlahouny, cibulemi, oddenky, hlízami, kořenovými pupeny, řízky ze stonku, řízky z listů, dřevnaté řízky, hřížení, roubování. • Jak by jste rozmnožovali jahodník a jak pelargonii? Jahodník-šlahouny, pelargonii- bylinnými řízky ze stonku. • Popište princip hřížení. Větev keře ohneme, přichytíme kolíkem a zasypeme zeminou, následný rok vyryjeme a přesadíme na místo jemu určené. • Jak se rozmnožuje česnek? Cibulemi. • Jak získáte nové rostliny rybízu? Hřížením nebo dřevinnými řízky.

 16. DĚKUJI ZA POZORNOST

 17. Použité zdroje • ČERNÍK, V., BIČÍK, V., BIČÍKOVÁ, L., MARTINEC, Z. Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy – zoologie, botanika, Praha : SPN, 1999, 128 s., ISBN 80–7235–069–2. • http://commons.wikimedia.org/wiki/Allium_cepa • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragaria_vesca_Sturm21.jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zingiber_officinale_Blanco1.131.png • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aardappelknollen_Fresco_(Solanum_tuberosum_%27Fresco%27).jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/Pelargonium_cultivars http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krzak_malin1.JPG • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B._wollnyi.jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salix-xpendulina(01).jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Roubov%C3%A1n%C3%AD1.jpg