Download
1 / 27

1999 - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 04 Psykiske lidelser. 745. 870. 1.213. 1.423. 1.551. 1.946. 7.748. 07 Hørenedsættelse. 1.724. 1.447. 1.578. 1.606. 1.380. 1.566. 9.301. ANMELDTE STØJSKADER. Ørets lydledende dele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1999' - uriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1999

2000

2001

2002

2003

2004

04 Psykiske lidelser

745

870

1.213

1.423

1.551

1.946

7.748

07 Hørenedsættelse

1.724

1.447

1.578

1.606

1.380

1.566

9.301

ANMELDTE STØJSKADERBeskyttelse mod uds ttelse for st j i forbindelse med arbejdet bek nr 63 af 6 februar 2006

§ 14. Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

§15. Ansatte der udsættes for støj, som overskrider en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. §§4-7, viser ricisi, som følge af støj.

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet – bek. nr. 63 af 6. Februar 2006


Audiometri jobliv danmark as
Audiometri –JobLiv Danmark as støjbelastning på 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.


Audiometri dansk standard

DS/EN 26 189: ”Akustik – Toneaudiometri til brug ved hørebeskyttelse”

DS/EN ISO 8253-1: ”Akustik – Audiometri, Del 1: Toneaudiometri”.

DS/EN ISO 7029: ”Akustik. Statistisk fordeling af høretærskler som funktion af alder”.

Audiometri – Dansk Standard


Arbejdsmedicinske undersøgelser foreskrevet i regler efter arbejdsmiljølovgivningen

Bestemt af direktøren for Arbejdstilsynet efter § 2-4

Undersøgelser efter bekendtgørelsen skal gennemføres og tilrettelægges med henblik på at forebygge og bekæmpe arbejdsbetingede lidelser

Lægeundersøgelser skal forestås af arbejdsmedicinske klinikker,- afdelinger,-ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige

Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efterlov om arbejdsmiljø - nr. 1165 af 16. December 1992


Unders gelsesresultater
Undersøgelsesresultater arbejdsmiljølovgivningen

  • Indsendes til Arbejdstilsynet

  • Må ikke overlades til arbejdsgiveren

  • Arbejdstilsynet gør virksomheden bekendt med evt. krav om foranstaltninger

  • Den, der forestår undersøgelsen skal gemme resultaterne i 40 år efter påvirkning under arbejdet er ophørt – direktøren for At kan fastsætte kortere opbevaringstid.


Anamnese

Symptomer arbejdsmiljølovgivningen

nedsat hørelse

øresusen/tinnitus

ubehag ved dagligdags lyde

kendte årsager?

Tidligere øresygdomme

nedsat hørelse i familie – arv

ørebetændelse

Ménières sygdom eller andre øresygdomme

ANAMNESE


Anamnese1

Eksponering – nu og tidligere arbejdsmiljølovgivningen

kraftig støj på arbejdspladsen

anden høreskadelig eksponering – opløsningsmidler/vibrationer

støj i fritiden (motorsport, skydning, stenhugning)

udsat for eksplosioner

medicin (ototoksiske medikamenter)

kranietraumer

Generelle oplysninger om brug af høreværn

Generelle oplysninger om støjreducerende tiltag

Tidligere høreprøver/andre undersøgelser/oplysninger

ANAMNESE


Anmeldelse og tilbagemelding

Støjskader anmeldes til At/Arbejdskadestyrelsen arbejdsmiljølovgivningen

Den enkelte for kopi af egen audiometri

Viderehenvisning til ØNH-læge/audiologisk afd. ved behov

Opfølgning ved behov

Orientering af egen læge

Anonymiseret tilbagemelding til virksomhed med evt. anbefalinger

Evt. hjælp fra andre faggrupper med henblik på støjreduktion

Anmeldelse og tilbagemelding


Opf lgning
Opfølgning arbejdsmiljølovgivningen

?


ad