1 / 18

PŘEDLOŽKY

PŘEDLOŽKY. www.zlinskedumy.cz. PŘEDLOŽKY. PŘEDLOŽKY (PREPOZICE). neohebný slovní druh vyjadřují pády jmen a jejich vztah k jiným slovům ve větě. Podle původu dělíme předložky do dvou skupin:. VLASTNÍ (původní) NEVLASTNÍ (nepůvodní). VLASTNÍ PŘEDLOŽKY:. jsou neodvozené

Download Presentation

PŘEDLOŽKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PŘEDLOŽKY www.zlinskedumy.cz

 2. PŘEDLOŽKY VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 3. PŘEDLOŽKY(PREPOZICE) • neohebný slovní druh • vyjadřují pády jmen a jejich vztah k jiným slovům ve větě VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 4. Podle původu dělíme předložky do dvou skupin: • VLASTNÍ (původní) • NEVLASTNÍ (nepůvodní) VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 5. VLASTNÍ PŘEDLOŽKY: • jsou neodvozené • vyskytují se vždy jen jako předložky • s, z, v, k, u, do, na, pod, nad, při, před VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 6. NEVLASTNÍ PŘEDLOŽKY: • vznikly z jiných slovních druhů • mohou být v jiné větě jiným slovním druhem • místo, kolem, vlivem, kvůli, mimo VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 7. Předložky se pojí s různým počtem pádů: • s jedním pádem (většina): • s 2. p.: bez, od, do; kromě, vedle • se 3. p.: k, kvůli, proti; díky, vůči • se 4.p.: pro, přes, skrz; mimo VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 8. Předložky se pojí s různým počtem pádů: • se dvěma pády: • s 4. a 6. p.: na, po, v, o • se 4. a 7. p.: nad, pod, před, mezi VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 9. Předložky se pojí s různým počtem pádů: • se třemi pády: • např. za – s 2., 4. a 7. p.: za vlády, za královnu, za domem VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 10. !Pozor na pravopis ! • s 1. pádem se pojí cizí předložky: versus, kontra • přeložka z (ze) se pojí se 2. pádem: z lednice, ze školy • předložka s se pojí se 4. pádem: kdo s koho, být s to • předložka s (se) se pojí se 7. pádem: s láskou VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 11. Opakování Vyberte z nabídky předložky: au, mimo, poprvé, dědeček, kolem, krajková, kontra, kvůli, snad, ze, jedna, nad, místo ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 12. Opakování • Jak dělíme předložky? - na vlastní a nevlastní 2. Vysvětli, co jsou předložky vlastní? - jsou neodvozené, ve větě jen jako předložky VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 13. Opakování Vyberte z nabídky předložky vlastní: mimo, pod, při, před, kolem, místo, v, do ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 14. Opakování Určete, se kterými pády se pojí předložky: 1. mimo 2. s (se) 3. kontra 4. kvůli ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 15. Opakování Zkontroluj a oprav chyby: Kvůli tebe udělám všechno. S tebou mě baví svět. Ještě se uvidí kdo z koho. Okamura versus Zemanem Řešení VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 16. Cvičení k procvičení: http://www.ucirna.cz/cestina/predlozky_druhy.php VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 17. Konec VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 18. Autor prezentace: Mgr. Šárka Adamcová VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

More Related