Kontrola potravin
Download
1 / 14

Kontrola potravin - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Kontrola potravin . Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena. Codex Allimentarius. FAO/WHO Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami Pesticidy, veterinární léčiva, mikrobiologická nebezpečí, aditiva, biotechnologie….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kontrola potravin' - uriah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kontrola potravin

Kontrola potravin

Legislativa, bezpečnost, kontrolní orgány, standardy řetězců, sanitace, hygiena


Codex allimentarius
Codex Allimentarius

 • FAO/WHO

 • Nezávazné normy a doporučení pro bezpečnost i trh s potravinami

 • Pesticidy, veterinární léčiva, mikrobiologická nebezpečí, aditiva, biotechnologie….

 • Technicky doplňují mezinárodní trh s potravinami


Evropsk unie
Evropská Unie

 • White paper on food safety

  • Přenesení primární odpovědnosti na výrobce, dovozce, distributora

  • EFSA - european food safety autority

  • farm to fork

 • Vědecký výbor pro potraviny, krmiva, zvířata, rostliny


Anal za rizika
Analýza rizika

 • Riziko

  • míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí

  • Zásada předběžné opatrnosti

 • Posouzení rizika – hodnocení

  • Perzistence organických polutantů, toxinů, těžkých kovů

  • Látky vznikající při přípravě pokrmů

  • Rezidua veterinárních farmak

  • Patogenní mikroorganismy

 • Management rizika

  • řízení; konzultace během posouzení rizika, preventivní opatření

  • Riziko/zisk

  • Životní prostředí, zdravotní rizika

  • Kontrola – orgány veřejné správy, organizace - legislativa

 • Komunikace o riziku

  • sdělování; komunikace během i po rozhodovacím procesu

  • Vzdělávání: výrobců, akademická obec, spotřebitel


Hodnocen rizika
Hodnocení rizika

 • Identifikace nebezpečí (F,B,CH)

 • Popis nebezpečí

 • Odhad expozice – míry uplatnění

 • Charakteristika rizika


Legislativa pro sektor potravin
Legislativa pro sektor potravin

 • Zákony

  • O potravinách 110/1997 Sb.

  • Veterinární zákon 166/1999 Sb.

  • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.

  • Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.

 • Vyhlášky

 • Nařízení EU 178/2000 a řada navazujících


Z kon o potravin ch
Zákon o potravinách

 • 110/1997 Sb. až 558/2004 Sb.

 • Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, uvádění potravin do oběhu

 • Potraviny

  • Potraviny pro zvláštní výživu (bez obsahu určitých nutrientů – pro osoby ve zvláštním fyziologickém stavu, kojence…)

  • Doplňky stravy (vitaminy minerální látky); fortifikace

 • Ozařování potravin

 • Označování potravin

 • Klasifikace těl jatečních zvířat

 • Balení potravin

 • Tabákové výrobky


Obecn dal po adavky
Obecné další požadavky

 • Systém řízení zdravotní nezávadnosti

 • Chemické požadavky

 • Mikrobiologické požadavky

 • Požadavky na znalosti

 • Hygienické požadavky

 • Požadavky na vybavení provozů


Veterin rn z kon
Veterinární zákon

 • Zdraví zvířat a jeho ochrana

 • Zdravotní nezávadnost živočišných produktů

 • Obchod se zvířaty a produkty

 • Veterinární asanace

 • Státní správa, výkon – požadavky

 • Veterinární přípravky

 • Náhrady nákladů a sankce


Kontroln org ny
Kontrolní orgány

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (MZe)

 • Státní veterinární správa (MZe)

 • Hygienická služba (MZ)

 • Česká obchodní inspekce (MPO)

 • Inspekce životního prostředí (MZP)


P edpisy eu
Předpisy EU

 • Postupně nahrazují národní předpisy

 • 178/2002 – obecné zásady potravinového práva

 • 852/2004 – hygiena ve výrobě potravin

 • 853/2004 – hygiena ve výrobě potravin živočišného původu

 • 854/2004 – jednotný systém kontroly při výrobě potravin živočišného původu


Rasff
RASFF

 • Alert notification

 • Information

 • News


Epidat
EPIDAT

 • Hlášení všech onemocnění v ČR

 • Provozuje HS

 • Statistiky, podklady pro vědecké výbory

  • Vědecký výbor pro potraviny


Potravin sk komora
Potravinářská komora

 • Nezisková organizace – ustanovená zákonem o potravinách

 • Zastupuje zájmy výrobců u státní správy, EK, ostatních organizací

 • Obdoba v každém členském státě

 • CIAA – Confederation des industries agro alimentaires de l‘UE