zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation

uriah-jimenez
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zlinskedumy.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
zlinskedumy.cz

play fullscreen
1 / 52
Download Presentation
zlinskedumy.cz
100 Views
Download Presentation

zlinskedumy.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_37_17 www.zlinskedumy.cz

 2. Architektura a stavitelství gotikyCÍLE A OBSAH KAPITOLY • CÍLE KAPITOLY • seznámíte se s významnými stavbami v gotickém slohu v Čechách a zahraničí

 3. Architektura a stavitelství gotikyCÍLE A OBSAH KAPITOLY • RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY • Obsahem této práce je seznámit žáhy s nejvýznamnějšími stavbami gotiky

 4. Architektura a stavitelství gotikyKLÍČOVÁ SLOVA ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné

 5. Architektura a stavitelství gotikyGOTICKÁ ARCHITEKTURA • Jako gotickou architekturu označujeme evropskou architekturu vrcholného a pozdního středověku zbudovanou v gotickém slohu. Jako svébytný architektonický sloh vznikla v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy.

 6. Architektura a stavitelství gotikyGOTICKÁ ARCHITEKTURA • Velice brzy se objevila v Anglii, později také na Pyrenejském poloostrově, v Německu a dalších zemích střední Evropy včetně českých zemí. Zvláště v Itálii vytvořila gotika zvláštní směs srománskými, antickými a byzantskými  • vlivy. V Itálii se také zrodila renesance, která postupně gotiku zcela vytlačila. Ještě na počátku 16. století však především ve střední Evropě vznikala v podstatě gotická stavební díla.

 7. Architektura a stavitelství gotikyGOTICKÁ ARCHITEKTURA Název „gotika“ zavedli italští humanisté, kteří ji mylně spojovali s Góty, jejichž umění bylo považováno za barbarské. Tito humanisté totiž za barbarskou a„odporující každému dobrému vkusu“považovali i samu gotiku. Naopak veliké pochopení pro gotiku měli někteří barokní architekti, například Francesco Borromini či Jan Blažej Santini-Aichel.

 8. Architektura a stavitelství gotikyGOTICKÁ ARCHITEKTURA Tito architekti se gotickými prvky a stavbami velmi výrazně inspirovali ve svých dílech, která jsou proto někdy poněkud nesprávně řazena do tzv. Barokní gotiky. Všeobecně začala být gotika opět přijímána v 19. století, kdy také došlo k rekonstrukcím mnoha gotických staveb. Gotika byla v té době dokonce prohlášena za „německý národní sloh“.

 9. Architektura a stavitelství gotikyGOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU • GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU tvoří významný úsek v dějinách naší architektury. Její vývoj lze rozdělit do tří základních období - rané gotiky, vrcholné gotiky a pozdní gotiky. Nejvýznamnější stavby jsou svázány s činností královské (dvorní) huti, s činností předních šlechtických rodů (Rožmberkové, Pernštejnové) a se stavebními podniky nově zakládaných měst.

 10. Architektura a stavitelství gotikyGOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU Zpočátku byly významné vlivy cisterciáckých staveb a klasické francouzské gotiky, postupně došlo k vývoji svébytného stylu, který vstřebal ohlasy umění saského a podunajského. Vyvinuly se dokonce specifické typy staveb, jako dvoulodní jihočeské kostely. K nejvýznamnějším architektům patří Petr Parléř a Benedikt Ried.

 11. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BEZDĚZ (něm. Bösig) je zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Nachází se na kopci Velký Bezděz (603,5 m) v Dokeské pahorkatině, nad vsí Bezděz, v blízkosti Máchova jezera, 6 km jihovýchodně od města Doksy. Jedná se o hrad s obvodovou zástavbou (aplikace na úzké staveniště). Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.

 12. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BEZDĚZ

 13. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BEZDĚZ

 14. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BUCHLOVje královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholkůChřibů nad Buchlovicemi v  nadmořské výšce 510 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Poslední úpravu hradu provedl vévoda  Jan Ždánský ze Zástřizel při přestavbě na renesanční sloh v letech 1540-1558.

 15. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BUCHLOV

 16. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BUCHLOV

 17. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU BUCHLOV

 18. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ZVÍKOV (německy Klingenberg, latinsky Zuecov) se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. 

 19. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ZVÍKOV

 20. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ZVÍKOV

 21. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KLÁŠTER OSEK je donedávna fungující cisterciáckýklášter na severu Čech pod Krušnými horami.

 22. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KLÁŠTER OSEK

 23. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KLÁŠTER OSEK

 24. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STRAHOVSKÝ KLÁŠTER je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1143, a jedna z nejvýznamnějších  architektonickýchpamátekČeské republiky. V klášteře, který byl po roce 1990 obnoven, sídlí také Památník národního písemnictví, součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

 25. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

 26. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

 27. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ŠPILBERK (německySpielberg, v hantecuŠpilas) je starý hrad tvořící dominantu města Brna na vrcholu stejnojmenného kopce. Kopec leží v městské částiBrno-střed, na západěkatastrálního územíMěsto Brno.

 28. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ŠPILBERK

 29. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ŠPILBERK

 30. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU HRAD ŠPILBERK

 31. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA je dominantní stavba na Pražském hradě. Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a sídelní kostel arcibiskupa pražského. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část). V letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům a nazývala se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 32. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU Do roku 1997 byl používán název chrám svatého Víta, proto je zkrácené označení svatovítská katedrála, nebo katedrála svatého Víta dosud zažitý název. V roce 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dřívější název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 33. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

 34. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

 35. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

 36. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

 37. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ   je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na seznamu národních kulturních památek.

 38. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

 39. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

 40. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV) Římskokatolickýkostelsvatého Víta v Českém Krumlově je významnou památkou pozdní gotiky z let 1407-1438, s pozdějšími úpravami. V roce 1995 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.

 41. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV)

 42. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KAROLINUM Karolinum (spisovná výslovnost je podle PČP [karolínum], původně lat.CollegiumCarolinum, neboli Karlova kolej – jméno je odvozeno od zakladatele Karla IV.) je komplex staveb – nejstaršíuniverzitní kolej ve střední Evropě – nacházející se na Starém Městě v Praze, na rohu Ovocného trhu a Železné ulice, jižně od Staroměstského náměstí.

 43. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KAROLINUM

 44. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KAROLINUM

 45. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STAROMĚSTSKÁ RADNICE Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Tvoří ji komplex několika domů přiléhajících ke Staroměstskému náměstí postupně připojovaných do jednoho celku pro potřeby správy Starého Města pražského.

 46. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STAROMĚSTSKÁ RADNICE

 47. Architektura a stavitelství gotikyPŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STAROMĚSTSKÁ RADNICE

 48. Architektura a stavitelství gotiky SHRNUTÍ KAPITOLY • SHRNUTÍ KAPITOLY • Dozvěděli jste se co je to vyvinutý opěrný systém. • Osvěžili jste si stručnou historii gotiky. • Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. • Seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky.

 49. Architektura a stavitelství gotiky SAMOSTATNÝ ÚKOL • SAMOSTATNÝ ÚKOL • Nakreslete si půdorys gotické katedrály! • Nakreslete si schéma gotického vyvinutého opěrného systému s označením rozhodujících konstrukčních prvků!

 50. Architektura a stavitelství gotikyPRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE • KRESBY A FOTOGRAFIE: • fotografie z volně přístupných zdrojů internetu • www.lookingatbuildings.org.uk • http://en.wikipedie.org • http://chestofbooks.com • DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6. • www.art-roman.net , • http://en.wikipedie.org ,