slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zlinskedumy.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
zlinskedumy.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_19_09. www.zlinskedumy.cz. Minulý čas. Préteritum Perfektum. Minulý čas. Pro vyjádření minulého děje má němčina tři minulé časy:. Perfektum. Préteritum. Plusquamperfektum. Perfektum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'zlinskedumy.cz' - terra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_19_09

www.zlinskedumy.cz

minul as
Minulý čas
 • Préteritum
 • Perfektum
minul as1
Minulý čas

Pro vyjádření minulého děje má němčina

tři minulé časy:

 • Perfektum
 • Préteritum
 • Plusquamperfektum
perfektum
Perfektum
 • Perfektum je složený minulý čas, který sestává ze dvou částí: pomocného slovesa (haben nebo sein) a příčestí minulého.
 • Perfektum se užívá převážně v běžné konverzaci.
perfektum1
Perfektum

Příčestí minulé: Slovesa pravidelná

kaufen → gekauft

antworten→ geantwortet

organisieren → organisiert

besuchen→ besucht

perfektum2
Perfektum

Příčestí minulé: Slovesa nepravidelná

sprechen → gesprochen

gehen→ gegangen

denken→ gedacht

anrufen →angerufen

vergessen → vergessen

perfektum3
Perfektum

Perfektum se sestává z pomocného slovesa (haben nebo sein) a příčestí minulého.

organisieren

ichhabeorganisiert

duhastorganisiert

erhatorganisiert

wirhabenorganisiert

ihrhabtorganisiert

siehabenorganisiert

fahren

ichbingefahren

dubistgefahren

eristgefahren

wirsindgefahren

ihrseidgefahren

siesindgefahren

perfektum4
Perfektum

Dokážeš správně přeložit následující věty v perfektu?

sprechen (gesprochen) Mluvil rychle.

gehen (gegangen) Šli do parku.

besuchen (besucht) Navštívili jsme své přátele.

denken (gedacht) To jsem nemyslela.

antworten (geantwortet) Odpověděli jste správně?

kaufen (gekauft) Co jsi koupil?

perfektum5
Perfektum

Řešení

 • Mluvil rychle. Er hatschnellgesprochen
 • Šli do parku. Siesind in den Park gegangen.
 • Navštívili jsme své přátele.WirhabenunsereFreundebesucht.
 • To jsem nemyslela. Dashabeichnichtgedacht.
 • Odpověděli jste správně? Habtihrrichtiggeantwortet?
 • Co jsi koupil? Washastdugekauft?
pr teritum
Préteritum

Préteritum je jednoduchý minulý čas,- sestává

z jedné části.

Préteritum se v konverzaci užívá zřídka, kromě sloves haben + seina sloves způsobových.

Préteritum se užívá ve vyprávění, reportážích, povídkách, pohádkách.

pr teritum1
Préteritum

Slovesa pravidelná

machen→machte

ichmachte

dumachtest

ermachte

wirmachten

ihrmachtet

siemachten

antworten → antwortete

ichantwortete

duantwortetest

erantwortete

wirantworteten

ihrantwortetet

sieantworteten

pr teritum2
Préteritum

einkaufen→ kaufteein

ichkaufteein

dukauftestein

erkaufteein

wirkauftenein

ihrkauftetein

siekauftenein

Slovesa pravidelná

pr teritum3
Préteritum

verlieren→ verlor

ichverlor

duverlorst

erverlor

wirverloren

ihrverlort

sieverloren

anrufen→ riefan

ichriefan

duriefstan

erriefan

wirriefenan

ihrrieftan

sieriefenan

Slovesa nepravidelná

pr teritum4
Préteritum

Dokážeš správně přeložit následující věty v préteritu?

warten (wartete) Čekali jsme před domem.

kommen (kam) Přijeli už včera.

operieren (operierte) Lékař ho včera operoval.

sein (war) Byla jsem ve škole.

fernsehen (sahfern) Dívali jste se na televizi?

shrnut
Shrnutí

Perfektum

Préteritum

Jednoduchý čas.

Užívá se ve vyprávění, reportážích, povídkách, pohádkách.

IchschriebeinenBrief.

Er reistenach Spanien.

 • Složený čas – skládá se z pomocného slovesa a příčestí minulého.
 • Užívá se v běžné komunikaci.
 • IchhabeeinenBriefgeschrieben.
 • Er ist nach Spaniengereist.