matemat k e t m felsefes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ. Sosyal gruplar-3. ÜMANİSTLER. Hümanist eğitimcilere göre; asıl olan bireyin entelektüel gelişimidir. Hümanistler bu amaçla klasik eserlerin okutulmasını savunurlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
man stler
ÜMANİSTLER

Hümanist eğitimcilere göre; asıl olan bireyin entelektüel gelişimidir. Hümanistler bu amaçla klasik eserlerin okutulmasını savunurlar.

Okullarda sanayinin ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu becerilerin kazandırılması yerine kültürün esas parçası olan pür bilginin, estetiğin, sanatın okutulması gerektiğini savunurlar.

Okullarda okutulan matematik, pür matematiksel bilgiyi içermeli, böylece bireylerde matematiksel düşünme becerisini, estetik ve sanat duygusunu geliştirmeli.

slide3
Matematiğe Bakışları
 • Hümanistler için bilgi beşeri ve sosyal değer ve endişelerden bağımsızdır ve nesneldir. Pratik bilgi ve el sanatları tamamen aşağı görülür (hor görülür).
 • Matematiğin uygulama boyutundan çok mantıksal çıkarımı, kanıt yöntemleri, soyutlama, sadelik ve incelik değerlidir.
 • Bu değerlerden hareketle matematik eğitiminin amacı matematiğin sırf kendisi için öğretilmesidir(matematik, matematik içindir.)
 • Okul matematiği saf ve hiyerarşik yapılı objektif bilgi kümesi olarak verilmelidir.
h manist e itimciler
Hümanist Eğitimciler
 • Çocuğa Bakışları
 • Hümanistler çocuğu soyundan miras aldığı özelliklerin şekillendirdiğini düşünürler.
 • Çocuklar gökten düşmüş melekler ve boş kaplardır.
 • Çocuğun asıl yapısında olanlar karakter inşası yoluyla ve geleneksel kültüre maruz bırakılarak eğitilebilirler.
 • Çünkü bu tecrübeler uygun ruhi, ahlaki ve estetik değer ve tatları aşılayacaktır.
h manist e itimciler1
Hümanist Eğitimciler………
 • Matematiksel Beceriye Bakışları
 • Hümanistler, eğitimi çocuğu lider ve seçkin olarak toplumsal rolüne hazırlamanın bir aracı olarak görür.
 • Seçkinci geleneksel bakış, geleneksel seçme yöntemleriyle yerleşmiş kültürel standartları devam ettirme önemlidir.
 • Klasiklerle sınırlı eğitim her ne kadar üst düzey edebiyat kültürünün gelişmesine yardımcı olsa da çağın gerektirdiği becerileri kazandırmaktan uzak gibi görünüyor.
h manist e itimciler2
Hümanist Eğitimciler………
 • Matematiksel Öğrenmeye Bakışları
 • Hümanistlere göre, matematik yeteneği ve zekâsı kalıtımsaldır. Matematik yeteneği soyut zekâ ile özdeşleştirilmiştir. Matematik becerisinin hiyerarşik bir yapısı vardır.
 • En üst matematik dehasından en alt seviyeye kadar öğretmen öğrencilerin yalnızca devraldıkları potansiyeli gerçekleştirmelerine yardım eder.
 • Hümanistlere göre, matematiksel öğrenme, formal matematik bilgisinin ve onunla bağlantılı düşünce yöntemlerinin anlaşılması ile ilgilidir.
 • Başarılı öğrenci matematiğin saf kavramsal yapısını içselleştirir. Bu yapı matematiğin organizasyonunu yansıtan kavramların ve mantık bağları ile bağlı önermelerin matematiksel ilişkilerin ve temel fikirlerin hiyerarşik bir ağıdır. Öğrencilerden yeteneklerine göre bu bilgiyi uygulamada farklı yaklaşım ve yöntemlerle ortaya koymaları beklenir.
h manist e itimciler3
Hümanist Eğitimciler………
 • Matematik Öğretimine Bakışları
 • Hümanistlere göre, matematik bilgi kültür ve değerlerin aktarılmasıdır. Matematik, beşeri miras, kültür ve zihinsel başarının temel bir parçası olarak bizzat kendisi için öğretilmelidir.
 • Hümanistler fen, teknoloji ve uygulamalı derslerin öğretilmesine savaş açmışlardır. Saf matematik, akılcılığın temeli olarak pür düşünce kapasitesini geliştirdiği için öğretilmesini istemektedirler.
 • Uygulamalı derslerin okullarda okutulmasını isteyen iş dünyasının baskılarına uzun süre direnilmesi hümanist matematikçilerin gücünün bir göstergesidir.
 • Öğretmenin rolü açıklayıcıdır. Matematik yapısını anlamlı bir şekilde aktarmaktır. Ders kitapları ve geleneksel yardım araçları kabul görür.
 • Görsel yardımlar ve kaynaklar, modeller öğretmeyi motive etmek için kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen kaynaklar öğretmen tarafından kullanılır.
 • Öğrencilere uygulama fırsatı verilmez çünkü uygulamalı matematik başarı düzeyi düşük öğrenciler içindir. Zaten bu öğrencilerde gerçek matematiği çalışmazlar.
h manist e itimciler4
Hümanist Eğitimciler………
 • Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları
 • Hümanistlere göre, şekillendirici değerlendirme çeşitli yöntemler içerebilir. Ancak tamamlayıcı değerlendirme dışarıdan sınav gerektirir.
 • Bunlar matematik yeteneğine karşılık gelen birçok seviyede hiyerarşik bir konu anlayışına dayanmalıdır. Matematik konuları kolaydan zora doğru sınıflandırılıp, ona göre değerlendirme yapılmalıdır.
 • Sınavlarda rekabet en iyi matematikçileri bulmanın bir aracıdır. (matematik yeteneği olanlarla uğraş, diğerleri ile fazla uğraşma herkese kendi seviyesine göre matematik işle)