ret m y ntem ve tekn kler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 139

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 2521 Views
 • Uploaded on

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. ÖĞRETİMDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. Bilimsel bilgi, Problem çözme becerisi. Düşüncelerini anlatabilme, H atırlama, Yargılama, Karar verme , Yaratıcı düşünme. Organize görüş, dinleme, not alma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ' - urbano


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

ÖĞRETİM

YÖNTEMLERİ

slide4

ÖĞRETİM

YÖNTEMLERİ

Bilimsel bilgi,

Problem çözme

becerisi

Düşüncelerinianlatabilme,

Hatırlama, Yargılama,

Karar verme, Yaratıcı düşünme

Organize görüş, dinleme, not alma

Üst düzeybilişselbeceriler

Yaparak - yaşayarak

Öğrenme Temelli

Yaparak - yaşayarak

Öğrenme Temelli

İşiterek ve Söyleyerek

Öğrenme Temelli

İşiterek Öğrenme Temelli

Öğrenci Merkezli

Öğrenci Merkezli

Öğretmen – Öğrenci

Merkezli

Öğretmen Merkezli

Gösterip

Yaptırma

Örnek Olay

Soru - Cevap

Problem Çözme

Tartışma

Anlatım

Laboratuar

Proje

Öğretmen

Öğrenci

Merkezli

Öğrenci Merkezli

Öğrenci Merkezli

Öğrenci Merkezli

İşiterek-Söyleyerek

Öğrenme Temelli

Yaparak - yaşayarak

Öğrenme Temelli

Yaparak - yaşayarak

Öğrenme Temelli

Görerek, İşiterek ve Söyleyerek

Öğrenme Temelli

Demokratik tutum,

Dil gelişimi

Yorum,becerileri

Pratik deneyim,

Karar almabecerisi

Problem çözme,Etkili dinleme

vekarar verme

İşlem

standartları

Örnek Olay

Öğretmen belirler, tek çözüm bulunmaya çalışılır,

öğretmen tamamen etkin

Problem Çözme

Öğretmen ve öğrenciler belirler, farklı çözümler üretilmeye çalışılır, öğretmen rehber

Proje

Öğretmen konuyu verir, öğrenci seçer, sorun çözülüp ürün sunulur,öğretmen rehber

Bilişsel Alan Sınıflama Yöntemine

Göre Kullanılabilecek Soru Tipleri

Anlatım Teknikleri

Tartışma Teknikleri

Problem Çözmenin Basamakları

Proje Yönteminin Aşamaları

 • Bilişsel Bellek Soruları
 • Çağrışım ve Hatırlama Düzeyi
 • Birleştirme Soruları
 • Düşünceleri birleştirici ve birbirine yakınlaştırıcı
 • Genişletme Soruları
 • Tahmin Etme Düzeyi
 • Değerlendirme Soruları
 • İçsel Düşünce ve Mevcut Bilgileri Organize Etme
 • Açık Oturum
 • Vızıltı
 • Philips
 • Buzzy
 • Fikir Taraması
 • Çalıştay
 • Çember
 • Akvaryum
 • Büyük Grup
 • Küçük Grup
 • Panel
 • Zıt Panel
 • Sempozyum
 • Kollegyum
 • Münazara
 • Beyin Fırtınası
 • Görüş Geliştirme
 • Forum
 • Problemi Hissetme / Farkına Varma
 • Problemi Tanımlama
 • Problemle İlgili Bilgi Toplama
 • Hipotezler (Denenceler) Üretme
 • Veri Toplama
 • Hipotezleri Test Etme (Çözüm Yollarının Denenmesi)
 • Problemin Çözülmesi / Sonuca Ulaşma
 • Amacın Belirlenmesi
 • Ölçütlerin Belirlenmesi
 • Planlama
 • Araştırma ve Eylem
 • Proje Sunumu İçin Hazırlık
 • Ürün ve Sunumu
 • Değerlendirme
 • Düz Anlatım (Takrir)
 • Sunu
 • Konferans
 • Nutuk
 • Demeç
slide5

1- ANLATIM (ANLATMA)

ANLATMA (ANLATIM)

Öğretmenin olay,olgu ve ilkeleri sözel olarak sunduğu,daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan bir tetkiktir.Soyut Kavramların aktarılmasında etkilidir..Daha çok dersin başlangıç ve bitiş kısımlarında öğrencilere ortak altyapı oluşturmada kullanılır.Öğrencilerin pasif olduğu,öğretmen merkezli bir yöntemdir.İşiterek öğrenme temellidir.

Aynı anda çok sayıda öğrenciye bilgi aktarıldığı için ekonomiktir.

Not alma becerisini ve dinleme alışkanlığını kazandırır.

Laf saltasını önlemek için planlama iyi yapılmalıdır.

Anlaşılması güç konuların tekrarlanmasında kullanılır.

Telkin yapmada ve fikir empoze etmede en etkili yöntemdir.

Mizahtan yararlanmalı, dikkat tazeleyici önlemler alınmalıdır.

Anlatım süresi iyi ayarlanmalı, beden dili ve ses tonu etkili kullanmalıdır.

slide6

1- ANLATIM (ANLATMA)

 • Sınırlılıkları
 • Öğrencilerin öğretmenle fikir alışverişi yapma şansı yoktur.
 • Ezbere teşvik eder. Sadece bilgi düzeyindeki hedef davranışların kazanılmasında etkilidir.
 • Derli toplu yapılmazsa; öğretmen ortama hakim olmazsa hedeften sapılır, konu dağılır.
 • İyi anlaşılmayan noktalar açığa çıkarılamaz.
 • Bireysel farklılıkları dikkate almaz.
 • Dönüt-düzeltme yapmak için uygun değildir, her zaman yapılamayabilir.
 • İşiterek öğrenme güçlüğü çekenler için uygun değildir.
slide7

Anlatım ve sunuş stratejisi çoğu zaman aynı kavrammış gibi algılanır.

Anlatım, bilgilerin sözel sembollerle ifade edildiği bir yöntemdir. Sunuş stratejisi ise anlatımda içine almakla beraber araç-gereç ve kavram haritalarının da kullanılabildiği, farklı teknikleri de içeren bir stratejidir.

BUNU DA BİL!

slide8

SUNU (BRİFİNG)

Farklı konularda bir üst kurula veya yöneticiye kısa, öz ve doğru bilgiler vermek

amacıyla kullanılan bir sözel iletişim türüdür. Bilgiler sunulurken eğitim

teknolojisi araç-gereçlerinden faydalanılır.

KONFERANS

Sanatsal, bilimsel-toplumsal, eğitsel konularda uzmanlarca açıklama yapmak

amacıyla yapılan bir konuşma türüdür. Konferanslarda bilişsel yön ağır basar.

Amaç; dinleyicilere bilgi vermektir.

SÖYLEV (NUTUK)

Herhangi bir konuda, duygusal yönü baskın ve dinleyicileri coşturmak için

yapılan bir konuşma türüdür. Örnek: Atatürk’ün 10.Yıl Nutku

DEMEÇ

Genelde yetkili makam ya da kişilerin basın yayın organlarına verdikleri kısa

açıklamalardır.

DÜZ ANLATIM

Öğretmenin herhangi bir konuda öğrencilere bilgi aktarmasını içeren geleneksel

öğretim tekniğidir.

slide9

KPSS 2012

Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çektikten sonra kısa bir tartışma yaptırır. Harita bilgisini

düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş zamanlı

kullanmaya başlar.

Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır?

A) Dikkat çekmede örnek olay kullanması

B) Düz anlatım sırasında materyal kullanması

C) Anlatımı desteklemeye çalışması

D) Aynı anda birden fazla materyal kullanması

E) Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması

CEVAP: D

slide10

2- TARTIŞMA

 • Bir konu ya da problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yönlendirmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir.
 • Tartışma yöntemi öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluştuğu, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildiklerini, düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma(demokratik tutum),iletişim kurma becerilerini geliştiren yöntemdir.
 • Bu yöntem kullanılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Çünkü öğrendikleri ni konuşarak uygulamaya dönüştüren öğrenciler daha kalıcı bir öğrenme elde ederler.
slide11

2- TARTIŞMA

 • Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılabilir.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Etkileşim önemlidir. Öğrenci öğretmenden öğretmen öğrenciden etkilenir.
 • Temel bilgiye sahip olunmalıdır
 • Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak ve bilgiyi pekiştirmek için kullanılır.
 • Rahat bir ortam oluşturulması önemlidir.
 • Tartışmanın bilimsel olmasına dikkat edilmelidir.
 • Işiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir.
 • Şakalar ve diğer öğretmen müdahaleleri ortamın gerilmesini engeller
 • Merkezde olan öğrencidir.
 • Arkadaşlarının görüşlerine saygı duymayı öğretir. (demokratik tutum)
slide12

2- TARTIŞMA

Büyük Grup Tartışması:Tüm sınıfın katıldığı ,tüm sınıfın etkin olarak öğrenme sürecine katılmasına olanak sağlayan yöntemdir.Tek başına kullanılabileceği gibi diğer yöntemlerle de kullanılabilir.

Küçük Grup Tartışması:Büyük grupların küçük gruplara bölünmesi ile oluşturulur Vızıltı grubu olarak ta adlandırılabilir.

Panel:Küçük bir grubun belli bir konuyu

izleyicilerin karşısında tartıştıkları bir tekniktir.

slide13

2- TARTIŞMA

Zıt Panel:Konuları tekrar etme gözden geçirme amacı ile kullanılan bir tekniktir.

Sempozyum:Bir konu ile ilgili iki ya da daha fazla kişinin katıldığı grup tartışma

tekniğidir. Sempozyuma katılan konuşmacılar konularına hâkim olmalıdır.

Oturumlar şeklinde gerçekleşir. Bildiri ya da tebliğ sunulur.

Resmi bir havada gerçekleşir.

Bilimsellik son derece önemlidir.

slide14

2- TARTIŞMA

Kollegyum:Panele oldukça benzeyen ancak paneldekinin aksine 2 farklı panel grubunun yer aldığı tekniktir. Birinci grup uzmanlardan ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Öğrenci grubu konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir.

Münazara:İki farklı düşünceyi savunan

grubun diğer öğrenciler karşısında konuyu

savunmalarına dayalı olarak uygulanan

tekniktir.

slide15

2- TARTIŞMA

Beyin Fırtınası:

Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin söylenmesine, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılmasına yarayan bir tekniktir. (Öğretim Teknikleri ünitesinde detaylı olarak verilmiştir.)

Görüş Geliştirme Tekniği: Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde kullanılan bir tartışma tekniğidir. (Öğretim Teknikleri ünitesinde detaylı olarak verilmiştir.)

slide16

2- TARTIŞMA

Forum: Değişik görüşlere

sahip iki ya da daha fazla

konuşmacının belli bir

konuda geniş bir kitleye

uzman bilgisi aktarması

ve daha sonrada

dinleyicilerden gelecek

sorulara cevap vermesidir.

Açık Oturum: 3-5 kişilik bir grubun bir başkan yönetiminde belli konularda fikri ve görüşlerini sırayla dinleyicilere aktardıkları tekniktir.

slide17

ÖYT

2- TARTIŞMA

Vızıltı Grupları: Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur. Örneğin vızıltı 22’de iki öğrenci bir konu üzerinde ikişer dakika konuşur.Vızıltı 66’da ise,altı öğrenci aynı konu üzerinde altışar dakika tartışır.

Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Bu tür grup tartışması 4’le 36 dakika arasında sürebileceği için vızıltı gruplarına “kısa süreli tartışma grupları” da denilmektedir.

Philips Grupları: Fikir üretme gruplarıdır. İspat ve proje çalışmaları gerçekleştirirler.

Buzzy Grupları: Fikir çürütme gruplarıdır. Philips gruplarının ürettikleri yeni proje ve fikirleri çürütmeye çalışırlar.

Fikir Taraması: Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4-9 kişiden oluşan gruplarda belli bir konu üzerinde 5- 10 dakika konuşulur. Burada önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir.

slide18

ÖYT

2- TARTIŞMA

Brifing: Resmi ya da

özel kurumlarda yöneticilere

yada dinleyicilere kurum ve

işletme ile ilgili verdikleri

özel bilgi sunumudur.

Workshop (Çalıştay yönetimi): Küçük bir grubun belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak karar aldıkları bir tekniktir.

slide19

ÖYT

2- TARTIŞMA

Brifing: Resmi ya da özel kurumlarda yöneticilere

yada dinleyicilere kurum ve işletme ile ilgili verdikleri

özel bilgi sunumudur.

Workshop (Çalıştay yönetimi): Küçük bir

grubun belli bir yerde kısa bir sürede

toplanarak belli konular üzerinde çalışarak,

tartışarak problemlere çözüm ürettikleri

veya ortak karar aldıkları bir tekniktir.

Argümantasyon becerisini gerektirir.

slide20

KPSS

ÖYT

ARGÜMANTASYON:

Bir fikri, bir hipoteziveya bir düşünceyi deliller   ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışmadır.

Bu   açıklamalarda kullanılan ispat ve deliller ise argümanlardır.

Örneğin;   “Çevre kirliliğinde en önemli etmen atık malzemelerdir.”görüşünü WHO   (Dünya Sağlık Örgütü)’nün verilerine dayandırmak argümantasyon becerisi   geliştirecektir.

Argümantasyon ise eleştirel düşünce ile yakından   ilişkilidir.

BUNU DA BİL!

slide21

ÖYT

2- TARTIŞMA

Çember: Bir başkan, bir sekreter ve bir süre ayarlayıcısı belirlendikten sonra herkese 1 dakika süre verilerek çember şeklinde oturtulmuş 15 kişinin sırayla söz alması esasına dayanır.

Akvaryum: Çember tekniğinin iç içe iki çemberle uygulanmasıdır. İçteki çemberdekiler tartışır, dıştakiler onları izler. Zaman zaman dıştakiler içtekilere soru da sorar. Bu teknik dıştaki öğrencilerle içtekilerin yer değiştirmesine de olanak tanır.

slide23

Bir grubun samimi havada derinlemesine bilgi verdikten sonra dinleyicilerin sorunlarını yanıtlaması paneldir. Sadece soru sorulan kısmı sorulacak olursa bu forumdur. Bazı kaynaklara göre ise kollegyum ile zıt panel aynı şeydir. Aslında ortak noktalar çoktur. Her ikisinde de iki

grup vardır.

Kollegyumda sınıfın önündeki gruplardan biri öğrencilerden diğeri uzmanlardan oluşur, öğrencilerden oluşan grup uzmanlardan oluşan gruba soru sorar. Zıt panelde sınıf ikiye ayrılır.Bir grup soru sorar diğeri yanıt verir.

BUNU DA BİL!

slide24

ÖYT

3- SORU - CEVAP

 • Soru – cevap yöntemi;
 • Öğrencilerin bildiklerini ve bilmediklerini ortaya çıkarmak,
 • Düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak, Karşılıklı etkileşim sürecini başlatmak,
 • Öğrencilerin derse katılımı sağlamak,
 • Önemli olan noktayı vurgulamak,
 • Pekiştireç vermek,
 • Konuyu tekrar etmek ve
 • Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak için kullanılır.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Soru öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalı
 • Herkesin cevabı bulmak için düşünebilmesi sağlanmalı, daha sonra cevaplayacak kişi seçilmeli.
 • Gönüllü öğrencilere öncelik verilmeli, sorular tüm sınıfa adil bir şekilde yöneltilmeli.
 • Doğru cevapların verilebilmesi için ipuçları kullanılmalı, doğru cevaplar pekiştirilmelidir.
 • Sorular açık,net ve anlaşılır olmalı.Bir defada bir soru sorulmalı ve sorular mantıklı bir sıra ile sorulmalıdır.
slide25

ÖYT

3- SORU - CEVAP

Bilişsel Alan Sınıflama Yöntemine Göre Kullanılabilecek Soru Tipleri

Bilişsel Bellek Soruları: En alt düşünce düzeyinde çağrışım ve hatırlama ile sınırlı olan sorulardır.

Örnek: Hayvancılığın en yoğun olduğu bölge hangisidir?

Birleştirme Soruları: Kişinin düşüncelerini birleştirici ya da birbirine yakınlaştırıcı nitelikte sorular içerir.

Örnek: Yunanistan ve Türk kültürlerinin benzer ve farklı olan özelliklerini karşılaştırın.

Genişletme Soruları: Tahmin etme etkinliklerini içeren, genelde öğrencileri düşünmeye zorlayarak cevap vermede özgürlük tanıyan soru tipidir.

Örnek: Ülkemizin istihdamla ilgili sorunları hangileridir?

Değerlendirme Soruları: Kişisel düşüncelerin ortaya konmasını sağlayan öğrencileri içsel düşünce ve mevcut bilgilerini organize etme doğrultusunda zorlayan soru tipidir.

Örnek: Küresel ısınmanın zararlı etkilerini sizce nasıl azaltabiliriz?

slide26

ÖYT

Bu yöntemin sözlü sınavlarla hiçbir ilişkisi

yoktur . Birinde amaç değerlendirme

diğerinde ise düşündürmektir.

BUNU DA BİL!

slide27

ÖYT

4- ÖRNEK OLAY

Örnek olay yöntemi, yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılması olası sorun niteliğindeki olaylara öğrencilerin katılımı ile çözüm yolları arayarak gerçekleşir.

Kullanımı

Örnek olay, gerçek yaşamda karşılaşılan bir olay, durum ya da konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında tartışarak çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanması ve problem çözme becerisinin kazandırılmasında kullanılır. Öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Böylelikle önceki öğrencilerin transferi de sağlanır.Bu yöntem, daha çok buluş yoluyla öğretmede ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Öğrencilerin ya da öğretmenin belirledikleri, dersin hedeflerine hizmet eden örnek olay, bütün sınıfın katılımı ile incelenebileceği gibi; sınıf, küçük gruplara ayrılarak her gruba farklı ya da aynı örnek olay, çalışma konusu olarak verilebilir.

slide28

ÖYT

4- ÖRNEK OLAY

 • Bütün sınıf ya da küçük gruplar olarak çalışmaya başlamadan önce, olayın herkes tarafından doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Olayın nedeni, nasıl olduğu ve sonuçları tartışılmalı, daha sonra alternatif çözüm önerileri üzerinde durulmalıdır.
 • Sınıf mevcudunun fazla olmadığı durumlarda bütün sınıfın katılımı ile yapılacak örnek olay incelemesinde;
 • Örnek olay yazılı olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilere çoğaltılmış materyal olarak verebileceği gibi,tepegöz ya da data show ile öğrencilerin görmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin soruları varsa yanıtlanır.
 • Yönlendirici sorular sorulur.
 • Alternatif çözümleri üretilir.
 • Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olayın öğrenciler tarafından yeniden yazılması istenir.
 • Tek çözüm yolu olan olaylar sınıfa getirilmelidir. Çünkü öğrencilerden alternatif çözümler üretmesi beklenir. Örnek olay öğretmen tarafından sınıfa getirilebileceği gibi, öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler sonucunda da düzenlenebilir.
slide29

ÖYT

4- ÖRNEK OLAY

 • Özellikleri
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğrenciler, öğrendikleri bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir durumda kullanma ve uygulama şansı bulurlar.
 • Bir problem çözmeyi öğretir(Bir sorunu çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğretir.)
 • Görerek, işiterek ve söyleyerek öğrenmeye olanak tanır.
 • Yararları
 • Öğrencilerin konuyla ilgili olarak bilgileri uygulamada kullanabilme yeterliliği geliştirmelerini sağlar.
 • Öğrencilerde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisi gelişir.
 • Öğrencilerin çevrelerinde süregelen olaylara karşı duyarlılıkları da gelişir.
 • Öğrencilere öğrendiklerini kullanma ve bir problemi çözmeyi öğretir.
slide30

ÖYT

4- ÖRNEK OLAY

 • Sınırlılıkları
 • Dersin hedefleri çerçevesi dışına çıkılabilir (Böyle bir durumda öğretmen hedeften sapılması önlemeli ve konunun dışına çıkılmamasına özen göstermelidir).
 • Öğrenciler temel bilgilere sahip değilse çözüm üretemezler.
 • Kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.(Kalabalık sınıflarda öğrenciler gruplara ayrılmalıdır).
 • Öğrenci mevcudunun fazla olduğu durumlarda tüm sınıfın katılımıyla örnek olay yöntemini uygulamak zordur. Böyle bir durumda öğrenciler dört ya da beş kişilik gruplara ayrılarak örnek olay uygulaması yapılır.
 • Gruplarda Yapılan Örnek Olaylarda İzlenen Aşamalar
 • Her gruba aynı ya da farklı örnek olay yazılı olarak sunulur.
 • Grupların çalışmaları sırasında öğrenci soruları yanıtlanır.
 • Yönlendirici sorular sorulur.
 • Grup olarak alternatif çözümler üretmeleri istenir.
 • Her gurubun çözüm yollarının bütün sınıfa sunulması sağlanır.
 • Büyük grup tartışması yapılır. Tartışma sonunda önerilen çözüm yolları tahtaya yazılır.
 • Sınıf mevcudunun kalabalık olduğu durumlarda uygulanan örnek olay yönteminde en önemli nokta, her grubun örnek olaya ilişkin alternatif çözüm önerilerinin sınıfa sunulması ve sınıf ortamında tartışılmasıdır.
slide31

ÖYT

KPSS 2012

Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve

sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder.

Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Benzetim - Karar verme

B) Örnek olay - Analiz etme

C) Mikroöğretim - Empati

D) Forum - İletişim

E) Fikir taraması - Problem çözme

CEVAP: B

slide32

ÖYT

5- GÖSTERİP YAPTIRMA

Öğrenciye ne yapılacağının söylenmesinin yetersiz kaldığı,nasıl yapılacağını da

gösterilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.İşlem sırası anlatılırken kelimeler kullanılır

’kifayetsiz kalıyorsa’ nasıl anlatılacak ‘sözlenmenin yetersiz kalması’ durumunda

nasıl işlenecek. Bir işlemin uygulanmasını, bir sürecin işleyişini, bir araç gerecin

çalıştırılmasını önce gösterip açıklama (açıklayarak gösterme) sonrada öğrenciye

alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

Kullanımı

Bir konuya ilişkin bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların

yapılması aşamasında kullanılır. Bir yöntem daha çok uygulama düzeyindeki

davranışların ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci

katılımının zorunlu olduğu durumlarda kullanılır.

slide33

ÖYT

5- GÖSTERİP YAPTIRMA

Gösterip yaptırma yönteminde kazandırılacak beceriler(bir işlemin uygulanması, bir

araç gerecin çalıştırılması)öncelikle öğretmen tarafından gösterip açıklanmasıdır.

Bu aşamadan sonra öğrenciye yeterli zaman ve tekrar olanağı verilmelidir.

Kullanılacak araç-gereçler ve materyaller önceden öğretmen tarafından

hazırlanmalıdır. Öğrencilerin hepsinin gösteriyi görüp izleyebilecekleri bir ortam

hazırlanmalıdır.

Gösteriler sırayla ve aşamalı olarak gerçekleştirilmeli, bir beceri tam anlaşılmadan

diğerine geçilmemelidir. Öğretmen öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak

öğretirken öğrencilerin hataları anında düzeltilmelidir.

slide34

ÖYT

5- GÖSTERİP YAPTIRMA

 • Özellikleri
 • İşlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını gösterme ve açıklama öğretmen
 • merkezli; alıştırma ve uygulama yapma işlemi öğrenci merkezlidir(Hem öğretmen hem
 • öğrenci merkezlidir. İlk aşamada [açıklayarak gösterme]öğretmen, ikinci aşamada
 • [öğrencinin uygulama yapması]öğrenci merkezlidir.).
 • Daha çok devinişsel (psiko-motor)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında etkilidir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme temellidir.
 • Tıp fakültesinde yaraya dikiş atma hedefine ulaşmak isteyen bir öğretim üyesinin sınıfa bir
 • kadavra getirip bir yarayı kendisi öğrencilerin önünde dikerken öğrencilere nasıl dikiş
 • atıldığını anlatarak açıklaması ardından da öğrencilerden diğer yaraları dikmelerini
 • istemesi bu yöntemin uygulanmasına örnektir.
 • Benzer biçimde bir Beden Eğitimi Dersi öğretmeninin diyaframdan nasıl nefes alınacağını
 • önce kendisinin göstermesi sonrada öğrencilere teker teker yaptırması gösterip yaptırma
 • yönteminin uygulanmasına örnektir.
slide35

ÖYT

5- GÖSTERİP YAPTIRMA

 • Yararları
 • Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.
 • Öğrenciler birçok duyu organını kullanma olanağı bulur.Bu nedenle etkili öğrenmeler gerçekleşir.Çünkü öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur.
 • Psikomotor (devinişsel)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında en uygun yöntemdir
 • Sınırlılıkları
 • Çoğu zaman araç-gereç kullanımı zorunludur.
 • Maliyetlidir.
 • Zaman alıcıdır.
 • Her bir öğrencinin uygulama yapması gerekliliğinden kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.
slide36

ÖYT

5- GÖSTERİP YAPTIRMA

 • Yararları
 • Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.
 • Öğrenciler birçok duyu organını kullanma olanağı bulur.Bu nedenle etkili öğrenmeler gerçekleşir.Çünkü öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur.
 • Psikomotor (devinişsel)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında en uygun yöntemdir
 • Sınırlılıkları
 • Çoğu zaman araç-gereç kullanımı zorunludur.
 • Maliyetlidir.
 • Zaman alıcıdır.
 • Her bir öğrencinin uygulama yapması gerekliliğinden kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.
slide37

ÖYT

6- PROBLEM ÇÖZME

 • Bir problemin öğrenciler tarafından çözümüyle gerçekleşir. Problem çözme bir yandan kuramsal bilgilerin uygulanmasını gerektirirken, diğer yandan öğrencilerde problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlayan öğrenci merkezli bir yöntemdir.(Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına dayanır.)
 • Öğretmen, hemen her konuda öğrencileri problem çözme yaklaşımı ile çalıştırabilir. Okulda, çevrede, ülkede yaşanan herhangi bir soruna bu yaklaşım ile çözümler bulunabilir. Çözümler aranırken problem çözmenin aşamaları izlenir.
 • Problem çözme aşamaları:
 • Problemin farkına varma/tanıma
 • Problemi tanımlama,
 • Problemin çözüm seçeneklerini belirleme/hipotezler ya da denenceler oluşturma,
 • Veri toplama,
 • Verileri değerlendirme /çözümleme,
 • Genellemelere ve sonuçlara ulaşma.
slide38

ÖYT

6- PROBLEM ÇÖZME

Kullanımı

Problem çözme yöntemi bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Araştırma yoluyla ve buluş yoluyla öğretim yaklaşımlarında, bilişsel alanın uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Problem çözme, öğretmen danışmanlığı ile bir problemin çözülmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda öğretmen, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebilecekleri ortamlar yaratır.

Problem çözme yönteminde öğretmenin dikkat etmesi gereken önemli noktalar, öğrencinin araştırması, tartışması ve böylece kendi kendine öğrenmesi için zamana ihtiyaç duyması ve öğretmenin öğretmeye çalışmak yerine öğrenciye öğrenmesi için destek vermesi gerektiğidir.

slide39

ÖYT

7- PROJE

 • Kullanımı
 • Araştırma yoluyla öğretimde ve üst düzey davranışların kazandırılmasında
 • Bir konunun öğretiminde doğrudan bir uygulama olarak değil ancak bu öğretime destek amacıyla
 • Bireysel ve grupla öğrenmeye ve okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasına önem verildiğinde
 • Disiplinler arası çalışmalarda
 • Süreç boyunca çalışmalar önemli görüldüğünde
 • Özellikleri
 • Sınıf içinde ve dışında yürütülür.
 • Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde kendi ilgi ve isteklerine göre konu seçerler.
 • Öğretmenin rehberliğinde serbest çalışmalar yapılır.
 • Araştırma, iş birliği içinde çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme sürecini ve bilimsel yöntemi kullanarak konular üzerinde çalışılır
slide40

ÖYT

KPSS 2012

Elif Öğretmen, sınıftaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine ‘‘Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir.’’ kazanımını gerçekleştirmek için bir

çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister.

Elif Öğretmen’in öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fikir taraması

B) Örnek olay

C) Görüşme

D) Proje

E) Grup çalışması

CEVAP: D

slide41

ÖYT

8- LABORATUVAR

Kullanımı

El becerisi ve yönetme yeteneğini geliştirerek gerekli bilgiyi elde etmek,

düşünce gücü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır.

Labaratuar yönteminde öğrenciler deney yaparken, bir çok aracın

kullanılmasını, bazılarının onarılmasını, kazalara karşı tedbirli olunmasını ,

malzemenin ekonomik kullanılmasını, tertip, düzen ve temizliğe dikkat

edilmesini öğrenirler.

Özellikleri

Öğrenci merkezlidir.

Öğrenci, yaparak ve yaşayarak öğrenir.

Bilimsel bilgi ve problem çözme becerisini kazanırlar.

slide42

ÖĞRETİM

TEKNİKLERİ

slide43

ÖĞRETİM

TEKNİKLERİ

Bireysel

Tartışma

Grupla Öğretim

Aktif Öğrenme

Sınıf Dışı

Anlatım

Görüş Geliştirme

Büyük Grup Tartışması

Rulman

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Pazaryeri

Düz Anlatım

Gezi

Altı Şapkalı Düşünme

Küçük Grup Tartışması

Sunu (Brifing)

Köşelenme

Kesekağıdı

Programlı Öğretim

Gözlem

Bilgisayar Destekli Öğretim

Söylev (Nutuk)

Altı Ayakkabılı Uygulama

Panel

Kartopu (Piramit)

Mahkeme

Görüşme (Mülakat)

İnternet Tabanlı Eğitim

Altı Değer Madalyası

Zıt Panel

Konferans

Tereyağ Ekmek

Otobüs

Ödev

Sempozyum

Tutor Destekli Öğretim

Demeç

Gösteri (Demonstrasyon)

Sandviç

Sergi

At Nalı

Soru - Cevap

Kollegyum

Şiir Yazma

Pueblo Planı

Arkası Yarın

Münazara

Burk Sistemi

Dedikodu

Öykü Oluşturma

Analoji

Benzerinden Yararlanma

Rol Oynama

Dalton Planı

Beyin Fırtınası

Konuşma Biletleri

Sendika

Fikir Bağlantısı Kurma

Benzetişim (Simülasyon)

Siz Olsaydınız

Ne Yapardınız?

Forum

Beyin Eseri / Ürünü

Winnetka Planı

Zarardan Kar Çıkarma

Mikro Öğretim

Açık Oturum

Soru Turu

Fikir Taraması

Morrison Planı

Eğitsel Oyun

Vızıltı Grupları

Güç Alanı Analizi

Kavramsal Karikatür

Fikir Taraması

Sokrat Tartışması

Nesi Var ?

Kavram Kontrolü

İstasyon

Kum Saati

Çember

Mektup / Telgraf

Akvaryum (İç Çember)

Konuşma Halkası

Tombala

Burada Herkes Öğretmen

Workshop (Çalıştay)

Deney

Biçimsel Drama

Drama

Doğal Drama

slide45

Anlatım teknikleri;

(Öğretim Yöntemleri)

kapsamında, Anlatım yöntemi içerisinde ele alınmıştır.

slide49

1- GÖRÜŞ GELİŞTİRME

Eleştirel düşünmeyi, başka görüşlere saygıyı, ikna yeteneğini geliştirmeyi, görüşlerini

değiştirebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.Öğrenci merkezli olup bir tartışma

çeşididir.

Kullanımı

İki zıt kutup seçilir. Evet ya da hayır cevabını alacak şekilde sorular hazırlanır. İkiden

fazla seçenek de sunulabilir. Tıpkı araştırma ölçeklerinde olduğu gibi evet, fikrim yok,

hayır ya da tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle

katılmıyorum seçeneklerinden oluşabilir.

Öğrencinin farklı görüşlerini ifade edebileceği konuya ilişkin sorular sorulur. Öğrenci

soruya ilişkin seçtiği seçeneği söyler ve neden bu seçimi yaptığını açıklar. Diğer

öğrenciler saygıyla dinleyerek katılıp katılmadıklarını ifade ederler ve fikirlerini

değiştirebilirler.

slide53

KPSS 2012

Bir coğrafya öğretmeni ‘‘Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır?’’ sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak

gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur?

A) Görüş geliştirme

B) Konuşma halkası

C) Gösterip yaptırma

D) İstasyon

E) Forum

CEVAP: A

slide54

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

Sistematik düşünme, farklı yönleri görme, düşünme ve doğru karar verme becerilerini

geliştirmek adına gerçekleştirilen bir tekniktir.

Özellikleri

-Öğrencilerin aynı konuya farklı açılardan bakmalarını sağlar.

-Öğrenciler düşüncelerini;duygularını,mantığını,bilgisini,yaratıcılığını şapkanın rengine göre biçimlendirirler.

-Tekniğin uygulanmasından önce şapkaların anlamları

ve tekniğin nasıl uygulanacağının somut örneklerle sınıfa anlatılması gerekmektedir.

slide55

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

 • 1.Beyaz Şapka: Tarafsızlığı ve objektifliği anlatır.
 • Objektiflik bilgiler ve sayılar ile ilgilidir.
 • Tartışmasız kabul edilen bilgileri temsil eder.
 • Hangi bilgilere sahibiz?
 • Hangi bilgiler eksik?
 • İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?
 • 2.Kırmızı Şapka: Tutkuları, duyguları, sezgileri temsil eder. Kırmızı şapka düşünceye duygusallık katar.
 • Bu olay, durum, öneri, sorun vb. hakkında neler hissediyorum?
slide56

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

 • 3.Siyah Şapka: Siyah renk, olumsuzlukları ve karamsarlıkları çağrıştırır. Bir kararın alınması durumunda tehlikeleri temsil eder. Siyah şapka kötümserdir. Negatiflik taşır.
 • Bu önerinin bize zararları neler olabilir?
 • 4.Sarı Şapka: Sarı renk güneşi çağrıştırır, aydınlıktır. Olumlulukları, avantajları, o kararın alınması durumunda sağlanacak yararları ve fırsatları temsil eder. Sarı şapka iyimserdir; pozitiflik taşır.
 • Bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar(yararlar) neler olabilir?
slide57

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

 • 5.Yeşil Şapka: Yeşil renk, çimen, bitki ve bereketi akla getirir. Yeni fikirler, yaratıcılık ve üretkenliği temsil eder. Bir kararın alınması durumunda daha farklı nelerin yapılacağını temsil eder.
 • Bu konudaki değişik önerilerimiz neler olabilir?
 • 6.Mavi Şapka:Mavi her şeyin üstündeki gökyüzünün rengidir.Mavi,tarafsızlığı,sakinliği ve hakim olmayı akla getirir.Mavi şapka düşünme sürecinin düzenlenmesi ve kontrolüyle ilgilidir.Serinkanlı bir biçimde karar vermeyi temsil eder.
 • Ne oldu? (geçmiş)
 • Ne oluyor? (şimdi)
 • Sonra neler olmalı? (gelecek)
slide59

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

 • Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması
 • Konu belirlenir.
 • Öğrenciler “U” yarım daire ya da çember biçiminde oturtulur.
 • Şapkalar öğrencilere temsil ettiği fikirlerle belirtilerek dağıtılır ya da tahtaya yazılır.
 • Öğrenciler şapkanın temsil ettiği fikir doğrultusunda konuyu işler. Her öğrencinin her şapkaya göre görüş belirtmesi gerekir.
slide60

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Yararları

-Öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

-Yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.

-Etkili bir iletişim ortamı yaratır.

-Çok yönlü düşünmeyi sağlar.

-Konuşma ve dinlenme becerisini geliştirir.

-Öğrencilerin etkin katılımını ve etkin öğrenmelerini sağlar.

-Öğrenci giydiği şapkanın gerektirdiği biçimde düşünce üretmeye çalıştığı için

düşünceleri sadeleştirebilir.

-Uygulanma sırasında şapkaların değiştirilmesi başka bir düşünce biçimine geçişi

sağlar.

-Karar verme sürecini hızlandırır.

-Tartışmalardan kaçınmayı sağlar.

-Empatiyi geliştirir.

slide61

2- ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Sınırlılıkları

-Konu iyi seçilmezse yöntem etkin kullanılamaz.

-Öğrenci ve öğretmen tarafından iyi anlaşılmaz ise, amacına ulaşamaz.

-Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

slide62

KPSS 2011

Aşırı yağmurun olduğu, sellerin büyük çevresel zararlara yol açtığı günlerde, Mustafa Öğretmen, ‘‘Yağmurlar sayesinde bu yıl kurak geçmeyecek.” der.

Mustafa Öğretmen’in yukarıdaki davranışından yola çıkarak altı şapkalı düşünme tekniğinden hangi şapka engine uygun davrandığını bulan öğrenciler ders boyunca aynı şapka rengine uygun tepkiler vereceğini bilmektedirler.

Buna göre, Mustafa Öğretmen’in ders boyunca aynı şapka rengine uygun olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez?

A) Sanayileşmenin öneminden ve bunun doğanın yararına olduğundan bahsetmesi

B) Yaşanmış nükleer santral kazalarını örnek göstererek olası riskler üzerinde durması

C) Okunan hikâyedeki kötü adamın iyi yönlerinin de olduğunu söylemesi

D) Buzulların erimesiyle yeni petrol rezervlerine ulaşılacağını ve bunun enerji kaynakları açısından yararlı olacağını belirtmesi

E) Sera gazlarının salınımına sınırlama getirilmemesinin ekonomik kalkınmaya katkı getireceğini ifade etmesi

CEVAP: B

slide64

3- GÖSTERİ (DEMONSTRASYON)

 • Anlatım tekniğini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla görsel
 • materyallerden faydalanma durumudur. Ayrıca büyük gruplara kısa sürede çok bilgi
 • aktarmak ve uygulamaları göstermek için de faydalıdır.
 • Gösteri tekniği uygun araç gereçlerle bizzat uygulamanın gerçekleştirilmesi ile
 • kullanılabildiği gibi önceden yapılmış bir uygulamanın video görüntülerinin izletilmesi
 • ile de gerçekleştirilebilir.
 • Özellikleri
 • Öğretmen merkezlidir.
 • Duyarak ve görerek öğrenme temellidir.
 • Becerilerin öğretiminde etkilidir.
 • Kısa zamanda çok kişiye eğitim vermede kolaylık sağlar.
slide65

3- GÖSTERİ (DEMONSTRASYON)

 • Yararları
 • Öğrenme süresini kısaltır.
 • Öğretimin verimliliğini artırır.
 • Öğrenmeye güdüler.
 • Konuyla ilgili bilgiyi ya da olguyu gerçek durumu ile görmeye yarar.
 • Sınırlılıkları
 • İyi planlanmazsa etkili olmaz.
 • Tüm öğrencilerin gösterimi görmesi mümkün olmayabilir.
 • Katılım olmadığı için gösterip yaptırma ya da benzetim kadar kalıcı öğrenme gerçekleşmeyebilir.
slide66

KPSS 2011

Fen öğretiminde öğrencilerin bilgileri “keşfetmelerini”isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerdenhangisine en az yer vermelidir?

A) İlkelerin, öğrenciler tarafından sezilmesinin sağlanmasına

B) Problemlerin, öğrencilerin kendi görüşleri yoluyla çözülmesine

C) Problemler için birden fazla çözüm yolunun üretilmesine

D) Tartışmalarda şaşırtıcı fi kir öne sürenlerin ödüllendirilmesine

E) Bilgilerin görsel araçlar kullanılarak öğrencilere sunulmasına

CEVAP: E

slide68

4- ROL OYNAMA

 • Görüşleri, duyguları anlamaya yardımcı olmak ve empati duygusunu geliştirmek amacıyla
 • kullanılır.
 • Özellikleri
 • Bütün öğretim kademelerinde kullanılabilir.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğrencilerin gerçek yaşamdaki insan rollerini yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme temellidir.
 • Yararları
 • Öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlar.
 • Öğrenme ortamını eğlenceli kılar.
 • Öğrencileri tanıma fırsatı verir.
 • Etkin katılımı üst düzeye çıkarır.
 • Bireyin kendi duygularını keşfetmesini sağlar.
 • Problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Farklı çözümleri görmelerini sağlar.
 • Empati ve grup iletişimi gibi becerileri geliştirir.
slide69

4- ROL OYNAMA

 • Sınırlılıkları
 • Zaman alıcıdır.
 • Bazen sınıf kontrolü zor olabilir.
 • Aynı öğrenciler gönüllü olabilir, bazı öğrencilerin isteksizliği söz konusu olabilir.
slide70

KPSS 2012

Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi’ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır.

Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci ‘‘Ben Güneş’im, Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alırım.’’ diyerek etkinliği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler

kendilerini ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder.

Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanılmıştır?

A) Rol oynama

B) Yaratıcı drama

C) Gösteri

D) Altı düşünce şapkası

E) Benzetim

CEVAP: A

slide71

5- DRAMA

 • Sosyal hayat içinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumları öğrencilerin oyuncu olarak
 • katıldıkları çeşitli sahneler ile ortaya koydukları bir yöntemdir. Yaratıcılığı geliştirmek
 • için uygulanır.
 • Drama tekniği doğal ve biçimsel olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Doğal Drama: Doğal olmayı vurgulayan oyuncuların dilediği gibi davranabildiği serbest
 • konuşma şeklinde gerçekleşen dramadır. En belirgin örneği yaratıcı dramadır.
 • 2) Biçimsel Drama: Oynanacak oyun ya da hikaye oyuncular tarafından daha önce
 • paylaşılmış, ezberlenmiş ve muhtemelen provası yapılmıştır. Yetişkin eğitiminde kullanılır.
 • Özellikleri
 • Bu teknik tek taraflı olmayıp hem izleyiciye hem de oyuncuya yöneliktir.
 • Drama tekniği ile öğrenciler hangi durumda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenirler.
 • Bir olayı ya da durumu canlandırma esasına dayanır.
 • Öğrenci merkezlidir.
slide72

5- DRAMA

 • Yararları
 • Sosyalleşmeyi artırır. Yaratıcılığı, problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini artırır.
 • Özgüveni geliştirir, dile hâkim olmayı, akıcı konuşmayı sağlar.
 • Bilgileri eğlenceli bir biçimde öğrenme fırsatı sunar.
 • İzleyici açısından etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.
 • Sınırlılıkları
 • Hedeften sapma ve kontrolü sağlayamama söz konusu olabilir.
 • Sosyal becerile gelişmemiş öğrencileri öğretime katmak zor olur ve bu durum dramanın etkinliğini azaltır.
slide73

Rol oynama ile drama arasındaki en önemli fark; rol oynamada bireyin başka birinin kimliğine bürünerek başkasının penceresinden bakmaya çalışması söz konusu iken dramada bireyin gelecekte ya da başka ortamlarda karşılaşabileceği durumlara, oynayarak, muhtemel çözüm yollarını bulması söz konusudur.

BUNU DA BİL!

slide74

KPSS 2011

Derin Öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere ‘‘Öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Öğretmenleriniz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve bu kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi dörder kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın.” der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir.

Derin Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

A) Benzetim

B) Örnek olay

C) Gösteri

D) Beyin fırtınası

E) Yaratıcı drama

CEVAP: E

slide75

6- BENZETİM (SİMÜLASYON / BENZETİŞİM)

 • Gerçeğinin tehlikeli veya imkansız olduğu
 • durumlarda yapay ortamlar düzenleyerek
 • öğrenciye deneyim kazandırmak ve öğrenmeyi
 • soyutluktan kurtarmak için kullanılır.
 • Özellikleri
 • Benzetim bir olayı gerçekmiş gibi ortam düzenleyip öğrencilerin üzerinde çalışma yapmalarını sağlayan bir öğretim tekniğidir.
 • Tehlikeli ya da maliyetli durumlar için kullanılır.
 • Paraşütçü, astronot, dalgıç, sürücü ve pilot eğitiminde kullanılır.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Beceri öğretiminde (psikomotor) kullanımı uygundur.
slide76

6- BENZETİM (SİMÜLASYON / BENZETİŞİM)

 • Yararları
 • Kavramları ve ilkeleri yaşama geçirebilmeyi kolaylaştırır.
 • Güdüyü artırır, analiz ve sentez gücünü geliştirir.
 • Bireyin kendini güven duygusunu geliştirmesine katkı sağlar.
 • Maliyetli olmakla birlikte gerçek ortama göre maliyeti azdır.
 • Sınırlılıkları
 • Teknik olarak maliyetli bir tekniktir.
 • İyi hazırlanmayan benzetim ortamları gerçeğini yansıtmayabilir.
slide77

Benzetim tekniği zaman zaman analog (analoji) tekniği ile de karıştırılmaktadır.

Analog tekniğinde daha önce öğrenilenlere benzetme varken (beynin cevize, kan hücrelerinin nar tanelerine benzemesi vb.) benzetim tekniğinde ortamı gerçeğine benzetmek ve gerçeğine uygun bir ortam yaratmak söz konusudur.

BUNU DA BİL!

slide78

KPSS 2011

Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir.

Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir?

A) Benzetim

B) Örnek olay

C) Drama

D) Programlı öğrenme

E) İşbaşında öğrenme

CEVAP: A

slide79

7- MİKRO ÖĞRETİM

 • Deneyim kazandırmak, eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerileri geliştirmek, özellikle
 • öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde uygulama yapma olanağı sağlamak için
 • kullanılır.
 • Uygulanışı
 • Bir mikro ders planlanır / hazırlanır.
 • Mikro ders gerçekleştirilirken kayda alınır. ( 5-20 dk)
 • Alınan kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla izlenip, incelenir. Böylelikle deşifre edilip dönüt elde edilir.
 • Dönütler ışığında mikro ders yeniden düzenlenir ve tekrar mikro ders gerçekleşir.
 • Düzeltme ve iyileştirmelerle birlikte mikro dersin son biçimi kaydedilerek tekrar dönüt alınır.
 • Bilinmesi Gerekenler
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Mesleki deneyim kazandırma ve uygulama olanağı sağlar.
 • Uygulamayı yapan hem yansıtıcı hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 • Uygulamayı değerlendiren ise ölçüte göre değerlendirme yaparak eleştirel düşünme becerisi kazanır.
slide82

8 - EĞİTSEL OYUN

 • Öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve bu bilgilerin rahat ve neşeli bir ortamda tekrarını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu sayede sınıf içi çalışmalar monotonluktan kurtarılarak daha ilgi çekici hale getirilir.
 • Bilinmesi Gerekenler
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğretmenin ortamı değiştirmesi ve neşeli hale getirmesi esastır.
 • Öğretmen öğrencilere danışma hizmeti verir, gerekirse hakem olur.
slide83

KPSS 2011

Cemil Öğretmen, sınıfın zeminine bir üçgen çizer ve bu üçgenin köşelerini mutluluk köşesi,

mutsuzluk köşesi ve kızgınlık köşesi şeklinde isimlendirir. Daha sonra öğrencilere birkaç örnek durum verir. Verilen durumlarda hangi duyguyu hissederlerse üçgenin o köşesine gitmelerini ve hissettikleri duyguyu ifade eden bir cümleyi yüksek sesle söylemelerini ister.

Bu örnekte Cemil Öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

A) Yaratıcı drama

B) Beyin fırtınası

C) Eğitsel oyun

D) Benzetim

E) Rol oynama

CEVAP: C

slide84

KPSS 2011

Beril Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin ‘‘Metnin türünü dikkate alarak okur.” ve ‘‘Gazete ve dergi okur.” kazanımlarını edinmelerini sağlamak için ‘‘rol oynama” ve ‘‘eğitsel oyun” öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanır.

Beril Öğretmen, bu öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanarak öğrencilerinde öncelikle hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur?

A) Argümantasyon

B) Sentezleme

C) Yansıtıcı düşünme

D) Somut yaşantı kazanma

E) Akademik benlik geliştirme

CEVAP: D

slide85

9 - DENEY

 • Bilimsel bir gerçeği kanıtlamak veya öğrencilere
 • göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bir varsayımı
 • sınamak amacıyla yapılan eyleme deney denir.
 • Bilinmesi Gerekenler
 • Bilimsel düşünceyi kazandırmak amaçlanır.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Deney öğrenciler tarafından bireysel olarak, mümkün
 • değilse gruplar halinde yapılmalıdır.
 • Araştırma uygulama becerilerini geliştirir.
 • Gerekli tedbirler alınmazsa tehlikeli olabilir.
 • İyi bir planlama yapılmazsa amacına ulaşmaz.
slide88

10- İSTASYON

Yarım bırakılan bir işi tamamlamak, önceden yapılan işleri ileri götürmek, etkinlik

zenginliği sağlamak ve bir ürün oraya çıkarmayı öğretmek için kullanılır.

Kullanımı

Sınıfın önünde üç ila beş masa aralıklı biçimde yerleştirilir. Her masa bir istasyondur.

Yapılacak etkinliğe göre istasyonlara isim verilir. Afiş hazırlama, öykü , şiir , slogan

vb.

Oluşturulan gruplar bu masalara geçerek belirlenen işi yapmaya başlar. Yaklaşık 10

dakika sonra o masadaki işi yarım bırakarak sıraya göre diğer masaya geçerler ve

orada yarım bırakılan işe devam ederler. En sonunda her grup her masayı

dolaştıktan sonra en son geldikleri masadaki işi tamamlarlar.

slide89

10 - İSTASYON

 • Özellikleri
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Tüm sınıfın katılımını gerektirir.
 • Öğrencilere birlikte çalışma olanağı tanır.
 • Yararları
 • Öğrencilere birbirlerini tanıma fırsatı verir.
 • Başlanmış bir işe katkı getirmeyi ve yarım kalan bir işi bitirmeyi öğretir.
 • İlgi ve güdülenmeyi artırır.
 • Çekingen öğrencilerin de öğretim sürecine aktif katılmasını sağlar.
 • Özgüven duygusunu geliştirir.
slide90

KPSS 2012

İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen,sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fi kir ve yardımcı fi kir bulma, ikinci

köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun

köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister.

Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır?

A) Konuşma halkası

B) Benzetim

C) İstasyon

D) Köşeleme

E) İlgi grupları

CEVAP: C

slide91

11 - KONUŞMA HALKASI

 • Empati, iletişim, kendini ifade etme, farklı görüşlere saygı gösterme, duygularla
 • düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak amacıyla uygulanır.
 • Kullanımı
 • Öğrencilerin bir konu,durum,olay ya da öyküdeki bir kişinin (kahramanın) yerine kendilerini koyması durumudur. Öğrenciler bir daire şeklinde oturarak kahramanın ne düşündüğü, ne hissettiği gibi konularda herkes sırayla görüşlerini dile getirir.
 • Bilinmesi Gerekenler
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Dikkatli dinleme, grup içinde konuşma ve kendini ifade etme gibi becerileri geliştirir.
 • Empati kurma becerisini ve başkalarının görüşlerine saygı duymayı geliştirir.
 • Duyguları ve düşünceleri ayırt etmeyi öğretir.
slide92

KPSS 2011

Demir Öğretmen sosyal bilgiler dersinde ‘‘teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler” konusunu işlemektedir. Tartışmaya katılmak üzere 5-10 arası gönüllü öğrenci seçer. Öğrenciler birbirlerini görecek şekilde otururlar ve konuyla ilgili düşüncelerini sırayla söylerler.Söz almak istemeyen öğrenciye saygı duyulur ve bir başka öğrenciye söz hakkı verilir. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler dinleyicidir, tartışmaya katılmazlar.

Bu örnekte Demir Öğretmen, dersinde hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır?

A) Görüş geliştirme

B) Panel

C) Konuşma halkası

D) Kollekyum

E) Vızıltı grupları

CEVAP: C

slide93

KPSS 2012

Celal Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerin bazı duygularını anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özeliklerini geliştirmek için sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister.

Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır?

A) Soru-cevap

B) Grupla çalışma

C) Panel

D) Görüş geliştirme

E) Konuşma halkası

CEVAP: E

slide95

12 - SOKRAT TARTIŞMASI

Öğrencilerin eski bilgilerini kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını sağlamayı

amaçlayan bir tekniktir. Sokrat tekniğinde amaç, insanların bildiklerinden

hareketle önceden hazırlanmış sorular yardımıyla yeni bilgileri öğretmektir.

Sokrates’in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uyarlanmış

şeklidir.

Sokrat tartışması ile soru-cevap tekniği aynı değildir.

Sokrates’e göre insanda tüm bilgiler vardır; ancak uyur, üstü kapalıdır. Bunu

uyanık hale getirmek eğitimin görevidir. Öğretme ise sadece soru sorarak yapılır.

slide96

12 - SOKRAT TARTIŞMASI

 • Uygulanması
 • Yöntemin birinci aşamasında evet hayır sorularıyla öğrenci önceki öğrenmelerinden şüphe eder hale getirilir.
 • Öğretmen öğrenciye meydan okuyarak sorularla onu sıkıştırır. Ardından öğrencilerin yanlış bilgilerini fark etmelerine yardımcı olur. (ironi oluşturma)
 • İkinci aşamada öğrenci yanlışını fark etmiştir ve önceden planlanmış sorularla doğru bilgi buldurulur.
 • Bilinmesi Gerekenler
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Buluş yoluyla öğretim yaklaşımına temel oluşturur.
 • Eleştirel düşünme, tartışma yeterliliği gibi becerilerin kazanılmasını sağlar.
 • Öğrenci bu teknikle öğrenmeyi öğrenir.
 • Çok iyi uygulanabilmesi için soru-cevap yönteminin bilinmesi gerekir.
slide98

13- SOKRAT SEMİNERİ

İçeriği öğretmek, eleştirel düşünme ve tartışma becerileri kazandırmak esastır.

Öğrencilere ağır bir metnin inceletilmesi esasına dayanır. Daha sonra öğrencilere düşünme biçimlerini geliştirici sorular sorulur.

Sokrat semineri metindeki konunun öğretilmesini sağlarken eleştirel düşünme ve tartışma becerilerini de geliştirir.

slide99

Sokrat tartışması, Sokrat semineri ve sokratik yöntem (metod) birbirinden farklı kavramlardır. Sokrat tartışması buldurma tekniği olarak da ifade edilen iki aşamalı bir tekniktir.

Sokrat semineri ağır bir metnin incelenmesine dayanır. Sokratik yöntem veya sokratik metod olarak ifade edilen kavramsa genel anlamda soru-cevap tekniği yerine kullanılan bir kavramdır.

BUNU DA BİL!

slide100

14 - ALTI AYAKKABILI UYGULAMA

Uygulama becerisi ve analitik düşünme yeteneği

kazandırmayı amaçlayan tekniktir.

Bu teknik bireyin olayları önyargıya kapılmadan ele almasını, belirli bir davranış tarzına takılmadan yeni

uygulama biçimlerini öğrenmesini sağlar.

Öğrenci merkezlidir. Yaratıcılığı geliştirir.

Ayakkabıların renklerine göre anlamları şöyledir:

slide101

14 - ALTI AYAKKABILI UYGULAMA

Lacivert (Resmi) Ayakkabı: Resmiyeti temsil eder. Rutin işler mümkün olduğunca mükemmel biçimde uygulanır.

Gri (Spor) Ayakkabı: Gri renk net olamayan durumları, spor ayakkabı da resmi olmamayı ve rahatlığı simgeler. Bilgi toplarken rahat bir biçimde çok yönlü olmayı ve tarafsız davranmayı gerektirir.

Kahverengi (Yürüyüş) Ayakkabı: Karmaşık durumları temsil eder. Pratikliği gerektirir. Uygulamaya dönük davranış ve esneklikten faydalanılarak sonuca varılır.

Turuncu (Lastik) Çizmeler: Tehlike, aciliyet ve krizi ifade eder. Odaklanma ve öncelik oluşturma duygusu en önemli özelliğidir.

Pembe (Ev) Terlikler: İnsancıllığı, duyarlılığı ve sıcaklığı temsil eder. Korumayı, acımayı, insanların duygu ve hassasiyetlerine karşı duyarlı olmayı çağrıştırır.

Mor (Binici) Çizmeler: Yetkiyi ifade eder. Kişi kendi yeteneği ile değil otoriteden aldığı resmi yetki ile hareket eder.

slide102

Şapka kafaya takıldığından altı şapka tekniği düşünme becerilerini, ayakkabı harekete geçmeyi simgelediğinden altı ayakkabı tekniği uygulama becerilerini öğretir.

Yine De Bone’a ait olan altı madalya tekniği ise madalya değer ifade ettiği için değerler öğretiminde kullanılır.

BUNU DA BİL!

slide103

15 - ANOLOJİ

 • Analoji, bilinmeyen bir olayı bilinen bir olayın koşullarında düşünerek, iki olay arasında karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak, bilinmeyen olayı anlama sürecidir. Bilinen durum “kaynak”, bilinmeyen durum ise ”hedef” tir. Hedefe ulaşmak için var olan kaynaklardan çağrışım yapılır.
 • Anoloji ile öğretme modeli 6 aşamadan oluşur:
 • Hedef kavram tanıtılır(Büyük kan dolaşımı).
 • Kaynak kavram hedef kavrama göre düzenlenir(Şehir su şebekesi).
 • Hedef ve kaynak kavram arasındaki benzerlikler tanımlanır(Damar ve su borusu).
 • Benzerlikler ayrıntılı olarak belirtilir.
 • Analojinin nerede geçersiz olduğunun gösterilmesi(Damar daha esnek iken su borusu serttir).
 • Sonuç bir çizelge ile belirtilir.
slide104

15 - ANOLOJİ

 • Yararları
 • Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 • Öğrenenlerin düşünme yeteneklerini ve yaratıcılılarını geliştirir.
 • Bilimsel kavramların öğrenilmesini sağlar.
 • Bilinmeyenleri akla uygun hale getirir.
 • Kavram yanılgılarını düzeltmede etkilidir.
 • Sınırlılıkları
 • Çok iyi planlanması gerekir.
 • Hedeflenen olaya uyan bir örnek vermek bazen zor olabilir.
 • Verilen örnek, öğrenciler tarafından yanlış anlaşılabilir.
 • Öğrenciler yeterli bilgi, beceri ve ön bilgilere sahip değilse hedeflerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
slide105

15 - ANOLOJİ

Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlı olan analojilerin uygunsuz kullanılması çok iyi incelemeden oluşturulması kavram yanılgılarına ve yanlış anlamalara yol açabilir.

Bu sebeple hangi konuda hangi analojinin nasıl kullanılacağı öğretmen tarafından çok iyi tespit edilmelidir.

Ayrıca kullanılan analojiler öğrencilerin bilişsel düzeyine uygun, onların anlayabileceği seviyede olmalıdır.

slide107

16 - BEYİN FIRTINASI

Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin söylenmesine, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılmasına yarayan bir tekniktir. Beyin fırtınası nda üretilen fikirlerin niteliği değil niceliği önemlidir. Değerlendirmede yani süreç sonunda fikirlerin niteliği önem kazanır. 3 türlü yapılır.

Benzerinden Yararlanma: Kedinin civcivi tırnaklarıyla yakalamasından esinlenerek tasarlanan ve pamuk toplamaya yarayan çırçır makinası

Fikir Bağlantısı Kurma: Ormanında yürürken elbiseye takılan dikenlerden esinlenerek cırt cırt diye tabi edilen Amerikan fermuarının icat edilmesi(Bu keşif astronotların yerçekimsiz ortamda rahatlıkla kıyafetlerini değiştirebilmeleri ihtiyacından doğmuştur.)

Zarardan Kar Çıkarma: Beklemiş birayı katkı maddesi yaparak ucuz hayvan yemi imal edilmesi (Ya da Tom Sawyer’ın arkadaşlarına “size çitlerimi boyama şerefini bahşediyorum ve bunun için sizden hiçbir ücret talet etmeyeceğim” şeklindeki dahiyene söylemi)

slide108

16 - BEYİN FIRTINASI

Ters beyin fırtınası: “Küresel ısınmayı nasıl azaltabiliriz?” yerine “Küresel ısınmayı nasıl artırabiliriz?”

slide109

KPSS 2007

Öğrencilerin paylaşım ve iletişim becerileri ile yaratıcı fikirler üretmelerini geliştirmek isteyen bir öğretmen “Nasıl bir okul düşlersiniz?” diyerek bir tartışma başlatır.

Öğrencilerden bu konudaki düşüncelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini isteyen bu öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisini kullanması en uygundur?

A) Soru-cevap B) Beyin fırtınası C) Altı şapkalı düşünme

D) Problem çözme E) Benzetim

CEVAP: B

slide110

KPSS 2008

Öğrencilerinin yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretim sürecinde aşağıdaki uygulamalardan hangisine özellikle yer verilmelidir?

A) Çok farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri “anlatım” yöntemiyle aktarma

B) Öğrencilere iyi yapılandırılmış, sınırları iyi belirlenmiş “ödevler verme

C) Dersin konusuna uygun “benzetim” yöntemini kullanma

D) Uygun fırsatlar yaratarak sık sık “beyin fırtınası” tekniğini uygulama

E) İçinde çelişkiler olan konuları “görüş geliştirme” ve “münazara” yöntemlerini uygulayarak tartıştırma

CEVAP: D

slide111

KPSS 2012

‘‘Deniz kirliliğini nasıl engelleriz?’’ sorusuna öğrencilerin

çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Rahat bir konuşma ortamı oluşturması

B) Yeni fi kirler üretmeye cesaretlendirmesi

C) Doğru sonucu bulmaya özendirmesi

D) Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engellemesi

E) Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması

CEVAP: C

slide112

17 - UZMAN DAVETİ

Ele alınana konu ile ilgili uzman kişi konuk olarak sınıfa davet edilir ve konu ile ilgili konuşma yapar. Konu; ilgi çekici, merak uyandırıcı biçimde ve gerekirse soru-cevap şeklinde tartışılarak incelenir.

Uzman davetinde amaç öğrencilere sınıf ortamında ilk elden somut deneyimler yaşatmaktır.

slide113

18 - KOMİTE GÖRÜŞMESİ

     • Bu teknik, yeterli sayıda alanında uzman kişilerden oluşan bir grubun belirlenen bir konu üzerinde araştırma yaparak, yaptıkları bu araştırmayı kendilerinden bir üst kurula rapor halinde sunmaları sonucu oluşmaktadır.
     • Bunun yanı sıra, hem raporu hazırlayacak ekibin hem de raporu inceleyecek kurulun birden fazla kişiden oluşması ve konu hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.
 • Sınıf ortamında ise öğrenci grubu öğretmen tarafından kendilerine verilen konuyu araştırır, hazırladıkları raporu, diğer sınıf arkadaşlarına (üst kurul) sunarlar.Konu sınıfta tartışılır ve karara bağlanır.
slide114

19 - KOLLOKYUM

     • Bilim insanlarının bir veya birbiriyle ilişkili birden çok konu hakkında meslektaşlarına yönelik sunumlar yaptıkları ve sunum bitiminde, sorulan sorulara yanıt verdikleri tekniktir.
     • Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu ya da bilimsel toplantıya verilen addır.
 • Örnek: Doçentlik sözlü sınavı.
slide116

1-GEZİ

Sınıftaki konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyaretlerdir.

Dikkat Edilecek Noktalar:

-Öğrenciye kazandırılacak davranışlar öğrencilerle birlikte

belirlenmelidir.

-Gezi yapılacak yer bu hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir.

-İzinler alınmalı, gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden

belirlenmelidir.

-Öğrencilerle birlikte (hedefe ve belirlenen yere göre)gezi planı

hazırlanmalıdır.

-Gezi plana göre yapılmalıdır.

-Geziden sonra, yapılan etkinlikler ve sonuçlar gezinin amaçları

doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır.

slide117

2-GÖZLEM

Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların, bir plan dâhilinde

izlenmesi ile gerçekleşen bir tekniktir. Gözlem tekniği öğrencilere

inceleme olanağı tanımasının yanı sıra gözlem yapılan konuyu

kavramayı sağlar.

Dikkat Edilecek Noktalar:

-Sistematik olmalı ve bir formatı (gözlem formu ve fişi) olmalıdır.

Gözleme başlamadan önce hedefler önceden belirlenmelidir.

Öğrencilere gözlenecek durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi

verilmelidir.

-Farklı öğrenciler aynı durum ya da olayı gözlemeli sonuçlar

karşılaştırılmalıdır.

-Gözlemci gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı, böyle bir durum

söz konusu olursa gözlem gizli gerçekleştirilmelidir.

-Gözlem sonuçları vakit kaybetmeden kaydedilmelidir.

slide118

Tabiatta var olan bir şeyin kendi şartlarında incelenmesine “gözlem” denir.

Tabiattaki bir olay, durum ya da varlık araştırmacının oluşturacağı şartlarda incelenirse bu “deney”dir.

BUNU DA BİL!

slide119

3-GÖRÜŞME

Sınıfta işlenen konularla ilgili bilgileri genellikle uzmanlardan elde

ederek öğrenmeyi sağlar.

Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle gerçekleşeceği

gibi, sınıfa uzman getirerek de gerçekleşebilir.

Sınıfa uzman getirilerek gerçekleşen görüşme tekniğine uzman daveti ismi

de verilir.

Görüşme tekniğinde amaçlar (hedefler) doğrultusunda sorulacak

sorular önceden belirlenir ve bir zaman sınırı konulur.

slide120

4-ÖDEV

Ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda

hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste

öğrenilenleri pekiştirme, tekrar, genişletme ve tamamlamayı bazen de

değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalardır.

Yazılı olmakla beraber sözlü ev ödevleri de bulunabileceği gibi,

bireysel olmakla beraber grup halinde yapılan ev ödevleri de

bulunabilir. Ödevler kullanımına göre bağımsız ve grupla çalışma

alışkanlığı kazandırabilir. Grup ödevleri hem bağımsız hem de grupla

çalışma alışkanlığı kazandırır.

slide121

4-ÖDEV

Faydaları:

-Öğrencilere öğrendiklerini pekiştirme ve çeşitli durumlara uygulama

olanağı sağlar. İşlenen konuları sağlamlaştırır ve genişletir.

-Öğrencinin yaratıcılığını, görev yapma bilincini, kendini kontrol etme

duygusunu yani sorumluluk duygusunu geliştirir.

-Bireysel farkları ve hızı dikkate almayı sağlar (öğretimi ve öğrenme

hızını bireyselleştirir).

-Öğrencilerin boş zamanlarını eğitsel ve yararlı çalışmalarla

geçirmelerini sağlar (boş zamanların değerlendirilmesi için ödev

verilmez. Eğitsel amaçlarla verilir. Böylelikle boş zaman verimli

geçirilmiş olur. Bu amaç değil yarardır).

-Öğrenciye bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırır.

-Öğretmen açısından derse iyi bir öğrenci hazırlığı sağladığı gibi ,aynı

zamanda iyi bir öğrenmeyi kontrol etme aracı olur.(Ödev yoluyla

değerlendirme de yapılabilir.)

slide122

5-SERGİ

Yazı, şiir, heykel, resim gibi ürünlerin uygun

şekilde yerleştirilerek gözler önüne konulması,

incelemeye sunulmasıdır.

Öğrenciler, hem ürünleri hazırlarken hem de

ürünleri incelerken öğrene bilme fırsatı bulurlar.

Öğrenicinin öğrenme sürecindeki etkinliklerini

paylaşma amacıyla yapılır.

Sergiler, grup bilincini ve grupla çalışma

alışkanlığını geliştirir.

Motivasyonu arttırır. Ürün ve süreç

değerlendirmeye olanak tanır.

slide123

6-MÜZE EĞİTİMİ

Müze ve eğitim ortamının birleştirilmesidir.

Geçmişle günümüz arasında bağ kurmayı

sağlar.

Müze eğitiminde beş duyu organı etkin

kullanılırken, yaparak-yaşayarak öğrenme

imkânı sağlanır. Birincil bilgi kaynağı olup

bilişsel, duyuşsal ve devinişsel beceriler

kazandırır.

slide126

Bireyselleştirilmiş Öğretim

(KELLER PLANI)

Sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça, her öğrenciye düşen öğrenme zamanı ve hizmeti azalmaktadır. Aynı zamanda bir sınıftaki öğrenciler arasında bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumda öğrencilerin tamamı aynı etkinliklerle öğrenemezler.

Öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin öğrenmesi ancak öğretimin bireyselleşmesi ile mümkün olabilmektedir. Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilere değil de, 3-5 öğrenciden oluşan küçük gruplara ders yapar.

Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıklarının giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması tekniğidir. Her öğrenci kendine özgü düzeylerde öğrenir.

Öğretmen sınıfın tümüne değil 3-4 öğrenciden oluşan küçük gruplara (homojen gruplar) açıklama yapar. Öğrenme stili, tarzı önemlidir.

slide127

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Sınıfta farklı nedenlerden dolayı öğrenme güçlüğü yaşayan ve sınıf içerisinde özel olarak ilgilenilemeyen öğrenciler için kullanılan bir tekniktir.

Bireysel gereksinimlere dönük grup çalışmalarında değişik etkinliklere yer verilerek öğrencilerin değişik çalışmalar yapmaları sağlanabilir.

slide128

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Bunun için

Dönüşümlü günlük çalışmalar

(sınıf gruplar halinde çalışır, grubun başında iyi bilen lider öğrenci bulunur, değişik etkinlikler

üzerinde çalışma yapılır.)

Beceri geliştirme çalışmaları

(öğrenciler arasında beş grup oluşturulur bir grup öğrencileri yönlendirmek amaçlıdır, diğer dört

grup etkinliklerde bulunur, bir öğrenci farklı kümelerde bulunarak kendini geliştirebilir.)

Planlı grup çalışmaları

(Öğrencilerin bir yarıyılda kazanması gereken beceriler planlı bir şekilde gruplar üzerinde

gerçekleştirilir.

Düzey geliştirme çalışmaları

(Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun yönetim etkinlikleri gerçekleştirilir.)

yapılır.

slide129

Tutor Destekli Öğretim

Öğrencinin eksik olduğu konularda bireysel destek alması esasına dayanan bir öğretim tekniğidir.

Kelime anlamı olarak tutor, özel öğretmen manasına gelse de burada desteği sunan kişi asıl öğretmen değil, üst sınıftan konuya hakim biri, stajer öğretmem ya da etüt öğretmeni olabilir.

Bireysel öğretim teknikleri içinde ele alınsa da tutor aslında diğer bireysel öğretim uygulamaları gibi her öğrencinin kendi hızında kendine özgü ve kendi başına öğrendiği esas bir öğrenme etkinliğinden ziyade tutor desteğiyle gerçekleşen tamamlayıcı bir etkinliktir.

slide130

Diğer Bireyselleştirilmiş Öğretim Uygulamaları

Pueblo Planı: 1884 yılında Amerika’da Pueblo , Colorado ve Preston’da uygulanmıştır.1894 yılına kadar uygulamada kalan Puoble planı öğrencilerin bireysel olarak tamamlamaları gereken bir dizi dersten oluşur.

Pueblo planında temel bilgiler ile ilgili açıklamalar tüm sınıfa çok az ve sınırlı sayıda yapılmaktadır.

Burk Sistemi; Frederic Burk bireysel öğretim planını ilk hazırlayan kişilerden biridir.1912 yılında Amerika San Fransisco eyaletinde normal okulunda uygulanmıştır.

Öğrencilerin minimum öğretmen yönlendirmesi ile kendi hızlarına uygun şekilde öğrenmelerine dayanır.

Dalton Planı; Dalton Planı Helen Parkhurst tarafından geliştirilmiştir.ilk olarak 1920 yılında Amerika Massachussets eyaleti Dalton bölgesinde lise düzeyinde uygulanmıştır.temel özeliği farklı yetenek düzeyine göre ayrıştırma, bireysel öğretim materyalleri hazırlama ve bireysel öğrenme güçlükleri için yardım etmektir.

Hellen Parkhust’a göre her ders için özel laboratuarlar veya ders köşeleri kurulur, öğrencilerin hazırlayacakları derslerle ilgili sözleşmeler ve öğretmen tamamen danışman olarak rol alır.öğrenci sözleşmedeki noktaları yerine getirirken zamanı istediği gibi kullanmakta özgürdür

slide131

Diğer Bireyselleştirilmiş Öğretim Uygulamaları

Winetka Planı; 1919 yılında Amerika’nın Illinois eyaleti Winetka bölgesinin devlet okullarının sorumluluğuna getirilen Washburne bireysel farklara ve bireysel hıza duyarlı bir plan uygulamaya koymuştur.

Winetka planı,öğretim bireysel tarzda esnekleştirilmesi ilkesine dayanır.Dalton planında öğrencinin serbest çalışması önemli ilken Winetka planında , bireysel çalışma,grup çalışması ve yaratıcılık da önemlidir.Yani öğretim sadece bireysel değil,yarı yarıya grup çalışmaları ile yürütülür.Eğitim programı esnek bir yapıya kavuşmaktadır.

Uygulamada her bir öğrencinin düzeyine uygun hedefler belirlenir ve uygun görevler verilir. Öğrencilere gerekli materyaller (çalışma kağıtları ) sağlanır. Öğrenci kendini hazır hissettiği zaman kendini değerlendirmek için test alır ve öğretmenin karşısına çıkmaya hazır olup olmadığını kontrol eder.Öğretmenin karşısına çıktığında başarılı olursa yeni hedefler ve görevler alır.

Morrison Planı: Henry Clinton Morrison tarafında 1925-1935 yılları arasında ortaya atılmıştır.bu planda dersler için birbirine bağlı üniteler ve rehber kağıtlar kullanılmaktadır.Sınıflar,ünitelerin ve belirlenen konuların farklı düzeydeki öğrenciler için hazırlandığı birer laboratuar olarak görülür.Morrison bununla birlikte 5 adımdan oluşan bir prosedür açıklar.Bunlar keşif

sunum,özümseme,,organize etme ve anlatmadır.

slide132

Bilgisayar Destekli Öğretim

Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar bir öğretici, bir alıştırma yaptırıcı, bir uygulatıcı veya bir olayın benzerini canlandırıcı olarak kullanılır.

Öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendirir. Kendi kendine öğrenme ilkelerinin, teknoloji özellikle de bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yoludur.

Bilgisayar destekli öğretimde öğretim boyunca öğrenciler bilgisayarda programlanan dersle etkileşim halindeyken öğretmen bir rehber, bilgisayar ise öğrenme ortamı rolünü üstlenir. Bunun için de yazılımlar kullanılır.

slide133

Bilgisayar Destekli Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları

1) Öğrenme Hızı

Öğrenci kendi öğrenme hızına uygun olarak konuyu öğrenme, ihtiyaç duyulduğunda tekrar etme şansına sahiptir.

2) Katılımcı Öğrenme (Etkin Katılım)

Belirli aralıklarla öğrencilere verilen geri bildirimler (dönütler) ile öğrencinin sürekli aktif olması ve derse katılması sağlanır. Ayrıca öğrencilere; işlenen konuyla ilgili kişisel performansı hakkında bilgide sunulur.

3) Öğretim Etkinliklerinin Çeşitliliği

Görsel ve işitsel öğelerin etkin bir şekilde kullanıldığı alan “Bilgisayar Destekli Öğretim”dir. İstenildiğinde konu anlatılırken sesli ve görüntülü ekler hazırlanabilir. Ayrıca bilgisayar ortamında gerçek hayatta gerçekleşmesi imkansız olan deneyler ve aktiviteler de gerçekleştirmek mümkündür.

slide134

Bilgisayar Destekli Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları

4) Öğrenci Performansının İzlenebilmesi

Öğrencinin konu üzerinde harcadığı zaman ve gösterdiği performans kayıt edilir ve istenildiğinde öğretmene sunulur. Buna göre öğrenci ihtiyaçları belirlenir.

5) Zamandan ve Ortamdan Bağımsızlık

Bilgisayar destekli öğretim ortamında öğrencisi istediği konuyu istediği zamanda öğrenebilir, tekrar edebilir.

Skinner ‘in programlı öğrenme modeline uygun olarak kullanılabilecek olan bilgisayar destekli öğretim, programlı öğrenmede dile getirilen bireysel farklılıkların dikkate alınmasını, çeşitli zihinsel becerilerin geliştirilmesini, sınırsız tekrar olanağı sağlanarak; kalıcılığın artırılmasını, görsel işitsel uyarıcılar açısından zengin yaşantılar sağlanmasını, öğrenme eksiklerinin tespit edilmesini ve giderilmesini sağlaması önemli yararları arasında sıralanabilir.

slide135

Bilgisayar Destekli Öğretim

Bilgisayar destekli öğretimde öğretmenin görev ve

sorumlulukları öğrenciyi etkin kılan diğer yeni

yaklaşımlarla benzerlik gösterir.

Öğretmenlerin, kendi konu alanı ile bilgileri çok iyi bilmeleri, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmaları, grup çalışmalarını organize etmeleri gerekmektedir, Diğer bir söyleyişle öğretmenin görev ve sorumlulukları daha fazladır.

slide136

Elektronik Öğrenme İle İlgili Kavramlar

E-Öğrenme: Elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğrenim-öğretim sürecidir.

Uzaktan Eğitim: Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği resmi veya kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Network kullanılması şart değil. Başlıca uzaktan eğitim teknolojileri olarak mektup yoluyla öğretim, basılı materyal, radyo, televizyon, audio ve video kasetler, çoklu ortam, bilgisayar destekli eğitim, elektronik posta, internet, veritabanları, uydu teknolojileri ve video konferanslar gösterilebilir. Günümüz teknolojilerinde, e-öğrenme ile birlikte kullanılırsa etkili olur.

Uzaktan Öğrenme: Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunduğu durumlarda gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir.

slide137

Elektronik Öğrenme İle İlgili Kavramlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim: Web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinlikleridir.

Çevrimiçi/Online Öğrenme (Online Learning): Online yardımlar, online belgeler ve online servisler gibi bilgisayar ortamında hazır olarak bulunan eğitim materyallerini kapsar. Ağ kullanımı şart değildir. Çevrimiçi öğrenme, uzmandan uzakta olan öğrenenin materyallere erişim için teknolojiyi kullanması, bu teknoloji yardımıyla da diğer öğrenenler ve öğreten etkileşime girebilmesidir.

Mobil Öğrenme:Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir. M-öğrenme, e-öğrenmeden sonra ortaya çıkan, belirli bir alanda veya noktada durmayan, hareketli öğrencilerin ya da taşınabilir mobil teknolojilerden (notebook, mobil telefonlar, PDA, DAP-IPod, WAP, GPRS, bluetooth) faydalanan öğrencilerin öğrenmeyi alış biçimi olarak tanımlanır.

slide138

Elektronik Öğrenme İle İlgili Kavramlar

Mail Yoluyla Eğitim: Gerek yurtdışı, gerek yurtiçi öğretmen kanalıyla çeşitli yaş gruplarında mail grubu oluşturulabilmektedir. Öğrenciler derslerini birbirlerinin deneyimlerini, becerilerini paylaşarak çalışabilmekte, eksiklerini tamamlayabilmektedirler Mail yoluyla eğitim, web tabanlı eğitimde olduğu gibi işitsel ve görsel olanaklar sağlamamakta sadece text tabanlı bir etkileşim ortamı oluşturulmaktadır.

Senkron Uzaktan Eğitim: Eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim. İletişim eş zamanlı veya 1-2 sn gecikmeyle sağlanır. Dönüt ve düzeltmeye imkân tanır. (İnternet üzerinden canlı verilen eğitimler) Öğrenenlere aynı anda ancak farklı ortamlarda sunulan eğitim de denilebilir.

Asenkron Uzaktan Eğitim: Eş zamanlı olmayan uzaktan eğitim türüdür. Öğrenen ile öğreten arasındaki dönüt alışverişi hemen olamaz. Anında düzeltme yapılamaz. (internet üzerinden canlı verilmeyen eğitimler, açık öğretim, mektupla öğretim vb.) Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir.

slide139

Elektronik Öğrenme İle İlgili Kavramlar

Harmanlanmış Öğrenme:Farklı öğrenme tür ve öğelerinin bir arada kullanılması. Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir araya getirilerek düzenlendiği eğitimdir.

Video Konferans: Değişik lokasyondaki gruplar arasında video ve radyo sinyalleri kullanılarak link sağlanmasıdır.

Yaşamboyu Öğrenme: Bireyin, yaşamı boyunca sürekli bir öğrenme etkinliği içerisinde olması durumudur. Örgün ve yaygın eğitimden sonra yaşam boyu öğrenme genellikle elektronik öğrenme ortamları ile sürdürülmektedir.