rah m ara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAHİM İÇİ ARAÇ PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAHİM İÇİ ARAÇ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

RAHİM İÇİ ARAÇ - PowerPoint PPT Presentation


 • 307 Views
 • Uploaded on

RAHİM İÇİ ARAÇ. GENEL BİLGİLER. Genellikle plastik ve/yada metalden yapılmış ve uterin kaviteye yerleştirilen küçük, esnek bir araçtır. Dünyada 1OO milyon kadının kullandığı RİA, tuba ligasyonundan sonra en sık kullanılan 2. etkin yöntemdir. Ülkemizde RİA kullanma oranı % 20 dır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAHİM İÇİ ARAÇ' - upton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genel b lg ler
GENEL BİLGİLER
 • Genellikle plastik ve/yada metalden yapılmış ve uterin kaviteye yerleştirilen küçük, esnek bir araçtır.
 • Dünyada 1OO milyon kadının kullandığı RİA, tuba ligasyonundan sonra en sık kullanılan 2. etkin yöntemdir.
 • Ülkemizde RİA kullanma oranı % 20 dır.
 • Tüm RİA’ lar röntgende görülebilmesi için Baryum sülfatla kaplanmıştır.
tar h e
TARİHÇE
 • 11. yy. da develerin uterin kavitesine çakıl taşı yerleştirilmiş.
 • 19. yy. da Asya’da elmasla kaplı platin çubuk denenmiş.
 • 1909’ da Alman Richter ilk RİA’yı tanımlamış ( ipek böceği barsağından ).
 • 1928’ de Graefenberg, ipek böceği barsağını alman gümüşüyle kaplamış.
 • 1934’ de Japon P. Ota altın kaplı RİA üretmiş.
 • Polietilenin keşfiyle 1962’ de Dr. Jack Lippes, “ Lippes Loop “ ‘u geliştirmiş.
 • 1974’ de bakırlı RİA’ lar tanımlanmış.
 • 1976’ da hormonlu RİA’ lar geliştirilmiş.
ntrauter n kontraseps yon gel m
İNTRAUTERİN KONTRASEPSİYON GELİŞİMİ
 • 1.Kuşak RİA’lar
 • 2.Kuşak RİA’lar (Bakır içeren )
 • 3.Kuşak RİA’lar (CuT380A, TCu220C)
 • Geliştirilmekte olan RİA’lar (Gynefix)
etki mekanizmas
Etki Mekanizması
 • Sperm; immobilize eder.
 • Ovum; tüplerden geçişi hızlandırır.
 • Fertilizasyon; inhibe eder.
 • İmplantasyon; inhibe eder ( fertilize ovumun dejenerasyonu, mekanik etki, lokal PG artışı ).
 • Endometrium; östrojen alımını azaltır ( bakırın enzim toxisitesi ), uterus kaslarında kontraksiyonu artırır.
 • Bakırspermisiddir.
 • Hormonlu RİA’ lar servikal mukusu kalınlaştırır ve endometriumu atrofiye uğratarak implantasyonu engeller.
etkinlik
Etkinlik
 • Her RİA için değişkendir.
 • CuT 380A için ( WHO ); 3-5-7-9. kullanım yıllarında gebelik oranları 1-1.4-1.6-1.8’%
 • 10 yıl korur.
 • Bakırlı olanlarda gebelik oranı % 0.5-1, progestinlilerde % 0.5-1 ve plastiklerde % 2-3’
r a uygulama zaman nterval
RİA Uygulama Zamanı ( İNTERVAL )
 • İdeal olarak mens bitiminde uygulanır.
 • Gebelik kuşkusu yoksa, menstrüel siklusun herhangi bir gününde uygulanabilir.
r a uygulama zaman postko tal
RİA Uygulama Zamanı ( POSTKOİTAL )
 • 5 gün içinde uygulanır.
r a uygulama zaman postabort f
RİA Uygulama Zamanı ( POSTABORTİF )
 • İlk trimestirdeki komplikasyonsuz spontan düşük yada yasal kürtajdan hemen sonra uygulanabilir.
 • NOT: Aborttan 10 gün sonra konsepsiyon olabilir.
r a uygulama zaman do um sonrasi
RİA Uygulama Zamanı ( DOĞUM SONRASI )
 • İlk 10 dk içinde ( C/S’ de hemen ),POSTPLASENTAL
 • İlk hafta, tercihen ilk 48 saat içinde,POSTPARTUM
 • SEZERYENDE hemen
 • Postpartum 6 hafta ( C/S’ de 8 hf ) sonra uygulanabilir.
yan etki ve komplikasyonlar
Yan Etki ve Komplikasyonlar
 • Lekelenme / kanama
 • Kramp ve ağrılar
 • Kısmi yada tam atılma
 • İplik sorunları
 • Gebelik
 • Uterus perforasyonu
 • Enfeksiyon(steril olmayan uygulamalardailk 2-3 hf içinde)
lekelenme kanama
Lekelenme / Kanama
 • % 10-15 yöntemi bırakma nedenidir.
 • Adetler hem gün, hem miktar olarak artabilir.
 • İlk 3-4 ay normalden fazla kanama olabilir.
 • Kanamanın ayırıcı tanısı yapılmalı ve özellikle EU ekarte edilmelidir.
 • Anemisi varsa demir preparatları verilir.
 • PG inhibitörleri kanama miktarını 1/2 oranında azaltır, süre aynı kalır.
kramp ve a r lar
Kramp ve Ağrılar
 • % 10-15 yöntemi bırakma nedenidir.
 • Özellikle ilk aylarda olabilir.
 • EU mutlaka ekarte edilmelidir.
 • RİA’ ya bağlı ise PG inhibitörleri verilir.
k smi yada tam at lma
Kısmi yada Tam Atılma
 • % 2-20 oranındadır.
 • Genellikle ilk birkaç ayda ve mens sırasında olur.
 • Belirtileri: vajinal akıntı, ağrı, lekelenme, Postkoital kanama-ağrı, peniste laserasyon, RİA iplerinin uzaması yada aracın görülmemesi.
 • Tanı muayene yada USG ile konur.
 • RİA kısmen atılmışsa çıkarılmalıdır. Gebelik yoksa yeni RİA uygulanabilir.
plik sorunlar
İplik Sorunları
 • İpler gözükmüyorsa; kaviteye kıvrılmış olabilir, araç kavitede rotasyona uğramış olabilir, ipler kopmuş olabilir, araç abdominalkavitede (1/1000’ den az) olabilir.
 • USG en uygun kontrol yöntemidir.
 • RİA disloke olmuşsa koruyuculuğu azalır. Araç çıkarılmalı ve gebelik ekarte edilmelidir.
 • İpler yoksa alligatör forsepsle çıkarılır.
gebelik
Gebelik
 • Gebelik % 0.4-2.8 oranındadır.
 • Bu gebeliklerin %4ü EU dur;EU riski progesteronlu rialarda 6 kat artar
 • Gebeliklerin 1/3’ ü kısmi yada tam atılmaya bağlıdır.
 • Gebeliğin devamı isteniyor ve ipler varsa, araç nazik bir traksiyonla çıkarılır ( % 25 abortus ); çıkmıyor yada ipler yoksa araç yerinde bırakılır ( % 50 abortus ).
 • RİA ve gebelikte prematürite şansı % 19’ dur, ancak malformasyon riski artmaz.
 • RİA ve gebelikte gripal semptomlar bazen sepsis belirtisidir.
uterus perforasyonu
Uterus Perforasyonu
 • 1/1000-1/2000 oranındadır.
 • Servikal Perforasyon: Klinik bulgu vermeyebilir.Takılma hatasına yada kontraksiyonlara bağlıdır. Araç, kaviteye geriitildikten sonra çıkarılır.
 • Fundal Perforasyon: En sık PP uygulamalarda ve/yada takılma sırasında olur. Sıklıkla bulgu yoktur.
 • Bakırlı RİA’ lar enfeksiyon ve adezyon riskini artırdığından hemen çıkarılmalıdır.
 • Plastik RİA’ lar ( L.Loop ) çıkarılmayabilir.
slide18
PID
 • RİA kullananlarda PID riski artmaz. ( Dalcon Schild’de piyasadan kaldırıldı multiflaman iplik PİD ve aktinomikoz Riski çok yüksek ).
 • Salpenjit insidansı ilk 2 haftada en yüksektir, sonra giderek azalır.
 • RİA uygulamada aseptik teknik birinci kuraldır.
 • RİA uygulama sonrası profilaktik Ab gerekmez.

.

r a n n kar lmas
RİA’ nın Çıkarılması
 • Mümkünse mens sırasında çıkarın.
 • Antiseptik solüsyonla cervixi silin.
 • İplerin kopmamasına dikkat ederek yavaş ve sürekli biçimde çekerek çıkarın.
 • İpler görülmüyorsa, alligatör forseps kullanın.
r a sonras fertilite
RİA Sonrası Fertilite
 • Bakırlı RİA’ larda araç çıkarılınca koruma biter ve gebe kalınabilir.
 • Miadında yada prematüre doğum, ölü doğum, spontan abortus ve ektopik gebelik insidansı normal sınırlardadır.
cut 380a
CUT 380A
 • Özellikle tüm kamu kuruluşlarında uygulanan en yaygın kullanılan RİA Cu T 380 A’dır. USA’de FDA’nın onayladığı tek bakır içeren RİA olup 380 mm2 bakır alanı vardır.
 • Kontraseptif etkinliği 10 yıldır. RİA ile gebelik oranları 2,4,6 ve 8. yıllarda sırasıyla; %1, %1.4, %1.6, %1.8’dir.
 • Bu gebeliklerin sadece %4’ü ektopik gebelik olacaktır.
 • Dislokasyon (aşağı kayma-atılma) oranları; interval ve postabortif uygulamalarda%1-4, postplasental %5-15, postpartum ilk 48 saat içinde; %15-25, sezaryende %4-8 civarındadır.
slide24

Enfeksiyon sadece steril olmayan uygulamalarda ilk 2-3 haftadagörülür.

 • Servikal ektopi, uterin kaviteyi distorsiyona uğratmayan myomlar engel değildir.
 • Vajende kokulu akıntı yapan anaerob kolonizasyon hijyen kurallarına uymayanlarda daha sık görülür. Ornidazol ve türevleriyle rahatlıkla tedavi edilebilir.
 • Yöntem devamını etkileyen temel yan etkiler %15 kanama düzensizliği, %10 ağrı
 • Prostoglandin inhibitörleri, ağrı dışında toplam kanamamiktarını %50 azaltır.
 • RİA ile birlikte gebelik olduğunda çocuk istenmiyorsa, RİA
 • gebelik kesesinin altında ise nazik bir traksiyonla çıkartılmalı abortus riski %25’dir.
 • Çıkartılamıyorsa abortus riski %50’dir.
 • Fetal malformasyon riski RİA kalsa bile artmayacaktır.
lkemiz zel sekt rde kullan lan di er bak rl r a lar multiload
Ülkemiz Özel Sektörde Kullanılan Diğer Bakırlı RİA’lar:Multiload:
 • 250-375 mm2 bakır içeren normal ve mini modelleri mevcuttur.
 • 250 mm2 bakır içeren modeli 3 yıl, 375 mm2 bakır içeren modeli 5 yıl gebelikten korur.
 • İnce itme çubuğuyla uygulaması kolaydır.
 • Bizim çalışmalarımızda; kanama, ağrı yakınmaları az, dislokasyonlar CuT380A’ya göre biraz fazla gözlenmiştir.
novat
NovaT:
 • 200 mm2 bakır etrafındaki gümüş sarmal bakırın salınımını yavaşlatarak gebelikten koruyuculuğu 5 yıla çıkarmıştır.
slide27
Tüm rahim içi araçlarda bakır bitince koruyuculuk azalacak, gebelik riski %1’den %14’e çıkacaktır.
 • Süresi biter bitmez RİA’lar değiştirilmelidir.
 • RİA’dan sonra uterusun dinlendirilmesi diye bir kavram yoktur.
lkemizde progesteron levonorgestrel 20 g g nde i eren tek r a mirena vard r
Ülkemizde progesteron (Levonorgestrel 20 µg/günde) içeren tek RİA (Mirena) vardır
 • Koruyuculuk süresi 5 yıldır.
 • Endometriumda progesteron etkisiyle kanama ve ağrı yakınması daha azdır.
 • Gebelik oranları düşüktür (%0.2).
 • Endometrium kanserinden koruyucudur.
 • En sık görülen yan etkiler amenore ve spotting şeklinde ara kanamalardır.
rahim i ara lar cybh veya pid tedavisi s resince kart lmayabilir
Rahim İçi Araçlar CYBH veya PID Tedavisi Süresince Çıkartılmayabilir
 • Tedavi başarı ile sonuçlandığı sürece RİA’nın çıkarılması veya yerinde kalması süreci etkilememektedir (Kategori 2)
 • Ayrıca sifiliz ve herpes gibi ülseratif hastalıklar da dahil CYBH’larda RİA kullanımına başlanabilir (Kategori 2)
 • Sadece klamidya ve gonore veya pürülan servisitte RİA kullanımına başlanamaz (Kategori 4)
r a kullan m kriterleriyle lgili di er durumlar
RİA Kullanım Kriterleriyle İlgili Diğer Durumlar
 • Uterin kaviteyi distorsiyona uğratmayan myomlar RİA kullanımına engel değildir (Kategori 2)
 • BU KRİTERLER HORMON İÇEREN RİA’LAR İÇİN DE GEÇERLİDİR.