M vi breeam sertifisere
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Utbyggers innsats for avfallsforebygging. Torsdag 31. januar 2013. Må vi breeam -sertifisere?. Trondheim, 8. januar 2013. Kort om Entra Eiendom. Fullt integrert eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings- og handelsdepartementet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - upton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M vi breeam sertifisere

Utbyggers innsats for avfallsforebygging

Torsdag 31. januar 2013

Må vi breeam-sertifisere?

Trondheim, 8. januar 2013


M vi breeam sertifisere

Kort om Entra Eiendom

 • Fullt integrert eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift

 • Eid av Nærings- og handelsdepartementet

 • Forretningsmessige mål, i full konkurranse med private aktører

 • Eiendommenes markedsverdi 23 mrdNOK

 • Andel offentlige leietagere 81%

 • Hovedfokus på Trondheim, Oslo-området og Bergen


Morgendagens krav til byggherrer
Morgendagens krav til byggherrer?

EU har besluttet at innen 2020 skal alle nybygg produsere nesten like mye energi som de bruker.

Dette åpner for store muligheter for de som ligger i forkant, både utbyggere, leverandører, entreprenører og rådgivere.

Vi tror at BREEAM er et viktig og riktig steg på veien for å nå dette målet – dette setter blant krav til avfallshåndtering


Hvordan v re milj ledende
Hvordan være miljøledende?

 • Prioritere innovasjon og nyskaping

 • Jobbe tverrfaglig sammen andre aktører

 • Forstå klimatiske forhold

 • Utfordre samfunnsmessige rammebetingelser

 • Teknologiske begrensninger og muligheter

 • Materialdokumentasjon

 • Prosessorganisering

 • Kompetanse

 • Kostnadskontroll

 • I Entra har vi valgt at alle våre prosjekter skal være BREEAM-sertifiserte


Breeam u tbyggers perspektiv
BREEAM – utbyggers perspektiv

 • Enkelt i bruk – samler funksjoner og reduserer antallet prosesser

 • Objektivt og troverdig – egnet for bruk i markedsarbeid

 • Helhetlig

 • Dokumentert høyere brukertilfredshet

 • Økt levetid på bygningskomponenter

 • Entra mener at BREEAM øker nåverdien av Entras prosjekter


Et steg videre powerhouse
Et steg videre – Powerhouse

 • Powerhouse er et samarbeid om plusshus

 • Ingen kan bygge plusshus alene. For å lykkes må vi tenke nytt. Vi må utnytte hverandres kompetanse.

 • Samarbeidet er grunnlagt av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, ZERO og Hydro.

 • Det første prosjektet er nå i gang på Kjørboi Sandvika. Ambisjonen at to kontorbygg fra 1980-tallet skal rehabiliteres og ombygges slik at de over sin levetid produserer mer energi enn de forbruker.


M vi breeam sertifisere

Utbyggers innsats for avfallsforebygging

Erfaringer fra Fredrik Selmers vei 4

Byggavfallskonferansen 2013

Erlend Brørs

KS/HMS-rådgiverM vi breeam sertifisere

Fredrik Selmers vei 4

 • Kort om prosjektet:

 • Ferdigstillelse: 2013

 • Bruttoareal: Ca 36000 m2

 • Påbygg: Ca. 4000m2

 • Entrepriseform: Totalentreprise og byggherrestyrte delentrepriser

 • Byggekost: Ca. 600 mnok

 • Optimo Prosjekts rolle:

 • Byggherrens rådgiver i utviklings- og konkurransefasen

 • Prosjektledelse og byggeledelse i planleggings- og utførelsesfasen

 • Bygningsmessige innredningsarbeider og utenomhusarbeider (CM – Byggherrestyrte delentrepriser)


M vi breeam sertifisere

Fredrik Selmers vei 4

 • Overordnede miljømål for FS4:

  • Energieffektivitet

  • Gunstige driftskostnader

  • Godt innemiljø

  • Lav energibruk i driftsfasen

  • Godt inneklima og arbeidsmiljø

  • Riktig materialvalg

  • Gjenbruk

  • Universell utforming

  • Robuste løsninger

  • Godt bymiljø og arkitektur


M vi breeam sertifisere

Fredrik Selmers vei 4

 • BH Tiltak:

 • Konkurransegrunnlag og kontrakt

 • Overordnet miljøprogram

  • Energi

  • Inneklima

  • Materialbruk

  • Vannbruk

  • Bymiljø og arkitektur

  • Universell utforming

  • Avfallshåndtering

  • Renhold i byggeprosessen (RTB)

  • Robusthet

  • Transport

 • Breeam – «verygood med god margin»


M vi breeam sertifisere

Fredrik Selmers vei 4

 • Overordnede krav - Avfallshåndtering:

 • Helse- og miljøfarlige stoffer i riveavfallet skal håndteres på en miljøvennlig og forskriftsmessig måte, miljøsanering gjennomføres før øvrige rivearbeider

 • Minimum 85% av bygnings- og riveavfall skal kildesorteres på byggeplassen

 • Det skal tilrettelegges for effektiv avfallshåndtering i driftsfasen

  • Prosjektert avfallsrom hvor sorteringsgraden opprettholdes, samt brukervennlighet for renholdspersonell og renovatør

  • Det skal være enkelt for de ansatte å sortere eget avfall i kontorlandskapet


M vi breeam sertifisere

Fredrik Selmers vei 4

 • Utdrag av pre-analyse(Breeam);

 • Plan for avfallshåndtering på byggeplass (ihht sjekkliste A15a)

 • Identifisere materialer og aktuelle områder for gjenbruk og resirkulering (Revisjon av eksisterende bygning )

 • Miljøsaneringsbeskrivelse ihht TEK 10 §9-7

 • Mål for reduksjon av generert avfall på byggeplassen

 • Identifisere minimum 3 nøkkelavfallsgrupper med potensiale for avfallsreduksjon

 • Identifisere minimum 3 nøkkelavfallsgrupper til materialgjenvinning, og fullføre sjekkliste A15b

 • Tilrettelagt system (logistikk) og rutiner på byggeplassen

 • Løpende oppfølging av mengder og fraksjoner som kjøres ut fra byggeplassen

 • Sorteringsgrad på minst 85%...


M vi breeam sertifisere

Fredrik Selmers vei 4

 • Status:

 • Sorteringsgrad prosjektet totalt; 88,5%

 • Sorteringsgrad innredningsarbeider (siste måned); 84,6%

 • Malingsspann blir levert i returordningen «tomt og tørt»

 • Engangspaller og emballasje lagres og returneres til leverandør (kontraktfestet)

 • Plastemballasje holdes på et minimum

 • Ferdigtilpassede gips-, system-, og delevegger

 • Precut generelt


M vi breeam sertifisere

Fremtidige muligheter

 • Pilotprosjekt - retur av teppefliser

 • FDV-dokumentasjon på eksisterende teppefliser oversendt leverandør for kvalitetssikring

 • Teppeflisene transporteres til terminal for vektkontroll og videre til fabrikk i utlandet, hvor teppeflisene blir splittet i sine hoveddeler og sendt til underleverandører for resirkulering.

 • Leverandør dokumenterer prosessen og garanterer at produktene blir resirkulert og ikke energigjenvunnet e.l.

 • Ca. 100 000+ dyrere enn levering som ordinært avfall til godkjent mottak

 • Pilotprosjekt – retur av himlingsplater (ikke bekreftet)

 • FDV-dokumentasjon for eksisterende himlingsplater oversendt leverandør for kvalitetssikring

 • Eventuell pålimt gipsplate som lydisolering skilles fra isolasjonsplate før transport.

 • Himlingsplater transporteres til terminal for vektkontroll og mellomlagring, før transport til fabrikk i utlandet.

 • Leverandør dokumenterer prosessen og garanterer at produktene blir resirkulert og ikke energigjenvunnet e.l.