html5-img
1 / 34

Poveikio j ė gos Lidija Laurinčiukienė

Poveikio j ė gos Lidija Laurinčiukienė. Lidija Laurinčiukienė 2010 m. Masalai. ?. Masalai. ?. Masalai. ?. Masalai. ?. Masalai. ?. Masalai. ?. Masalai. ?. Nuo būti iki spind uliuoti. Tripirštė taisyklė. Ma žumos taisyklė: paty s sau gražūs. Užkibimo veiksnys: mumis pradeda

umeko
Download Presentation

Poveikio j ė gos Lidija Laurinčiukienė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Poveikio jėgosLidija Laurinčiukienė Lidija Laurinčiukienė 2010 m.

 2. Masalai ?

 3. Masalai ?

 4. Masalai ?

 5. Masalai ?

 6. Masalai ?

 7. Masalai ?

 8. Masalai ?

 9. Nuo būti iki spinduliuoti

 10. Tripirštė taisyklė Mažumos taisyklė: patys sau gražūs. Užkibimo veiksnys: mumis pradeda domėtis. Geidžiamumas: aplinkybės tarnauja mums.

 11. Siekis – puikus įvaizdis Negana vieną sykį sušvytėti. Žinoti, ko nori. Žinoti, kad nieko nebūna savaime. Nusiteikti procesui, o ne vienkartinei akcijai. Nusiteikti, kad tai kainuoja. Išmokti tai valdyti.

 12. 100 g dėsnis 100 – 20 = 80 80 – 20 = 60 60 – 20 = 40 40 – 20 = 20

 13. ? 7 : 7 : 30

 14. ? 7 : 7 : 30

 15. 7 : 7 : 30 7 sekundės – pasisveikinimas. 1-2-3-4-5-laba diena, aš ... Per 7 s pasisveikinameir prisistatome. Niekam nesuteikite malonumo Jus pristatyti. Neverta pasakoti, kas iki šiol nuveikta – visiems bus svarbiau, ką dabar su jais bus nuveikta.

 16. 7 : 7 : 30 7 sekundės Vietos sau susiradimas: • Dialogas – “90 laipsnių kampu” (dešinė ar kairė) • Monologinės kalbos pozicija – vieta “scenos” kvadrantuose. • Polilogas – ratu (puslankiu, bet be vienas už kito) 6 kvadrantai ir priėmėjų smegenų veiklos ypatumai.

 17. 7 : 7 : 30 7 sekundės Atstumai • Ištiesta ranka+kumštis • Abiejų ištiestos rankos, o tarp jų kumštis • 150 cm iki auditorijos

 18. 7 : 7 : 30 7 sekundės Tiek laiko reikia atsistoti prieš kitus ir nepasislėpti už kėdės atlošo ar tribūnos.

 19. 7 : 7 : 30 7 sekundės Rankos paspaudimas Per tiek laiko spaudžiame ranką. Puikus testas suvokti, su kuo turėsite reikalą. Rankos padavimo technikos.

 20. 7 : 7 : 30 7 sekundės Minimali kūno išlaisvinimo “akcija”. Pėda tarp kojų. 10 proc. numesta nuo pečių. Žandikaulis “nukeistas” 5 proc.

 21. 7 : 7 : 30 7 sekundės Žvilgsnio fokusavimas. Žvilgsnio gaudymas. Išlaikymas ne ilgiau kaip 7 s. Trikampiai. Sąjungininkų (draugiškų akių) paieškos. Radaras. Lazeris. “Prilimpantis” žvilgsnis

 22. 7 : 7 : 30 7 sekundės Mimikos taktikos pasirinkimas. 80 veido mimikos raumenų – 7000 skirtingų veido išraiškų. Savo veide pajudinti 69 mimikos raumenis – tiek reikia pajudinti, norint veidą suraukti. Savo veide pajudinti 17 mimikos raumenų – tiek reikia pajudinti, norint veidą papuošti šypsena.

 23. 7 : 7 : 30 7 sekundės Šypsenos fiziologija-psichologija-psichoterapija. Budinti šypsena? Amerikietiška. Guminė. Kreiva. Šalta. Kvaila. Apsimestinė. Subtili. Natūrali. Šilta. Sekasi tiems, kurie neskuba šypsotis – suskaičiuoja iki 7 ir tik tada.

 24. 7 : 7 : 30 7 sekundės Per tiek laiko kiti užuodžia Jūsų kvepalus... 3,3 oz – 7 ir daugiau oz Lokaliai – debesėliais

 25. 7 : 7 : 30 7-30 s Balso moduliavimas Sopranas – mecosopranas – tenoras Mikrofonas – stiklinė

 26. 7 : 7 : 30 7 sekundės Pakulnės efektas 4+1

 27. 7 : 7 : 30 7 s Rožės atlape efektas

 28. 7 : 7 : 30 7 min. N skerspjūvių

 29. 7 : 7 : 30 ?

 30. 7 : 7 : 30 7 minutės Jūs – GROBIS. Per tiek laiko Jus tyrinėja visi “žvėrys” – akiažvėriai, ausiažvėriai, kūnažvėriai. Jie pradeda valgyti savo “dantimis” Jus ir laukia, kad jiems duosite tai, ko jie nori. Per tiek laiko juos turite pamaitinti, kad patys gyvi liktumėte.

 31. 7 : 7 : 30 7 minutės Per tiek laiko Jus tyrinėja visos kartos (kartų teorija). Visi tikisi, kad atitiksite jų vertybinius lūkesčius ir nelaužysite jų nuostatų į gyvenimą. Raporto SU KARTOMIS suradimas.

 32. 7 : 7 : 30 10 – 30 min. Per tiek laiko tik 7 proc.mūsų kalbėjimo teksto perteikiama žodžiais, 38 proc. – balso tonu, 55 proc. – kūno kalba (gestais, mimika, išvaizda).

 33. 7 : 7 : 30 30 min. Prieš tiek laiko (iki išeinant iš namų paskutinį kartą prieš darbą) kvepinamės kvepalais.

 34. 7 : 7 : 30 3x30 min. Tiek laiko iki savo viešo kalbėjimo, derybų ar svarbaus susitikimo nevalgau, kadnesugadinčiau …balso ir ne tik jo. ...lyžt-lyžt-lyžt DRUSKĄ...

More Related